- Riksavisen - https://www.riksavisen.no -

Armageddon-skriptet

Verden er bare et speil og en manifestasjon av våre kollektive tanker og følelser.

Mange får armageddon følelser om dagen, hvor verden dynges ned av sære naturkatastrofer. Menneskene har i veldig stor grad både påvirkning og ansvar for den verden de lever i. De har i sannhet skapt den selv ved sin frie vilje, selv om utgangspunktet for hva vi skaper med og av var skapt av G-d. Vi er ikke guder, vi er som barn å regne i skapelseskraft, og co-creators med SkaperFaderen i beste fall.

Vi er leirklumpen i Mesteren/Kunstnerens hånd, men samtidig har vi fått en egen liten leirklump å leke med; oss selv og denne kloden.

Jeg har igrunn oppdaget Johnny Cash i det siste. Hva gjør at enkelte kunstnere blir så fantastisk populære? Kan det være at det er fordi de søker å overbringe noen universelle sannheter som mennesker trenger i sin tid? Noen kunstnere blir selvfølgelig ikke forstått i sin samtid, men det gjelder ikke Johnny Cash. La oss se litt på hvor profetisk han var egentlig med sine tekster….

Alt som i Boken
U can see it in the movies, in the papers and the TV’s news.
Somebody’s army is always on the move.
Theres going be a battle, the lines have been drawn [
PLANEN, Pike’s letter to Mazzini],
they got guns and tanks and planes
The wells are going dry [
TØRST, rent vann vil bli mer verdifullt enn olje i verden] and the water is bad [FLUOR] and the air is acid rain [CHEMTRAILS].
There are war after war [
IRAK, AFGHANISTAN] and rumors of war from the [MIDDLE] east [IRAN].
There’s rumbling in the ground [
JORDSKJELV] and they’re talking about the Beast [DLD, etc].
Good mothers cry cause the rivers run high with the blood of too many sons.
Some people say that peace is underway, but the worst is still to come.

It’s easy to see.
It’s going by the book.

Hva kjennetegner en profet?

«Kanskje jeg kan befordre noe mørke fra min rygg»

Maybe I can carry off a little darkness from my back.» – Johnny Cash

Hvordan gjør en dette?

Verden som et speil

Kanskje kjenne til sitt eget mørke? De som hevder alle skulle vært i kjærligheten bare, har selvfølgelig rett. Men det er ofte ikke så enkelt for en sjel som har en menneskelig erfaring å bare bestemme seg for å være der, følelsen følger ikke alltid tanken. Dualismen i oss.

«Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg» – Paulus

Johnny Cash levde livet han, et tøft liv ofte i konflikt med myndighetene [1], før han fant June, eller June fant ham [2], og fikk ut sin vrede gjennom sanger som San Quentin, et fengsel [3] i San Fransisco bukta, det verste fengselet i Amerika på den tiden, umulig å flykte fra fordi der er så sterk strøm. Mange prøvde, alle døde. Vi kan nok slutte at profetiske evner ikke kommer fra ‘hellighet’, dogmatikk og studere hellige skrifter alene, men av et levd liv, med erfaring og kunnskap, – og en riktig holdning.

Så hvor kan Johnny Cash sine endetidsprofetier komme fra?

Det er flere elementer som enhver i livsprosessen må gjennom. Alle som en av elementene. For om en gjør snarveier så kan en havne i bare illusjonene av kjærligheten. Veien til himmelen går via helvete, det betyr at en MÅ gjennom den materiske ondskap, se den materialisert, og ta bevisst valg for eller imot motsetningene. Valgene definerer hvem en VIL være. Fri vilje. Det er ikke nok at dette valg for kjærlighet bare er en tanke på det mentale plan, det skal gjennomsyre de eteriske, emosjonelle og åndelige deler av mennesket også. «Kjenn deg selv, og du skal kjenne universets hemmeligheter«, stod det over portalen til Oraklene i Delphi. Know Thyself !

«En må ned i vibrasjoner, ned på jorden, ut av illusjonene, og inn i virkeligheten». – JJ

Mange av oss, og spesielt myndighetspersonene, folk som søker og får makt, er fanget i sine negative mentale og sjelelige skaperevner, uten å vite om det, gjerne slike egointeresser som mest mulig makt og penger. De tror ofte de er i lyset og folk flest i mørket, men vi er vel alle i ‘mørket’, lite lys altså, i forskjellige tidsperioder i livet. Armageddon og Holocaust er hvordan menneskeheten kollektivt straffer seg selv for sitt ‘fall’ og iboende ‘wrongdoings’ for å velge denne vei. Det som er skrevet og tenkt av oss selv i det kollektive ubevisste, i livets bok, det kommer til oss som skjebne.

Og problemet er at dagens makthavere ikke lenger identifiserer seg med vanlige folks ‘trial and tribulations’ på sin vei utav dette mørket og inn i lyset, livets prosess, men tror seg hevet over denne åndelige prosess. De tror de er i lyset, illuminert, mens manifestasjonene deres i verden viser at det er tvertimot. Det er den luciferiske åndsfelle.

Men hva om det som anses som ‘ondt’ er bare noe alle som en må gjennom for sin åndelige utvikling som sjel? Kampen med og mot oss selv blir dermed å komme fra en laverestående bevissthetstilstand til en høyere, – en høyere eterisk vibrasjonsfrekvens. En kjærlighets-tilstand. Kjærlighet er den høyeste mulige sinns- og bevissthetstilstand i denne dimensjon.

Ref. Carl G. Jung : «Det som ikke gjøres bevisst, det kommer til oss som skjebne«.

Ergo om en ikke gjør sin egen ondskap bevisst, og ser bare ondskapen i andre, så er en ikke bevisst, da er en ignorant. Er en ignorant møter livets armageddonner oss som lunefull skjebne, ‘naturlige ekstremiteter’ eller tilfeldigheter, alt etter hva en kan finne på å forklare dem med for å slippe å gå gjennom personlige armageddons; Se sin egen andel i skaperverket. Se sin egen andel av elendigheten.

For å se dette, må menneskers sjel ned fra sine høyere åndelige og eteriske vibrasjoner, og føle hvordan det er å være menneske; inkarnerer i kropp. De må gjennom Dantes Inferno i seg selv, og kanskje i verden om de har for stor motstand i seg til å endre seg godvillig. Verden bare speiler ens indre tilstand.

For nå ser vi i et speil, i en gåte, men da skal vi se ansikt til ansikt. Nå kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg erkjenne slik som jeg også fullt ut er kjent.’ – 1. Kor. 13:12

Det var Jesus sitt oppdrag, og forsåvidt alles, uten at vi trenger å lykkes i den samme grad, så er det forsøket verdt. Han kom fra høyere sfærer og vibrasjoner, fra kjærlighet og i kjærlighet som han klarte bevare i denne lavere vibrasjonsfrekvens (og det er ikke enkelt, for vi slites mellom de forskjellige åndskrefter i oss alle sammen), helt frivillig (ikke av karma, hvor en MÅ tilbake) kom ‘ned’ her i materien av lave vibrasjonsfrekvenser for å fortelle hvordan det var best å leve, sett fra den evige sjel sitt synspunkt.

Livsveven

Ikke før veven har stilnet
og skyttelen sluttet å gå,
vil Gud trekke teppet tilside
og la oss riktig forstå.
At også de mørke tråder
så vel som de lyse bånd
var helt nødvendig for
mønsteret i Mesterens
mektige hånd.

Forfatter: Ukjent.

ALT er energi‘, sa Einstein. Einstein visste at i E=mc2 så er der et budskap der; at ALT ER ENERGI! Og materie er bare en meget fortettet form for energi.

Uten en har gjennomlevd denne materiske lavere vibrasjonsfrekvens, til de høyere, kan en ikke forstå, og det personlige ubevisste vil dermed ubevisst bidra til armageddon-scriptet og ens egen og kollektivets evige ‘pine’ og elendighet. Det ubevisste er ni ganger større enn det bevisste (som isfjellet), og tilsvarende i skaperkraft. Er vi ignorant om dette faktum, skaper vi altså både de personlige og kollektive armageddoner, helt ubevisst. En høster vanligvis som en sår.

Mange vil ikke forandre seg, og ta sine illusjoner opp til vurdering, før de, eller verden, er på randen av totalkollaps. De holder masken; alt er ok, sier de. Før eller siden vil masken falle. De som ikke vil ta prosessen, vil livet og verden tvinge til å ta prosessen, ved hjelp av Armageddon-skriptet.

Som Johnny Cash sa et annet sted:
«“Maybe I can carry off a little darkness from my back,
but until it is brighter,
I’m the man in black.”

Prosessen er altså å se og deretter støte mørket ut av sin egen sjel. Trollet sprekker når det får lys på seg.

Det betyr å bli bevisst disse faktorer. Verden er bare et speil av våre kollektive tanker og følelser. Forandrer vi oss selv, så forandres verden [4], jfr. ‘Man in The Mirror‘ – Michael Jackson.

Ondskapen dominerer

De ‘krigerske’ i verden definerer i all for stor grad den kollektive bevissthet, spesielt gjennom media.

En må selv besørge å få mørket bort fra sin sjel. Er det meningen med livet, å bli lys, å bli kjærlighet, og bli bevisst forskjellen? Hvordan skal en vite hva mørket er, om en ikke tar en titt på mørket i sin egen sjel? Hvordan kan en bli noen autoritet på området uten? Selv psykologer må psykologisere seg selv litt før de får praktisere. Slik må det også være for den åndelige disiplin. Det er ikke nok å lese eller følge tekster eller doktriner (religiøse dogmer) for å bli åndelig, en må LEVE dem. En må ned i vibrasjoner, ned på jorden, ut av illusjonene, og inn i virkeligheten.

«Det en løser på jorden, det løser en i ‘himmelen’ «

Hva betyr det?

Jeg tror dette har med å bli bevisst på mest mulig, slik at en skal vite best mulig hva en skal ha med seg og ikke. Alt en kan ta et valg for og imot, er hva som kan hjelpe en i ‘evigheten’, hva nå enn ‘evigheten’ skulle være. Er en fornøyd med de lavere vibrasjonsfrekvenser, med livet i materien, så mister en sin sjel, hvor den høyere vibrasjonsenergi er porten til evigheten.

«Hva gagner det er menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel?» – Matt. 16:26

Valget står altså mellom å aspirere mot og arbeide seg mot de høyere nivåer av vibrasjonsfrekvens, mot kjærlighet, – og ikke være fornøyd med å være i denne verdens vibrasjonsfrekvens som er det motsatte. Det er fortettet energi, som råder på jorden – hvor det kreves mye å bevare denne kjærlighet i seg, fordi en slites mellom begge åndskrefter og åndsmakter.

«Å være I verden, men ikke AV verden«. G-d’s vilje er at en skal makte å forbli i kjærligheten, selv om verden drar en i motsatt retning; krig, nød, hat, elendighet.

Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden! Den som elsker verden, har ikke kjærligheten til Faderen i seg. 16 For alt her i verden – sanselig begjær og øynenes lyst og hovmodig skryt på grunn av rikdom – det er ikke av Faderen, men av verden. Og verden forgår med alt sitt begjær, men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid.
Johannes’ første brev, 2.15-17 [5]

Elsker en å være i kjærligheten, elsker en G-d=Kjærlighet i seg, å være i de høyere vibrasjonsfrekvenser og energier, så vil en hate verden for dens ondskap, frykt og smålighet, og kan gjenkjenne dette utenfor seg, fordi en har gjort seg selv bevisst på sin egen pre-disponerte mulighet til å kunne ha gjort og valgt alt som de ubevisste og fryktsomme velger som sitt liv, OM en ikke hadde tatt denne prosessen. Om en ikke gjenkjenner demonene på utsiden, er det fordi en ikke kjenner dem på innsiden.

Aliens, Ufo’er og reptiler er demoner, mener mange, er åndemaninger av illuminatister.  Tidligere leder FBI’s avdeling i Los Angeles; Ted Gunderson [6] (den første av en serie på 13 filmer), og andre i filmene  sier disse menneskelige entiteter er demonisk, og er de egentige aliens blant menneskene, som holder verden i sitt terrorgrep.  Disse menneskene er drevet av sine indre ubevisste og uforløste demoner, skapt av menneskenes egne forestillingskraft og ‘imaginasjoner’ som Rudolf Steiner kaller det.

Om det er ene eller det andre, så er dette er uansett ikke noe G-d har etablert av kjærlighet, dette er Ahrimans verk, verdens åndelige negativt polariserte ‘fyrste’ (det er i virkeligheten bare en av mange mulige sjelsegenskaper som finnes i alle av oss).Mørk materie, altså de laveste vibrasjonsfrekvenser, er ahrimansk og ikke av G-d. Alt er energi, også våre mørke tanker. Disse tanker har vi dermed manifestert som demoner. De kommer som kastet inn i våre energifelt tilbake til oss. Noen av dem er allerede her. De er i ofte i maktposisjoner, og de har styrt denne planeten fra begynnelsen av med voldelig hånd.

I virkeligheten er de ikke annet enn enkeltmenneskers egne kollektive manifestasjoner av uforløst ‘ondskap’ i egen sjel. Vi står foran en bevissthetsrevolusjon [7].

Energien følger tanken

Teosofisten Bill Lambert som er en autoritet innen New Age miljøet har rett selvfølgelig nedenfor:

Den selvoppfyllende natur av profetier:

«Hva en person tenker, det skaper han. Okkulte lover sier at energi følger tanken. Derfor kan den kollektive troen på en feil profeti av millioner av mennesker forårsake en enorm grad av negative følelser som kan føre til profeti.»

«Armageddon er et godt eksempel på dette. Folk tror på Armageddon konseptet, som er at denne nåværende verden må bli ødelagt før den nye kan bli opprettet (den nye himmel og nye jord). Derfor fører den massive kollektive troen på dette konseptet mot en selv-oppfyllelse av dette konseptet. Troen på Armageddon er sammenvevd rundt Israel og Midtøsten, og forårsaker at nasjoner i denne regionen, eventuelt setter scenen for massiv, selv kjernefysisk, krig. «

I. «Prophecy — Self-fulfilling nature of:

«What a person thinks, he creates. Occult law states that energy follows thought. Therefore, collective belief in wrong prophecy by millions of people can cause an immense unconscious level of negative feelings that can lead to fulfilling prophecy.»

«Armageddon is a good case in point. People believe in the Armageddon concept, which is that this present world must be destroyed before the new can be created (the new heavens and new earth). Therefore, massive collective belief in this concept leads toward a self-fulfillment of that concept. Belief in Armageddon is intertwined around Israel and the Middle East, and is causing nations toward this region, possibly setting the stage for massive, even nuclear, war.»

II. «New Jerusalem Covenant Project

«Sometime between 1985-2010, the following scenario will unfold, depending only on the right set of circumstances:

* Moslem and Jewish areas in Jerusalem will be combined with Christian to create the New Jerusalem Covenant

http://www.cuttingedge.org/news/n1052.html

At New Age miljøet skaper seg nye guder og religioner for å mate det kollektive ubevisste med, trenger jo ikke å gjøre forholdene bedre. Menneskeskapte religioner har vi vel nok av, men færre som lever de åndelige prinsipper.

Meditasjonens påvirking

Meditasjon påvirker ens åndelige kropp. Meditasjon kan hjelpe en å nå de lag av høyere vibrasjonsfrekvens vi omtaler i denne artikkel. Det kan hjelpe en til å oppdage sin åndelige grunnenergi, de høyeste vibrasjonsfrekvenser i mennesket. Det en var før en kom inn i inkarnasjon, før sjelen kom NED i materien/kroppen.

New Findings On The Healing Benefits Of Meditation

Ordet «meditasjon» og ordet «medisin» kommer fra samme rot, sier professor Osho. Medisin helbreder den fysiske kroppen og meditasjon er ansvarlig for healing av vår åndelige tilstand. Osho hevder at ordet «healing» og ordet «hele» også komme fra samme rot. Ifølge filosofien for å bli helbredet betyr ganske enkelt dette å være hel, ikke mangle noe. Videre sier han at en annen konnotasjon av ordet «hellig» også kommer fra samme opphav.

I hans ord «Meditasjon helbreder, gjør deg hel, og å være hel skal være hellig.» Den viktige forskjellen at han gjør om betydningen av ordet hellighet må være avklart i dette stykket, også. Hellighet skal ikke forstås som tilhørende en bestemt religion eller noen kirke. Det betyr at inni deg, er du hel, ferdig, du er oppfylt. «Du er hva eksistens ville at du skulle være. Du har realisert ditt potensiale. «

http://coupmedia.org/health/new-findings-on-the-healing-benefits-of-meditation-0202 [8]

.

«Life is a dream for the wise, a game for the fool, a comedy for the rich, a tragedy for the poor». – Sholom Aleichem.

«Keep your face to sunshine and you cannot see a shadow». – Helen Keller

«I can see, and that is why I can be happy, in what you call the dark, but which to me is golden, I can see a God-made world, not a man made world«. – Helen Keller.

«The best and most beatiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart
«. – Helen Keller.

Helen Keller [9] var blind, kjent for å ha «brutt ut av mørket», men hun så bedre enn noen med sitt indre øye. Når en har konfrontert sitt eget mørke, så gjenkjenner en det utenfor seg hvor og når det oppstår. De har blitt ENbåren, og kan identifisere seg med absolutt alle under himmelen. Det er profetenes og profetienes hemmelighet.

Spread the love - Sharing is caring
  [10]  [11]
[12]
[12]
[12]  Tweet [12]  [12]