- Riksavisen - https://www.riksavisen.no -

Gjenopptagelse av Lindstrøm-saken ?

Harry Lindstrøm var byråsjef i Industridepartementet da han ble avskjediget ved kongelig resolusjon 25. oktober 1963. Det hersker liten tvil om at Lindstrøm ble gjort til syndebukk og ofret i et politisk teater vi sjelden har sett maken til i Norge. Etter krigen står Lindstrøm-saken i en særstilling hva angår politisk og rettslig samrøre; en skandale som vårt demokrati og vår rettstat tjener til liten ære.

av GB – TERJE FJELLSTAD

Forfatteren Hjalmar Markussen gikk altså løs på denne verkebyll. «Prosessen mot Lindstrøm – et politisk justismord» kom ut på slutten av 2000. Her tar Markussen et grundig oppgjør med landets politiske og rettslige ledelse på grunnlag av en sterkt dokumentasjonslinje. Når saken mot Lindstrøm nå ser ut til å bli gjenopptatt, har forfatter Hjalmar Markussen spilt hovedrollen både gjennom selve boken og den kontakt han i lang har hatt med sentrale personer i det politiske liv og i rettspleien.

Det var en meget glad Hjalmar Markussen som tok telefonen, da GB ringte ham i dag for å gratulere og be om en kommentar. Markussen bekrefter at han på familiens vegne har begjært straffesaken mot tidligere byråsjef i Industridepartementet Harry Lindstrøm gjenopptatt, og at han i dag representerer familiens interesser. Forfatteren har stått i nær kontakt med kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, og kommisjonen har fått alt tilgjengelig materiale i saken henvist til. Markussen har også forsynt hvert enkelt medlem med sitt eksemplar av boken.

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  Tweet [1]
  •  
  •  

Facebook Comments