- Riksavisen - https://www.riksavisen.no -

Islam konta Kristn

De høye herrer som sitter i blant annet Tavistock Intitute (tidligere Wellington House) 1), som er planleggingsetat for de operative institusjoner som Bilderbergerne / Counsil on Foreign Relations o.a., koser seg over hvor godt deres planer virker, og hvor godt programmert og indoktrinert gjennom skole og media deres «undersåtter» er til å følge deres minste vink. Det er enkelt å planlegge så lenge en har lagt inn forutsetningene for det allerede, i menneskenes mentalitet.

Deres planer er nemlig at den Gud som troner over de verdslige makter er død, at menneskers Gud skal være deres Gud «Verdens Fyrste», som mest og best kommer til uttrykk gjennom NWO / Den Nye Verdensorden. Alle som aspirerer til å tenke på eller tro på en høyere guddom, på en overopphøyet overjordisk guddom (utover verdens mektige), enn deres egen – den jordiske eller den underjordiske, skal nøytraliseres. Først ut var jødedommen, som ble overtatt av de krigerske khazarene i år 740, neste ut var kristendommen, som også for en stor del er nøytralisert, og innlemmet i det sionist-kristne verdensbilde.

Så deres videre planer går ut på å så splid mellom kristendommen og islam, slik at begge av deres motstandere gjensidig utrydder hverandre. Splitt og hersk. Et prinsipp eldgammelt som menneskeheten selv. Kvasikristne skal utrydde islamister, som kvasikristne utrydder de kristne.

Gjennom sin agenda har khazarer og sionister (kvasikristne) infisert og ødelagt jødedommen og kristendommen, med følge at kristne land som Serbia og Sør-Afrika har måttet falle, at de rette Jøder ble utsatt for Hitler’s gassovner (en NWO offiser, David Icke bl.a. sier han var Rothschild’s uekte sønn), at Serbia som for all tid har beskyttet og vært Europa’s skanse mot massene fra øst (fra khazarenes rike o.a.). De andre vestlige «kristne» land er overtatt gjennom å beherske deres mediainstitusjoner, og nøkkelpersoner i statsforvaltningene deres, samt ved å kjøpe seg lydighet fra politikere (korrupsjon). Ingen kommer i posisjon uten å knele for disse krefter (få unntak finnes). Kommentar: Rotchildene er Rockefellerne’s «sjefer».
http://www.scribd.com/doc/63663/David-Icke-Was-Hitler-A-Rothschild [1]

De krefter som har planlagt dette, er de som står bak all verdens kriger, de har stimulert folkevandringene på grunn av disse kriger, og de er de som står bak uttrykk som integrering og flerkulturelt fellesskap, og falsk toleranse, nettopp fordi de ønsket denne splid og kiv, for å oppnå sin agenda; At Gud er død, og at hans monoteistiske profeters lære via Muhammed og Jesus m.fl. blir ufarliggjort og nøytralisert, samt utryddelsen av deres etterfølgende trosfeller; De som setter Gud høyere enn mennesker.

Resultatet av at menneskene adopterer denne lære fra globalistene, og går i denne felle, er at verden legges åpen for «anti-krist», og deres krigerske og undertrykkende guddommer, i flertall (den største av dem er Mammom, og dansen rundt gullkalven). Og det er ikke Islams guddom, som i sin essens er mest lik den kristne guddom, jeg tenker på. En langt verre. Belzebub, «Prinsen av Underverdenen», som lært og tilbedt av fariseerne, senere definert som en demon av Matteus.

Så ser vi på hvem som støtter denne Nye Verdensordens agenda, med følgende folkevandringer, og globalisering, så ser vi lett hvem som er våre fiender. Der er ingen muslimer som sitter i toppen av de institusjoner som utbrer dette budskap, heller ingen muslimer i de institusjoner som legger til rette for denne skapelse av det nye Babylon (Babelsk forvirring). Om noen mener seg å være et lys for verden, og for sin nestes fot, så er det viktig at de retter dette lys i riktig retning.

Anmoder dermed om at flest mulig tenker gjennom hvem de støtter, – alt er ikke så tilsynelatende enkelt som det ser ut til; nemlig at det er islam som er fienden. Det tror jeg ikke noe på, men at hver enkelt kan holde seg hjemme i sitt hjemland, det er jeg forsåvidt enig i. Poenget er ikke at vi ikke må passe oss for et islam som aspirer for verdensherredømme, som de må passe seg for å verne seg mot et «kristent»imperialistisk verdensherredømme, men vi må ikke se så fokusert i den retning at vi unngår å se de som i langt større grad, og som er mye nærmere til å innta dette verdensherredømme, enn begge av de førstnevnte, selv om de lurer oss til å se i en retning, mens de holder på i en annen retning. Utenfor fokusområdet.

Det er magikerens triks dette, og magikere er de, å rette oppmersomheten på noe annet, mens de gjennomfører sine «lurererier» utenfor oppmerksomhetsområdet. Så her må en ta seg i akt, og holde tunga beint i munnen.

Husk at denne artikkel er ikke til forkleinelse for noen som støtter jødenes folk som bor i Israel eller andre steder, småfolket (vanlige folk), men vi bør ta avstand fra dets tyranniske ledere som fører dem på avveier, som vi selv blir av våre.

Henry Makow har en veldig god oppsummering hvordan og hvorfor det her:

http://www.henrymakow.com/do_jews_control_the_world.html [2]
Ha en god dag, og lykke til.

Mvh. J.Johansen

1) Dr. John Coleman – The Tavistock Institute of Human Relations: Britain’s Control of the United States.
http://coleman300.com/view_tavistock.htm [3]
Coleman; Former intelligence officer with Britain’s MI6 and author of «Conspirators Hierarchy, The Committee of 300».

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  Tweet [4]
  •  
  •  

Facebook Comments