Bodnariu-barnas besteforeldre tar til motmæle mot Satanistene i Barnevernet

Leserbrev i Avisen Firda om Barnevernet og Naustdal kommune, hvor besteforeldrene til Bodnariu-barna tar til motmæle, veldig bra. Dette er ikke Rumenere, dette er norske folk, ikke det at jeg tror de har noe større sjanse å bli hørt av den grunn.

Deres mandat som barnevernet selv kaller «de virkelige hemmelige tjenester» er for viktig for satanistene til at noen store endringer kan påregnes, blir vel helst å bare å pynte kaken i tilfelle, mens hele systemet skulle vært nedlagt, destruert. Min kommentar før vi gjengir leserbrevet fra besteforeldrene, idet jeg personlig akter å ta avstand fra hva Staten gjør og si ifra hvor mye jeg forrakter hva de gjør, slik at jeg ikke får del i deres synder og urettvishet (Åp. / Rev. 18:4-5).

Målet er ene og alene og skape frykt i befolkningen, så de lettere kan styres og kontrolleres, idet de konstant lever i frykt for hva det neste Staten kan finne på, at det kan skje dem selv neste gang, så blir befolkningen slik passe servil slik at de enkelt kan ledes og enkle å kontrollere. Metoden er satanisk. Den kalles ‘Management by Fear’ på fagspråket.

Men Jesus Kristus når Han kommer til oss har lovt å kvitte oss med slike sataniske følelser som frykt, brukt i okkult øyemed (1 John 4:18 , Hebrews 13:6, Luke 12:32, Psalm 34:4 , Philippians 4:6-7 , Psalm 23:4).

Det er den samme metode som er uhørt i et borgerlig samfunn (bourgeoise, Lenin/Blanks og Trotsky/Bronsteins fiender No. 1), men som brukes i alle former for sosialisme (kommunisme og nazisme).

Alle som ikke er politisk korrekte satanister / luciferianere, altså kristne, er i faresonen, siden de avviker i livssyn og verdier fra den statlige fastsatte ‘norm’. Hva USA får nå, har Norge hatt lenge, og vært pådrivere for i FN (Nye Verdensordens luciferiske Verdensregjering):

«The paper describes how government employees will intervene to provide, “monitoring goals for the children at home and the classroom,” and that if parents are failing to meet the standards set, “evidence-based parenting interventions” will be made to, “ensure that children’s social-emotional and behavioral needs are met.”
http://www.infowars.com/feds-push-new-plan-for-home-visits-to-check-on-parents/

Jeg forbeholder meg retten til å monitorere Regjeringen.

Sosial kontroll
Barnevernet har faktisk akkurat den samme funksjon som psykiatrien har; kontroll- herunder tankekontroll, ‘rett’ tanke.

I boken «Psykiatri», 1972, 6.utgv 1997, «Kap 1, Innledning», s. 8 skriver Einar Kringlen under avsnittet «Psykiatrien som behandler og vokter»:

«Psykiatriens primære mål er selvsagt å behandle pasienter med psykiske lidelser, men samtidig har psykiatrien også som funksjon å utøve sosial kontroll».
http://www.riksavisen.no/psykiatrien-som-behandler-og-vokter/

‘Riktig’ tankesett og statsautorisert verdigrunnlag, er veldig viktig å ha en viss kontroll med, gjennom skolevesen, barnevern og psykiatri, og som vi ser i innlegget til besteforeldrene nedenfor; Politiet.

«Målet med forskningen var å kontrollere den menneskelige vilje, forteller sjefspsykolog ved Gaustad sykehus«, Per J. Isdahl. til TV 2.

Gaustad «Sykehus» – CIA og Traumebasert Befolkningskontroll
http://www.riksavisen.no/gaustad-cia-og-traumabasert-befolkningskontroll/

Alle satanister er trygg. De vil ikke bli rapportert ved bekymringsmelding av noen rektor for å indoktrinere sine barn med sin religion, politiet vil ikke være etter dem for «noe press»/indokrtinering og initiering inni satanismen av sine barn, gitt at de forstår konsensusorienteringen som drives frem mot den totale Anti-Krist orientering ikke bare i vårt land, men over hele verden.

Den kristne Staten er beskrevet utmerket av C.S. Lewis i hans bok ‘Mere Christianity’:

«Staten eksisterer bare for å fremme og beskytte det ordinære velvære til dens medlemmer i dette livet. En mann og en hustru som koser seg ved peisen, et par venner å ha en runde dart med i en pub, en mann leser en bok i sitt eget rom eller planter i sin egen hage, de er dem staten er der for. Og med mindre Staten er med på å øke og forlenge og beskytte slike øyeblikk, er alle lover, parlamenter, hærer, domstoler, politi, økonomi, osv, bare rett og slett bortkastet tid.»

Staten gikk fra å være ‘Tjener’, til å bli ‘Hersker’, og er ikke lenger på noe som helst vis forbundet med de kristne åndsprinsipper om tjenerskap fremfor herskerskap. Ikke i noen som helst henseende beskytter Staten borgernes interesser lenger, faktisk motsatt, den ivaretar herskernes og den politiske elites interesser. Så langt inn i satanismen og talmudisk Babylonsk herskersystem er vi havnet i (Salmene, Psalm 2:2 og Psalm 83:5), som de fleste helt frivillig underlegger seg, uten nevneverdig protest av frykt, og lovpriser og kneler for Nimrod – eller den som tier samtykker, frykt igjen, det system som Bibelen kaller oss ut ifra; «Kom ut av henne mitt Folk» (Åp./ Rev. 18:4).

“And how we burned in the camps later, thinking: What would things have been like if every Security operative, when he went out at night to make an arrest, had been uncertain whether he would return alive and had to say good-bye to his family? Or if, during periods of mass arrests, as for example in Leningrad, when they arrested a quarter of the entire city, people had not simply sat there in their lairs, paling with terror at every bang of the downstairs door and at every step on the staircase, but had understood they had nothing left to lose and had boldly set up in the downstairs hall an ambush of half a dozen people with axes, hammers, pokers, or whatever else was at hand?… The Organs would very quickly have suffered a shortage of officers and transport and, notwithstanding all of Stalin’s thirst, the cursed machine would have ground to a halt! If…if…We didn’t love freedom enough. And even more – we had no awareness of the real situation…. We purely and simply deserved everything that happened afterward.”

― Aleksandr Solzhenitsyn

Min største dose forrakt og medlidenhet tildeles Redaktøren i avisen Firda, som med sin overopphøyethet avviser i leder klare fakta som ‘oppspinn», og dermed lyver, bedrar og forleder sin leserkrets. Han er en godt oppdratt systemtro tjener. Helvete blir nok overbefolket av slike som er i Løgnens Far sin tjeneste. Vi må be for dem.

Introduksjon til de okkulte sider

Indoktrinering i Satanisme og ateisme er ikke noe farlig for barn, eller?

«I DE SISTE DAGER.
To mektige [åndskrefter] kjemper om menneskets sjel: Gud og Satan. En veldig tvekamp pågår, en uavlatelig og stående strid mellom lys og mørke, sannhet og løgn, liv og død. «

http://www.bibelsk-tro.no/14-01-06.html

Vi vet at absolutt alt Staten gjør, så er det å få barn og mennesker inn på Satans side i åndskampen. Det finnes ingen som helst nøytralitet i denne kampen om menneskets sjel. Sekularitet er bare et annet ord for satanistisk ateisme og gudsfornektelse. Hva jeg sier bevises ved Bodnariu-saken, og mye annet.

Slik statlig kriminell virksomhet har en annen frimurersk (dialektisk) okkult hensikt, nemlig at det norske folk skal trygle og be om å bli satt under internasjonal jurisdiksjon (‘Menneskerettighetene’); Den Nye Verdensorden. Det hadde holdt lenge at systemet overholdt norske lover og tradisjonelle kristne verdisett i de lovene, Grunnlovens ‘ånd’, som de selvfølgelig har endret, på kriminelt vis siden den sier eksplisitt at ånden kan IKKE endres, av noen, selv ikke Stortinget, som dermed har gått utover sitt mandat. Statskuppet er fullbyrdet.

Når satanismen blir styrende ånd i samfunnet, så blir slikt utbredt, og ondskapen brer om seg, satans agentur tiltar seg stadig større plass, for de vet at deres tid er kort, så de må skynde seg og gjør så mye skade det kan i sin tilmålte tid (Åp./ Rev. 12:12). Det er ikke vanskelig å forstå.

