Gog og Magog over Norge og Europa

Hvis jødene skal kunne få fortsette å bedra kristensionistene, så må de på ett eller annet vis få de forførte sionistene innen kristenheten til å fortsette i sin Scofield Bibel tolkning, fordi jødene kan miste oppmerksomheten når sionistene innen de kristne miljøer ser at Bibelens profetier oppfylles i sanntid, da vil de kunne oppdage sannheten. Derfor må nye løgner skapes for å vedlikeholde de gamle løgner.

Det viktigste i denne sammenheng vil være å bortforklare Gog og Magog profetiene fra Ezekiel 38:1- 39:16 and Revelation 20:7-11. Her begynner de brannslukkingen i en Israelsk avis som kristne sionister vil ta til seg, for de er tilvent til å tro på ethvert ord som kommer fra en jødes munn, idet de tilber jøder mer enn de tilber Jesus (1 Samuel 15:24-25).

jewsorjesus

Og de må få kristne mennesker til å tro at den jødiske Mashiach , krigsherren og generalen som skal hjelpe dem å vinne deres kriger mot sine fiender (moderne variant av Barrabas), er Jesus som kommer igjen. Men i virkeligheten er det Satan som slippes løs (2 Thessalonians 2:3), ved hjelp av Satans Synagoge (Rev. 2.9 & 3.9), de skal få fritt frem for en tid idet den kraft som har holdt dem tilbake vil bli tatt ut av veien for en stund (2 Thessalonians 2:6-7).

Gud har alltid brukt satanister til å straffe Israels – de kristne nasjoners – frafall. De som kalles ‘jøder’ har den utakknemlige oppgaven, grunnen til at de kalles Satans Synagoge i Åpenbaringen. Gud finner de som har destruksjon, ran og mord som forlystelse og største glede i livet til å være bødler. Det er Gog & Magog.

«Når de tusen år er til ende, skal Satan slippes løs fra sitt fengsel. 8 Han skal dra ut og forføre folkene i alle fire verdenshjørner, Gog og Magog, og samle dem til strid. Og de er tallrike som havets sand.» – Åpenbaringen, Rev. 20:7.

Esekiel 38 vers 8 står det (om USA?): «Når lang tid er gått, kommer turen til deg; ved årenes ende skal du komme til et land som er utfridd fra sverdet, og hvis folk er samlet fra mange folkeslag, opp på Israels fjell som samtidig hadde liget øde, men nu er det ført ut fra folkene, og de bor der trygt alle sammen«

«Johannes Åpenbaring er veldig konkret. Han plasserer Gog invasjonen på slutten av Messias sin 1000-års regjeringstid.

Så hvorfor er så mange bibelske analytikere kommet til at Gog vil angripe før Yeshua selv får komme her? Spesielt når vilkårene for å provosere sitt angrep i Esekiels profeti skildre overnaturlig fred i den Messianske tidsalder? Esekiels profeti beskriver Israel – «Restaurert fra sverdet, der innbyggere .. bor trygt, alle sammen … og uten murer og har ingen gitter eller porter«. Men hvordan kan den type fred og sikkerhet eksistere før Yeshua kommer og ødelegger Antikrist og det onde verdenssystemet ? (Åp 19: 11-21)»

http://www.israeltoday.co.il/NewsItem/tabid/178/nid/27599/Default.aspx#.V5m1U9ohlzY

Satan is set loose on the World
https://www.riksavisen.no/satan-is-set-loose-on-the-world/

Norway; One Thousand Years under Christs Reign
https://www.riksavisen.no/norway-one-thousand-year-under-christs-reign/

Christs 1000 Years Reign is In the Past
https://www.riksavisen.no/christs-1000-years-reign-is-in-the-past/

De kan selvfølgelig aldri få dette til å stemme med ‘restaurert fra sverdet’ med nasjonen Israel i Midt Østen, med murer rundt hele landet – og de mest krigerske mennesker verden noensinne har sett, siden det er et bedrag, en etterligning av de Bibelske profetier. Satan og Satans Synagoge (Rev. 2.9 & 3.9) etterligner alltid Bibelen og skaper forførelsene som folk skal tro på, hvilket aldri vil stemme med virkeligheten. For å få det til å stemme må vi faktisk se bort fra virkeligheten, en kollektv psykose om en vil. De vil ha det til at det er Israel som blir angrepet, men den som blir angrepet vil bekrefte for all verden hvem åndelige Israel er, nemlig de kristne nasjoner i Europa. Det er faktisk akkurat motsatt av hva folk flest er innbilt er riktig. Det blir Satans Synagoge, de som kaller seg jøder og ikke er det (Rev. 2.9 & 3.9), som angriper Israel, det åndelige Israel, de kristne nasjoner i Europa og USA. De er altså de som utfører udådene som påstår seg å være offer for dem.

Israel send their ISIS troops to Europe
Israel send their ISIS troops to Europe

Den type fred og sikkerhet fantes her i nord. For Jesus Kristus har faktisk vært her hele tiden han. Han stod opp tredje dagen, jødene klarte aldri drepe ham, eller hans ånd, og i ånd kom han tilbake til millioner på millioner av kristne mennesker, da og nå. Vi har levd for oss selv, litt interne stridigheter har det vært, men det har vært en jevn fin utvikling, INNTIL Gog & Magog folket som kaller seg jøder fikk makt og innflytelse, og kuppet våre institusjoner og skrev om våre konstitusjoner. Heretter går det nedover. Norske menn og kvinner tilba jøder mer enn Jesus, og tilsluttet seg deres agendaer og udåder uten protest.

OSS/CIA > MILORG > MOSSAD > StayBehind/Gladio

Jesus Kristus hadde vært dens ånd og styrt den norske nasjonens åndsliv ved lov i temmelig nøyaktig 1000 år når dette ble avsluttet av Stortinget i 2012 «uten murer og har ingen gitter eller porter«. «Det første i vår lov er at vi skal bøye oss mot aust og be til Kvite Krist om godt år og fred, at vi må halde landet vårt bygd og drotten vår ved helse. Han være vår ven og vi hans vener og Gud være ven åt oss alle.» (1023).

Det er akkurat den manglen på «murer og har ingen gitter eller porter» som gir oss vårt banesår som nasjon idag.

«Olav Tryggvason som regjerte i perioden 995–1000 var kristen. Sagaene forteller at han fikk bygget den første kirken i landet – på Moster på Bømlo»
https://no.wikipedia.org/wiki/Kristningen_av_Norge

Så som vi ser, så mer eller mindre temmelig nøyaktig 1000 år, fikk Jesus Kristus være åndskonge for vår nasjon. Siden vi vet at i endetiden skal hele verden ligge under Satans makt og han utnevner maktmenneskene var det forholdsvis enkelt å få sine folk plassert og foreta grunnlovsendringen som skulle til, heretter er det babylonsk katolisisme (Jødedom Light) og (ateistisk) ‘humanisme’ som er igjen. Tusenårsriket er over. Vårt folks gode dager er over. Nå skal alt som er vårt flagges ut av de tjuvraddene som har lagt forholdene til rette for å stjele det for noen få shekels. Vi har igrunn vært okkupert territorium siden 1945, det startet allerede da, med Jens Christian Hauge med Milorg overløperne og Håkon Lie som skulle bygge det karnalske ‘Nye Jerusalem‘ for jødene.

21. Mai forkaster Stortinget protestantismen
http://www.riksavisen.no/21-mai-forkaster-stortinget-protestantismen/

For etter 1945 kom altså Khazarene (Gog & Magog) for full fart inn i Norge, og overtok gradvis nasjonens ånd. Et tyrkisk mongolsk folk som kaller seg jøder (askeNazier), så kommer de for å rane og myrde.


«Men de ble sendt til Norge med et tysk fly. Sammen med han og faren var det en liten tykkfallen jøde og Einar Gerhardsen.»

Jendal Antonsen – Vår Ukjente Krigshistorie
http://bmonline.no/html/grini44.html

Einar Gerhardsen kommer til Norge i 1944 med sin jødiske føringsoffiser. Gerhardsen var utrolig nok utropt til Statsminister for Norge etter krigen allerede i 1944 (fordi jødene kontrollerte både nazistene og kommunistene kunne de bestemme dette allerede i 1944, og også få Gerhardsen flysendt til Norge av nazistene i 1944 for å begynne ‘valgkampen’). ‘Selverklært’ Statsminister i overskriften til BM Online er feil. Ingen kan selverklære seg det. Jødene bestemmer, da og nå.

(J. Antonsen overlevde mirakuløst dette infernoet da P/S Norge ble senket av nazistene i Narvik havn, den 09. April- 1940. Han satt på Grini i 3 år).

ISIS - Israel Secret Intelligence Service
ISIS – Israel Secret Intelligence Service

ISIS = Israel Secret Intelligence Service

Krypto-Jøden Erdogan angriper Europa

Krypto-Jødiske Recep Erdogan truer Europa med invasjon.

Turkey Threatens Europe: «Unless Visas Are Removed, We Will Unleash The Refugees»
http://www.zerohedge.com/news/2016-05-11/turkey-gives-europe-ultimatum-unless-visas-are-removed-we-will-unleash-refugees

Sjakk matt. Om visaplikten blir opphevet strømmer hordene inn, og om ikke strømmer de inn.

«De dro opp på jordens høyslette og omringet de helliges leir og den elskede by. Men ild fór ned fra himmelen og fortærte dem. 10 Og djevelen, som hadde forført dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profeten er. Der skal de pines dag og natt i all evighet.» – Åpenbaringen, Rev. 20:9

De som seiler under falskt flagg har inntatt ‘jordens høysletter’ (Europa) OG ‘den elskede by’ – Jerusalem.

Resten av historien i artikler nedenfor:

13872820_10155081667072738_8806888879531840193_n

Pål Steigan; ISIS, Israel og 500 tusen innvandrere
http://www.riksavisen.no/paal-steigan-isis-og-500-tusen-innvandrere/

Mosaiske Trossamfunns Ervin Kohn vil ha massedrap av nordmenn?
http://www.riksavisen.no/mosaiske-trossamfunns-ervin-kohn-vil-ha-massedrap-av-nordmenn/

Jødiske Barbara Lerner Spectre i Sverige
«calls for destruction of Christian European ethnic societies»

Gog og Magog krigen er godt igang
http://www.riksavisen.no/gog-og-magog-krigen-er-godt-igang/

Evidence of real Israel in Bible Prophesy, and end times Holocaust
http://www.riksavisen.no/evidence-of-real-israel-in-bible-prophesy-and-end-times-holocaust/

Khazarene, verdens falske jøder
http://www.riksavisen.no/khazarene/

Khazarene erobrer Europa og USA
http://www.riksavisen.no/khazarene-erobrer-europa-og-usa/

Dagens jøder er khazarer
http://www.riksavisen.no/dagens-joder-er-khazarer/

Gog Magog Identified. ITS NOT RUSSIA

Dommen

Åpenbaringen 20:11 «Og jeg så en stor, hvit trone og ham som satt på den. Jord og himmel flyktet bort fra hans ansikt og var ikke lenger til. 12 Og jeg så de døde, både store og små: De sto foran tronen, og bøker ble åpnet. Så ble en annen bok åpnet, livets bok. Og de døde ble dømt etter det som sto skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. 13 Havet ga fra seg de døde som var der, og døden og dødsriket ga fra seg de døde som var i dem, og enhver ble dømt etter sine gjerninger. 14 Så ble døden og dødsriket kastet i ildsjøen. Og ildsjøen, det er den annen død. 15 Og om noen ikke var skrevet inn i livets bok, ble han kastet i ildsjøen.»

Åpenbaringen 21:27 «Men noe urent skal aldri komme inn i byen, ingen som gjør motbydelige ting eller farer med løgn, bare de som er skrevet inn i livets bok hos Lammet.»

mossad3
Synagogue of Satan from Gog & Magog motto

Og langt ifra noe flertall som er i Livets Bok. Katolikkene, islam og jødedommen som bruker kirken til politiske formål. I protestantismen skal vi respektere menneskers frie vilje (Jeremiah 24:7), de skal få velge seg undergangen, og det ser vi skjer som beskrevet her. De skal få så mye problemer, død og destruksjon, at de SELV vil innse hva som var det bedre alternativ å velge seg, og da vil deres viljer etter hvert bli EN, ETT i Kristus, fordi det vil bli vitenskapelig bevist ved erfaring hva som er beste måten å organisere samfunnet på, idet alle de andre systemer vil ha bevist det motsatte.

Det er hele hensikten med apokalypsen og prøvelsene (tribulations), at menneskene skal våkne og forstå hva som er godt og hva som er ondt (1 Corinthians 10:13), som Bibelen sier det, alt skjer for at «menneskene skal finne veien tilbake til Gud» (2 Chronicles 15:4, Deuteronomy 4:30, Isaiah 19:22, 1 Peter 1:6-7, Deuteronomy 8:2, Judges 2:22, Judges 3:4). Som Alexander Solshenitzin sa etter jøde-bolsjevikenes herjinger i Russland fra 1917 – myrdet 66 million, elver av blod: «menneskene har glemt Gud, det er hvorfor dette hendte».. Nå skjer det samme her. Kollektiv lutring (tribulations/temptations)(Åp. / Revelation 3:10). De som ikke gjør den personlige lutring (purgatory) skal få lov å bli med på den kollektive.

Vi har hatt 1000 år under Kristus, nå skal ‘folket’ få en del år under Satans Synagoge – slik at de lettere kan se forskjellen (Isaiah 10:21). Når enden er nådd vil satanistene ha utryddet seg selv, og ett nytt EON tar til, en ‘ny himmel og en ny jord’, tilegnet de som er kvalifisert til å gå videre i den åndsevolusjonen som Jesus Kristus skapte for 2000 år siden.

Oslo Gospel Choir – Never Gonna Lose My Way

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring