Politisk korrupsjon

Hvor er proporsjonene?

Av advokat Kr. Almås Også publisert i Nationen 27. September 1990 (se også Nationen 9. April 1990) Jan P. Syses påståtte lovovertredelser er i den siste tiden viet maksimal oppmerksomhet i media. Oppslagene får et stadig sterkere preg av ren personforfølgelse, noe medienes fremste representanter unnskylder med at de vil beskytte demokratiet. Mon det? Jeg skal ikke gå nærmere inn […]

Grunnleggende nasjonale interesser

Av advokat Kr. Almås Også publisert i Nationen 6. April 1991 En av Fremskrittspartiets få enere, stortingsrepresentant Fr. Ir. Gundersen, har gått ut med et krav om at EØS-avtalen må framlegges for folket i en folkeavstemning. Gundersen truer med at Frp vil stemme imot EØS-avtalen på Stortinget, dersom folkeavstemning ikke blir avholdt. Gundersens uttalelser har brakt Høyres påtroppende leder, Kaci […]

Dobbeltmoralens læremester

Av advokat Kr. Almås Også publisert i Østlendingen 9. Januar 1990 Ifølge Dagbladet vil A-sekr. Thorbjørn Jagland nå be Syse-regjeringen om økonomisk støtte til å lære de østeuropeiske land opp til demokratisk styring. Her hjemme har Jaglands eget A-parti helt siden 1945 hatt et intimt, grunnlovsstridig og hemmelighetsstemplet samarbeid med naziorganisasjonen CIA, som med alle avskyelige midler har forsøkt å […]

Finanspolitikk uten moral

Av advokat Kr. Almås Også publisert i Nationen 25. Februar 1991 Som de fleste lesere vil kjenne til, har vi en grunnlovsbestemmelse, i Grunnlovens prgf. 110, som pålegger våre myndigheter å føre en politikk som sikrer alle arbeid, eller, for a sitere ordrett: «at legge Forholdene til rette for at ethvert arbeidsdygtigt Menneske kan skaffe sig Udkomme ved sit arbeide.» […]

Nar Stortinget svikter

Av advokat Kr. Almås Også publisert i Østlendingen 22. Juli 1991 Det var et interessant program Ole Kristen Harborg serverte for en tid tilbake, da han presenterte «presidentklubben», eller «gutteklubben», som stortingsrepresentant Annelise Dørum kalte herrene, på Antenne Ti. Interessant og sjokkerende. Presidenklubbens medlemmer forsvarte sin løsning av bankkrisen med at de var nødt til å gripe inn, fordi: Bade […]

De 10 bud — og det 11.

Av advokat Kr. Almås Også publisert i Østlendingen 1. Februar 1990 I et intervju går de tre politikerne; Arne Fjørtoft, Anne Enger Lahnstein og Thorbjørn Berntsen sterkt inn for at vi må gjenvinne respekten for de 10 bud. Jeg skal gjerne støtte en slik tanke. Likevel må det være på sin plass å minne om at politikerne bør begynne med […]

Grunnloven og statsråden

Av advokat Kr. Almås Også publisert i Nationen Torsdag 31. mai 1990 Før de hemmelige tjenester fikk full kontroll over norsk politikk, vedtok Stortinget følgende grunnlovsbestemmelse, som Grunnlovens prgf. 110: «Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for at ethvert arbeidsdygtigt Menneske kan skaffe sig Udkomme ved sit Arbeide.» Når man valgte ordlyden «lægge Forholdene til Rette», var […]

Islam konta Kristn

De høye herrer som sitter i blant annet Tavistock Intitute (tidligere Wellington House) 1), som er planleggingsetat for de operative institusjoner som Bilderbergerne / Counsil on Foreign Relations o.a., koser seg over hvor godt deres planer virker, og hvor godt programmert og indoktrinert gjennom skole og media deres «undersåtter» er til å følge deres minste vink. Det er enkelt å […]

Kristne for Israel, en selvmotsigelse

Dette er den ene artikkelen av alle som blir skrevet i verden idag, som kan løse alle verdens problemer; – Bare alle «kristne» ble skikkelig kristne, i gavnet og ikke bare i navnet. Alle vet at Jesus sto i opposisjon til sine samtidige, eller mer nøyaktig; samtidige politiske og åndelige ledere. Han ville frelse sitt folk fra lederskapets dårskap, og […]

Bilderberger fortsat (for viderekommende)

Her følger 2. afsnit af anmeldelsen af den tyske bog ”Bilderberger” af Andreas von Rétyi, Jochen Kopp Verlag , Rottenburg , 2006, skrevet af Anders Bruun- Laursen: Magtens struktur Bilderbergere er ofte også medlemmer af andre styringsorganisationer, som USAs Council on Foreign Relations (CFR)*, The Trilateral Commission (TC), USAs Federal Reserve System (Alan Greenspan) og m.a. Heriblandt The Carlyle-Group med […]

Bilderberger

I flere årtier har massemedierne i Europa fortiet de hemmelige aftaler, som foregik på topplan i Europa. Begrebet ”Bilderberg” måtte ikke omtales. Det blev i stedet for erklæret tabu i en sådan grad at man risikerede, at blive anset for sindssyg, hvis man nævnte det. Men som tiden gik, blev det mere og mere klart, at det politiske mummespil ikke […]

The Trap: What Happened to Our Dream of Freedom

Adam Curtis (BBC) – The Trap: What Happened to Our Dream of Freedom (2007). A series of films by BAFTA-winning producer Adam Curtis, that tells the story of the rise of today’s narrow idea of freedom. http://adamcurtistrap.blogspot.com/ The Trap: Introduction (Adam Curtis, BBC): The Trap: Episode One (Adam Curtis, BBC) The Trap: Episode Two (Adam Curtis, BBC) The Trap – […]

Hvor langt går Norge USAs vei?

USAS KURSENDRING under den nåværende president svekker og truer Norges sikkerhetsinteresser på flere områder. Farligst er det at vi har latt oss forlede til å tilpasse hele vårt forsvar til amerikansk, internasjonal høyteknologikrigføring. TORKEL HOVLAND, generalmajor, GeneralmajorNASJONAL SIKKERHET. Fremtidig, amerikansk nasjonal strategi vil være avgjørende for internasjonal utvikling og kommende verdensordning. Ukritisk norsk støtte til supermaktens lederskap underbygger amerikansk alenegang […]

FNs maktbruk ut på anbud

Debatten her hjemme om den rapporten som Gro Harlem Brundtland har vært med på å utarbeide om FNs tiltak for fred og sikkerhet, har knapt tatt opp den vesentligste innvendingen. Det analytiske stoffet i A more secure world: Our shared responsibility, er nok verdifullt. Høynivå-utvalget, som medlemmene pompøst blir kalt, understreker at det ikke nytter å føre kampen mot desperat […]

Norge – et redskap i USAs verktøykasse

Et foredrag av Svein Ødegården, brigader og forsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt holdt på kampanjen Nei til nye NATOs seminar 2. nov. 2003 I 1999 kom to viktige styringsdokumenter for norsk fremtidig forsvarspolitikk: Stortingsmelding 38: ”Tilpasning av Forsvaret til deltagelse i Internasjonale Operasjoner” og: ”NATOs nye strategiske konsept” For den enkelte offiser ble også 1999 et merke år – fordi de […]

FRP er blitt elitære

Siv Jensen deltok i det elitære nettverket Bilderberger i 2006, hvor de internasjonale skaperne og tilhengerne av staten Israel er i ledelsen. FrP har blitt et talerør for Den Nye Verdensorden etter Siv sin møtedeltakelse. Vi hørte aldri slikt noe før hun var på «kurs». Se vår artikkel her av oktober 2006: http://www.riksavisen.no Stoltenberg kritiserer Siv Jensens mistro til FN […]

Valla/Yssen-saken; Høyresiden i AP vinner terreng

Jeg er ingen sosialist. Jeg har nok tilhørt høyresiden, selv om alderen kanskje har ført meg nærmere sentrum, men det som bekymrer meg er hvordan enkelte krefter kan ture frem som de vil, og alltid nå frem med sin agenda, om den er venstre eller høyrepolitikk, og ufine spilleregler skal ikke godtas brukt av hverken av høyre- eller venstre krefter.