Den Norske Kirke, hedonismens synagoge

Sogneprestane Arne Moltubak (Ørsta), Espen Aarseth (Hjørundfjord og Storfjorden), Ruth Eva Sollie (Vartdal), Kristian Myklebust (Volda og Dalsfjord) og Ingrid Finsådal (Austefjord og Kilsfjord), svarar Hans Reite i Sunnmørsposten 24.11.2017: «– I våre auge forkludrar han den heilt grunnleggande kristne tanken om at menneska er skapte i Guds bilete, og er mottakarar av liv og kjærleik frå Gud- sjølvsagt heilt uavhengig av til dømes seksuell legning.«

Disse prester for den hedonistiske guddom, står for det absolutt motsatte enn hva den sunnmørske kristne pietismen representerer (2 Tim 3:4). Gud skapte menneskene med potensiale for all slags følelser, men han skapte dem også med evnen til å velge mellom godt og ondt, det er den frie vilje. Og Satan fikk den vanskelige jobben som The Adversary, som skal forlede folkene til det onde. Uten Satan ble skapt og påtok seg sin åndelige rolle, ville der i realiteten ikke vært noe ondt å velge fra, for Gud sier at etter skapelsen, før syndefallet – at alt var bare godt (Genesis 1:31), og slik levde de inntil Eva og the Jezebel Spirit ble fristet til å sette spørsmålstegn ved Guds forordninger. Plutselig ble de kastet utav Paradiset, Edens Hage, og så blir vi idag, her og nå. Eva og Jesebel forfører fremdeles folkene og Adamene, den skaper faktisk de feminine homoseksuelle ved emosjonell heksekunst.

Vi hadde det godt på Sunnmøre i vår pietisme, før Satanistene ble ved å forlede mennesker inni synden (og fortapelsen).

Homokritisk pastor i Ørsta får svar:
Sokneprestane svarar Hans Reite
http://www.smp.no/nyheter/2017/11/24/Sokneprestane-svarar-Hans-Reite-15655438.ece

«– Etter dei siste innlegga frå Reite når det gjeld homofili kjenner vi på behovet for å klargjere at meiningane som kjem til uttrykk hos han står langt i frå det som vi som teologar og prestar i Den norske kyrkja står for.»

Seksuell atferd – også den perverse – er et valg, ikke noe medfødt. «I Guds bilde» er de som oppfører seg som det, de har potensiale til å være i Guds bilde. De fleste er det ikke. Bibelen sier hva og hvordan de som er i Guds Bilde er, de som kan kalles Guds Barn. Prester som perverterer Bibelens sentrale dogmer har visst fått innpass i Den Norske Kirken. Humanismen sier alle er fødd likt i ens bilde og med ens muligheter, ikke kristendommen. Faktisk har de perverterte Satans Barn selv utelukket seg fra de beste muligheter, med å velge seg Helvete og død, ikke Himmelen og evig liv, – de har ingen ånd i seg som kan overleve dette livet i kroppen, så de er ingenlunde like (Ephesians 5:11, 1 Timothy 5:20). Prestene og kirken skulle omvende dem, men velsigner dem istedenfor (Acts 26:18).

Til mann og kvinne skapte Han dem
http://www.riksavisen.no/til-mann-og-kvinne-skapte-han-dem/

Gud sier «I ditt ansikts sved skal du spise ditt brød» (1 Mosebok / Genesis 3:19 ), og «med smerte skal du føde dine barn» (Genesis 3:16), ikke at enhver pervers lyst og begjær skal tilfredstilles, det sier Bibelens og Israelittenes Gud ingenting om. Bibelen sier vi skal finne fred og tilfredstillelse, på en annen måte enn for de dyriske impulser og begjær i oss, av å følge Guds forordninger. Det er Satan som lokker med det ‘himmelske samfunn’ av sosialistiske hellige her på jord hvor det kopuleres lystig i hvert hjørne av Helvete, hvor drikk og gladsang til Bacchus sin tilbedelse pågår 24/7.

Det er Anton LaVey i Church of Satan som sier det skal være slik, at lystenes tilfredstillelse skal være primært i menneskelivet:

Hva har Sogneprestane Arne Moltubak (Ørsta), Espen Aarseth (Hjørundfjord og Storfjorden), Ruth Eva Sollie (Vartdal), Kristian Myklebust (Volda og Dalsfjord) og Ingrid Finsådal (Austefjord og Kilsfjord) felles med Anton LaVey i Church of Satan? Det meste, av det viktigste…. Tilbyr det som kiler i ørene til «Gjør Som Du Vil» – generasjonen (Alistair Crowley, Thelemas Lov), ikke som Gud vil.

Sitat: Kristen Informasjonstjeneste

Gud skapte de seksuelle impulser for reproduksjon, ikke for forlystelse. Misbruk har sammenheng med menneskets felles arv med dyrene, med Dyrets Merke, at menneskene selv setter seg ned på dyrenes nivå, impulsbasert, ikke rasjonelle og fornuftige vesener, idet vi vet at samfunn og sivilisasjoner har gått til grunne gjentatte ganger tidligere ved utglidning av seksualmoral, så er beste samfunnsvitenskap å analysere disse selvdestruktive bevegelser og hindre at de får fotfeste igjen.

Fra pattedyr til menneske
http://www.riksavisen.no/fra-pattedyr-til-menneske/

Folk har et POTENSIALE til å bli mennesker, om de bare løfter seg selv etter håret fra dyreriket. Det er dyr som følger sine laveste impulser, som de også er skapt med, mennesker setter fornuften over impulsene fra de laveste og mest primitive sider av seg.

I den Sumeriske ‘sivilisasjon’, den Gamle Babylonske versjon av «the Epic of Gilgamesh», som ble skrevet rett etter at skrivingen selv ble oppfunnet, gav Siduri følgende råd,det samme som Sogneprestane Arne Moltubak (Ørsta), Espen Aarseth (Hjørundfjord og Storfjorden), Ruth Eva Sollie (Vartdal), Kristian Myklebust (Volda og Dalsfjord) og Ingrid Finsådal (Austefjord og Kilsfjord) gir til sin flokk idag: «Fill your belly. Day and night make merry. Let days be full of joy. Dance and make music day and night […] These things alone are the concern of men». (.). Tilber Hedone i sine hedonistiske synagoger.

C. S. Lewis sier at vårt problem som mennesker ikke er at våre begjær er for sterke, men at våre begjær er for svake. Vi kan tro at våre begjær var problemet. Lewis sier nei, «dine begjær er ikke problemet. Svakheten i begjæret er problemet. Du er som et barn som tuller rundt i sumpene, fordi du ikke kan forestille deg hva en ferie ved sjøen er som. Med andre ord, dine begjær for de store tingene som Gud tilbyr deg, er altfor små. Ditt problem er ikke store begjær, men for små begjær for store ting«. Med det menes at den eneste tilfredstillelse og lykke kan finnes i å være nær Gud, alle andre veier fører til fortapelsen, og holder aldri hva de lover på lang sikt.

Det eneste målet på hvor tilfredstilt vi er, er ikke hvordan vi selv anslår det, men hvor fornøyd Gud er med våre oppofrelser, og ‘tukting av kjødet’ (avhold) for å tekkes Gud mer enn Satan. Hva Gud ønsker av oss, finner vi i Bibelen, ved en ærlig tolkning av den, og ikke tilpasset for å tekkes synden.

Homoseksualitetes utbredelse kom inn i våre samfunn sammen med feminismen, med Jesebel ånden, det var ikke for intet at det var Eva som ble forført og fikk Adam med seg etter Slangens list. Kvinnelige prester i DNK står i spissen for dette sosialistiske innkluderingsevangelium at Kirken består av både satanister, hedonister, ateister og nihilister, når der er plass for alle, så er der ikke plass for realt kristne. Uansett er dette en institusjon som bør falle, for den rette MENIGHET består av alle troende, av alle som er FORENT og blitt ETT i Jesus Kristus, eksklusivt satanister, hedonister, ateister og nihilister, – de er ikke en del av den Store Hvite Skare, underlagt som de er ‘denne Verdens Fyrste’. Vi er ikke alle ETT, satanister er like lite ETT med kristne som mørket er ett med lyset.

«– I våre auge forkludrar han den heilt grunnleggande kristne tanken om at menneska er skapte i Guds bilete, og er mottakarar av liv og kjærleik frå Gud- sjølvsagt heilt uavhengig av til dømes seksuell legning.«

Hvor tar de dette fra? Menneskerettighetene, mer enn Guds ord?

Allerede helt i ingressen halter premisset for Sokneprestene. Gud skapte menneskene med POTENSIALE for både godt og ondt. Kirken skulle i utgangspunktet ivareta menneskers åndelige behov og sunnhet, for godt og godhet, for Gud, men her ivaretas alså de karnalske fysiske behovene via hedonismen mest, en praksis som både for kvinner og menn, homofil og heterofil, leder til evig død, og langt ifra Guds ‘kjærleik’, blir sognebarna forledet av dette presteskapet over i leiren til Lucifer, den som utgir seg for Jesus Kristus sin gjenkomst (Luke 10:18, Revelation 12:7–9), og skal være god og tolerant for all slags synd, de har skapt et misfoster av evangeliet.

Gud satte i alle en samvittighet, en skam for det perverse; så de som dreper seg selv ved selvmord, gjør det av sin egen skam, fordi de kom ut av skapet og levde ut det perverse og som er galt. De vet at hva de gjør er imot Guds og naturen som Gud skapte sin orden, så de begår selvmord av depresjon, IKKE fordi de er en minoritet som begår selvmord fordi de ikke blir akseptert i samfunnet. For det blir de, til overmål. Deres atferd populariseres. De kveles i sin egen gørr, i sitt eget mishag over hvem de har blitt.

Luciferisk opprør:

Harald valgte frelse i stedet for selvmord

Skal minoriteter begå selvmord fordi de ikke blir akseptert av storsamfunnet, så ville det vært lite igjen av kristne forfattere og bloggere.

En viss skamfølelse er bare sunt, et kompass. Skamløsheten er et resultat av mangel på kompass. Jesaja 60,2 «Se, mørke dekker jorden, det er stummende mørkt over folkene. Men over deg stråler Herren fram, hans herlighet åpenbares over deg.»

Bella Dodd som var kommunistenes leder i USA, konverterte til Katolisisme på slutten av sitt liv. Hun sa som en ex-Kommunist:

«På 1930-tallet la vi elleve hundre menn inn i prestestanden for å ødelegge Kirken fra innsiden.»

Tanken var at disse mennene skulle ordineres, og deretter klatre opp på stigen av innflytelse og autoritet som monsignorer og biskoper. Da sa hun: «Nå er de på de høyeste stedene i Kirken. De arbeider for å skape forandringer for at den katolske kirken ikke ville vær lenger effektiv mot kommunismen. «Hun sa også at disse endringene ville være så drastiske at» du ikke vil gjenkjenne den katolske kirken. »

Synest meg å ha skjedd her i Norge også.

Å leve av og i ånden er definert således:

«Men jeg sier: Vandre i Ånden! Så skal dere ikke fullføre kjødets lyst (Rom 6:12. 8:1,5. 17). For kjødet begjærer imot Ånden, og Ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil (Rom 7:15,23. 8:5. 18). Men hvis dere blir drevet av Ånden, da er dere ikke under loven (Rom 8:2,14. 6:14).

Kjødets gjerninger – Åndens frukt
19 Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slikt som utukt, urenhet, skamløshet (Rom 1:29 ff. 1 Cor 3:3. 6:9. Ef 5:3,5), 20 avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avindsyke, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier (2 Cor 12:20. Rev. 21:8), 21 misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt. Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også før har sagt dere: De som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike (Luk 21:34. Rom 13:13. 1Kor 6:10. Ef 5:5). 22 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet (Ef 5:9. Kol 3:12. 1 Tim 4:12. 6:11), 23 ydmykhet, avholdenhet. Mot slike er loven ikke (1 Tim 1:9). 24 De som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster (Rom 6:6,11. 8:13. Kol 3:5. 1 Pet 2:11). 25 Dersom vi lever i Ånden, da la oss òg vandre i Ånden! » (Galatians 5:16-25.)

Hva er uklart?

Gjentar: «De som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster»

Bibelen er klar, sokneprestene i Hedonismens Synagoge også kalt Den Norske Kirke, har endret betingelsene for å bli opptatt i Guds Rike, for å bli kalt Guds Barn ser det ut til, for de sier ikke hva Bibelen sier er helliggjørelse:

De gjør det motsatte, forleder barn og ungdom til å forfølge de hedonistiske ‘herligheter’, effektivt dreper barnetroen om skillet mellom rett og galt, godt og ondt.

Barnatro

«Thou shalt not lie with mankind, as with womankind: it is abomination.»- Leviticus 18:22 KJV

«Do not let sin control the way you live; do not give in to sinful desires.» – Romans 6:12

«That is why God abandoned them to their shameful desires. Even the women turned against the natural way to have sex and instead indulged in sex with each other». – Romans 1:24 :26

«not in lustful passion like the Gentiles who do not know God;» – 1 Thessalonians 4:5

«Establish my footsteps in Your word, And do not let any iniquity have dominion over me«. – Psalm 119:133

«We all lived among them at one time in the cravings of our flesh, indulging its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature children of wrath». – Ephesians 2:3

«Having lost all sense of shame, they have given themselves over to sensuality for the practice of every kind of impurity, with a craving for more». – Ephesians 4:19

Den homoseksuelle hedonismen er verre enn den heteroseksuelle fordi i det minste den heteroseksuelle har et formål, i de fleste tilfeller; reproduksjon. «Fyll jorden og legg den under dere» var forordningen, homoseksuelle kan ikke gjøre dette. Men begge som forlystelse er like ille.

Å leve i kroppen, i verden, av det menneskelige (humanismen): «Vær ikke som dem sier Bibelen, kom ut av henne, lev adskilt’. Dette er en satanisk impuls i dem som vil trives med å bli satt fri, det er The Serpent, kundalini som blir satt fri, kundalini er i østlig okkult lære og mysteriereligion sett på som en Slange som ligger ved bunnen av ryggmargen og venter på å bli vekket. Seksualmoral har mye å si for når denne Slangen blir vekket, når driftslivet tar over sjelen og sinnet til menneskene. Derfor vil de nå begynne med seksualundervisning i barnehagen og sette ned den seksualle lavalder, for tiden vi er inne i med Anti-Krist bevegelsen som reiser seg, har behov for å skape barn og ungdom i sitt bilde, og kan de få dem innpå et hedonistisk spor, så vil Lucifer/Slangen vekkes i dem tidlig, og de vil bli en del av den Nye Generasjonen som vil selv befordre Satans Rike på jord, – for en stund.. for det er bare for en stund Satan har blitt tillatt å bli satt fri fra hvor han i tusen år var fengslet, i bunnen av menneskenes ryggrad (kundalini). Okkultisten den jødisk-russiske Madam Blavatsky og Alice Bailey har beskrevet dette i detalj.

Kjærlighet er en følelse i hjertet, en åndelig kvalitet, vi kan elske alle mennesker selv med deres synd, uten at vi trenger å elske deres kopulering i alle hull som ikke er tenkt og skapt til den slags, for seksuell forlystelse som eneste formål. Med det vil Sogneprestene i Den Norske Kirke ha skapt et hedonistisk paradis hvor det knulles i alle hjørner av det Helvete de skaper. Da har de effektivt avinstitusjonalisert sømmeligheten, den er avgått med døden, faktisk korsfestet de sømmeligheten, og ennå verre; De har avsatt Gud fra sin trone.

I denne min artikkelen på engelsk settes kjærlighet opp imot lyster. Sex er fra dyreriket, kjærlighet er fra Gud, Bibelen advarer sterkt mot å følge sine lyster, mer enn å følge Bibelens lære om rett og gal atferd.

Sexual Revolution: Mistaking Lust for Love
http://www.riksavisen.no/sexual-revolution-mistaking-lust-for-love/

Og utsette barn for homoparader i gatene, og homoseksuell og annen hedonistisk porno i skolen, dreper deres uskyld, hurtig og effektivt:

Homocaust: Killing the Innocence. Save the Children
http://www.riksavisen.no/homocaust-killing-the-innocence-save-the-children/

FRP’s topp politiker Jon Georg Dale går til åtak mot homo-kritisk pastor, sier Sunnmørsposten.

«–Gi katten i slike innlegg, er toppolitikar Jon Georg Dale (Frp) sitt råd til «ungdom der ute som er på veg ut av skåpet».»

Og da vil han nok bidra til å forby slike Bibelske ytringer, og altså dermed effektivt kneble den kristne til fordel for Luciferianismen; hvor alle skal være snille med hverandre, men som fører til sjelens død, og den evige død, ikke noe evig liv. Bibelen er helt klar på det:

I et seminar om samkjønna samliv sett i lys av historia, kulturen og Bibelen på Ørsta bedehus for å søke mer kunnskap, ble det stor ståhei. Dette seminar kunnet avstedkomme nettopp mer kunnskap, blant annet hva som skjedde med Sonora og Gomora. Videre hvor ethvert samfunn som overgir seg til hedonismen gjennom historien har gått til grunne, som av en ‘naturkraft’, ‘naturkraften’ er selvfølgelig Guds dom over et frafallent folk, og veldig fjernt fra den sunnmørske pietismen.

Homocaust: Killing the Innocence. Save the Children
http://www.riksavisen.no/homocaust-killing-the-innocence-save-the-children/

Den hellige Ånde kan selvfølgelig ikke ta bolig i en prestekropp eller annen menneskekropp som har den luciferianske ånd i seg, og det viser seg også at disse prester og pastorer de er aldri høy i ånden, de messer sitt statsautoriserte evangelium fra sin utdannelse de har lært av makter og myndigheter, men skjemmer sitt og andres Tempel med perversiteter:

«What? know ye not that your body is the Temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own?» – 1 Corinthians 6:15-20

Vet dere ikke at kroppene deres er Kristi lemmer? Skal jeg da ta Kristi lemmer og gjøre dem til en hores lemmer? Det må ikke skje! 161 Mos 2,24; Matt 19,5; Ef 5,31 Eller vet dere ikke at når noen holder seg til en hore, blir de én kropp? For det står: De to skal være én kropp. 17 Joh 17,21ff Men den som holder seg til Kristus, blir én ånd med ham. 18 Hold dere langt borte fra hor! All synd som et menneske gjør, er utenfor kroppen. Men den som driver hor, synder mot sin egen kropp. 19 Joh 2,21; Rom 3,16+ Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for Den hellige ånd som bor i dere, og som er fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. 20 Matt 20,28; Fil 2,5ff; 1 Tim 2:6; 1 Pet 1:18; 6:20 Dere er kjøpt, og prisen betalt et bilde fra slavehandelen. Slaver tilhørte ikke seg selv. På torget ble de kjøpt for å tilhøre en herre. Dere er kjøpt, og prisen betalt. Bruk da kroppen til Guds ære! – – 1 Corinthians 6:15-20

Mange mennesker idag, både heteroseksuelle og homoseksuelle, pedofile og nekrofile, så er deres kroppslige behov og begjær mye viktigere for dem enn deres åndelige behov for å ta del i Guds Rike, og bli Guds Barn. De tenker kortsiktig. De ofrer gladelig sine evige liv, og samfunnets sunnhet, og barn og unges sunne psyker og sjeler, for de kortsiktige seksuelle gleder og fornøyelser som deres sterkeste drifter driver dem inn i, og de har ingen motstandskraft for å havne i Satans leir.

Sømmelighet og dannelse er ut

Og det var igrunn hva Sokneprestene i Den Norske Kirke skulle hjelpe dem med, å styrke deres åndelige immunforsvar mot synden, men istedenfor driver Sokneprestene i Den Norske Kirke sognebarna rett inn i Satans og den luciferske ånds dødelige grep over deres sjeler og sinn (Matt 18:6). Prestene har jo allerede helliggjort dem, som Guds Barn, skapt i ‘Guds bilde’ med Guds Segl i pannen (Rev. 7:2-3) som det påstås de er (når de i virkeligheten har Dyrets Merke, Rev. 13:16-17). Gjør Jesus sitt soningsoffer for å forsone syndere med Gud totalt overflødig.

«… og på samme måte skal det stå fram falske lærere blant dere. De skal lure inn vranglære som fører i fortapelsen, og til og med fornekte den Herre som har kjøpt dem fri. [] 4 For Gud skånte ikke engler som hadde syndet, men styrtet dem ned i avgrunnen, hvor de holdes i varetekt med mørkets lenker til dommen. 5 Heller ikke skånte han den gamle verden. Bare Noah, rettferdighetens talsmann, og sju andre ble beskyttet da Gud førte storflommen over de ugudeliges verden. 6 Byene Sodoma og Gomorra la han i aske og dømte dem til ødeleggelse; han gjorde dem til et avskrekkende eksempel for dem som senere ville leve et ugudelig liv. 7 Men han reddet den rettferdige Lot, som led under de holdningsløse menneskenes utsvevende liv. 8 Ja, denne rettferdige mannen som bodde midt iblant dem, ble dag etter dag pint langt inn i sin rettferdige sjel når han så og hørte alt det onde de gjorde.» – 2 Peter 2:3-9

«Alle nasjonene har drukket vinen av lidenskapen til sin umoral.» (Åp. / Rev. 18:3)

Babylon og Lucifer Rising: De er herved advart, mot å ofre små barn til Hedone. «Kom ut av Henne, mitt folk» (DNK, 2 Corinthians 6:17, Åp. / Revelation 18:4, Isaiah 52:11, Jeremiah 51:45).

Pelle Karlsson – Han er min sang og min glede

Biskopen varslet

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring