- Riksavisen - https://www.riksavisen.no -

Dødsstraff for å være kristen i Iran

Maryam Rostampour, 28, og Marzieh Amirizadeh, 31, arrestert i Iran 5. Mars 2009 for sin kristne tro

Maryam Rostampour, 28, og Marzieh Amirizadeh, 31, arrestert i Iran for sin kristne tro.

Maryam og Marzieh ble først arrestert 5. mars 2009 av iranske sikkerhetsstyrker for å være frafalne (konvertering til kristendommen fra islam). Det varte ikke lenge før verden la merke til det enorme motet Maryam og Marzieh’s viste i møte med ekstremt påtrykk og trusler. Rett før den revolusjonære domstolens høring den 9. august, var Maryam og Marzieh befalt å fornekte sin tro i bytte mot deres frihet. «Vi skal ikke fornekte vår tro,» sa de. «Hvis vi kommer ut av fengsel, ønsker vi å gjøre det med ære.«

Kilde/foto: care2.com [1]

Dødsstraff nylig for kristen pastor

Følgende brev fra Pastor Youcef Nadarkhani er oversatt fra persisk til engelsk. Det ble skrevet den 2. juni, 2010 av Youcef Nadarkhani, pastor i en kristen kirke i Rasht, Iran. Youcef Nadarkhani har vært fengslet siden juni 2009 og ble dømt til døden lørdag den 2. Oktober 2010 av det 11te Chamber of The Assize Court i provinsen Gilan, for apostasi, som er, for å konvertere fra islam til kristendommen og forkynte de evangeliske sannheter. Hans kone Fatemeh Pasandideh soner en livstidsdom for samme «forbrytelse», mens deres to små barn er under omsorg av slektninger.

Denne informasjonen ble gitt til hans advokat Nasser Sarbaz. Det ble formidlet til ham verbalt, sier nyhetskilder.

Pastor Youcef ble etter dommen overført fra Lakan fengsel til et annet sted for forvaring, som er under ledelse av det Politisk Politi i Den islamske republikken.

Pastor Youcef ble arrestert i oktober 2009 for å protesterer mot en avgjørelse hvor de pålegger undervisning i Koranen til sin sønn.

Iran følger menneskrettighetene, i hvert fall offisielt, og den iranske grunnloven anerkjenner retten til religionsfrihet og i henhold til Irans president Mahmoud Ahmadinejad er det ikke lov i Iran mot ‘tought crimes’.

Det er en underskriftskampanje til den iranske regjeringen i flere språk http://www.petitiononline.com/IRANPET/petition.html [2] å få dem løslatt.

Begjæringen ber iranske Presidemt Ahmadinejad å løslate pastor Youcef Nadarkhani, Fatemeh Pasandideh, Fatemeh Kojouri Tork (kona til pastor Behrouz), Mehdi og Mina Kerbalayi og deres mor, Nahid, Brother Afshin, søster Mahsa, bror midten, søster Nasrin, Pastor Behnam Irani, Pastor Behrouz Sadegh umiddelbart, uten kostnader.

Bekymrede troende blir bedt om å kontakte regjeringene sine og menneskerettighets foreninger og å la dem få vite om dette. Tre av fangene er i en veldig dårlig situasjon.

Dødsdommen av Pastor Youcef er forventet å bli gjennomført den 24. oktober.

Brev fra Pastor Youcef Nadarkhani fra fengselet

Kjære brødre og søstre, Salam.

I Navnet til vår Herre Jesus Kristus, søker jeg hele tiden om nåde og barmhjertighet for deg, at du husker meg i dine bønner, og de som gjør seg anstrengelser for Hans navns skyld.

Din lojalitet til Gud er årsaken til min styrke og motivasjon. For jeg vet godt at du vil bli belønnet, slik det er uttalt: velsignet er den som har tro, for det har blitt sagt til ham av Gud, det vil bli gjennomført. Som vi vet (vi tror), vil himmelen og jorden forgå, men hans ord blir værende.

Kjære elskede, jeg vil gjerne benytte anledningen til å minne deg om noen få vers, selv om du kanskje vet om dem alt, slik at i dem, så arbeider man mer enn tidligere, både for å bevise at du er utvalgt, og for evangeliet som er ment å bli forkynt til hele verden også.

Jeg vet at ikke alle av oss er gitt å holde dette ordet, men til de som gis denne makten og denne åpenbaringen, annonserer jeg det samme som Judas, kamp for den tro som en gang var gitt til de hellige.

Vi opplever i denne tid spesielle og sensitive dager. Dagene som for en våken og alarmert troende kan være dager med åndelig vekst og fremgang. Fordi for ham, mer enn noen annen gang er det mulighet til å sammenligne sin tro med Guds Ord, å ha Guds løfter i tankene, og for å kartlegge hans tro.

Derfor ser ikke han (den sanne troende) det for rart for prøvelsene som er satt på for ham som noe uvanlig, men det gleder ham å delta i Kristi lidenskap. Fordi han vet han skal glede seg i sin herlighet.

Kjære, dommen starter fra Guds tempel, og hvis det begynner fra oss, hvilken konsekvens vil de ulydige til Guds evangelium finne? Og dersom den rettferdiges frelse er dyrkjøpt, hvordan kan kjeltringene bli funnet verdig?

Derfor er de som er utstår byrder pålagt av Guds vilje, vie sine sjeler til den trofaste skaper. Løfter han har gitt oss, som er unike og verdifulle. Som vi har hørt han har sagt «Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld. For deres er himlenes rike. Fryd dere, og vær glad over: for stor er din lønn i himmelen, for slik forfulgte de profetene som var før dere. «

Hvordan kan det være mulig for en troende å forstå disse ordene?

Ikke bare når han fokuserer på Jesus Kristus med å omskape sitt liv etter modell av det livet Jesus levde da han var på jorden? Som det er sagt, «Så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt det profetene har sagt! Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet. Og det er lettere for himmel og jord å forgå, enn en en aldri så liten brøkdel av loven skal mislykkes.»

Har vi ikke lest og hørt: Fordi porten er trang, og veien er smal, noe som fører til livet, og få er de som finner den. Mange forsøker å flykte fra sine åndelige tester, og dermed må de møte de samme testene hardere senere. Fordi ingen vil vinne bare ved å rømme fra dem, men med tålmodighet, ydmykhet vil han være i stand til å overvinne alle testene og for å få seier.

Derfor, i stedet for, som Kristi etterfølgere må vi ikke føle oss desperat, men vi må be til Gud i påkallelse med lidenskap for å hjelpe oss med den slags hjelp vi trenger.

Ifølge det som Paulus har sagt: I enhver fristelse, vil Gud selv gjøre en måte for oss å tåle det.

O kjære, vanskeligheter svekker ikke menneskeheten, men de avslører menneskets sanne natur. Det vil være bra for oss og av og til møte forfølgelser og uregelmessigheter. Siden disse abnormiteter vil overtale oss til å gå tilbake til våre hjerter og å granske oss selv. Så som et resultat, konkluderer vi at problemer er irriterende, men som regel bra og nyttig å bygge på for oss.

Kjære brødre og søstre, må vi være mer forsiktig enn noen gang ellers. Fordi i disse dager, er mange hjerter og tanker avslørt slik at troen blir målt. Må din skatt være der hvor det ikke er møll og rust.

Jeg vil gjerne minne deg på noen vers som vi diskuterer nesten hver dag, (Vår Far i himmelen, helliget være ditt navn, ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen). men så lenge vår menneskelig vilje har prioritert over Guds vilje, vil Hans vilje ikke bli gjort.

Som vi har lært av Ham i Getsemane, overgav han sin vilje til Faderen. «Min Far, hvis det er mulig, kan dette kalkbeger bli tatt fra meg. Men ikke som jeg vil, men som du vil.»

Det vi bærer i dag, er en vanskelig, men ikke uutholdelig situasjon. Fordi aldri har han testet oss mer enn vår tro og vår utholdenhet klarer, heller ikke vil han gjøre som sådan. Og som vi vet fra før, må vi passe på å ikke mislykkes, men for å avansere i nåde og kunnskap om vår Herre og Frelser Jesus Kristus. Og for å vurdere disse humper og fengsler som en mulighet til å vitne om hans navn. Han sa: Hvis noen skammer seg over meg og mine ord, vil Menneskesønnen skamme seg over ham når han kommer i sin herlighet og i Faderens herlighet og de hellige engler.

Som en liten tjener, nødvendigvis i fengsel for å gjennomføre hva jeg må gjøre, sier jeg med tro på Guds Ord at han vil komme snart. «Men når Menneskesønnen kommer, vil han finne troen på jorden?»

Disiplin deg selv med tro på Guds Ord. Ivareta din sjel med tålmodighet. For det er ingen som gjør noen ting i hemmelighet, som ikke han selv forsøker å få gjort åpent kjent.

Kan du få nåde og velsignelser i økende grad i Navn på Herren Jesus Kristus.

Yusef Nadarkhani
Lakan Prison i Rasht
2/June/2010 [3]

* * * * *

Myndighetene er bekymret

Wortheynews.com sier at protestene fra religiøse rettighets grupperinger har ført til bekymring blant myndighetene om voksende kirker og spredningen av kristendommen blant muslimer i landet.

Kilder innen kirken sier tallet på kristne i Iran har vokst fra 500 kjente troende i 1979 til minst 100 000 i dag.

President Mahmoud Ahmadinejad har angivelig sagt at regjeringen ønsker å stanse den voksende bevegelse av husmenigheter i Iran.

Under Irans strenge tolkning av islam, kan «frafall» straffes med døden.

Enkelte organisasjoner som følger forfølgelsen av kristne at det siste tiåret har det iranske kirken vokst betydelig, og anslår nå at det totale antall kristne i Iran å være ca 450.000.

Kontaktinformasjon for protester

Det er svært vanskelig å få informasjon om Brother Youcef’s sak. Vi forstår at han har tid frem til den 28. oktober med å inngi en anke. Vi har skrevet og ber om nåde for våre brødre og alle samvittighetsfanger, og ber om at det vurderes å gi iranerne religionsfrihet og muligheter for tilbedelse. Hvis du føler ledet til det kan du skrive eller fakse en eller flere av de herrene nedenfor, og uten å diskutere tro eller resonnementer, og i din egen form for ord respektfullt be om at den islamske republikken Iran utviser nåde og storsinn mot Pastor Youcef og andre kristne hvis liv er vanskelig ved fengsling, frykt for forfølgelse eller død.

——————————————————————————–

Embassy Of The Islamic Republic Of Iran

Drammens veien 88 E
0244 Oslo
Norway

Telefon: (+47) 23 27 29 60
Fax:     (+47) 22 55 49 19

E-mail (General information): iremb@iran-embassy-oslo.no [4]

E-mail (Ambassador): ambassador@iran-embassy-oslo.no [5]

E-mail (Cultural Section): culture@iran-embassy-oslo.no [6]

E-mail (Political Section): political@iran-embassy-oslo.no [7]

E-mail (Economy Section): economy@iran-embassy-oslo.no [8]

http://www.iran-embassy-oslo.no/frame.htm [9]

——————————————————————————–

Leader of the Islamic Republic of Iran
His Excellency Ayatollah Sayed Ali Khamenei
The Office of the Supreme Leader
Shoahada Street
Qom Islamic Republic of Iran
Fax: 98 251 7 774 2228

Your salutation should state:

Your Excellency Ayatollah Sayed Ali Khamenei,

——————————————————————————–
Head of the Judiciary
His Excellency Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
Ministry of Justice, Park-e Shahr
Tehran, Islamic Republic of Iran
irjpr@iranjudiciary.org

Salutation:

Your Excellency Sir Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi,

——————————————————————————–
President: His Excellency Dr. Mahmoud Ahmadinejad
The Presidency,
Palestine Avenue,
Azerbaijan Intersection
Tehran, Islamic Republic of Iran
Fax: 98 21 6 649 5880
or email via http://cp.president.ir/en/

Salutation:

Your Excellency the President, Dr. Mahmoud Ahmadinejad,

——————————————————————————–
Minister of Interior Hojjatoleslam Mustafa Purmohammadi
Ministry of the Interior
Dr. Fatemi Avenue,
Tehran, Islamic Republic of Iran
ravabetomomi@moi.gov.ir

Salutation:

Your Excellency Minister of Interior Hojjatoleslam Mustafa Purmohammadi,

——————————————————————————–
His Excellency Dr. Manouchehr Mottaki
Foreign Minister of the Islamic Republic of Iran
Ministry of Foreign Affairs,
Imam Khomeini SQ,
Tehran, Islamic Republic of Iran

Salutation:

Your Excellency Dr. Manouchehr Mottaki,

——————————————————————————–
The Secretary, Mr. Mohammad Hassan Ziai-Far
Islamic Human Rights Commission
P.O. Box 13165-137
Tehran, Islamic Republic of Iran

Salutation:

Your Excellency The Secretary, Mr. Mohammad Hassan Ziai-Far,

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  Tweet [10]
  •  
  •  

Facebook Comments