Deltager registrering, Gruppesøksmål

Med vår kjennskap til forholdene, skulle vi uten problemer kunne mønstre en 500-2000 personer til Gruppesøksmål innen nærmere avgrensede områder, spesielt innen barnevern og justisovergrep er behovet stort for å kjøre private straffe- og erstatningssaker mot Statsfunksjonærer for å lære dem deres grenser. Registrer din interesse her. Du har angrefrist. Du får en enkel støtteavtale til undertegning for å bli … Continue reading Deltager registrering, Gruppesøksmål