- Riksavisen - https://www.riksavisen.no -

Bertram D. Brochman om samfunnsutviklingen

brochman
Kirker og religion kan være et nyttig leketøy i politikernes interesse. Hvis jeg tar feil, og prester og religionsstiftere har rett, hvorfor advarer da verdens frelser (Kristus) imot de religiøse skriftlærde? Katolikkene og protestantene går og venter på at Gud skal gripe inn i tilværelsen på et irrasjonelt vis. Men jeg tror at Gud venter på oss mennesker, – venter at vi skal ha drukket blod nok. Er det noen annen levende Gud enn den skapende Gud?

Mennesket i utvikling gis en stor sjanse og en enorm risiko. Forteller ikke astronomi og naturen oss om en rasjonell evig skapende Guddom? Forteller ikke verdenshistorien om de evige vantro menneskebarn som lager helvete av sin tilværelse fordi deres religiøsitet og øvrige ukontrollerte fantasi forfører dem? Skal menneskene aldri bli voksne? Fullkommen som sin far i himmelen? Skal vi aldri forstå oss selv? Det syndes mer kollektivt enn individuelt. Kristus er samfunnets frelser.

De kolossale tekniske og vitenskapelige fremskritt skulle føre til materiell frigjøring, men er blitt det motsatte fordi man produserer for pengenes skyld og ikke for menneskenes. Alle økonomiske interessemotsetninger opphører den dag den materielle frigjørelsen er blitt samfunnets mål og hensikt, fordi kapitalismen (kampen om skinnverdier) er brakt til opphør. Menneskeverdien er det høyeste, men den kommer først til sin rett i det individualistiske samfunn. Alle mennesker mener det godt og vil det beste. Det er bare subjektivt trangsyn som holder alle nutidens meningsløse stridigheter oppe. Men viljen er ikke det samme som evnen. Evnen forutsetter innsikt, oversikt, selvkontroll, selvkritikk og inspirasjon.

Autoriteter vet meget bedre enn de taler og handler. De tør ikke være sanne på grunn av tap av stilling, posisjon osv. Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Tenk selv. Vær tro mot det beste i deg selv. Alle mennesker er minitatyrguder i sin verden. Frykten er sjelens farligste fiende. Heller kjempe med åndens våpen.

—————————————————————

Bertram Dybwad Brochman var stifter av Samfunnspartiet

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  Tweet [1]
  •  
  •  

Facebook Comments