Video

Artikkel med følgende video dokumentasjon

Sjelens Sang for Fred og Kjærlighet

Freden er en individuell ting mer enn en kollektiv ting. Den kan holdes levende, men vær veldig klar over at der er mennesker der ute som som ikke vil det samme som deg, som vil ha krig og ufred i verden, – det er hva de profitterer på. Konspirasjoner alle vegne for det. Nicole – A Little Peace (Ein bißchen […]

Hijacking Humanity

Hijacking Humanity covers the Origins of our Modern Media and Consumer Culture, The History of Banking and Currency, how Law and Commerce work to make us all Legal Persons, and some contextual information on False-Flag Terrorism.