Økonomi

Økonomi

Kina og Russland kutter ut dollar som betalingsmiddel

Den store stjernen i det kinsiske flagg representer Kommunismen, mens de fire mindre stjerner representerer de kinesiske folkets sosiale klasser. Disse fire klasser er bønder, arbeidere, borgerskap, og patriotiske kapitalister. Hvilken klasse vil DU gjerne tilhøre i dette nye verdenssystem? La meg orientere om at du har ikke noe som helst valg. Du skal tilhøre den første eller den andre. Slaveklassen.

JSF; Mer penger til Rockefeller?

Regjeringen melder idag 20.11.2008 at de skal bruke totalt 148 milliard, ++ for JSF – ‘Joint strike fighter’, fra USA. Trenger fly være så dyr, eller er dette fordekte pengeoverføringer av penger vi tror vi eier, men som i virkeligheten er ‘deres’ fordi de kuppet vårt land og styresett etter andre verdenskrig, og styrer via tilsynelatende gode norske nordmenn ? […]

Statens oppsigelse av samfunnskontrakten

Til:    Kongen i Statsråd Emne: Deres oppsigelse av samfunnskontrakt Samfunnskontrakten er en sosialpolitisk filosofi fra 1600-tallet som sier at vi alle frivillig eller implisitt underordner oss staten gjennom en tenkt kontrakt med samfunnet. Vi som individer inngår en samfunnskontrakt fordi det er tryggere i et ordnet samfunn (staten er m.a.o. et resultat av en frivillig kontrakt mellom individer). For å […]

Fremgangsmåte for verdens hegemoni

Islendinger krever statsministerens avgang «Et par tusen islendinger demonstrerte i Reykjavik lørdag, med krav om at både statsminister og sentralbanksjef går av på grunn av håndteringen av finanskrisen. Demonstrantene krevde også at Island bør starte prosessen med å bli EU-medlem så fort som mulig.» http://www.aftenbladet.no/utenriks/936349/Islendinger_krever_statsministerens_avgang.html Var hele den Islandske finanskrisen laget for å skape dette utfall? Problem – Reaction – […]

Positive Energier i Ledelse

ÅFK (Ålesund Fotballklubb) er notoriske i å sparke trenere når ting ikke går som de skal, hvilket etter denne analytikers mening vil bare ytterligere forverre den nedadgående spiral. I enkelte tilfeller er det riktig, men hvor han ikke får tid eller mulighet til å implementere sin visjon og/eller ideologi i praksis, så kan slike hastverkstiltak være kontraproduktive. Det tar tid […]

Argentina; Hvordan en skikkelig økonomisk kollaps ser ut

Utenlandsgjelden ute av kontroll..rikere bankiere og gode betingelser for store internasjonale bedrifter (Bilderbergere)…laget det lett å plyndre et land…IMF….og vendte et rikt land til et fattig, og utryddet middelkklassen i prosessen, for der skal være bare en elite, og billig arbeidskraft med lua i hånda igjen. Høres det kjent ut?

Ta tilbake eierskapet over produksjonsmidler, – og ressurser

DN rapporterer idag 31.01.2008 om firmaet Geelmyden Kiese under tittelen «Nyfrelste pr-marxister», som en bekreftelse på hva undertegnede tidligere har hevdet, at det beste for firmaet selv, for samfunnet og den individuelle jobbtilfredstillelsen er at vanlige arbeidende folk eier sine produksjonsmidler (selskapene) selv, fremfor at staten tilgodeser noen få krøsuser til å få lov å gjøre det, monopolistisk (spesielt tilgodesette […]