Bibelen er helt klar på at de med satanistisk sinnelag og bevissthet, ikke vet forskjell på rett og galt. De kan aldri finne ut av det selv, idet de utgir seg for omsorgsfulle sosionom lotter og tilsynelatende som gode personer, som Lysets Engler (2 Corinthians 11:14-15 ), utad utgir seg for å være god, med kjærlighet til og for barn, mens de med iver og flid ofrer fødte og ufødte barn til Molok, og initierer barna i satanisme og annen gudsfornektelse, med all hjertets lyst som ulver i fåreklær (utgir seg for å være god) (Matthew 7:15). Disse skal vi be for, og be Gud dra dem utav Satans favntak over deres mentalitet.

Jeg skal bevise min påstand ved en utfordring; der finnes ikke EN ENESTE person innen dette systemet som ivaretar barnet i mors liv, og ikke støtter mord av babyer i mors liv, hvor de skulle være som tryggest.

Så der er faktisk ikke EN ENESTE kristen i hele dette systemet. Det beviser hvilken ånd de ansatte der må være av for å få jobb der. De som ikke kneler for ‘Dyret’ og tar dets merke/mentalitet (Dyrets Merke) de får heller være arbeidsløs, så de ikke har penger til å ‘kjøpe og selge’. Slik gikk den protetien også i oppfyllelse (Åpenbaringen 13).

Kjærlighet til makten de har fått tildelt er vel den største kjærlighet de har (Johannes / John 10:10). Og gi slik makt til noen sosialistlotter er ikke annet enn veldig dumt gjort. De er ikke moden for slik makt, en eneste en av dem. Som vi vet elsker satanister alle løgnene de kan spre rundt seg (Johannes / John 8:44), så godt er det at besteforeldrene herved får etablere Sannheten.

Bare ved å legitimere og anerkjenne Nimrods/Satans herskerelite som makthavere, og til å kunne gjøre slike inngripener i Guds verdensordning og ens liv, så har en egentlig tatt Dyrets Merke, og tilber det skapte mennesket og deres politiske nye verdensordning, fremfor Skaperen, hvilket er idolisering, som er å tilbe ‘Dyret’ fremfor Gud. Den som tier samtykker.

Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre.» – Matteus 6:24

Det er kun i Vesten dette systemet implementers, hvorfor kan vi lese mer om i denne artikkel om den tidligere jøde, som ble kristen; Rumenske Richard Wurmbrandt:

«We use this day to remember and honoring this Romanian former Jewish gentleman, Richard Wurmbrand, who became Christian. One of the greatest men in Christianity in our time. In this quote he describe very well the Mark of The Beast(s) in end times.»
http://www.riksavisen.no/in-memory-of-pastor-richard-wurmbrand/

Familieinstitusjonen skal brytes ned om så med vold, det har ligget i kortene i 100 år, etter det ‘Kommunistiske Manifest’ (etter den jødiske satanist rabbi Karl Mordechai Marx Levy, les boken ‘Marx and Satan, av den rumenske evangelist Richard Wurmbrandt, som var et av deres ofre) og Satans Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 og Rev. 3.9) sine planer, når MotDagisten (jødisk kommunistcelle i Norge) og Arbeiderpartiets nestleder og utenriksminister, professor og historiker Edvard Bull, sønn til Edvard Isak Hambro Bull, som skrev følgende i sin bok fra 1923:

”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen. Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter. Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det. Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst. Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”.

Det har alltid vært tverrpolitisk enighet om dette i Norge. Der er ingen uenighet. Ingen som kaller seg kristen ivaretar Guds verdensordning, alle jobber for den Nye Verdensordning, hvor barn er Statens/kollektivets barn > kollektivisme, og ikke Guds gave til foreldrene. Staten forbeholder seg retten til å bli tilbedt som ‘gud’ aka Statisme (Dyrets Bilde, de fleste tilber, og aksepterer som en høyere makt enn Gud).

«Slik viser det seg hvem som er Guds barn, og hvem som er djevelens barn: Den som ikke gjør det som er rett, og som ikke elsker sin bror, er ikke av Gud«. – Johannes’ første brev, 1 John 3:10

Og siden de ikke er av Gud, så er de av Satan. Enkel logisk deduksjon.

Soviet Secret Service Chief Laurentia Beria,1899-1953, wrote the introduction to the book «The Soviet Art of Brainwashing». :

«You must work until «religion» is synonymous with «insanity. You must work until the officials of city, county and state governments will not think twice before they pounce upon religious groups as public enemies.» (II-14)

Det er mange, mange flere enn Rådmann og Barnevern som er ansvarlig for at det har blitt sånn, hver eneste sosialist og feminist, bare for å ta et par eksempel, men hele det politiske spekter har alltid vært enig i metodene, så hver eneste person som i sin ubevissthet har tatt Dyrets Merke, vært enig i ‘systemet’ (‘Dyrets Bilde’), og som har stemt på noen av dem og dermed har legitimert dem, er i ytterste konsekvens ansvarlig.

De får prøve å leve med seg selv så godt de kan, og søke syndsforlatelse hos Gud via Jesus Kristus snarest.

Vi må ha medlidenhet med dem, og si som Jesus på korset; «Tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør«, idet deres bevissthet er for formørket til å se sin egen ondskap, ute av stand til å bedømme rett og galt.

Kristnes jobb er å avsløre dem (Efeserne / Ephesians 5:11). Denne ble delt på Facebook i sin helhet, autensiteten kan jeg ikke borge for:

Held forsvarslause born i fangenskap

Av BESTEFORELDRA TIL DEI 5 BORNA, NAUSTDAL

Vi har ikkje hatt lyst å stå fram i media, for det kan så fort misforståast. Men ut ifrå innlegg i Firda 30. januar, frå rådmann i Naustdal kommune og leiaren i bladet finn vi det rett å fortelje om dei faktiske forholda rundt den mykje omtala barnevernssaka i Naustdal. Vi syntest ikkje det er greitt at rådmannen, andre kommunetilsette eller nokon som helst vert hetsa eller mobba. Men når vi veit at denne saka kom som eit sjokk på mange og ikkje minst på oss i familien, er det vel ikkje rart at det vart reaksjonar.

Denne saka har gjort heile familien og langt utanom den svært vondt. Det har òg vore vondt å lese innlegg i saka frå forskjellige aviser der oppdragelsen av barna har fått ein negativ omtale utan at vedkommande kjenner dei faktiske forholda. Vi som bur her i heimen og har hatt barna rundt oss sidan dei vart fødde, må då vere dei som kjenner best korleis barna har hatt det hos foreldra. Mormor har til tider teke seg mykje av barna. Når dei kom frå skulen og foreldra ikkje var heime, var barna med oss. I den tida huset dei no bur i var under restaurering, budde heile familien hos oss i eit halvt år, og vi hadde dermed full oversikt over oppdragelsen.

Vi kan berre forsikre at vi aldri har sett at det har vore brukt vald mot barna, knapt nok at dei har vore høgrøysta med dei. Barna sjølve har heller aldri fortalt oss at foreldra har vore stygge med dei. For oss som er så glade i barnebarna våre ville det vere utenkeleg å vite at dei ikkje hadde det godt utan å gripe inn. Vi er då fullt oppegåande personar.

Det har komme enormt med telefonar til oss i denne tida. Folk er heilt oppskaka når dei får høyre kva framgangsmåte barnevernet i kommunen har brukt. Det ringde ei dame frå Oslo som hadde fått kjennskap til saka gjennom media. Ho spurte om barnevernet har tatt barna våre ut ifrå det som barna seier. Ja, kan det vere mogleg, sa ho. Så kunne ho fortelje at ho hadde sjølv vore med i barnevernet i Oslo. Dette var for ho ein uhøyrt framgangsmåte. Mens rådmannen seier at «barnevernet i Naustdal har gjort ein god jobb».

Ein nær familiemedlem på anna kant av landet med son på 8 år kom ein dag frå skulen og påstod at læraren hadde tatt kvelartak på han i klasserommet. Mor betvilte dette, men han gjentok det gong etter gong. Ho kontakta læraren, som vart svært fortvila. Og man fekk det oppklart at dette ikkje stemte. Liknande tilfelle har vi høyrt fleire av der barn har komme heim frå skulen og andre plassar og fortalt ting som ikkje stemte med verkelegheita. Alle som har barn veit at dei kan overdrive og ta ting ut av samanhengen. Barna kan la seg påverke av spel og film, og kan seie det som passar ut ifrå spørsmål dei får.

Vi oppfatta det slik ut ifrå innlegg i leiarspalta at redaktøren har valt side i barnevernssaka. Han nemner spesielt dette med kristen oppseding, og skriv at dette «sjølvsagt er reint oppspinn». Vel, då får vi sjå på kva rektoren på skulen ifølge saksdokumenta seier i telefonen i samtale med barnevernet den 13. oktober.

«Skulen fortel at det er ein svært kristeleg familie, spesielt mormor i familien er veldig kristeleg med sterk tru, syndstenking, straff frå Gud. Alle tanter og onklar deler dette synet. Rektor tenker dette hemmer barna.» Er dette oppspinn!? Og så kan sin spørje kvifor dette vert dratt inn i meldinga frå skulen?

Dette kan ikkje oppfattast på anna måte enn at rektor meiner kristendommen er farleg for barna. I politiavhøyr fekk morfaren spørsmål om han kjende til at barna vert utsette for noko press (indoktrinering i forhold til kristentrua). Då morfaren byrja å svare litt på sida av spørsmålet, fekk han beskjed om å ikkje seie noko anna enn det som hadde med saka å gjere. Altså hadde den kristne oppsedinga med saka å gjere. Er dette òg oppspinn?

Det er litt spesielt å registrere at utanlandske media har forstått kva som har skjedd i Naustdal kommune i denne saka, mens norske media har ikkje forstått, eller rettare sagt, vil ikkje forstå. Her går ein i den gamle trua at «lille snille Norge» ikkje driv noko kristendomsforfølging – men det er mange måtar å drive det på.

Redaktøren i Firda seier i leiarspalta at ein må ha «tillit til at barnevernet prøver å gjere det som er til barnas beste».

Ja, men korleis har så barna det? Jau, dei fortel at dei gret mykje og saknar foreldra. Det gjentok dei begge fleire gangar. Dei ville heim att. Eldstejenta på no 10 år (i januar) sa i telefonsamtale den 14. januar då morfar var til stades (første kontakt sidan 16. november) at ho vert supersint om dei nektar ho å treffe foreldra. Her held ein forsvarslause barn i fangenskap borte frå heimen mot si vilje. Vi finn ikkje ord for kva vi føler. Og dette kallar rådmannen i kommunen, sitat: «at barnevernet i Naustdal har gjort en god jobb».

Vi må ha lov å spørje. Kva er det som bur i menneske som kan gjere noko slikt mot andre sine barn? Barnevernet har ein arbeidsmetode som psyker ut både barn og vaksne. Det kan ikkje ha anna til hensikt enn at barna og foreldra skal bryte saman. Det er hardt å måtte seie det, men etter måten Naustdal barnevern opptrer på i vår erfaring, forstår vi ikkje anna enn at ingen barnefamiliar kan føle seg trygge i kommunen, spesielt utlendingar.

Du får ha oss unnskyldt, rådmann, men vi har eit godt råd. No er tida inne då du bør vurdere å gå. Og ta barnevernet med deg.

Kommunen og vi som bur her kan ikkje vere kjent av at Naustdal vert verdskjent på grunn av eit nådelaust barnevern som held barn i fangenskap så dei ikkje skal få komme heim att til ein god heim med gode foreldre.

Relevant lesning

Psykopolitikk – dets opphav og implementering
http://www.riksavisen.no/psykopolitikk-dets-opphav-og-implementering/

Henry Makow har en artikkel om en annen ondskapsfull effekt av Barnevernet (CPS), arven etter Mengele.

Et av de sentrale poenger med traumebasert hjernekontroll, er at de som utsettes for det vil bli nødt til å opprette psykologiske alternative personligheter for å overleve traumet, både barn og foreldre som utsettes for det. Den nye personligheten hos barnet spesielt vil selvfølgelig bli nødt til å etablere noe annet enn en kristen bevissthet. De voksne skremmes fra å være kristen, traumet vil skape nye personligheter i dem.

Vi ser ofte barn som vært utsatt for institusjonalisert MK-Ultra og endt med spaltede personligheter at de begår grove forbrytelser siden, ofte under den personligheten de ikke er ’til daglig’.

Det største traume noen kan påføres, er å ta barna deres, eller å bli skilt fra sine foreldre, det gjelder vel forsåvidt både hos dyr og mennesker. Dette vet de selvsagt, siden traumet er årsaken til at det gjøres.

Det har kommet ut mange bøker fra folk som har gått gjennom dette seneste årene.

Child Protection System (CPS) used as trauma based mind control of children after the model of Mengele and CIA Project Monarch, MK-Ultra
«The program is still ongoing and now uses and manipulates the Child Protection system to facilitate these activities». – See more at:
http://henrymakow.com/mk-ultra_slave_recalls_torture.html

Satanismen i humanismen
http://www.riksavisen.no/satanismen-i-humanismen/

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring