En Ny Verdensorden; Musikk og politikk

Mange av ideene i Adam Weishaupts samfunnsvisjon (Illuminati) er hentet fra Platon’s bok «Staten». For de greske filosofer, som Damon, Sokrates og Platon, hadde bruken av musikk stor betydning, og melodibevegelsene og rytmen mente man hadde iboende kvaliteter som øvde stor innflytelse på lytterens sjel og sinn.

Platons idealstat opererte med 3 samfunnsklasser: Makteliten (filosofene), byråkratene og arbeiderne. Menneskene skulle bearbeides slik at de godtok den plassen de hadde fått, og ungdommene skulle manipuleres gjennom sportsarrangementer og musikk. På Platons tid var man kjent med at det fantes musikk, rytmer og kroppsbevegelser som – dersom det ble brukt på riktig måte i de rette kombinasjonene – kunne fremskaffe ønskede reaksjoner.

I Platons samfunn skulle barna være samfunnets eiendom, og familiens bånd skulle brytes. Gjennom fødselskontroll ved hjelp av abort og medisin skulle befolkningen reguleres, og byråkratene skulle overvåke seksuallivet. Det skulle holdes festivaler for seksuell frihet (á lá dagens musikkfestivaler?), og soldater og idrettsmenn skulle belønnes for sine prestasjoner med fri sex.

Kvinnene i Platons samfunn skulle frigjøres og likestilles med mannen, siden barnas oppdragelse var overlatt til staten.

Barna skulle bli vant til å se vold og krig for selv å kunne bli gode krigere. I Platons samfunn blir innbyggerne frarøvet sin personlige frihet i bytte mot stimulans av personlige lyster, fri sex, musikk og sport. Ungdommen, arbeiderklassen og bøndene er taperne.

Les resten av dette innlegget >>

Om forfatteren

J. Johansen har skrevet 606 artikler.

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas”................................................ Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2006-2015............................................................. "Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel ......................... http://www.dissident-net.info Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk: Facebook JJ

Facebok kommentarer

kommentarer

Leave a Comment