Den Sosialistiske Ettpartistaten Norge

ALLE partier i Norge holder seg strengt innenfor sosialismens dogmer i de store viktige ting, den internasjonale sosialismen som den nasjonale sosialismen, mens de krangler om bagateller for å gi en illusjon av demokrati, en fiksjon….. litt opium for folket.

I form er dette bolsjevisme og nærmest nazisme. Jeg hadde satt meg fore å finne ut hvorfor i all verden krigseilerne ble behandlet som de ble i Arbeiderpartistaten, stjal lønningene deres i Nortrashipsforndet, en medalje i posten, og etterlatt fordrukne i rennesteinen i Hamburg og Antwerpen, og føler jeg har funnet det ut med dagens artikkel. Jeg fant at problemet med disse skjulte nettverk er tverrpolitisk og internasjonal. Synest at jeg etter 545 artikler på temaet er i mål, at jeg forstår hvorfor. Om andre uten intellektuelle ambisjoner ikke gjør det er meg revnende likgyldig. Det var en lang vei, med sideveiene inkludert.

Krigseilerne kunne ikke tillates å få ta lyset, hederen og æren fra de falske heltene som kom ut fra sine skjul i de dype skoger når krigen var vunnet, og som tok makten, æren og pengene i Norge etter krigen, som faktisk er langt ifra helter, men kan best karakteriseres som å svikte sitt land, i ALLE betydninger av ordet, idet de tjente utenlandske interesser mer enn norske. Hvorfor ble det slik? Sosialist-Sionistene, Lenins 3. Internasjonalen tar kontroll, tverrpolitisk (Fellesprogrammet).

Jeg skal her vise at Norge har ikke demokrati, men bare noe som ligner på demokrati. Det norske demokratiet er like falskt som å kalle oss en menneskerettighetsbastion mens ateistiske Jens Stoltenberg & Co bomber Libya, og får hele verden til å avsky den ‘kristne’ staten Norge, fordi de sosialistiske ateistene, sionistene og humanistene som har makten bryter med alle de kjerneverdier vi tradisjonelt har satt høyt i dette landet, og tar seg til rette for å innføre sitt verdissystem, for hele verden. Det er Stay Behinds formål i Norge å uskadelig alle som truer dette.

Sionismen er i senter for Marx og Lenins verdenssosialisme….. og Hitlers nasjonal sosialsme også, for den saks skyld. ‘Kristen’-sionistene kommer derfor til å få en sterk kognitiv dissonans, og deres sionistiske lojaliteter er mektigere og kraftigere i deres psyker enn Jesus og kristendommen er. De faller ned på den gale siden. Som de forsåvidt alltid har falt ned på gale siden i forhold til hva de utgir seg for å være. Den 21. Mai 2012 strammer de tommeskruen ennå et hakk i den ateistiske sekuleringsprosessen, ved å ta bort den kristne formålsparagraf i Grunnloven. De har ingenting lært av sin sionistiske ateistiske sosialistiske revolusjon i USSR 1917. Landet opplevde 70 års åndelig mørke etter det.

«Vi skulle bygge det nye Jerusalem«, sa Arbeiderpartiets grand ol’dad Håkon Lie om deres første prioritet etter andre verdenskrig til UiO’s studentavis Reflex (Waage), i verdenssosialismens nasjonalsosialistiske Israel. Nei, ateistene i Arbeiderpartiet har ikke blitt religiøs, det er den politiske religion, ideologi, de bekjenner seg til; Sionismen, sosialismens mening og mål; Sion, hvor denne politiske sosialistiske elite skal herske til evig tid, eie alle ressurser i verden, – alle andre skal være deres slaver. Siden kristensionistene er i senter for verdenssosialismens utbredelse, er det også tyst fra den kanten om kristendommens avvikling i Norge, idet kognitiv dissonans oppstår og lojaliteten til sionist-sosialismen sin kommende verdenshersker vant over Kvitekrist i kampen om deres lojalitet.

Oddmund H. Hammerstad sier i boken “Oppgjør med maktspill og overgrep i De hemmelige tjenester”:

“Når så sterke krefter og store ressurser settes inn for å hindre at det historiske bilde blir tegnet fullt ut, er det nok dessverre grunn til å anta at det er fordi det er meget alvorlige feilgrep som er begått. Jens Chr. Hauge og Haakon Lie kniper munnen igjen. Den første mer enn den andre. En gang snerret Lie til en journalist: “Nærmer du deg Jens Chr. Hauge med spørsmål om hvilke spesielle kontakter han hadde i USA, vil han be deg å dra til H.!, og det gjør jeg også, dra til H.!” Haakon Lie skal i samme forbindelse ha uttalt: “Vi hadde en oppgave å løse“. Det er nærliggende å spørre: Hvilken oppgave hadde Haakon Lie og hans partifeller påtatt seg å løse? Og hvem var oppdragsgiveren? ”

NÅ VET VI DET ! (Tungtvann til Sion, blant annet). Hauge løy om tungtvann.

Der er ikke ETT ENESTE borgerlig konservativt parti i Norge. Bilderberger Siv er ganske så enig med Bilderberger Jens og Bilderberg Erna i de store linjer, og de som vil inn i politikken gjør best i å være enig i det politisk korrekte bildet, ellers blir de aldri nominert til noe som helst.

«The American people will never knowingly adopt Socialism, but under the name of Liberalism they will adopt every fragment of the Socialist program until one day America will be a Socialist nation without knowing how it happened». – Norman Thomas, Leder av Amerikas Sosialistparti.

Ap tar regi
Hva som kjennetegner et udemokratisk totalitært land er: Enten er du med, eller så er du imot regimet. Kritiske røster, andre synspunkter og forslag til korrigeringer av disposisjoner foretatt av maktmenneskene, knebles. Er du med oss eller er du imot oss, synes også praktisert av Arbeiderpartiet. De regisserer folk rundt i landet, som tilsynelatende og på tilforlatelig vis skyter ned viktige, men for dem ufordelaktige synspunkter. – Dan Oddfjell, Bergen

http://blogg.bt.no/preik/2012/04/04/tvilsom-rettssikkerhet/#.T3yNMuw2ND0

Ved endringen av Grunnloven den 21. mai 2012 i mer humanistisk/ateistisk retning av Stortingsflertallet hvor korset mest mulig skal strykes av det norske flagget, er det bare sosialistpartienes blodrøde fane som er igjen av det norske flagget, som de lovte det skulle bli for 60 år siden…… snart i mål, tror de, men Høyesterett har plikt etter samme Grunnlov å se til at ingen politikere lager lover som bryter med Grunnlovens ånd, om aldri så mye på Stortinget, se til at de ikke går utover sitt mandat. Grunnloven var til nettopp for å beskytte folket mot politikernes skjulte agendaer og deres globale strategier om sosialismen og ateismens/gudløshetens utbredelse. Da vil vi også se om vi i virkeligheten har tre suverene uavhengige statsmakter, som samme Grunnlov sier vi skal ha, eller om det er bare et salig sosialistisk samrøre det hele.

Levy avvikler kristendommen

Ikke bare Moses Mordecai Marx Levy vil avvikle kristendommen, vi har også en norsk ‘humanistisk’ Levy som vil det, for det er nemlig den praktiske konsekvens av alt som Levy Fragell ønsker.

HEF og Levy Fragell er for Jens Stoltenberg & Co (Ettpartistaten) på mange måter som Hr. Blanks (Vladimir Iljitsj Uljanov Lenins) DND (Voluntary People’s Guard, People’s Volunteer Squads, People’s Volunteer Militia, oklarki) eller Hitlers ‘Stormtropper’ (FreiKorps > SA) som var instruert i å forstyrre og bryte opp alle møter av politiske opponenter og beskytte Hitler mot hevn angrep.

HEF mottar 61.000.0000 kroner per år som ‘livssynsorganisasjon’ fra sine menighetsfeller Gro Harlem Brundtland og Jens Stoltenberg, men de gjør ikke noe veldedighetsarbeid, de bruker det hele til politisk aktivisme som å endre Grunnloven til en ateistisk forfatning, steg for steg, og andre ateistiske pøbelstreker, for å gjennomføre sin vilje, med velvillighet og direkte kommunikasjon med Statsmakten de tjener som nyttige ateistiske idioter for, som denne Levy Fragells kommentar under viser.

Jeg akter ikke å finne meg i deres terrorvelde. Levy Fragell, møtesabotør av opponenter, de kristne, akkurat som Hitlers SA var instruert til. Det finnes engler, som det finnes internaliserte psykiske og mentale demoner, I ‘mørket’, ubevisste ‘smådjevler’. Naturvitenskapen, psykiatrien/psykologien, har ingen løsning på dem, men åndsvitenskapen har. Jesus drev ut demoner av folk hele tiden, de er vanligvis basert på frykter som samfunn, lærere og foreldre han instigert i dem som barn, og som søker sin forløsning. Jeg tror at Levy Fragell trenger forløsning av sine; å bli som et barn igjen; før ‘noen’ inngav ham disse mørke ‘demoniske’ sjelebilder han bærer rundt på stakkar. Å hate hva som helst er dårlig tegn. Å Elske er bedre, men uten G-d, er der ingen Kjærlighet i verden, for G-d = Kjærlighet. Hat er faktisk en demon som må erstattes med Kjærlighet.

Barn som ikke blir elsket, blir voksne som ikke kan elske.

Kristus er den åndelige kanalen for Kjærlighet inn i verden, selv idag, som kan tilkalles ved behov, for å rette opp de sjelelige mangler mange kan slite med.

Fragell og hans kumpaner vil kurere samfunnet for virkningen og veien ut av dem, og ikke for årsaken; hvordan folk blir ‘demonisert’ til å begynne med, vanligvis av en rekke samfunnsfaktorer.

http://www.verdidebatt.no/debatt/post258557.zrm

«Jeg er enig med Robin Haug i at demonutdrivelse kan vurderes som kriminelt, avhengig av omstendighetene. Saken som pågår i Sverige er et eksempel, og flere av de historiene jeg har hørt var overgrep som burde vært vurdert av myndighetene«. – Levy Fragell

http://www.verdidebatt.no/debatt/post258529.zrm

Videre forteller han hvordan han skriver brev til departementene og angir folk han ikke liker.

Truer Rune Edvardsen på Troens Bevis i Sarons Dal, om å holde seg på matta, og ikke gå over streken . Da kommer de (SA) og tar ham !

«Men som sagt, Rune, vær forsiktig – vi følger med!» – Levy Fragell

http://www.verdidebatt.no/debatt/post258552.zrm

Hvem faen er redd for Levy Fragell? Paven skulle sendt noen av sine spesialist exorsister og jobbet på Fragell til smådjevelene i ham til de fløy utav ham, det er mitt råd.

Når Levy Fragell, HEF, Jens Stoltenberg og Gro Harlem Brundtland har fått det som de vil, har kristendommen ikke lenger bruk for Jesus, vi hadde ikke hatt noen fargerike personligheter som Åge Samuelsen, ingen Åge Edvardsen, ingen Hallesby, bare kjedelige og djevelbesatte Frageller skal være lovlig. Å HATE Gud som Fragell sier han gjør her, vil bli de eneste som blir lovlig i det Stoltenbergske Riket, og dette er faktisk befengt med den største demon som finnes.

«Da kjente jeg en hånd på skulderen. Den amerikanske filosofiprofessoren Paul Kurtz [Skepsis-nettverkets grunnlegger] stod i midtgangen. Han var den sentrale skikkelsen i den organiserte humanistiske verdensbevegelse og en av innlederne i vår dialog med kommunistene. Han bøyde seg mot meg og sa: ”You hate God, Levi, don`t you?” Jeg ble perpleks, og min hjerne bearbeidet spørsmålet som en sjokkbølge før jeg hastig svarte: ”Yes, I do.” ”Me, too,” svarte Paul Kurtz mens vi begge brast i latter. For meg var det ingen høflig, sosial latter. Det var ingen respons på en morsom replikk. Det var en eksplosjon av frihetsfølelse: Jeg hater Gud, hater, hater hater … Og jeg lo mens tårene trillet. » – Levy Fragell.

http://www.verdidebatt.no/debatt/post259036.zrm

Jeg har Levy Fragell mistenkt for å ha trengt å få noen djevelutdrivelser selv, slik som han holder på. Synd gode gamle Aage Samuelsen er død, han var kompetent djevelutdriver, og kunne nok ordnet opp i Fragell sine demoner også. Om Fragell kan innse at han er i behov for hjelp, men de som trenger det mest, er ofte ikke istand til å innse sitt behov, dessverre.

HEF er opprettet med så mye statlig støtte (61 million per år) for å være apparatet som foreslår det Jens Stoltenberg og Gro Harlem Brundtland m.fl. som meninghetsmedlemmer vil ha det i politikken. De får det ALLTID som de vil, det ser vi av forslag til Grunnlovsendring nå (de kan lett slippe vekk med historieforfalskning inn i Grunnloven). Det er helt sosialistisk modus operandi å organisere seg i samfunn celler som kjører frem sin agenda under falsk flagg.

Destabiliser, destabiliser, destabiliser

Her er sakene de MÅ ha for å destabilisere homogene og konservative samfunn, for å innføre sitt system på ruinene av det gamle; Den Sionist-Sosialistiske Nye Verdensorden, med en slags humanistisisk/ateistisk bastard religion som statsreligion, innført med bullying, forhåning, vold og trusler om anmeldelse/angiveri til statsmakten for ikke å gjøre som de sier, implementert ved hjelp av sine bøller som HEF’s Levy Fragell, den reneste STASI-agent, med direktelinje til sin menighetsfelle Jens Stoltenbergs og hans stats byråkrati, med angiveri av de som ikke er enig med ham og dem, tankekontrollens pøbelvelde; Den Røde Horde.

SakSosialist dogme, (link til kilde)SVAPFrPVKrFHNote
VelferdstatenStaten tar dine penger og 'tar vare på deg', men de tar helst bedre vare på seg selv, før de tenker på deg etter at de har tatt dine penger. Sosialdemokrati JaJaJaJaJaJab)
Støtter Big GovernmentAlle støtter big government og et stadig større byråkrati, 32% av arbeidsstyrken i offentlig sektor. Hyperaktiv å lage lover.JaJaJaJaJaJab)
Statsparanoia og terrorfryktJa, Hitler og Lenin var så redd for attentat at de ble helt paranoid. På slutten av sitt liv satt Hr Blank (Lenin) og hylte som en ulv mot månen av galskap. JaJaJaJaJaJam)
Arbeid gjør friArbeit macht frei. Proletarenes paradis. Det moderne slaveri. JaJaJaJaJaJaj) q) NAV
FeminismeStaten er familien.JaJaJaJaJaJa
Sterkt tankepoliti, PSTBeskytt Staten, ikke folket. STASI, KGB, SS, Gestapo JaJaJaJaJaJa
Abort, planlagt foreldreskapKina, ettbarnpolitikk, USSR & Nazi eugenikk JaJaJaJaJaJaf), i)
Liberalisme«Gjør som du vil skal være hele loven», røde hordeJaJaJaJaJaJa
Fri sex i alle hullFritt under bolsjevikene, Weimar Kommis. Libido energien kanaliseres til å parre seg som kaniner, sirkus, sex og brød. Kjempegreier. Så lar de Caeser i fred.JaJaJaJaJaJae) f) g)
Innvandring Multikulturalismens velsignelserJaJaJaJaJaJah)
Politisk domstolPartisk domstol, dommere regner seg som statsansatte - på statens side, ingen check and balance. Ikke uavhengige statsmakter. SamrøreJaJaJaJaJa
Overvåkning, atferdskontrollBerlinmur, Staten og Statens ledere må beskyttes mot folket (hvorfor? Representerer de ikke Folket da?). STASI, KGB. SS, GestapoJaJaJaJaJaJam)
BarnevernFamiliedestruksjon. STASI angiversamfunn , Big Sister, Angiversamfunner . Management by Fear. Skap frykt for å være annerledes. Tilpasning til de politiske dogmene fra barnsben av.JaJaJaJaJaJa
Menneskeretter,
(et frimurersk og humanistisk prestisjeprosjekt)
HEF (ateistisk sosialisk humanisme), Den Nye Verdensordens gudløse lovverk. Vi hadde menneskeretter i 1814 i vår Grunnlov, som setter indivdet i sentrum og ikke kollektivet, med ‘Kvitekrist’ som inspirator for lovenes utformingJaJaJaJaJaJaa)
Kristendommens fallAteisme, humanisme, sekularisme = ateisme religionen. Marx: Religion er opium for folket.JaJaJaJaJaJa
Tankekontroll, sensur, dissentStaten er alt, indivdet intet. Berlinmur, STASI, Cheka, NKVD, KGB. SS, Gestapo. JaJaJaJaJaJa
Ensrettet utdannningEnsrettet utdannning. Propaganda verktøy. Inndoktrinering i ‘sunne’ statsautoriserte meninger. JaJaJaJaJaJa
FamilieoppløsningStatens barn. Feminisme. Alle proletarene i arbeid, så det blir bedre brutto nasjonal produkt for planøkonomien, og for ‘Store Lederes’ champagne og snitter, og avdrag på gjelden til New York og London. Barn ikke lenger Guds gave til foreldrene, Statens gave nå, må tilbes for at de ikke skal taes.JaJaJaJaJaJa
UtenrikspolitikkEttpartistat, en stemme. Dedikert til sosialist-sionismen. Alltid. Åpent, men helst skjult.JaJaJaJaJaJa
Bilderberg-medlemskap for politiske tillitsvalgte muligSkjult maktapparat OK. Finansiere og internasjonale ‘rådgivere’ OK. Blind for eventuelle lojalitetskonflikter.JaJaJaJaJaJa
Forhold til sionisme (int. sosialisme)Elitær internasjonal styring på veien mot det sionist-sosialtiske utopia. Elite skal være ‘eiendomsfolk’ til hele verden.JaJaJaJaJaJa
Ettpartistaten, oppslutningNavnene på partiene er ulik, men meningene er mer eller mindre de samme i de store spørsmål. Partikratur. Partidisplin. Totalitære.JaJaJaJaJaJap)
Ny Verdensorden, globalismeElitær internasjonal styring. Ny økonomisk, politisk og religiøs verdensorden med spott og spe, falsk terror, trusler og vold.JaJaJaJaJaJa
Arbeidslinjen, stimulerer klassedelingProletariatet vs. Kapitalistene. Kastesystem som i India. Patriotisk kapitalistisk klasse en beskyttet klasse i kommunismen (Marx var betalt av Rothschild), som i nazismen (en av stjernene i Kina’s flagg), disse må sikres arbeidskraft, billige slaver. Produser i Kina til mellomklassen i vesten er brutt ned, så slavene blir billigere, med global lønnsutjevning for ‘kapitalistene’.JaJaJaJaJaJaj) q)
StatskapitalismeStatlig kontroll av produksjonsfaktorene, inklusivt menneskene. Alle rettigheter til multinasjonale konserner. Ikke noe til folk annet enn ‘arbeid’. Arbeit Macht Frei. Fascisme.JaJaJaJaJaJaq)
PartikraturAlle partier kan korrumperes og kuppes, men ikke alle personer (personvalg er den opprinnelige norske modellen)JaJaJaJaJaJa

Med ‘Ja’ menes at de er i enig i sak, selv om de kan krangle litt om detaljene i sakene, som forsåvidt ikke betyr noe for saken i seg selv.

a) «Mikhail Gorbachev described perestroika as building a «new, humane and democratic socialism». Altså kommunisme i nye klær.

http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_socialism

b) «Most social democratic parties are affiliated with the Socialist International«. Og siden alle partier i Norge som vist er enig i den sosialistiske politikk, kunne de like godt vært medlem av Sosialist Internasjonalen alle sammen.

c) «Communists seek to sharpen those class divisions only in order to establish the dictatorship of a single party».

d) «International Communism is the instrument of a new imperialism. Wherever it has achieved power it has destroyed freedom or the chance of gaining freedom. It is based on a militarist bureaucracy and a terrorist police. By producing glaring contrasts of wealth and privilege it has created a new class society. Forced labour plays an important part in its economic organisation».

http://en.wikipedia.org/wiki/Social_democracy

e) «The German Communist Party, during the Weimar Republic, generally supported the efforts to legalize private homosexual relations between consenting adults.»

f) «In the Soviet Union, homosexuality was originally decriminalized (in certain parts of the Union) by the Communist Party after the Revolution along with no-fault divorce and abortion»

g) «Homosexuality was decriminalized in China in 1997 and was removed as a mental illness in 2002.[17] Chinese society itself is somewhat tolerant of homosexuality»

http://en.wikipedia.org/wiki/Communism_and_homosexuality

h) «Multiculturalism is the new Communism, and about as likely to work »

http://blogs.telegraph.co.uk/news/edwest/100049177/multiculturalism-is-the-new-communism-and-about-as-likely-to-work/

i) «The politics of human heredity in the USSR, 1920-1940.»

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2698846

j) «Høyre er tydelig på følgende: Vi skal stå på arbeidslinjen fordi det er prinsippielt riktig. Vi skal stå på arbeidslinjen fordi det er avgjørende for å opprettholde velferdssamfunnet. Et arbeiderparti kan man være av historiske årsaker, et arbeidsparti er noe man må gjøre seg fortjent til.» Erna Solberg og Torbjørn Røe Isaksen i DN, 27/3 s. 4.

k) «Martin Bormann, had declared that «National Socialism and Christianity are irreconcilable.»[41] He also declared that the Churches influence in the leadership of the people «must absolutely and finally be broken.» Bormann believed Nazism was based on a «scientific» world-view, and was completely incompatible with Christianity.[41] Bormann stated:»

l) «Many Nazi leaders, including Adolf Hitler,[39] subscribed either to a mixture of pseudoscientific theories, particularly Social Darwinism,[40] or to mysticism and occultism, which was especially strong in the SS»

http://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Nazi_Germany

m) «Let our enemies know that anyone who attempts to raise a hand against the will of our people, against the will of the party of Lenin and Stalin, will be mercilessly crushed and destroyed.»

http://en.wikipedia.org/wiki/Lavrentiy_Beria

n) «Er kommunisme lik nazisme?» av Bernt Hagtvet prof. i statsvitenskap UiO»

http://www.sb.no/nyheter/meninger/er-kommunisme-lik-nazisme-1.992966

o) «Storebror dreper! Om totalitarisme»

http://www.civita.no/2008/09/03/om-totalitarisme

p) «Totalitært tospann», av Bård Larsen.

http://www.minervanett.no/2010/09/07/totalit%C3%A6rt-tospann/

q) Erna Solberg: Arbeit Macht Frei!

«Solberg: – Lev for 70 kroner dagen eller jobb!»

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10049864

r)  Kan alle norske små og mellomstore selskaper forvente slik service fra næringsministeren som Bilderberg-Baksaas? Eventuelt; Hvorfor ikke?

http://www.aftenposten.no/okonomi/Giske-avbrot-paskeferien-for-a-redde-Telenor-i-India-6801487.html

Sosialistene deler alt

Ettpartistaten. Så blir det interessant her folkens, nemlig hva våre ‘partier’ deler med kommunisme (internasjonal sosialisme) OG nazisme (nasjonal sosialisme). Dette blir morsomt. Følg med nå, følg linkene, the white rabbit:

LidelseNasjonal (nazisme) vs. internasjonal sosialisme (kommunisme)USSRNaziNorgeNote
FornektelseDe har begge tilhengere som nekter for sine forbrytelser JaJaJan)
ForsvarDe har begge tilhengere som forsvarer sine forbrytelser.JaJaJan)
LidelseBegge hadde suksess fordi de utnyttet lidelsene til folk.JaJaJa
VelmenendeDe har begge støtte fra nyttige idioter, folk som helt seriøst mener at deres politikk vil gi oss et mer rettferdig og omsorgsfullt samfunn.JaJaJan)
SolidaritetBegge appellerer til solidaritet med de under-privilegerte og barn.JaJaJa
Bekjempe alle andreDe har begge tilhengere som forsvarer sin støtte med sitt ønske om å bekjempe den andre.JaJaJa
Mot KapitalismenBegge assosiserte den andre med kapitalismen, men ingen var imot de jødiske kapitalister som finansierte dem. For kommunistene, er nazismen en gren av kapitalismen. For nazistene, var kommunismen og de internasjonale kapitalmarkedene to grener av den internasjonale jødiske verdens konspirasjon. De tok småkapitalister, men de store var deres herrer og finansiere.JaJaJa
FrihetDe begge ønsker å frigjøre arbeiderne fra å bli utnyttet av privat kapitalistene (nazistene ønsker også å frigjøre dem fra å bli utnyttet av kommunistene, statskapitalistene).JaJaJa
SosialisterBegge har hevdet at de var sosialister. Det stemmer. JaJaJa
Ikke SosialisterDe har begge blitt anklaget av hverandre og av andre, for ikke å være sanne sosialister.JaJaJa
MoralBegge tror de har en moralsk høyere status enn den andre. Begge var like grusom og statstyrannisk.JaJaJa
NøysomhetBåde Hitler og Stalin var uinteressert i personlig luksus.JaJaJa
LuksusDe hadde begge høytstående tjenestemenn som svært interessert i personlig luksus.JaJaJa
KlasseforskjellerBegge hadde store forskjeller mellom herskende og arbeidende klassene. De holdt begge sin herskerklasse hemmelig, inntil vår tid.JaJaJa
VitenskapBegge hevdet «vitenskapelig» backup og rasjonalitet for sin idelogi. Nazistene hadde sin rase vitenskap og eugenikk. Kommunistene hadde Lysenkoism og materialistisk dialektikk.JaJaJaHEF
DemokratiBegge foraktet de svake vestlige demokrati.JaJaJa
FolketBegge hevdet de handlet for folket. For begge to var deres fiender fiender av folket.JaJaJa
KrigBegge startet andre verdenskrig med sin avtale om å dele Polen. Begge jobbet sammen (for en stund) å bekjempe kapitalistene.JaJaJa
Fred De har begge hevdet når det passet dem å være taktisk, at de ønsket fred og at de som motarbeidet dem var krigshisserne.JaJaJa
Massemordere De hadde begge lederskap som begge var massemordere helt uten anger.JaJaJa
RevolusjonBegge mente at det er riktig å gjøre revolusjon.JaJaJa
LevebrødBegge mente at staten skal gi et levebrød for sine borgere. *JaJaJa
VelferdsgoderBegge trodde at alle borgere har plikt til å arbeide for å motta velferdsgodene. * Ingen har noen verdi i seg selv, bare i hva en produserer for Staten, og Staten det er dem, ikke oss.JaJaJa
Arbeid Begge var imot inntekt som ikke var opptjent ved arbeid. * Arbeit Macht Frei. La de arbeide til de stuper, og skyt dem om de er for lite effektiv [Hr Blanks (Lenin) metode, USSR].JaJaJaj) q) NAV
EkspropriasjonDe ønsket begge ekspropriasjon uten kompensasjon. *JaJaJa
PensjonDe ønsket begge generell alderspensjon. *JaJaJa
BarnearbeidDe ønsker begge å forby barnearbeid. *JaJaJa
Ene rette LæreOg selvfølgelig har vi denne likheten mellom nazisme, kommunisme og en rekke andre retninger: at hver av dem har den eneste sanne tro.JaJaJa
LederskapEn kan aldri stille spørmål om deres lederskap, og hvorvidt de er så glup at de trenger å besitte det på livstid, om alle andre bare er idioter, og lar lederskap gå i arv i nasjonens utvalgte familier.JaJaJa
FinansieringBegge finansiert av Baron Rothschild, Warburg, Prescott Bush, Harriman og Schiff i New York og London, jfr. . Antony C. Suttons bøkerJaJaJa
Sionist jøderBegge på hver sin måte hjelper sionismen og Baron Rothschild med deres verdslige ambisjoner om den fulle maktkontroll over hele verden; Sion. Først Israel, så Verdensriket.JaJaJa
GudommeligBegge hadde lederskap som ble hyllet som guder. Prangende plakater langs veiene av ‘de store ledere’. Folkene deres heilet og hyllet dem begge to. Usunn autoritetsdyrking.JaJaJaUSA
Kristen-hatereBegge ville ikke ha noen konkurranse fra Høyere Makt enn Lederne selv. Ingen rolle for kristne mennesker i samfunnet. Pogromer. Hetsing. 66 million kristne drept i USSR (iflg. Alexander Solshenitzin). JaJaJak)
DarwinismeSurvival of the fittest. Ateistisk/okkult lederskap. Thule-Samfunnet.JaJaJal)
Massesuggesjon Massesuggesjon, demagogi og retorikk for å forme befolkningen. Sosial engineering. Bernays.JaJaJa
PartisystemBegge vil ha partisystem fremfor direkte personvalgJaJaJa

*) Fra Nazistenes 25 punkts program.

Fritt fra http://andersfloderus.com/nazi.html

Så når vi blander disse to tilsynelatende motsetninger sammen, syntesen fra tese og anti-tese, så får vi, VIOLA; Sosial demokratiet; Det Norske!

Social democracy was originally developed by revisionist Marxist Eduard Bernstein who criticized orthodox Marxism‘s emphasis on revolution, claiming that socialism could be achieved through evolutionary means through parliamentary democracy. Bernstein claimed that a mixed economy of public, cooperative and private enterprise would be necessary for a long period of time under social democratic direction before private enterprises would evolve of their own accord into cooperative enterprise.

http://en.wikipedia.org/wiki/Social_democracy

Og dette er nettopp hva de har gjort. De måtte innføre partikraturet, som er i strid med Grunnlovens bestemmelser, for å bryte ned de Norske tradisjoner, ødelegge det bestående, og erstatte det med sitt morbide tankegods.

Noen ser kun seg og sine, andre ser hele folket. Det er ditt Valg ! (c) foto: Tor Håve, Kystpartiet

Ingen andre enn de som ikke stiller spørsmål ved disse politiske dogmer, får lov å bli nominert til noe som helst demokratisk verv i Norge. Utenom disse saker som er tenkt å bryte ned samfunnene og de konservative verdier i et ethvert samfunn etter modell av den franske revolusjonen og bolsjevik revolusjonen til Hr. Blank (Lenin) og Moses Mordecai Marx Levy i USSR, eksportert til hele verden ved deres ‘permanent revolusjonære’ nedbrytende og destruktive ånd, så får de lov å krangle om de andre detaljene som de vil.

Det er vel snart på tide å dra fra sitt fedreland for noen og enhver, forfedrenes land. Men hverken Hamburg og Antwerpen hvor mine kolleger krigseilerne møtte sin triste skjebne og sorti, nedbrutt, sønderslått over forholdene de hadde kjempet og vunnet for, er ikke som de var engang heller. Før kunne vi sjømenn reise til ethvert land og være stolt av vårt land, slik er det ikke lenger når en reiser. Manipulativ politikk, bombing av andre folk, løgner og bedrag… Her er ihvertfall INGENTING av de verdier jeg setter pris på lenger. Dessverre. Landet ble voldtatt, hærtatt, fra innsiden. I det stille. Må skammen bli parasittene til del.

Jeg vet det ikke føles så veldig bra å føle seg lurt, men lurt er hva vi har blitt. En hel generasjon, siden andre verdenskrig og vel så det. Ha en god påske, men om den bringer så mye åndelig gjenoppstandelse dette året for noen, det tviler jeg på. Det har som det har gjort lenge, gått gal vei for det.

Relatert lesning

Den 21. Mai 2012 opphører vår kristne kulturarv
http://www.riksavisen.no/?p=9169

Klima og den Kapitalistiske klasse i Kommunismen (KKK)
https://www.riksavisen.no/klima-og-den-kapitalistiske-klasse-i-kommunismen-kkk/

Moses Hess, Adolf Hitlers og sionismens ideologiske far
http://www.riksavisen.no/?p=8764
http://www.riksavisen.no/?p=8465

PS: Om noen har tillegg, så hadde det vært fint om de la det inn i kommentarer. Dette er artikkel som blir oppdatert etter hvert med referanser og linker.

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    

18 Kommentarer

 1. Pingback: Hva gjør Kronprins Håkon på Bilderberg-møte? – Geoengineering Norway

 2. Pingback: Sosialisme (satanisme) er inkompatibelt med kristendom – Riksavisen

 3. Pingback: Moses Mordecai Marx Levy; Jødenes messias? – Riksavisen

 4. Pingback: Didrik Sønderlind var ikke pornoskuespiller i «Anus Dei» – Riksavisen

 5. Pingback: Sosialisme; Lucifers dødsfelle – Riksavisen

 6. Pingback: Ervin Kohns norske CHEKA, 100 års jubileum – Riksavisen

 7. Pingback: Norske sjømenn i fremtiden, og Fascismens overtagelse av Norge – Riksavisen

 8. Pingback: Den planlagt de-konstruksjon av NATO – Riksavisen

 9. Pingback: Norges Stjålne Barn – Statlig oppdragervold | Riksavisen

 10. Pingback: Jødene overtar norsk offshoreflåte | Riksavisen

 11. Pingback: Kulturmarxismen uten opposisjon i norsk politikk

 12. Pingback: Vil Høyesterett tilby sukkertøy til barn som banner?

 13. Pingback: Raymond Johansen (AP) mobber kameraten min

 14. Pingback: Moses Mordecai Marx Levy; Jødenes messias?

 15. Pingback: John Færseth (OTO); Anti-Krists Yppersteprest i Norge er Mediayndling

 16. Pingback: De som Arbeiderpartiet hater

 17. Pingback: Norsk statseid våpenindustri til Midt-Østen

 18. «En nasjon kan overleve sine tosker, og til og med sine ambisiøse.
  Men den kan ikke overleve forrederi innenfra. En fiende ved byportene
  er mindre formidabel, for han er kjent og fører sitt banner i full åpenhet.
  Men forrederen beveger seg fritt mellom dem innenfor portene, hans slue hvisking
  maser gjennom gatene og er hørt i statens haller.
  For forrederen opptrer ikke som forreder; han snakker i talemåter som
  er familiære for hans ofre, og han påtar seg ansiktsuttrykket deres og
  deres argumenter, han appellerer til grunnvollen som ligger dypt i hjertet til alle mennesker
  Han gjør en nasjons sjel råtten, arbeider i hemmelighet
  og ukjent i natten for å underminere byens pillarer, han infiserer
  politikken slik at den ikke lenger kan yte motstand. En morder er mindre å frykte.
  Forrederen er plagen.

  Marcus Tullius Cicero
  (106-43 f.kr.) Romersk statsmann, filosof og
  taler. Fra en tale i

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.