Siste artikler »

Er det forskjell på Kong Salomo og Jørgen Hattemaker i vårt samfunn?
Den Nye Verdensorden Jødemisjonen

Sionistenes iboende Anti-Semittisme

Vi støtter fullt ut Utenriksminister Jonas Gahr Støre som tirsdag var i møte med Anne Sender fra det mosaiske trossamfunn i Oslo. «Forstander Anne Sender mener det er nødvendig med tiltak på flere nivåer for å møte utfordringene etter den siste tidens oppløp i Oslo. Regjeringen må igangsette nasjonale undersøkelser for å finne ut hvor dypt hatet og «opprøret» stikker […]

Shministim i Israel
Maktovergrep

Shministim i Israel

Gjør vel og støtte disse Israelske ungdommene, som blir arrestert fordi de nekter militærtjeneste, og fordi de protesterer på sitt vis mot okkupasjonen av et annet folk; palestinerne, og drapene på palestinerne, og vold. Her en av ungdommene, datteren til Natalin Granot, en tidligere sjef i Mossad. Navn: Omer Goldman Granot Alder: 19 Bosted: Tel-Aviv Hvorfor jeg er en av […]

Jøder og kristne hånd i hånd
Jødemisjonen Religion

Jøder og kristne hånd i hånd

Det er ikke bare jøder som har blitt forfulgt til alle tider. Ihvertfall ikke de jøder som mainstream fremstiller som forfulgt. «Den er jøde som er omskåret på hjertet, av ånd«, sa Jesus. Felles skjebne, felles trøst og sak? Redaktør av Tikkun Magasin, Rabbi Michael Lerner, om Spiritual Progressives og om hvorfor en skal sette seg høye mål og ikke […]

Juleevangeliet 2008; Ikke stol ubetinget på vårt lederskap
Samfunn Den Nye Verdensorden Jødemisjonen Konspirasjonen Religion

Juleevangeliet 2008; Ikke stol ubetinget på vårt lederskap

– det politiske, religiøse, økonomiske eller annet lederskap. Riksavisen.no er den ledende nettavis i Norge som tilbyr ‘religiøse’ innfallsvinkler til begivenhetene i verden, for som vi har sagt før så kan ikke verdens beskaffenhet forstås uten at en forstår de religiøse implikasjoner. Vi er faktisk de eneste som fyller denne funksjon i Norge idag, og tar det ansvaret. Alle andre […]

Per-Aslak Ertresvåg (2008): SOV, mitt lille Norge
Bokanmeldelser

Per-Aslak Ertresvåg (2008): SOV, mitt lille Norge

Bokanmeldelse av Rolf Kenneth Myhre Versjon: 13. desember 2008 Innledning. Per-Aslak Ertresvåg (f. 1931) fikk i mars 2006 utgitt den første norske boken om New World Order (NWO)-kabalen, dens historie, konspirasjoner og mål: Makten bak makten (Koloritt Forlag). Bokens Del 1 beskriver det euro-amerikanske oligarkiet – ledet av Rothschild-dynastiet i Europa og av Rockefeller-dynastiet i USA – og de viktigste […]

Står Amnesty til troende ?
Den Nye Verdensorden Makten Bak Makten

Står Amnesty til troende ?

I forbindelse med artikkelen ‘Sjømannsorganisasjoners Integritet‘ kan vi se litt mer på hvor enkelt også andre ideelle organisasjoner kan korrumperes og hvor lett de tappes for formålstjenlig innhold. Hva har skjedd ? Finnes det en forklaring på hvorfor det har skjedd ? Vi ser i den nevnte artikkelen hvordan makta, i VÅRT land, har brukt blant annet psykiatrien til sosial […]

Sjømannsorganisasjoners Integritet
Arbeidsliv Makten Bak Makten Religion

Sjømannsorganisasjoners Integritet

– En liten familie i en korrupt andedam, leder sine menigheter og sine medlemmer på avveie. Vær observant på at mennesker som søker makt og innflytelse, og har fått det, tatt det, også må tåle et kritisk søkelys på hva de har utrettet. Det er del av demokratiets mest fundamentale fundament. Og det tilligger den fjerde statsmakt å gjøre dette. […]

Hjemmesitterpartiet
Grunnlovens Vektere

Hjemmesitterpartiet

Jeg har ivret blant kompiser for Hjemmesitterpartiet. Hjemmesitterpartiet er stort (100 % – Valgdeltagelse = 40 % ?). Det skal virke som et motsatt parti, et anti-parti, ikke på valg selv, siden det korrumperer. Da blir det kamp om posisjoner og taburetter også her. Vi bare rådgir velgerne om hvilken politikere som har integritet og mot. Vi lager stands og […]

Skogplassaken – en Kafkaprosess
Bokanmeldelser Grunnlovens Vektere Justisvesen Maktovergrep

Skogplassaken – en Kafkaprosess

Ny bok av Jon Vogt. Anmeldt av J.Johansen. Ennå en som har måttet ta innvielsen til de opplystes rekker, ved å gå gjennom den moderne skjærsild; rettsapparatet og dets urettferdige dommer og kjennelser. Men Guds veier og metoder til å få oss opplyst er ikke alltid åpenbart de enkleste. «Akk, Herre, Herre! Vil du ødelegge alt som er igjen av […]

Skjoldmøya i felten
Den Nye Verdensorden Grunnlovens Vektere Makten Bak Makten Maktovergrep Politisk korrupsjon

Skjoldmøya i felten

Riksavisen kommentar: Norge har til alle tider hatt en slik hang, lyst og vilje til å ødelegge og trakassere bort de smarteste av oss. En slik er jurist og diplomat Synnøve F. Taftø. Hennes kunnskaper er enorme. Hun skrev om alvorlige temaer med humor, så det er en fornøyelse å lese. Hun ofret liv og helse for å finne ut […]

JSF; Mer penger til Rockefeller?
Makten Bak Makten Politisk korrupsjon Økonomi

JSF; Mer penger til Rockefeller?

Regjeringen melder idag 20.11.2008 at de skal bruke totalt 148 milliard, ++ for JSF – ‘Joint strike fighter’, fra USA. Trenger fly være så dyr, eller er dette fordekte pengeoverføringer av penger vi tror vi eier, men som i virkeligheten er ‘deres’ fordi de kuppet vårt land og styresett etter andre verdenskrig, og styrer via tilsynelatende gode norske nordmenn ? […]

Sosial programmering
Den Nye Verdensorden Konspirasjonen Makten Bak Makten

Sosial programmering

Fra det øyeblikk våre sanser først registrerer våre foreldres tilstedeværelse, blir vi vist hvordan livet i virkeligheten er, som de ser det. Uten å klandre hverken oss selv eller dem, så begynner våre foreldre programmeringsprosessen, hovedsaklig i form av deres livssyn, deres syn på livet, formet av deres utdanning og deres miljø, inklusivt den som media trer over hodet på […]

Hitler og Obama – to alen av samme stykke
Den Nye Verdensorden Jødemisjonen Konspirasjonen Krigshistorie Makten Bak Makten Religion

Hitler og Obama – to alen av samme stykke

Noen har gjort oss oppmerksom på at http://solkorset.org beskriver det samme opplegg til det vi ser i dag skjer, fra slutten av andre verdenskrig.  Solkorset er opptatt av andre verdenskrig og hva som skjedde da. De synlige paralleller til idag, er fordi det er samme folkene som står bak nå som da. De er flinke å skrive, og mye faktakunnskap […]

Helse Konspirasjonen

Rockefellers Norske Folkehelseinstitutt

«- Jeg vil foreslå for norske helsemyndigheter at de kjøper boken og distribuerer den til alle norske leger med beskjed om at de ikke får skrive ut en eneste kolestrolsenkende ‘medisin’ før de har lest den. Da kan vi spare mange liv og mange penger.» Tor Ola Kjellevand, lege og tidligere overlege ved hjertemedisinsk avdeling på Rikshospitalet, i forordet til […]

Konspirasjonen Makten Bak Makten

Radio serie om konspirasjoner

En liten trøst til de konspirasjonsteoretikere som har blitt hundset med i debattgruppene av de ‘blinde og døve’. Følgende er takket være DERES innsats, DERES bevissthetsarbeid, og siden delt deres oppdagelser her på Riksavisen, altnett og andre steder (debattgruppene). Verden begynner å VÅKNE! Jeg håper etter hvert at det blir opprettet egne stillinger i mediebedrifter som *Konspirasjonsteoretiker’, at den får […]

Media Vaktbikkje

Feedback til udugelige og/eller vridde norske aviser

Jeg må bare dele denne, fikk den nettopp fra en slektning av meg som bor på landet. Han så denne artikkelen på aftenposten.no idag: http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article2772239.ece og her er hva han mailet avgårde til redaksjonen (OK for ham at jeg legger det ut så lenge han får være anonym): «Vedr «spektakulært» terrorangrep Jeg er bare en vanlig gravemaskinkjører (har litt mindre […]