- Riksavisen - https://www.riksavisen.no -

Ekstrem nettmobbing av Nyhetsspeilets forfattere

Nettmobbing og sjikane av enkeltpersoner er noe alle gode mennesker bør ta avstand fra og bekjempe.

Når en får slik stor motstand fra OTO og Crowley 666 miljøet, og ateistene og marxistene rundt Vepsen og HEF forøvrig, så vet en at en gjør noe riktig, og at de er redd for våre aktiviteter, for at sannheten om ALT skal komme ut og frem. Faller Nyhetsspeilet, faller mye for Norge som nasjon, og vi vil få en sterk moralsk forflatning hvor løgner dyrkes, og sannheten, og all higen etter sannheten, hates..

Jeg er veldig glad og faktisk stolt for at vi her tross alle våre forskjelligheter, og uenigheter, så har vi alle her klart å holde det sammen, hvilket viser at vi elsker og tolererer mangfold, mer enn den ensretting andre miljøer arbeider for.. Dette er den største seier …. Dette har lykkes fordi de som er med praktiserer sann toleranse, for ulikheter, om de vet det eller ikke.. Det er utstå å samhandle med noen som er forskjellig og mener annerledes enn deg selv… Men disse okkultister vil med uærlige midler søke å få gode folk til å «ta avstand» som de tvinger kunnskapsløse til… , til personer og til Nyhetsspeilet som medie, med løgner og sjikane. Er det slik dere vil ha det? Skal løgnene vinne?

Okkult yppersteprest

John Færseth som fører pennen i nettmobbingen, yppersteprest og klanleder for nettmobberne, er av sikre kilder rapportert å ha tilhørt (tilhører?) OTO miljøet, og påstått å være sekretær for OTO Norge, en okkult organisasjon som bygger på læren til Aleister Crowley 666; som selv kalte seg ‘The Beast’; Dyret. Crowley påstås å være høyt initiert frimurer 33 grad, av den skotske rite (Albert Pike sin avart), og yppersteprest for Golden Dawn. Deres Thelema Lov «Gjør Som Du Vil» (Fait ce que vouldras – Do what thou wilt) gjelder alltid kun for dem selv, ikke for alle oss andre… ergo så ser vi falskheten i deres religiøse dogmer.

Spørsmålet er vel heller om ikke veldig mange gode mennesker heller burde se på om de burde ta avstand til John Færseth og hans assosiasjonsteknikk (?).

Image1 [1]

Selvutnevnt som «verdens mest ondskapsfulle mann» spiste Crowley avføringen til kvinner under bisarre seksuelle handlinger som involverer Luciferisk tilbedelse og satanisme. Ifølge den sjokkerende dokumentarfilmen med tittel «In Search of THE GREAT BEAST» regissert av Robert Garofalo og produsert av Lyn Beardsall (2007), er Barbara Bush (kona til president George H. Bush) datter av verdens mest beryktede satanist, Aleister Crowley.

Crowley var paganist med sterke islett av Wicca religion, og jobbet for etteretningen for å bidra til å ødelegge alle konservative verdier i et samfunn, og til slutt bryte disse nasjoner ned, og til slutt ødelegge dem fullstendig (hvilket er det ‘satanistiske’ med det, The Destroyer), for deretter å bygge nasjonene opp igjen i sitt bilde; som en Fugl Fønix. Og i nettopp dette, finner crowleyanere og marxister seg i samme kurv.

«I wish to avange myself against the One who rule above. The idea of God is a keynote to a perverted sivilization. It must be destroyed«. – Karl Marx. (Richard Wurmbrand, Marx and Satan, side 2).

“That religion they call Christianity; the devil they honor they call God. I accept these definitions, as a poet must do, if he is to be at all intelligible to his age, and it is their God and their religion that I hate and will destroy” (Crowley, The World’s Tragedy, p. xxx).

Det er faktisk utrolig mye gode mennesker som har blitt forført til å være enig med både Crowley og Moderchai Karl Marx Levy. De som vil være åndelig og mentale ‘Freemans of the Land’ og fritenkere, de må sørge for at de vet om dette tankegods som skaper en slags mental Matrix, og ikke lar seg innfluere av det, men søke miljøer hvor de virkelig får lov å tenke og ressonere fritt, som dere ser de som er angrepet gjør….

De som ikke blir angrepet, de bør begynne å lure på om de tenker så fritt som de selv tror, kanskje de tror og mener akkurat det som de med pøbelskap og sosial hjernevask er pålagt å tro og mene, de politiske korrekte dogmene? Ja, det var Lenin (Hr. Blank) som fant på politisk korrekhet (Partiinost) som et instrument og verktøy å forme og ensrette opinionen på .. 🙂

Det som står på spill er invidet som et særegent beskyttet rettssubjekt under den høyeste lov, kontra den konforme kollektivistiske bevegelse som setter seg selv over individene. Freeman begrepet er forsøkt assossiert med høyreekstremisme, som egentlig er venstre ekstremisme. Skillelinjene går ikke mellom høyre/venstre, men mellom verdslige og åndelige, individualister og kollektivister. Skal vi fritenkere i form av å være individualistisk orienterte tåle slike utspill fra kollektivistisk orienterte ekstremister?

Åndskampen står ikke mellom religioner. Kampen står mellom åndelige mennesker og de «som er av denne verden«, 666’erne, darwinistene, materialistene i betydning de verdslige, marxisme (politikk og økonomi, verdslige disipliner), sionisme (verdensmakt og makthegemoni fra Zion via marxistisk politikk og økonomi), de som tror denne verden og dimensjon er alt som er, hvem jeg i mange av mine arbeider kaller de med ‘dyrets merke’, hvilket opprører enkelte voldsomt (selv om jeg aldri klenger det på noen personlig, men bare beskriver det som et fenomen), og hvem som skal ha definisjonsmakten i verden. Det Tredje Tempel gjenoppbygget, Salomons stol, hvor anti-krist skal sette seg og regjere verden på vegne av og til inntekt for Baron Rothschild og hans venner. Det nye Zion.

Synd for dem at det står en muslimsk moske der allerede synest de nok, men det ordner de. Bare å kalle dem terrorister og drepe dem det, alle som ikke vil akseptere Det Nye Jerusalem – Zion: Den Nye Verdensorden.

Jfr. også den verdslige og åndsløse naturvitenskapen og ‘rasjonalitet’ som denne nye verdens ordens nye dogmer, og en sekulær humanisme som felles ‘religiøst’ verdigrunnlag, ved tvang av statenes verdslige lover, tyrannisk.., hvor mennesker blir tvunget til å krenke sin religions eller livssyns åndelige lover for å tekkes de tyranniske og verdslige..

«Vi skulle bygge et Nytt Jerusalem».
Håkon Lie, Arbeiderpartiet. Kilde: Dag og Tid [2]

Og om en ikke åpner for åndelig liv, UANSETT hvor mye en studerer og forsker, så er fanget i en slags ’zoologisk hage’ her, en SVÆRT begrenset darwinistisk virkelighetsforståelse med KUN verdslige aspirasjoner; makt, penger og kontroll, som også er marxistisk selvfølgelig, i tillegg til sionistisk, og som også er satanistisk fordi det innføres i det skjulte, okkult, og ikke under demokratisk konsensus.

Dette er en sannhet, som alle disse miljøer er aller mest redd for at det skal bli almen kunnskap om. Og de gjør hva som helst for å stoppe utbredelsen av denne sannhet. Alle kriger rundt omkring, er ene og alene å oppfylle denne målsetting; Den Nye Verdensorden. Enhver terror, all nød og elendighet kan henføres til John Færseth og OTO’s, samt neokonservative «kristne»; MIFF [3]‘s og ‘Ordet og Israel’ [4]sin sionisme (?). Litt av noen våpenbrødre dere, hva mer har de til felles? Marx Levy og Crowley The Beast 666?

For hva finner vi her, i denne eminente artikkel? At den neokonservative bevegelse er ren og skjær pur trotskyisme (Bronsteinisme), en annen av kommunismens marxistiske ideologer, og sjefsideolog for det historiske Arbeiderparti (Mot Dag [5]):

The Neoconservative Movement is Trotskyism
http://www.veteranstoday.com/2013/01/22/the-neoconservative-movement-is-trotskyism/ [6]

Denne min oppfatning av Dyrets Merke understøttes, foruten av Crowley selv som kalte seg ‘Dyret’, av Orwell’s bok ‘Animal Farm’, blant annet. Og også Jens Bjørnebo så dette som ‘Dyret’, jfr. kommentar ‘her om Bestialitetens Historie [7]

Selv er jeg mer på den jødiske religions side i dette spørsmål (og nå får jeg vel på pukkelen for det også):

Rabbi sier 666 – Dyrets Merke =
“We do know that the number six represents the physical world.”
http://ohr.edu/ask_db/ask_main.php/277/Q1/ [8]

666 representerer den fysiske verden, sier Rabbien.

Å ta Dyrets Merke er således å akseptere den fysiske verden (maya) som den eneste verden der er, med sine frykter, hat, krig, nød og elendighet, og avskrive den åndelige verden, hvor basis-substansen er kjærlighet.

Den negativt polariserte åndsmakts fremste attributt er å LYVE, om alt og alle.

Kosfestelsene

Hva John Færseth og hans kumpaner er ute etter er å sette et negativt stigma på Nyhetsspeilet, å isolere de forfattere som skriver der, hindre at flere skriver der, og søke å skape oppslutning hos opinionen om å ta avstand fra Nyhetsspeilet og flere av dets forfattere. Det er bare så synd at de gjør dette med løgn og bedrag, og okkulte (OTO, Crowley 666) skrive- og assosiasjonsteknikker («guilt by association», som om en link skal være en association), og i så stor grad lykkes med det.

Denne gang er det Ingunn Røiseland som får føle den okkulte pisken
http://www.vepsen.no/2013/01/lenker-til-holocaustbenektere/ [9]

http://www.nyhetsspeilet.no/author/ingunnr/ [10]

Tidligere har jo jeg selv fått den tvilsomme ære:

http://www.vepsen.no/2012/10/jarle-johansen/ [11]

http://www.nyhetsspeilet.no/author/jarle/ [12]

– og Rolf Erik Hanssen
som selv blir kalt netmobber, for å arrestere og sette på plass nettmobberne, la de få smake litt sin egen medisin. Mobbingen av Rolf Erik Hanssen gikk så langt at HEF’s talsmann Didrik Søderlind regelrett ble kastet ut av Facebook grunnet grov sjikane av Hanssen. Opprinnelsen til mobbingen var Hanssens vaksinekritiske bok fra 2006 samt hans avslørende artikkel om Folkehelsinstituttets Preben Aavitsland usmakelige forsøk på å mobbe kritikere bort fra den offentlige debatt.

http://www.nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.8393587 [13]

NRK’s Henrik Brattli Vold kan se ut som å være en av dem, en kompis, som virker som han skriver alt de sier uten å sjekke fakta, og uten å få frem den andre siden av saken, som journalistiske prinsipper pålegger ham.

http://tjomlid.com/2012/11/12/rolf-erik-hanssen-norges-verste-nettmobber/ [14]

http://www.nyhetsspeilet.no/author/ekte-skeptiker/ [15]

Patologisk projisering

Absolutt alt er galt med alle andre enn dem selv. Snur en argumentene og fjerndiagnostiseringene på hodet, så passer de mye bedre.

John Færseth, Vepsen og det faste inventaret på Human Etisk Forbunds ILÅBL sier jeg mobber, og jeg sier de mobber, og jeg har bestemt at her må storsamfunnet bare få avgjøre hvem som lider av vrangforestillinger, om det er meg eller dem.

Min aktivitet der hadde ikke noe mot enkeltpersoner å gjøre, men kun å fremme ansvarlighet fra ILÅBL sin side, dets Moderator og redaktør Even Gran, at de ikke tillater for mye nettmobbing og usakligheter på sine nettsider, og jeg ville gjerne oppildne gode og moralske mennesker til å ta avstand fra slik opptreden i sosiale media.

Mange velger å misforstå mitt billedspråk. Akkurat som John Færseth velger å bruke et negativt billedspråk for å demonisere de han personlig ikke liker, som gir maksimal utelling for ham, hva han i sin nye verdensorden anser som demonisk, så bruker jeg et billedspråk som har positive vibrasjoner, nemlig fra Jesus Kristus sitt liv og virke. For jeg velger akkurat det billedspråk jeg vil, jeg spør ikke en kjeft om hva de mener… det er min fulle rett som åndelig og mental Freeman of the Land. Forskjellen på mitt og hans, og jeg forstår hans også, er at mitt er mye mer kjent, det er ikke okkult, og derfor vil ha mye større gjennomslagskraft…. Husk at ord er kun symboler i mellommenneskelig kommunikasjon, i et forsøk på å gjøre seg forstått.

Det er ikke så forunderlig at det finnes enkeltpersoner som ikke klarer å kontrollere sine emosjoner i en nettdebatt, og tyr til tildels grove personangrep og nettmobbing.

«…du har jo så jævla korte bein»

– Jeg gikk jo kraftig ut, som jeg pleier, og jeg står inne for det jeg har sagt. Jeg respekterer at folk er uenig med meg politisk, men jeg synes det er synd at folk går på personangrep på sosiale medier, sier Borch.
http://www.nettavisen.no/m/?articleId=3556865 [16]

Disse forholdsvis få enkeltindivider kunne enkelt vært isolert om der var moral og vilje, om ikke evne til å se objektivt på sakene. Det som er bekymringsverdig er at noen som gjerne vil fremstå som seriøs, nemlig det ateistiske Human Etisk Forbund ved sin Moderator og/eller Redaktør Even Gran, tvertimot oppildner disse menneskene, som her;

Tornekronen

Jeg anfører videre som bevis, husk at jeg ikke har skrevet noe som helst nedlatende mot noen av disse personene, jeg gir mitt bidrag om tema fra mine synspunkter, med det billedspråk jeg har og kan. Plutselig bare dukker de opp fra den mørke underverden og baller meg ned i eder og galle:

Jostein Odland (Holistisk Forbund [17], som liksom skal være ‘åndelig’) : «Jarle Johansen. Jeg definerer meg som en moderat alternativ. Jeg er vanligvis pillemotstander i svært mange tilfeller. Men du bør virkelig ta noen. Det er jo fullstendig sanseløst og på grensen til psykiatri det du smører utover her. Det er tragisk og trist, og jeg sier det ikke for å hovere, men som et medmenneske.»

19. januar kl. 18:34 · Redigert · Liker ikke · 23

Når lederskapet svikter, så blir de menige dessvere forført og forledet til å stå på med denne praksis, bare ETT eksempel her:

Ingen liker å bli lurt : «Takk Jostein. Du gjør det mange andre alternative burde ha gjort. Ta avstand fra denne gjengen! «
19. januar kl. 19:59 via mobil · Liker · 19

Å ta avstand er å bedrive en slik form for nettmobbing? Mange i dette miljø klarer ikke å se forskjellen på saklig kritikk og direkte ondskapsfull nettmobbing, dessverre. Og John Færseth er deres fremste læremester, er min påstand.

Knut Røneid : «Stor honnør til Jostein Odland som står oppreist mot de ekstreme meningene fra alternativbransjens aller mørkeste loft.»
19. januar kl. 20:14 via mobil · Liker · 13

Vi kan tenke oss at en person som ligger nede, en person som kun ville det beste for alle mennesker og bringe dem til frelse/opplysning, litt kunnskap, og evne til å se gjennom symbolenes negative konnosjoner. De er blodige på ryggen av svepeslagene til John Færseth og hans ‘partners in crime’ rundt OTO og Crowley 666 fantaster. Blodet strømmer rundt hodet hvor disse menneskene har fått trykket tornekronen nedover deres hoder, de sleper seg avgårde med sitt ‘kors’, hverdagen blir tung å bære for den sosialt utstøtte, en har blitt en pariakaste. Ingen hjelper å bære dette deres kors, alle står på sidelinjen og deltar i det usle rop om «korsfest, korsfest». Selv prinsesser deltar i det lugubre rop…. (?).

Her ser vi altså at gruppens Moderator driver korsfeststemningen opp, mens de som er utsatt for John Færseths usle agenda ligger på bakken, blodig og forkommen; «Spark mer», lyder det fra lederskapet og de som står rundt. ‘Kom igjen’, bang – rett i underlivet et skikkelig spark, og hele flokken klapper, og lederskapet smiler i skjegget, de har fått satt opp massen mot de som skal korsfestes. Nå har de fått skapt den sanseløse røde ånds blodsmak i kjeften hos sine undersåtter. ‘Glefs, glefs’, lyder det fra de siklende munner til bikkjene som samler seg til det siste endelige festmåltid, å få se offeret fullstendig desimert, utslått, nøytralisert…..

Vi legger merke til hvor mange som liker å like nettmobbingen..

Bakgrunn

Sannheten skal hates, og løgnene skal fremelskes og etableres.

Jeg kom inn i debatten den 19. januar kl. 13:59 , med sikte på å støtte en ‘jomfru’ i nød, man er jo litt gentleman, og siden jeg har vært utsatt for det samme nettmobbing av John Færseth som ILÅBL i denne tråd promoterer, så har jeg spesialistkompetanse på hvordan det føles.

Jeg kom inn i debatten med godt humør og tenkte at nå kan vi ha litt hyggelig samkvem her (disse folkene jeg her snakker om vil helst KUN ha samkvem med folk som er og mener det samme som dem selv, andre må ‘ekstermineres’, gjerne retorisk, men jeg er jo alltid positiv og villig til å prøve, gi folk en sjanse), så jeg dro noe generelt om antisemittisme, om Jesus og litt om nettmobbing, og deres spesialitet om Darwinisme om menneskene stammer fra apene tenkte jeg ville falle i god jord, siden jeg var helt enig med dem at enkelte nok gjør det, MEN jeg sa ingen ting ufordelaktig eller nedverdigende om noen PERSONER i det hele tatt, så langt jeg kan se (men det er jo alltid en mulighet for at jeg har blitt blind, som jeg ber Sannhetskommisjonen ta stilling til).

Jeg gav utrykk for at slik nettmobbing som Færseth bedrev synest jeg er forkastelig, fordi Statsministeren har sagt vi skal passe på som nabokjerringer våre medmennesker.. Jeg rådet til og med PÅ GENERELL basis mine meddebattanter at vi må forsøke å være snill med nettmobberne, uten å nevne noen navn, men plutselig som ut av det blå så popper det opp med personangrep som var veldig ondsinnede og hatefulle, følte jeg det, og det var jo jeg som var offeret, så jeg burde jo vite hva jeg føler.

Og i 200 postinger ble jeg igrunn sittende og forsvare meg mot nedverdigende vrangforestillinger om min person, mine motiver visste de mye om, mine diagnoser og min generelle helsetilstand, og til og med mine fysiske beskrankninger….. Jeg har rett og slett ikke opplevd maken…

Det skal jo ikke så mye intellektuell hjerneøvelse til å gå tilbake i tråden og konstantere at jeg aldri har sagt noe som helst personlig om noen som helst, som ikke først har angrepet meg som person med vrangforstillinger og løgner…. Da gir jeg bare full pakke jeg i tilbakevisningen, eller full? Klarer seg ofte med ca. 25% pådrag…

Om enkelte kasus kunne slutte å bry seg om meg, og skrive løgner om mine motivasjoner, min psykologi, mine fysiske beskrankninger osv, uten at jeg aldri har sagt noe negativt om dem personlig, så hadde de aldri kommet i min vei i det hele tatt. Når de kommer i min vei, og blander seg i mitt liv, som mental og åndelig Freeman of the Land, – og da må jeg svare dem på påtale selvfølgelig……for at ikke løgner skal vinne opinionen, og bli en ‘sannhet’. De er 109, jeg er en, men jeg måttel parere hver og en av dem etter som bølleriene deres manifesterte seg… så det ble veldig travelt en stund.

Hadde disse folkene lært seg å passe sine egne saker, så hadde ikke det vært nødvendig for meg å forsvare meg mot vrangforstillingene og løgnene mot meg og mine venner, og da hadde jeg ikke hatt behov for å være der i det hele tatt. Det er sannheten. Har noen gjort noe kriminelt i Norge, så er det politiet som skal ta seg av det. Ikke disse brunskjortene til Jensemann.

Jeg er prinsippielt og kategorisk motstander av alle som er imot fritenkningen, og skal homogenisere alle inn i dårlige kopier av deres messias, satanisten Marx Levy ifølge jødiske Richard Wurmbrandts bok «Marx and Satan [18]«….

Jeg mener disse krefter en en fare for samfunnet, de kan være farlig, som empiri viser, om de ikke møtes med rasjonelle motagumenter så de ikke får enemakt i samfunnets demokratiske diskurs, at de har millioner og millioner av liv på samvittigheten denne samme røde ånd som behersker dem.

Jeg forbeholder meg retten til å komme tilbake med ytterligere bevisføring, til å fremlegge for den ærede Sannhetskommisjonen… folkedomstolen. 🙂

Ilegge andre falsk motivasjon

Kjell Erik Midtgård sier; «John Færseth; Denne tråden handler om mobbing, at du mobber Ingunn, gjennom bruk av argumentasjonsfeil så som «guilt by assosiation.» En annen måte å uttrykke tankefeilen på, er «assosiativ attribusjon,» som du gjør med meg, gjennom å slenge ut en mengde vås på formen beskyldninger om at jeg skal ha skrevet «Spynorsk Mordliste» på nynorskordlisten, osv. Så skal altså den dere mobber anstrenge seg med å benekte og motbevise den kvalmen dere har slengt på vedkommede. Siden jeg ble født med lyte; synshemning med tilhørende koordinasjonsvansker, har jeg inngående kjennskap til mobbere. De strekker ikke til, er tapere, og for å hevde seg, finner de seg noen som ikke kan forsvare seg til å hakke på. Mobbere er ikke bare utilstrekkelige, de er usle. Ingunn er ikke noe dårligere enn deg. Jeg er ikke noe dårligere enn deg. Jeg kjenner ingen som er dårligere enn deg, og jeg har arbeidet i HVPU!»

Jeg syntest Kjell Erik Midtgård var ved roten av problemet her, at det er faktisk ikke noe annet enn god gammeldags psykopatisk mobbing. Var det samme for min sin del også. I tre samfulle år var jeg overgrepet og psykisk mishandlet av en sionistisk psykopatisk lærer i grunnskolen.

En utvikler etter slik mishandling en slags ‘extra sensory perception’, en kan kjenne dem igjen på kilometers avstand, og til med via cyberspace sin kabling. Er en mishandlet lenge nok av slike, så mister en til slutt selve språket, stemmen, og blir stum av skrekk, omtrent som det tause ropet i Edvard Munchs ‘Skrik’. Vel, de får meg ikke så lett stum av skrekk flere ganger i dette jordeliv. Jeg forbeholder meg retten til til å avsløre disse sjarlataner alle steder jeg treffer dem, fordi jeg har en slik inngåene og intim kunnskap og erfaring om deres modus operandi, som Kjell Erik har.

Legg merke til at jeg ikke nevner navn eller henvender meg til noen spesielt i det følgende. Bortsett fra kanskje John Færseth som har valgt det selv, ved å ha lagt Ingunn og meg for hat, ved ondskapsfullhet ilagt oss falske motiver, som han ikke har noen som helst forutsetninger for å vite noe om. Om ikke han har blitt klarsynt da plutselig og kan se inn i hjertene til folk. La oss starte oppnøstingen og klargjøringen…

Det er ganske så fornøyelig hvor slike små intellekter kan ta feil, stort sett i alt de gjør og sier så klarer de ikke å ha rett om motivasjoner og psykologi, som de rundt Vepsen og miljøet på ILÅBL til Human Etisk Forbund. Der var aldri noen antisemittisme eller jødehat. Det dreide seg aldri om jøder i det hele tatt, for min del, det dreide seg om såkalte ‘kristne’ sionister. Så logisk og så enkelt ser vi hvor feil disse lavpannede primater som mener selv de stammer fra apene kan ta….

Det dreide seg om såkalte ‘kristne’ som er sionister, men om disse sionister kaller seg humanetikere, ateister, sosialister, marxister, kristne eller jøder, så er de de alle bare enkelt og greitt satanister fordi de beskytter overgriperne, og søker å stjele stemmen fra ofrene, og lyver om sin uskyldighet, og at det er de som er god, det var alltid ofrene som var slem mot dem… Hvilken label de klenger på seg seg utad er urelevant, men vi ser hvor ekstremt enig disse jeg nevner er om sentrale politiske spørsmål, så kan en lure på hvorfor ateister og satanister rundt OTO miljøet, har samme politiske agenda og poltiske oppfatninger som kristensionister (?). Er det ingen som tenker logisk og fornuftig lenger? Er the age of reason avgått med døden?

Dette er de største negativt polariserte utskudd som finns i samfunnet, og de er meningsbærere og har definisjonsmakt, med klippekort i NRK hos sin venn der. Dessverre. Lenin og Stoltenberg elsker dem, og sistnevnte gir dem 80 million i statsstøtte årlig for å være brunskjorter og passe på sin(e) velgjører(e).

Vi som har funnet igjen språket og talens kraft, etter overgrepene vi ble utsatt for, og stadig blir utsatt for, for det blir som en slags skjebne i mange sammenhenger dessverre, en slags livets røde tråd, vi får bare fortsette å sette overgriperne og psykopatene på plass…, og nekte overgriperne retten til å ta ifra oss vår stemme, det siste vi har igjen etter at alt annet er tatt.

Et klokt hode sa at livet er en slags repetisjon av barndommen inntil en lærer å se mønstrene… Jeg er enig i det.

Slik sett synest jeg det er flott at Ingunn gjør sin stemme gjeldende. Vi skal ikke overlate verdensscenen til psykopater og usle mobbere… Vi skal møte dem strakt på, og be dem dra til helvete hvor de hører hjemme. Noen integritet og moral har de ikke, selv når de blir foklart inngående hvordan og bvorfor de tar feil, så vil de aldri unnskylde, de vil bare kjøre på for å kyle ofrenes ansikt ennå dypere i sølepytten de har funnet for formålet. Kviser på verdens rumpe, det er den ærlige definisjon av dem.

Ser vi begynnelsen på Lenins røde ånds pogromer og utrenskninger? Antisemittisme var faktisk belagt med dødsstraff under Lenin (Hr. Blank) og Trotsky (Hr. Bronstein). Eller vil John Færseth først bare starte utstyre medmennesker med en gul stjerne som det står «Anti-Semitt» på?

Men det er faktisk kanskje ulovlig å skrive løgner om folks motivasjoner, når de egentlige motivasjoner kan enkelt bevises ad den psykologiske vitenskap.

Det finnes faktisk grenser for hvilke udokumenterte påstander man kan komme med om andre mennesker på nettet: http://binghodneland.no/no/Om-oss/Aktuelt/Viktig-dom-om-%C3%A6rekrenkelser [19]

«If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor. «
Desmond Tutu»

————-

Forøvrig kommer jeg vel kanskje med en artikkel om ikke så lenge med tittel; «Liker OTO og Crowley 666 fantaster», om navngitte mennesker i Norge som er assosiert med slike, spesielt de 109 som liker John Færseths stigmatisering av enkeltmennesker på ILÅBL…., jeg mener vi må analysere svært nøye de ideologier de tilslutter seg, og de ideologiers fare for den sunne samfunnsdannelsen vil bli presentert i den artikkelen…

Oppdatering

‘Organisasjonen VEPSEN’: «Fullt ut et AP prosjekt som det er kostet støv av og hentet frem i lyset. Bildet finner dere på side 129 i «Det norske arbeiderpartis historie». Bildet viser 9 årgang. Og utgivelse Nr 22. i 1914.

image [20]

Klikk på linken og bla frem til side 129″
http://www.nb.no/nbsok/nb/41e96a82ecddaea0932a0e65f632b360?index=7#1 [21]

Dette bildet viser at vi som har kalt disse Jensemanns brunskjorter hadde rett… bare slik at vi vet hvem vi har med å gjøre…. ekstremt voldelige venstreekstremister i ånden av boljevikene Lenin og Bronstein (Trotsky), hvis CHEKA’s hadde samme funksjon, se dato. De er ute etter og henger ut ALLE som ikke er enig i ArbeiderPartiets (alle andre partiers ‘mor’) politikk, alle som ikke støtter ArbeiderPartiet er ‘hatere’ og terrorister, siden disse påståtte hatere ‘hater’ AP sier de, og slike har blitt en uønsket rase av pariakaster i blodrøde marxistiske Norge.
http://www.fyret.nu/2013/02/09/venstreekstremister-enige-med-pst-muslimer-er-den-storste-trusselen-mot-norges-sikkerhet/ [22]

Denne Vepsen til Arbeiderpartiet som for en stor del er folk fra Blitz-miljøet, barn av en politisk marxistisk oslo-elite med fribilett til å gjøre som de vil, ligger i samlet flokk og forfølger og harseller med alle som ikke mener som dem, med terror og forfølgelse og løgner skremmer de folk fra å uttale seg, slik at der faktisk ikke er noen opposisjon… derav det ‘politisk korrekte’ som Lenin er oppfineren av; Partilinjen.

Jeg og alle andre er i vår fulle rett til å mislike både Statsministeren og Marx Levy eller Lenin og Mao for den del, og vi er i vår fulle rett til å påpeke og vinne opinionen for det syn og årsak til at vi misliker dem, slik at vi kan med stemmeseddelen kan få kastet dem fra tillitsverv, eller velge dem inn om vi liker dem… Det er faktisk hva hele den politiske prosess er bygget opp av og for i demokratiet.

Jeg var i øst-europa like etter kommunismen falt. Store statuer av Lenin langs veiene, alle steder. Store LandsFader, som de ber Fader Vår til… Som for Mao og Nord Koreas «Store Leder». Jeg blir fysisk kvalm av slik gudommeliggjøring og hylling av en enkelt type rase mennesker….. For i virkeligheten er de jo faktisk bare narsisstiske korrupte drittsekker…. (?)

Det synest meg som politiet av en eller annen årsak, akkurat som de lar Blitzmiljøet gjøre akkurat hva de vil med voldelige metoder, lar dette vepsebolet holde på med sin venstreekstremistiske vold og terror mot medmennesker akkurat så mye de vil.., men det er heller ikke noe som helst annerledes enn Lenin og Bronstein gjorde; de slapp kriminelle ut av fengslene og lot dem få holde på, og fikk dem til å gjøre drittjobbene for seg, myrderier og terror av befolkningen, så de skulle bli redd og lene seg til lederne… en gammel metode…

Hvis politiet begynner bidra til gudommeliggjøringen av disse få Store Ledere i partikraturet, Partiet i ettpartistaten, og ikke bare sørger for å legge forholdene til rette for skikkelige demokratiske likeverdige forhold hvor alle får si og mene hva og hvem de liker og ikke, så er vi på ekstremt farlige veier…., da har vi fått politisk meningspoliti ala Stasi, KGB og Gestapo, og det kan synest som det er den veien utviklingen går…., mot politisk bestemt subjektiv ‘rettferdighet’ og justis hvor ikke de politiske mulighetene ELLER ‘loven er lik for alle’… Dessverre…

Jeg har forsket på og beskrevet Ettpartistaten her, og hvordan det skapes konsensus ved frykt, terror og trakassering av alle annerledestenkende, blant annet ved hjelp av de metodene Arbeiderpartiets Vepsen bruker.

Den sosialistiske Ettpartistaten
http://www.nyhetsspeilet.no/2012/04/den-sosialistiske-ettpartistaten-norge/ [23]
————–

Her er en PDF av debatten inntil den ble stengt. Husk at det er bevisene for det ene eller det andre utifra bevisene en kan bedømme i kommentarfeltet, og ikke andre omkringsliggende temaer om hvorvidt jeg har psoriasis på albuene eller ei.. (det er vel det eneste de ikke har brukt mot meg så langt, velbekomme) 🙂
http://www.ge.tt/2YkgTSW/v/0?c [24]

Relatert

J.Johansen; The Mark of The Beast – the Animal Kingdom of Tellus
http://www.riksavisen.no/?p=6295 [25]

J.Johansen; Satanismen i humanismen
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/satanismen-i-humanismen/ [26]

J.Johansen; Moderne mennesker på søk etter sjelen
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/04/moderne-mennesker-pa-s%C3%B8k-etter-sjelen/ [27]

J.Johansen; Frihet – i det planetariske fengsel
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/04/frihet-i-det-planetariske-fengsel/ [28]

J.Johansen; Anti-krister og djevelbevissthet
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/08/anti-krister-og-djevelbevissthet/ [29]

J.Johansen; Dyrets merke: Illuminatets blodlinjer i vår tid
http://www.nyhetsspeilet.no/2009/10/dyrets-merke-illuminatets-blodlinjer-i-var-tid/ [30]

J.Johansen; Har Einar Gelius tatt dyrets merke?
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/11/har-gelius-tatt-dyrets-merke/ [31]

J.Johansen; Påskemorgen slukker sorgen
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/04/paskemorgen-slukker-sorgen/ [32]

Ernst Parell; Dyrets merke i hverdagen
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/07/dyrets-merke-i-hverdagen/ [33]
————–

Spread the love - Sharing is caring
[34] [35]
[36]
[36]
[36] Tweet [36]