Den planlagt de-konstruksjon av NATO

Måten å ødelegge og skape et hatobjekt av hvite europeiske folks forsvarsallianse NATO (ja, det var det en gang), er selvfølgelig å bruke den til det motsatte, på talmudisk vis omdefinere vedtektene, så vil folk etter hvert kreve den imobllisert og nedlagt, tyrkere og falske jøder med stadig flere kan bli med – etter hvert utvikles til et globalt herskerinstrument, og sosialismen kan erstatte den panatlantiske USA/europeiske med sin globalisme; Den Nye Verdensorden (anti-Krists rike).

Forsvaret vårt brytes ned innenfra. Det er ikke meningen vi skal kunne forsvare oss i samarbeid med andre hvite nasjoner. Slik som Arbeiderpartiets de brukne geværs politikk’ før andre verdenskrig. Stoltenberg; En gang rød alltid rød. Russland og Putin som har jødisk mor er selvfølgelig helt med på agenda. All tilsynelatende motstand er bare spill for galleriet, til de massebevisstes forvirring og forlystelse, forvirre deres kognitive fakulteter (hegeliansk dialektikk).

Vår nasjon er opprinnelig og har hele tiden under Kristus sin regjeringstid vært borgerlig, med sterk middelklasse for å holde ‘overklassen’ i ørene, og ingen herskere hos statsmakten, kun tjenere (representativt demokrati). Men så ble de ‘representative’ korrumpert som vi vet. Utenfra. Vi ble krigsbytte, sikkerhetsobjekter for betaling av gjeld via skatteseddelen.

Trygve Lie’s hemmelige etterkrigsavtale med Storbritania (Baron Rothschild)
http://www.riksavisen.no/trygve-lies-hemmelige-etterkrigsavtale-med-storbritania/

Jens Stoltenberg kommer til å lykkes utrolig bra med sin ungdoms målsetting om dekonstruksjon av NATO ved omdefinisjon av formål.

NATO-offiserer arrestert i hemmelig bunker i Øst-Aleppo
http://www.derimot.no/blog/nato-offiserer-arrestert-i-hemmelig-bunker-i-%C3%B8st-aleppo

BREAKING: At Least 14 US Coalition Military Officers Captured by Syrian Special Forces in East Aleppo Bunker
http://21stcenturywire.com/2016/12/16/reports-at-least-10-nato-military-officers-captured-by-syrian-special-forces-this-morning-in-east-aleppo-bunker/

De utgjør vel ledelsen i ‘opprøret’ mot Assad. Som de har ledet enhver krig og ‘opprør’ mot Saddam Hussein og Gadaffi med flere. Ødelagt velorganiserte stater under pretekst å bringe dem frihet og ‘demokrati’. Når krig ble fred, og hat ble kjærlighet. Jo takk.

 

 

Perspepsjonsbedraget

Vi ser at Trump er blitt rød, og Hillary blå. Vi ser norske påståtte ‘konservative’ har blitt rød, og sosialister blå. Alt er snudd opp-ned.

Bilde: Steigan.no
Når Gro Harlem Brundtland ble blå

Dette gjøres slik for at det forvirrer folk på et kognitivt plan. Disse bildene er med på en endre folks og opinionens persepsjon av hva som er hva, ved å snu det på hodet. Det er okkult og det er satanisk, men det funker.

Folk flest vil kreve ‘forsvarsalliansen’ nedlagt og lagt brakk. Og Jens Stoltenbergs ungdoms drøm ble dermed en realitet. Og når det er gjort så er vi lette offer for Den Nye Verdensordens nye globale institusjoner. Det er den okkulte måten å gjøre det på, det er social engineering. De skaper opinionen.

Dette persepsjonsbedraget foregikk også i USA i president valget nylig, de ble fremstilt slik, begge er på samme ‘side’, Satans og Satans Synagoge (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9) sin side:

De annonserer til og med at de snur ting på hodet
Når påståtte blå (‘konservative’) ble rød. Bilde. Steigan.no

Der finnes ingen konservative igjen i politikken, alle er rød. Det finnes ingen konspirasjon og ordre til dem hva slags kjoler de skal ha på seg. De inspireres av sin åndsprins, denne Verdens Hersker, Satan, hva de skal gjøre og ikke gjøre. Det er åndsinnflytelsen deres som utgjør hele forskjellen. De leder massen som sauer til slakteren. Det er helt utrolig å observere hvordan massen svarer på og deltar i hva som er den okkulte planen, nemlig avskaffelse av europeernes rundt Atlanterhavet sin forsvarsallianse. Israel stammenes gjenforeing.

Den Sionist-Sosialistiske Ettpartistaten Norge
http://www.riksavisen.no/den-sosialistiske-ettpartistaten-norge/

De Ti Tapte Stammene av Israel er Kaukaserne. Bedragerne er i Midt Østen

De falske jøder fra Satans Synagoge (askeNazier, Khazarer, Edomitter) leker guder (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9).

Og Satans Nye Babylon; Egypt & Sodom med sitt Co-Exist credo, vil bli det verste Holocaust gjennom tidene som Bibelen profeterer skal vederkveges de Ti tapte Stammer av Israel, fordi de glemte hvem de er.

Hatet mot Israel stikker veldig dypt hos falske jøder.
Det er jo delte meninger om hvem som er hva.

Dessverre lot Israelstammene seg forføre og forlot Israels Gud; forbød Messias, Jesus Kristus, i sine samfunn, etter 1000 år med Kristus som den åndelige høvding og Konge av landet (ca. 1020/Gulating – 2012/Storting); ”Det første i vår lov er at vi skal bøye oss mot aust og be til Kvite Krist om godt år og fred, at vi må holde landet vårt bygd og drotten vår ved helse. Han være vår ven og vi hans vener og Gud være ven åt oss alle.” Våre forfedre bragte verden Evangeliet, som avtalen var, men idag er det slutt. Idag er det et helt annet evangelie de promoterer. Vi vet fra Bibelehistorien hva som skjer da; da etterlater Gud dem i hendene til brutale og voldelige herskere.

‘Lyset fra Norden’, Israelittenes storhet og ry består i at de gjorde dette, stikk imot de falske jøders bedrageri, og tyveri av å være Israelitt og av Shem (semitt). Vi er faktisk de eneste i verden dette passer på. Nordmenn bevarte Kristus som sin mest dyrebare skatt og sin nasjons åndelige Konge, som de fysiske konger skulle beskytte og hegne om som de har gjort til denne dag, for angrep fra katolikker, jesutter, jøder og andre satanister. Men etter 1000 år, tusenårsriket, skal Satan få fri fra sitt fengsel for å forforøre folkene, for siste gang, og vi er dessverre ikke lenger under beskyttelsen og nåden, så Satan må sies å ha vært suksessfull. (Åp. / Rev. 20:7).

Satanistene taper

Men de vil mislykkes. Deres ‘fred’ er ikke forankret i menenskenes hjerter, men med hjernevask, forførelser og vold og trusler om straff. Bibelen sier at når deres luciferiske jødisk-messianske rike hvilket er Den Nye Verdensorden, når de sier «Fred, fred» (1 Thessalonians 5:3),  og de fleste av verdens mennesker tror på dem, siden de har fått det som de vil, og ingen ser seg syn med å gå imot ‘Dyret’ (Åp. / Rev. 13:4), da vil Gud gripe inn, for Gud har lov at en remnant av de ti tapte stammene av Israel skal overleve, foruten dette Bibelen sier at det ville ikke ha vært en eneste overlevende av Israel, offer for jødenes og andre barbarers og massens hat som har blitt pisket opp . Deres plan som har vært kjent i århundrer, når de tror de har lyktes da er fødselsveene for deres fall igang.

Kristne og hedninger må vokte seg vel for å bli forført, og huske hva Jesus sa om hva som skal skje før endetiden på apostlenes spørsmål om hvordan gjenkjenne dagen han kommer igjen med full åndsimpuls styrke for å bekjempe satanistene og tilhengerne av ‘Dyret’ (Nimrod, Egypt&Sodom, Babylonske herskersystem, ikke Statens tjenerskap, men herskerskap), han sa; «Bli ikke forført» (Matt. 24:4, Galatians 6:7).

«Dere blir forført, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt«. Matt. 22:29

Var Martin Luther anti-semitt?
http://www.riksavisen.no/var-martin-luther-anti-semitt/

Satan og satanister påstår det. Siden når begynte Satan og satanister å snakke sant?

Gud signe vårt dyre fedreland – Fedrelandssalmen

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring