Det kollektive PAS – gift med mamma

Det kollektive Stockholmsyndrom av satanismen. Å velte alle Guds (Faderens) verdensordninger; de partriarkalske.