Autoritetenes ondskapsfulle manipulative sjeldøderi

De første autoritetene vi treffer på i verden er lærerne, etter at satanistene ad okkulte veier har ødelagt den partriarkalske samfunnsorden, slik at Staten og dens autoriteter får oppdra barna i sitt bilde, som vi skal se, ved tyrannisk lovverk. Fedrene er parkert på sidelinjen. Det første de måtte gjøre var å ødelegge familieinstitusjonen som samfunnets grunncelle, og erstatte den cellen med den kollektivistiske Staten og massebevisstheten (massesjelen, Verdensånden) som grunncellen.

Og ettersom vår interessesfære utvides med alderen, fra familiens lune skjød, til lokalt, nasjonalt til internasjonalt, så blir igrunn bare autoritetene verre og verre, mer og mer satanisk okkult.

Påsken er over.. snart er det pinse. Det er ikke lidelsen for andres ondskap som er viktig. Det er beviset på at Gud løfter opp de som er på Guds side, redder deres sjeler utav Satans humane agenters snarer, som er viktigst. Samfunnet utgjøres av individer. Er individene syk, så blir samfunnet det også, i kraft av individenes valg.

Fønix Prosessen – Bli Ny
http://www.riksavisen.no/foenix-prosessen-bli-ny/

Han LEVER! Graven er tom . Satanistene har ingen makt over den sjel. :)
Han LEVER! Graven er tom . Satanistene har ingen makt over den sjel. 🙂

Satans Synagoge tapte. Jesus vant.

Hitler og nazionistene hadde årlige ekspedisjoner til Tibet for å finne den hellige gral, som skulle gi dem ‘gudommelige’ (demoniske) krefter som supermennesker for å styre og herske over undermenneskene. Politikken er nettopp slik, all politikk. Det er supermenneskene som anser seg nødt til å lede undermenneskene. Men i den kristne sivilisasjon, der var statens ansatte og politisk ledelse tjenere, ikke herskere. Mens vi brutalt beveger oss mot den jødiske Nye Verdensorden, og bort fra kristendommen som basis, vil herskermiljøene i hele verden vise stadig klarere tegn på dette. Dette er hva Bibelen kaller anti-Krists rike, for de som har tatt ‘Dyrets merke’.

Vi som ser det må observere og innordne oss deres sataniske lovverk, men vi skal ikke lovprise det, vi skal ikke promotere det, heller ikke støtte dem. Tvertimot så skal vi avsløre alle skavanker og ondskap som følger med det. Den som holder ut til enden blir frelst (Matthew 10:22), men de fleste vil tro at det er slik det skal være. De vet ikke bedre, de klarer ikke se andre systemer for organisering av samfunnet, enn det som herskerne og det okkulte presteskapet presenterer dem (nettopp som på Jesus sin tid, ingenting nytt under solen).

«I avisen Vårt Land går det nettopp i disse dager en reportasje om ungdommer som strever med sår fra åndelige overgrep i disse miljøene. Kanskje er det best å feie for egen dør før en tyr til gatedemonstrasjoner og populistiske uttalelser.»
http://www.smp.no/meninger/ytring/2016/04/21/Heksejakt-mot-barnevernet-12628827.ece

Men hva med sårene fra de ideologiske overgrep? Er det bedre å bli satanist, ringer i nese, navel og kjønnsorgan, tatoveringer og pervers livsførsel, mer enn å høre om Jesus som elsker alle barna?

Rest Little One

The angels keep their ancient ways
The Spirit waits to set hearts ablaze
To guard the midnight sky
A baby wakes to Mary’s lullaby

Christ the Lord — rest little one
Soon the cross is to be won
While the Father watches over thee
From a manger’s cradle to Calvary

Å skape ateister, ved farsfravær og de sår det skaper, er dette bedre? Hva skal vi gjøre og kreve erstattet av de sår som dette ideologiske kollektivistiske tverrpolitiske ‘presteskap’ i Norge har skapt av lidelse, sorg og elendighet?

Satans strategi som en lysets engel denne makt og kraft som styrer verden og dens autoriteter i våre dager utgir seg for er å forby all sunn kristen oppdragelse, og stimulere det usunne og perverse. Kristne verdier vil faktisk mer og mer bli forbudt ved lov, delvis er det implementert allerede.

Erfaringens søte sødme

Herman Berge deler en historie fra barndommen idag, som inspirerte meg til å gjøre denne artikkel. Berge’s artikkel viser forskjellen på de autoritetstro og oss andre. Faktisk mener jeg å kjenne igjen mennesketyper, blant disse med stor tiltro til ‘autoritetene’ og de andre – de med lignende erfaringer.

Jesus hadde sin ‘Sjelens mørke natt’ når han trodde seg alene i hendene til verdens ondskapfulle autoriteter i sin samtid, som var mer opptatt av sitt verdensrike enn rett og riktig selv da. Det er bedre en mann dør, enn at hele stammens ambisjoner faller, var omkvedet. Så laget de seg en gud (egregore) som bifalt den overbevisning. «Min Gud, min Gud, – hvorfor har du forlatt meg«, sa han i stundens alvor. Det er ingen ny modus operandi fra autoritetene dette, den er gammel som menneskeheten selv. I realiteten var Jesus langtfra forlatt, det bare virket slik. Der er en plan med Guds veier, å utvikle pattedyret (primat) til menneske for å bli medskapere, slik at de skal bli født påny av ånd, bli inngitt ånden, – og ikke bare ligge under for Verdensånden. Før en blir menneske er en bare ødelegger. Ingenting av hva de gjør blir riktig og rett etter Guds lov. De har det rett og slett ikke i seg. Feil ånd.

I ytterste konsekvens er det ‘sosialistene’, nasjonal-sosialister (nazister) som de internasjonele sosialister (kommunister) med knalltro på lokal- og storsamfunnets autoriteter, og de andre, som basert på erfaring vet noe annet om autoritetenes ‘visdom’ og mangel på hjerte- og sinnelag. I Norge idag er ALLE partier sosialistisk kollektivistisk, uten unntak.

De som har vært utsatt for disses ondskap av satanistenes førstelinje i skolevesenet eller justisvesenet, kjenner jo til virkeligheten, og vil aldri tro på bare tilsynelatende gode ord. En ser på hva de gjør, ikke hva de sier.

Og Kristus sine disipler idag sin oppgave er å tvinge disse kreftene til å avsløre seg for hva de er, ved å gi seg selv for løvene i Colloseum, i bytte mot nesten. Når de blir avslørt, så blir de panisk, og da gjør de feil, slik at de ikke bare får øynene opp på de massebevisste, men også trigge åndelige lover om sjelenes frihet til valg mellom det gode og det onde. Kan vi tvinge dem til å overtre disse åndelige lover, så lever de allerede på lånt tid. Da er det bare tiden om å gjøre før de og deres systemer faller.

De som kan klare å lokke dem til å gjøre galt i slik situasjon, de «tar opp sitt kors og følger Jesus», og disse blir sin samtids frelsere på en måte (John 15:13), fordi etter dette, så er det bare et tidsspørsmål før de faller av åndelige lov ‘en høster som en sår». Myrder ved sverdet, så dør de ved sverdet. I neste omgang er rollene byttet om («den første skal bli den siste, og den siste den første», Matthew 20:16). Skal dømme dem sammen med Kristus. Det er da moroa starter.

Guds dom over frafalne menneskers nasjoner – viser Bibelhistorien og den sekulære historien, vil alltid falle, det gjelder idag Europa og USA. Men om de som forestår straffeutmålingen i dommedagen ikke holder seg til lovene, så viser den samme historie at de også faller om ikke så lenge. De er ikke untatt fra åndelige lover. De kan søke forføre – løgn og bedrag, for å kapre sjelene, men ikke noe mer. Dhengis Khan sa «Deres synder må være umåtelig store siden Gud har sendt meg for å straffe dere«, men hva skjedde videre med Dhengis Khan når han havnet i ‘transgression of the Law’?

Husker en gang for 20, kanskje nærmere 25 år siden, jeg var politisk aktivist innen en nærmere avgrenset område, og hadde satt meg mer inn i sakene i det enn noen i landet.

Jeg ble invitert til kommunens Rotary, trodde de var interessert i å høre om oppdagelsene… men jeg tok feil. Det ble en gladiatorfremvisning ala den som kastet kristne for løvene i Colloseum. Var glad jeg kom meg ut derfra gitt… Aldri mer.

Alle disse ‘høytstående’ lokale ‘støttene’ som satt der med avvisende holdning fordi jeg ‘outet’ deres politiske prosjekter’… huff… store protester som om de trodde de kunne oppdra meg i sin virkelighetsoppfattelse. Ennå idag har jeg ikke annet enn forrakt hver gang jeg ser disse, så dresserte i en mental kondisjonert gal forståelse av hva som er rett og galt, nettopp fordi noen andre autoriteter har fortalt dem det. Helt tankeløse og åndsløse selv. Rotary er vel knapt noe MENSA. Statsautoriserte mantra de gjentar til det kjedsommelige.

Når jeg ser tilbake, så ser jeg at alt som ikke drap oss det gjorde oss sterkere, og forbereder en på oppgaver som gjør at det spiller ingen rolle om en står helt alene, om enn mot hele verden. Gud er pottemakeren, vi er leiren. Sannhet og rett kan ikke flertallet bestemme.

I tillegg var jeg dum nok til å tre inn i ‘løvens hule’, satanistene og gudshaterne i Human Etisk Forbund.

Jule-evangeliet Anno 2007
Jeg husker engang en jul en del år tilbake (1994) hvor undertegnede var invitert av Human Etisk Forbund i Ålesund for å snakke om fred og kjærlighet mellom mennesker. Et foredrag jeg kalte «Livets Lære». Jeg tok frem flere store menns lære gjennom tidene, inklusivt Jesus’ lære om barmhjertighet og nestekjærlighet. Da kom sjokket. Bare navnet ble nevnt var det som en bryter ble vendt i forsamlingen, og jeg ble svært forferdet over hatet som strålte mot meg fra forsamlingen, og jeg har aldri senere gjentatt dette eksperiment.
http://www.riksavisen.no/jule-evangeliet-anno-2007/

De kan gjerne ha politiske amibisjoner om d.s., men så lenge hjertene ikke er med, så lenge de er bare ulver i fåreham, så vil nok ikke deres politiske prosjekter lykkes. De trenger nok Kristus mer enn de vet selv.

Jeg hadde også en helt lik erfaring som Herman med en psykopat av en lærer gjennom hele ungdomskolen. Ikke fysisk, men psykisk terror… kun fordi jeg vitebegjærlig spurte vanskelige spørsmål han ikke var istand til å logisk besvare. Har aldri likt hjernevask, spesielt ikke hjernevask med gale ting. Det store hatefulle øynene som så på meg er borte fra mine mareritt idag. Hvordan han er, er et større problem for ham selv enn for meg.

To år før jeg begynte på skolen hadde jeg gjort ferdig en mattebok som hette «Vi regner mer» , en hånd på fremsiden… gikk ut med Lg og Ng i alt, men vi på ‘lillerommet’ hadde all moroa, når vi bare kom over redselen, ble fandenivoldsk nok og kjørte vårt eget løp 🙂

…. og bortsett fra det..:

13077019_10204891525248108_7377276979198871359_n

Først gav de meg vaksiner til jeg fikk stivkrampe.. så fikk jeg stivkrampemedisiner til jeg fikk tarmen ødelagt.. så medisiner for det til tennene var ødelagt …. de kalte og kaller det ‘helse’ tjeneste… Og disse menneskene tror de får min respekt uten videre?

LOL..

Det som ikke dreper oss, de prøvde så godt de kunne, det gjør oss bare sterkere.

Autoritetene og rettsvesenet skal bare fortsette å overgripe mennesker… dommedag for dem kommer tidsnok, når nok folk blir bevisst på det, når kritisk masse blir nådd. Det kalles demokrati. De styrer og hersker på vår nåde.

Jeg er fornøyd med hvordan disse tingene formet meg, det er de som gjør meg til meg.. en røff skole, men kanskje var der er en mening med det tross alt. Ser tilbake så er/var alt som det måtte være, for at vi skulle bli de vi er idag (Isaiah 64:8, Jeremiah 18:6).

Som Edit Piaf sa: «Jeg angrer ingenting» – vi gjenkjenner ikke ondskap uten erfaring, – uten at vi har vært konfrontert med den.

Anti-Krist samfunnsorden implementeres

Hele samfunnstrukturen er innrettet på at barna skal lyde autoritetene, mer enn foreldrene, og for all del kristne foreldre. Hele den konspiratoriske verdensutviklingen følger dette mønster. Vi kjenner til hovedfienden til satanistene. Bibelen forteller oss i detalj hvem som er deres fiende, forløpet, og enden på historien.

«– Det Gud lærte israelsfolket, var å lære opp barna sine å respektere Guds lov. Det barnevernet sier, er at vi ikke har rett til å lære barna å være kristne, men at de selv har rett til å velge hva de vil tro på og være med på, sier han.»

http://www.dagen.no/Nyheter/DEMONSTRASJONER/Kaller-barnevernet-en-fiende-av-Gud-330693

Avkristningen er alltid hovedmotivet bak alle strømninger i tidsånden. Hele verden ligger under ‘den onde’ (1 John 5:19). De som ikke tjener Satan, kommer aldri til makt. Selv Jesus var fristet med det samme, om han bare knelte ned og tilba Satan, så ville han tjene storligen på det. Svaret kom uten avveining, Vik fra meg Satan (Luke 4:8, Exodus 23:25).

Det barnevernslottene og alle statens ansatte har blitt opplært til å gjøre, som alle tilhører Statens agentur (de får ikke jobb der uten å være lydig til agenda, eller til autoritetene), er ikke godhet, det er direkte okkult ondskap. Ingen stat ansetter noen som tenker selv. De har omskapt seg selv til ‘lysets engler’, mens de i virkeligheten er reinspika satanister, alle som en.

Satanistene får sin tid, for å bli prøvd og veid, og siden få sitt bumerke i pannen. Men så strømmer den friske ånden over verden igjen, når deres tid er ute. Slik har utviklingen og innviklingen alltid vært. Ett skritt frem og to tilbake.

Når barna blir fratatt Gud, så er der bare et annet valg igjen, og det er det ugudelige, det sataniske, det luciferiske – alt skal være deres vilje, ikke Guds vilje, ikke foreldrenes vilje… Slik skapte den ‘frie barneoppdragelsen’ en hel generasjon med satanister og luciferianere, som tror de finner ‘friheten’ i all slags perversjoner.

Ateister er like skadet som andre, men de er så redd for at de må gjennnom hva de i ‘oppdragelsen’ så at Herman Berge og jeg gikk gjennom, at de er alltid svært autoritetstro. Rett og slett noen feige faener. Det er dem som sitter og nikker og koser seg og oppildner læreren til å overgripe medelever. Sin mors barn (paganister).

De uelskedes sår, ateismens faderløse basis
http://www.riksavisen.no/de-uelskedes-sar-ateismens-faderlose-basis/

Storsamfunnet og ledelsen i ethvert samfunn er underlagt Satan, hvis ikke hadde de ikke vært ved makten. Derfor er dette det viktigste vi gjør for å redde vår egen sjel, at vi klarer å komme ut og forbi deres fangarmer, deres løgner og bedrag, fordi de vil ikke bare herske over en. De vil herske over ens sjel.

Frihetsveien utifra Satanismen

Vi må avprogrammere absolutt ALT som autoritetene og samfunnet har foret oss med. Denne prosess utgjør kjernen i hva som er nødvendig for å skape vårt samfunn bedre, fritt for korrupsjon, urett og løgn, at flere må ta denne ‘pilgrimsveien’ (innover). De vet ikke hva som må til før de har avkledd ondskapen i sin egen sjel, hva vi er programmert til å støtte og være lojal til, da først kan den gjenkjennes utenfor oss.

12009718_865585063549063_8370728582463662481_n

En bok om hvordan Madam Blavatskys tibetanske ‘Hvite’ Brorskap (åndelig, ref. hennes organisasjons forhold til FN/UN) skaper en stor massebevisst sjel, som vi må ofre våre individuelle sjeler for :

«Even the Powers of Evil have their spiritual mission. They snatch souls if men themselves give them up. By his spiritual sins, man himself weakens the ties which link him to his soul, and the more he sins spiritually the more he strikes himself with blindness until he can no longer see the difference between ‘Gods’ and the Creator, no matter how high are his occult accomplishments. The devil tempts, but he can only seize souls that voluntarily yield to his temptation. That is the law of the universe. […]»
Theodore Illion, Darkness Over Tibet

De som er av lys, og ikke del av mørket, kan finne en skatt ved enden av den pilgrimsveien, ved enden av regnbuen. Og det er ikke Lucifer – den såkalte ‘lysbringeren’ til Murerne og Madam Blavatsky med sitt ‘Hvite Brorskap’ (i okkultistenes Tibet), for der er kamp i de åndelige sfærer om hvem som er Verdens Lys (John 8:12).

Carl G. Jung sa; «Det som ikke gjøres bevisst, det møter oss som skjebne».

Barnevern og familierett i Norge idag for eksempel er oppfunnet og implementert for å fremme de opprørske Luciferiske sidene i barn. Lærer de kun av mainstream i dag, vil det uunngåelig føre til alle barn vil bli opprørsk mot Gud, foreldre og nasjon. De vil adlyde Staten og anse seg som Statens barn, elske mulitkulturalismen og heile Satan/Lucifer. Kundalini og libido på ville avveier, langt uti perversitetens landskap. Men de utgjør det for å være gode intensjoner. Veien til helvete er brolagt med tilsynelatende gode intensjoner, inntil vi går dem etter i dybden.

Den nye generasjonen (luciferiske) barn

trans

gender

Kundalini og libido på avveie fra ung alder, innvielse til karnalitet og hedomisme.

https://www.facebook.com/Viral4youofficial/videos/524386807686544/?pnref=story

11 Symptoms of Final Decay of Civilization

In 1947, sociologist Dr. Carle Zimmerman wrote a text called “Family and Civilization.” He identified eleven ‘symptoms of final decay’ observable in the fall of both the Greek and Roman civilizations. See how many characterize our society:

1. No-fault divorce
2. “Birth dearth”; increased disrespect for parenthood and parents
3. Meaningless marriage rites/ceremonies
4. Defamation of past national heroes
5. Acceptance of alternative marriage forms
6. Widespread attitudes of feminism, narcissism, hedonism
7. Propagation of antifamily sentiment
8. Acceptance of most forms of adultery
9. Rebellious children
10. Increased juvenile delinquency
11. Common acceptance of all forms of sexual perversion

Skal de bygge en anti-Krist Ny Verdensorden, så må de jo først ødelegge den gamle, den kristne. Logisk.

Jeg brukte mange år på å utgreie disse sakene for meg selv, og integrere dem, men det er så lenge siden nå, at det er mest fjerne koselige minner, en erfaring som egentlig var god å ha med seg. Når vi setter lys på mørket, ‘den gamle av dage’ (i oss selv, det vi har fortrengt, av smerte og lidelse – påskebudskapet).

De som ikke vil konfrontere dem, skal vi tro Jung, de vil måtte møte elendigheten og samme scenario til de lærer. De blir evige ofre, aldri istand til å kjempe for seg selv, og dermed heller ikke bidra til å skape et bedre samfunn for andre. Det er slik utviklingen og evolusjonen næres, ikke av de masse ubevisste (tvertimot), men av de bevisste. De i massesjelen, er hvem Bibelen kaller de med ‘Dyrets merke’. De vil hjelpe Dyret med liv og lyst, som om det er deres egen (begrensede) bevissthets sikkerhet det står om (hvilket det også er).

Hele samfunnet er lagt opp slik disse skoleklassene vi kjenner til er lagt opp. Det er de mindre intelligente, men LYDIGE, som kjører showet og blir ‘ansatt’/ansett, og får alle fordelene og autoritetenes gunst. Når dette er akseptert som fakta, så går det igrunn greitt. Verre om en ikke hadde forstått hvorfor de gjør det, da vil der være lidelse og gjøre vondt. Når en ser det blir en likeglad, og aksepterer at slik er det bare.

“All was there, intelligence, power, but no – soul! Everything in me cried out in one wild agony. I sat down and put my hands before my face. I had recognized the nature of all these saviours of souls. They were – fallen angels! … And they now live for the purpose of making others share their dreadful fate by dragging them down with them into the abyss. The Prince of Light was really the Prince of Darkness in disguise!”

Theodore Illion, Darkness Over Tibet

For de bevisste er det igrunn enkelt å ta de ubevisste. Herav at kunnskap er makt. Ett bevisst menneske har mer åndelig makt enn tusener og kanskje millioner av ubevisste. Hva vi løser på jorden løses også i himmelen, i ånd (Matt. 16:19). Hver enkelt kan bidra å rense verdens eteriske energifelt, med hva de løser av hva Satans agentur har behov for å tildekke og implementere med løgn og bedrag.

Den norske folkesjelen er et sindig folkeslag vanligvis, men når de vekkes så blir de også ikke så god å ha med å gjøre, da kommer backlashet, jfr. Vikingenes raseri. Men når massen blir så programmert i den statsautoriserte kollektive psykose, har mistet sin sjel, og ikke lenger vet forskjellen på rett og galt, så er det ikke sunt lenger, det blir ekkelt å observere. Akkurat som vi husker overgripende lærer autoriteter, og de feige pysene som satt på sine pulter og skalv av skrekk, ute av stand til å stå opp for rett og galt.

I så måte er ikke våre erfaringer unike, – de er faktisk kollektive på en eller annen måte, gjennom skole, helse, rettsvesen eller hva det skal være, uten at folk vet det selv ennå har deres egne sjeler gått tapt, stjelt på høylys dag av storsamfunnets ‘presteskap’ og autoriteter, har de blitt tilbudt den kollektive ‘massesjelen’, som har erstattet deres egen (okkultisme). Noe alle har opplevd på et vis med hjernevasken og ensrettingen som er ganske spesiell sterk i Norge.

Likevel forble det mitt Barndoms Paradis, fordi godheten der i familien og vennekretsen oversteg ondskapen. Det barndommens paradis av farsarven min nasjon der som satanistene gjør sitt beste for å ødelegge i våre dager, med forskjellige virkemidler. Men Gud har lovt å rette opp uretten, når skrikene fra jordens urett når himmelen.

Lillian Askeland Mitt barndomsparadis

Følelsesmessig programmering

Undret meg for eksempel på hvorfor hvorfor denne døden til Prince stod på NRK TV sine nyhetsskjerm hele dagen, med oppslag i en linje for seg selv uansett hvilken nyhet som ble presentert, med ekstrasendinger og alvorlige og triste miner fra oppleserne.. fordi han var en transhumanist, transseksuell og/eller generell freak, som de ønsker alle i oppvoksende generasjon skal bli?

prince2

Mens jeg tvertimot kunne ikke gi meg mer blaffen om han var levende eller død… Det dør mennesker hele dagen og hele tiden. Skulle nyhetsoppleserne viet alle som dør like stor oppmerksomhet, om de ikke er kjendiser og ‘idoler’ eller freaker, så skulle de fått nok å gjøre.

Hadde dette vært en ukjent norsk hvit helt i en bygd med sunnere moral og budskap enn denne freak, så skulle jeg vel kanskje følt med nyhetsoppleserne, men ikke denne gang, som åndelig slektning av den raseblandede androgyne transhumanistiske homoseksuelle Obama, som kjøres opp som vår tids foretrukkede rase. Ikke til forkleinelse for de som gjør det, men når det har blitt politikk, og genocide av politisk satanisk virkemidler, så blir dette veldig galt.

I klassen jeg sitter i idag, så er der bare noen kreerte misfoster av multikulturelle transhumanistiske biologiske bastarder av noen flokkdyr. Og på bakerste benk i hjørnet sitter jeg og lurer på hva i all verden jeg gjør i denne klassen, som elsker å ha det som Noahs og i Lots dager (DNA manipulasjon). Vi vet jo hvordan det gikk med dem og deres samfunn.

De programmerer selv følelser med sine tunge triste stemmer, og alvorstyngede vesen…. så blir vi andre som har retten til å bestemme selv hva en skal føle, mene og tro da ‘Folkefiender’, fordi vi ikke deltar i føleriene til almuen. Det er helt greitt for meg. Jeg har laang erfaring med dette.

imaga god beast

Et sirkus vi nesten bare må le av..

«Group consciousness is a state prior to being spiritually mature or “individualised;” a truly independent and sovereign soul.» (Hva Carl G. Jung kaller individuasjonen):

«The idea struck me that to try to be “like God” by entirely destroying one’s I- consciousness amount to committing spiritual suicide. Annihilation could not be the supreme goal of life. Just as in material things, as much egotism is justified as is absolutely necessary to maintain our separate existence, it is the duty of the creature to maintain its individuality also in the realm of spirituality, otherwise life would have no meaning. […]

Prehistoric man was group conscious. Modern man is not yet fully I-conscious. Again and again he is drawn back into the clan and family spirit, that is to say, he is alternately group conscious and I-conscious. So the trend of evolution in modern man is from group-consciousness towards FULL I-consciousness.

And now the Gentle Friend proposed that man, whose I-consciousness is just emerging from group consciousness – should jump back to a state of ‘total’ consciousness which existed prior to group-consciousness!»

Theodore Illion – Darkness over Tibet [page 177)

Og ingen Stat og ingen overgripere har noensinne bedt om unnskylding, og det har aldri vært noe hjelp å få fra den sosiale kollektive gemene hop, ikke nasjonalt og ikke lokalt. Alt har jeg funnet ut selv. Grunn til å være stolt av det. Med det kan en konkludere med at all sosialisme og kollektivisme er noe dritt. Det funker rett og slett ikke. Tvertimot så overgriper det mennesker daglig og fortløpende med å plante og hjernevaske dem med usunne holdninger og følelser, som før eller siden slår ut på kroppen som sykdom, det ubevisste skriker til dem ved sykdomssymptomer som tegn på at det er tide å se på de ubevisste reaktive sinn; ubevisstheten. Signal om at der er noe ubevisst grums de trenger å løse her på jord.

«Utav lidelsen skapes kjærligheten. Det er ens egen sjels oppstandelse og evige liv som står på spill. Ensomhetsfølelsen kommer av at en synes alene om sine høyeste drømmer og aspirasjoner. Det er en illusjon.

Verden er ingen Enhet. Verden er hvor lys og mørke separeres, og drar hver sin vei. Ikke gå med kollektivet. Gå der du vil. Individuelt heves sjelen til nye bevissthetsstadier. Individuelt måles en i Paradisets port av «St. Peter».

Det var ikke korsfestelsen og lidelsen som var det store med det. Det var oppstandelsen.

En må være villig til å la sitt gamle Selv i hat og splid bli korsfestet, også den psykologiske og mentale splid, i og med lidelse, for at det nye Selv i kjærlighet og fred skal kunne fødes. Det smerter når knopper brister, – og illusjoner faller. Det er her og nå en vinner eller taper det evige livet. Hver påske er en ny mulighet.

God Påske.»
http://www.riksavisen.no/sjelens-sang-for-fred-og-kjaerlighet/

Thomasevangeliet sier: “Der som dere bringer frem det som er inni dere, skal det dere bringer frem frelse dere. Dersom dere ikke bringer frem det som er inni dere, skal det dere ikke bringer frem ødelegge dere.”

De som ikke gjør det, de dør som en tom kropp, i mangel på frisk ånd, det friske vannet som Jesus benevte det som. De lever åndsløs, og dør og forgår åndsløs, siden det er kun ens sjel og ånd som har potensiale til evig liv. Av ånd. James 2:26 sier: “kroppen uten ånd [pneuʹma] er død”. Disse dør gradvis gjennom hele livet til å bli åndsvak og åndsløs.

De løser ingenting, har ingen medskapelse, bare binder, i mørket (Matt. 16:19). Psyken og emosjonene påvirker cellestrukturene i kroppen. De åndsløse vil avrette seg selv, Om de ikke deltar i den åndelige evolusjonen. Hadde alle gjort det, hadde vi vært foruten vår sivilisasjons problemer. Jeg er ikke så sikker på om det så veldig stort tap for verden at mange av de karnalske som ikke gjør det dør ut, hvis de ikke deltar i Guds planlagte menneskehetens felles åndelige evolusjon. Som Jødenes helligste bok Talmud sier; Da er de ikke så mye mer enn et avansert dyr (cattle).

De har ikke blitt initiert inni menneskeslekten ennå, ifølge William James, filosofen og Harvard psykologen som skrev boken ‘The Varieties of Religious Experience: A Study in Human Nature’ i 1902, skrev og sier som Jesus sa det, at der er to typer mennesker i verden – de som er født en gang (Once-Born) og de som er født på nytt (Twice-Born). Vi fødes fysisk som avanserte dyr, der er potensiale å bli initiert inn i menneskeslekten gjennom livets gang, få en ny ånd og annen ånd enn Verdensånden. For dem som vil, og tør.

Relevant lesning

Fønix Prosessen – Bli Ny
http://www.riksavisen.no/foenix-prosessen-bli-ny/

Positiv Tenkning: Polyanna syndromet
http://www.riksavisen.no/positiv-tenkning-polyanna-syndromet/

Fra pattedyr til menneske
http://www.riksavisen.no/fra-pattedyr-til-menneske/

De uelskedes sår, ateismens faderløse basis
http://www.riksavisen.no/de-uelskedes-sar-ateismens-faderlose-basis/

The Mark of The Beast – the Animal Kingdom of Tellus
http://www.riksavisen.no/?p=6295

Anti-krister og djevelbevissthet
http://www.riksavisen.no/?p=7923

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring
1   
  
  
    
1
Share