Bevissthet

Be Love, not Hate, even if the State and Church forbids it

Pondering over Tolstoj’s ‘Kingdom of God is within you‘ theorem and pamphlet, something struck me I have not noticed before in his teachings and writings. That he was a little like the satanic / luciferian Pope Francis of todays catolic church institution to bind peoples souls in the carnal prison planet called The World, The Matrix.

Fra pattedyr til menneske

Noe skal en jo finne på for at rødstrømpene, ‘den røde horde’, skal få rase ut litt. Litt åndelig exorsisme må til. Det smerter når knopper brister, når alt en har trodd på blir avslørt som falskt, ved å finne ut at en er mer en del av problemet enn løsningen (hermageddon betyr ‘avsløring’).

Frihet – i det planetariske fengsel

Ikke så bra forhold for ånden og sjelen i det materiske verdslige rike. Menneskets egen virkelighet er deres Nirvana. Det er uvirkeligheten, som er dets uvitenhet og dets illusjon om seg selv som kun et kjødelig menneske, som gjør at de tror de er alene og ensom, åndsløs i denne verden. Ingen andre enn mennesket selv kan fylle den eksistensielle tomhet.