Anti-Christ kingdom

Gog og Magog over Norge og Europa

Hvis jødene skal kunne få fortsette å bedra kristensionistene, så må de på ett eller annet vis få de forførte sionistene innen kristenheten til å fortsette i sin Scofield Bibel tolkning, fordi jødene kan miste oppmerksomheten når sionistene innen de kristne miljøer ser at Bibelens profetier oppfylles i sanntid, da vil de kunne oppdage sannheten. Derfor må nye løgner skapes […]

Ervin Kohn’s ISIS med telefonterror mot J.Johansen’s familie?

Bekymringsmelding. Alle vet at ‘muslimske’ terrorister i ISIS er en Israelsk oppfinnelse, med krypto-jøder i den ‘muslimske’ ledelse som skal destabilisere Midt Østen som gjør at jødene kan eksportere både vanlige folk og sine terorrister i ISIS til Europa og Norge for destabilisering og Eretz Israel, eksportere innbyggerne i suverene nasjoner slik at Israel kan innlemme deres land i Stor-Israel, […]

Anti-Christ, the Zeitgeist of Our Times

Henry Makow had an article about marxist Dalai Lama as Anti-Christ, that really put the things in good cognitive order for me, of the conspiracy of the satanists to destroy and re-invent our World in their own image (Bird Phoenix, rising from the ashes, as the painting/mural as gift from Norway in UN Security Council illustrate).

Multiculturalism; Trojan horses in our midst

There have never been done any risk assessment if we are heading into a World War 3, how the multiculturalism will work out in our nations, the probabilities of be shot in the back from the modern variant trojan horses in our midsts, by our treasonous politicians, serving their internationlists Masters of the 4th Reich.

Jews – Jesus 0 – 1

Hallelujah. He is Risen. The Jews was not able to kill Him. Jesus Christ the Mashiach have beat them before, He will do it again (according to the Bible). I believe in Jesus, and the Bible, not the Jews, so let it be that way. Celebrate Jesus Christs victory over evil and the Synagogue of Satan (Rev. 2.9 & 3.9) […]

Påsken representerer gjenfødelsen i Ånd

Langfredag minnes korsfestelsen av Jesus og påskedag feires oppstandelsen av Kristus. De representerer døden til livet i kjødet – egoet – og gjenfødelse i den guddommelige ånd. Vår tiltenkte skjebne og udødelighet ligger i sjelens liv. Dette er den eneste måten vi kan slutte å være tiggere [o.a.: med ‘dyrets merke’ – new Creature] og bli mennesker på. Kristus er […]

Hvis Jeg Var Djevelen

Den 3. april i 1965 leste den legendariske radiovert Paul Harvey opp en advarsel til Amerika. I denne detaljerte advarselen, om hva han trodde Djevelen skal gjøre hvis Djevelen ønsket å ødelegge (Protestantiske) USA. Dessverre er sannheten at de fleste av disse tingene har skjedd (med våre kommentarer i teksten). Hva Paul Harvey forutså for Amerikas fremtid tilbake i 1965 […]

Child Protection Services and Scandinavian Star insurance scam in Norway

This article is translated into English to assist people abroad in having an insight in what is going on in Norway. There is a lot of international focus on the Norwegian Child Protection Services (Barnevern) and the abuse the population otherwise receives at the hand of the Norwegian authorities. This article does not look at the Child Protection Services (Barnevern) […]

Freemasons, Jews and King Salomos (Third) Temple

In my last article I was covering the connection between Jewry and Freemasonry.. Freemasons believe they are spiritual Jews, and they want to rebuild the Jewish Temple in Jerusalem where they freely can slay and sacrifice animals for their own sins. It is apokalyptic times we live in, as God promised (lifting of the veil, disclosures, Luk. 12:2).