Makten Bak Makten

Her drøfter vi de institusjoner og foreninger som utgjør den relle makten i samfunnet.

Wikileaks.org

I et forsøk på å komme autoritære regimer til livs, har en flernasjonal gruppe bestående av matematikere, journalister, kryptologer og etterretningsanalytikere opprettet nettsiden Wikileaks.org Initiativtakerne skriver følgende om nødvendigheten av et sensurfritt nettsted: «I en hverdag der autoritære regimer styrer store deler av verden, der demokratiske regjeringer utviser autoritære tendenser, og der makten i stadig større grad tilfaller store selskaper, […]

Er dette korrupsjon på norsk?

av Rolf Guttorm Engebretsen, hovedtalsmann i Nordsjødykkeralliansen Den mektigste maktkonsentrasjonen i Norgeshistorien var det lukkede interessesamarbeidet som rundt 1970 ble etablert av Jens Christian Hauge, Haakon Lie, Finn Lied og LOs leder Tor Aspengren. Deres hovedagenda var å få oljen opp, koste hva det koste ville. Dykkernes dybdebegrensninger var flaskehalsen. Her fikk dykkersaken sitt utspring – fordi ingen våget å […]

Bilderbergerne, elitens hemmelige maktklubb

Skrevet av Alexander Gabrielsen (Bak Kulissen Nr:1, 2006) Bilderberg-gruppen er en gruppe som pleier å møtes en gang i året på forskjellige steder i verden, de prøver å holde hvor de møtes og hva de diskuterer hemmelig, men det er som regel noen som finner ut hvor de møtes. Vertslandene stiller med store sikkerhetsstyrker for å sikre at ingen uvedkommende […]

Rapport knuser norsk rettsvesen

Den senere tids avslöring av lögnen om at Irak skulle ha kjöpt uran fra det afrikanske landet Niger, har fört til at Storbritannias statsminister Tony Blair og USAs visepresident Dick Cheney befinner seg på tynn is. I USA krever nå Lyndon LaRouche en undersökelse for å klargjöre 1) hva visepresident Cheney visste, 2) når han visste det, og 3) hva […]

Frimureriet og de skjulte makteliter

Den grusomme sannheten om våre politikere og «besteborgere». I disse bøkene får du virkelig servert sannheten om de som er satt til å ivareta vår nasjon og folks rettssikkerhet. Hvem skulle tro at norsk fagbevegelse og arbeiderpartiet har fått retningslinjene for sitt politiske arbeid fastlagt av Sions Vise Protokoller, et omdiskutert skrift som ble utgitt for hundre år siden. Ingen […]

Korrupsjon på norsk – oljemafiaen.

Publisert på: http://www.uprootmedia/f.html 21.05.04. Ble staten overstyrt av USA og Ap. for å delta i et utvidet storpolitisk interessesamarbeide? USA presset tidlig på syttitallet Norge for å få TROLL feltet bygd ut så tidlig som mulig. Samtidig kom Norge i en nasjonaløkonomisk krisesituasjon, med utenlandslån som truet med å begrense den norske handlefriheten. Tradisjonen for et Ap politisk og departementalt […]

Frimurerne – Mafiaen i Eiker

Bank, rettsvesen og kameraderi -Infiltrasjon av frimurernes brorskap Av Freddy Kristoffersen Den tidligere gladgutten Freddy Kristoffersen rullet opp i sin bok ‘Mafiaen i Eiker’ hvordan frimurere og samfunnstopper innen politikk og justis og bank konspirerte mot ham, både i å ruinere ham, og senere ved sine forsøk på å dekke hverandre. Kristoffersen døde bare en uke etter at hans bok […]