Er en nødt til å være idiot for å bli professor ved Havforskninga?

Lakselusprofessor Øivind Bergh ved Havforskningsinstituttet kaller alle han misliker mest høyreekstrem konspiranoid i en artikkel nylig for å artikulere sine psykotiske antipatier, meg for å kalle Khazarene falske jøder.

Selvfølgelig er de det.. Idioter som han AP(e)-Bergh nytter det vil lite å fremvise forskning på, men det kommer nedenfor her.. Hvem er ravende gal? I tillegg til manisk manipulerende psykopatisk med ord i rettslige dokumenter mot kreti og pleti? (selv er slike vanlgvis feilfri selvfølgelig).

Satanistene skal jo invertere absolutt alt, snu alle som er sant og sømmelig på hodet.

Tore B. Krudtaa og de høyreekstreme konspiranoide
https://bloggenbergh.wordpress.com/2013/06/17/tore-b-krudtaa-og-de-hoyreekstreme-konspiranoide/

Khazar hypotesen er vitenskapelig bevist, Rhineland hypotesen tilbakevist, faktisk av en Israel-amerikaner; Dr. Eran Elhaik.

Debate on European Jews’ origin settled?
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4339595,00.html

Det er jo muligheter for at Mr. Bergh ikke forstår engelsk stakkar. Staten har jo ikke så store krav til den ‘ekspertisen’ de ansetter i våre dager.

Jeg har ingen som helst forhåpninger om intelligens eller sannferdighet eller noen reell vilje til å komme frem til sannheten for satanister, men ville med dette bare spørre: Er en egentlig nødt til å være så nært til idiot som mulig for å bli professor i Norge?

Vi ser her at askeNazi's fra den Khazarske tribe er av Japhet blodlinje, IKKE fra Shem.
Vi ser her at askeNazi’s fra den Khazarske tribe er av Japhet blodlinje, IKKE fra Shem.

Av Japeth, Gog og Magog, alstå ikke Semitter etter Shem i det hele tatt. Og de som er av moderlinjen teller ikke. KUN en patriarkalsk blodlinje har arverett etter Pakten.

ALT satanister gjør er mer til skade enn gagn, fordi i deres mentalitet, deres følelsesliv, så er alt snudd opp ned, på hodet, stridende med rasjonalitet og sunn fornuft og naturlige betingelser.

Lusekjemikalier sprer seg i fjordene våre
http://www.nrk.no/finnmark/lusekjemikalier-sprer-seg-i-fjordene-vare-1.12447205

Satanistene er faktisk så forledet av demoner at de kommer til å ta livet av oss alle med sine disposisjoner i sine stillinger.

Relevant

Evidence of real Israel in Bible Prophesy, and end times Holocaust
http://www.riksavisen.no/?p=15593

How fake Jews, the Edomites and Khazars, hijacked ‘Israel’
http://www.riksavisen.no/?p=17741

Hvem Er De Rette Jøder?
http://www.riksavisen.no/?p=13242

Hvordan Rasebedraget til Jødene ble Avslørt
http://www.riksavisen.no/?p=12044

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring