New World Order

Jewish Power and Armageddon, the Kingdom of God is Near; Christ is Here

I think I have to say as Jesus Christ in person, His last word on His cross: «It is finished» (John 19:30). Because the Jews and their agenda are so exposed and laid bare naked now, that is must take a miracle for Lucifer / Satan to save them them out the Wrath of God (what the Prince of this World can’t), so they will ultimately fail.

Hva media ikke forteller dere om KhazarJødene med makten i Ukraina

KhazarJødene (askeNazier) trenger å bli frelst. Alle kristne må be for dem og at de melder seg ut av Satans Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 og Åp. / Rev. 3.9) og blir frelst for sin latente ondskap. Hvorfor støtter alle vestlige land de jødiske opprørerne og kuppmakerne i Ukraina, og ikke de lovlig valgte av landets innbyggere? Det er Holodomor […]