Jødemisjonen

Bibi Trumping a War with Iran to save Himself?
Jødemisjonen

Bibi Trumping a War with Iran to save Himself?

Is the talmudic satanist Bibi Netanyahu Trumping a War with Iran to save His own sorry Ass? The majority of the Worlds peoples is supporting the Jews Armageddon war with their silent accept. By not protesting it, they are accomplices, not neutral. They are mental and psycological conditioned to so, is no excuse, because we are a few that have told them endlessly. Ignorance is not an excuse.

Kristian Siem driver menneskehandel i Middelhavet?
Jødemisjonen Kampen mot Terror

Kristian Siem driver menneskehandel i Middelhavet?

Siem Pilot er en av båtene som frakter ‘flyktninger’ til Europa fra Libya. I dette øyeblikk setter fiendene av hvite manns kristne sivilisasjon opp scenen for borgerkrig i Europa. De importerer de ISIS soldater som skal føre krigen for dem, akkurat slik som bolsjevik jødene Lenin (Blank) og Trotsky (Bronstein) slapp kriminelle og mordere utav fengslene, og skipet de aller […]

Jødene overtar norsk offshoreflåte
Den Nye Verdensorden Jødemisjonen

Jødene overtar norsk offshoreflåte

Jødene skaper krise for å kjøpe opp billig. Gammel modell, funker alltid. Der er ingen annen grunn til ‘krisen’ enn at den er vedtatt i styrerommene. Norge kan opprettholde aktiviteten uten problemer, selv om oljeprisen er lav. Vi kunne røykt dem ut, om der var vilje og våre ledere ikke tjente jødedommens sak (Bilderberg-nettverket, CofFR, Trilaterale Commmission).

Norways gift to UN, hangs in the Security Chamber. In the middle the luciferian Bird Phoenix rises from the ashes they create.
Jødemisjonen New World Order

CPS demonstration April 16th in Oslo for Freemasonic ‘Human Rights’

Hegelian dialectic, the ‘People’ demand the solution the people controlling the Deep State already have decided shall be the Solution. This is the occult in practise. People do not know that they are led as lambs to the slaughter, that the only viable option available, it seems, to get out of this, is to choose the pre-planned Solution.

Mosaiske Trossamfunns Ervin Kohn vil ha massedrap av nordmenn?
Jødemisjonen

Mosaiske Trossamfunns Ervin Kohn vil ha massedrap av nordmenn?

Hvis det Mosaiske Trossamfunns (askeNazi og Edomittenes trossamfunn) Ervin Kohn vil ha massedrap av nordmenn, hvorfor ikke starte med meg? Jeg gjør som Jesus, tar opp mitt kors og følger etter (Luk 9:23), stiller meg til disposisjon for deres ondskaps utløp. Slik at du får utløp for litt av det som skjuler seg dypt i ditt indre som primær motivasjon […]

Satan is set loose on the World
(I)SaacsSons (Saxons) Anti-Christ kingdom Jødemisjonen

Satan is set loose on the World

What is spirutual warfare actually? What does it mean? The Synagogue of Satan, consisting and thriving under the leadership of fake Talmudic Babylonian Jews from the mystery religions have got their time in the World to be dominant, so the wheat is to be separated from the tares (Matthew 13:29-30). By choosing what they believe and act acordingly, people choose […]