Men menneskets fri ånd klarer de ikke å temme.

Jens Christian Hauge som sionistisk hauk?

De kan brenne og omskrive bøker, men menneskets frie ånd klarer de ikke å temme. En del av nedenfor stående analyser er ufullstendige, men utkrystalliserer seg på bakgrunn av hundrevis av bøker lest som det mest sannsynlige scanario for denne forfatter. Forfatteren er mest opptatt av de store linjer for sin egen del, og oppfordrer historisk interesserte til å fordype seg ytterligere i denne materien, for om mulig å finne frem til mer eksakte kilder til de hypoteser som er presentert.

Sionisme er en politisk ideologi etter Theodor Herzl. Idag bærer den også tegn til å være en ny religion. Sionismen er den ca 100 årige bevegelse som ville løse «jødespørsmålet». De ville gjøre dette ved å opprette en jødisk stat i Palestina der alle jøder kunne bosette seg. Mektige økonomiske krefter i verden har vært ledende i å utbre sionismen og skape Israel som vi kjenner det idag, bl.a. Rothschildene.

Jens Christian Hauge: Fullt og heltBokanmeldelse; Olav Njølstad. Jens Chr. Hauge. – Fullt og helt (2008).

Bokens spesialkonsulent er Olav Riste. Historiker og direktør for Norsk Hjemmefrontmuseum. En av ‘gatekeeperne’ av de politisk korrekte krigsskildringer. Hvorfor har ikke krigseilerne fått noe offentlig finansiert museum? Fordi de som behersker staten ikke vil ha konkurranse om hederen og æren.

Boken virker å være mer et slags lovprisingsskrift i forbindelse med en åremålsdag, enn å være en kritisk politisk biografi. Den er for full av lovord om hovedpersonen, og benytter alle muligheten til å dele ut superlativer for mye, ala ‘som den rettsbevisste person han var‘ (s. 707), til å bli tatt for å være balansert.

De virkelige kontroversielle saker Jens Christian Hauge (JCH) er innvolvert i, er fullstendig utelatt; Øvrebotten. KV-COCOM saken (varsler Magnus B. Aase). Moxy-saken (Birger Hatlebakk). Forfatter Njølstad har ikke engang tatt seg bryet med å dokumentere den såkalte Jens Christian Hauges riktige identitet. Rettsnorge.no ved Herman Berge har gjort noen undersøkelser; Hvem var Jens Kristian Hauge?

Ingen av de bøker som var skrevet etter krigen og som taler i negative vendinger om JCH og stiller spørsmål ved den offentlige godkjente krigshistorien som gav ham Norges høyeste utmerkelse; Borgerdådsmedaljen, er nevnt. Er Jendal Antonsen stemme mindre verdt enn JHC’s fordi Antonsen ikke jobber for verdens fyrster ? Tvertimot.

s. 256 (I forbindelse med Hauges møte med Gestapomann Kriminalrat Fehmer på Akerhus festning i begynnelsen av juni 1945) :

«Men der stoppet også likheten. I politiske og verdimessige spørsmål sto de hverandre så fjernt at de like gjerne kunne ha befunnet seg på hver sin klode?»

Her kan både kunnskapsløshet, eller bevisst desinformering ligge til grunn. Historikere som ikke vet om at både nazismen og kommunismen er i virkeligheten finansiert av de samme krefter, og begge tjener samme agenda, er selvfølgelig uvitende også om at Hauge og Fehmer i virkeligheten tjener begge samme herrer. Jfr. bøkene til Antony C. Sutton. Om de ikke er bare uvitende, så er de ‘gatekeepers’ av den offisielle ‘sannhet’. JCH fremstilles som svært imot kommunismen, og veldig FOR Amerika.

Hvorfor ble varsleren Magnus B. Aase som sa ifra om overføring/salg av teknologi til Sovjetunionen fra Kongsberg Våpenfabrikk (KV) oppsagt og forfulgt i årevis, om Hauge skulle være slik anti-kommunist som han utgir seg for? Varsleren Magnus B. Aase tok dem på fersk gjerning i strid med COCOM reglene å yte bolsjevikene og kommunistene ømfintlig teknologi? JCH var KV styrets nestleder.

Jens Christian Hauge er også bekreftet å ha arbeidet for, og i lønnsarkivet til amerikanske OSS, som senere ble til CIA. Jfr. boken «The Unseen Hand» av Ralph Epperson, for mer om OSS og deres sjef; ‘Wild’ Bill Donovan, og mange andre tema som binder sammen deres aktiviteter fra andre verdenskrig til idag.

Monopolisering av landenes lederskap

s. 263:

«Selv om Nygaardsvold følte en viss bitterhet over at den hjemlige partiledelsen ikke oppfordret ham til å fortsette, var han i bunn og grunn overbevist om at det ville være det beste. både for landet og Arbeiderpartiet, at hans regjering gikk av. Men hvem skulle overta?»

Hvordan og hvorfor kan Gerhardsern stå frem på Grini allerede under krigen og snakke om at han er lovt å ta over som statsminister etter krigen? Jfr. Jendal Antonsen “Vår Ukjente Krigshistorie”, som satt på Grini da Gerhardsen var på valgturne. Hvilket han ble (?). Hvem hadde lovt Gerhardsen dette? Velgerne på forskudd?

s. 270: «Et av de spørsmålene Hauge var mest opptatt av, var hvordan regjeringen skulle stille seg til kritikken av landsvikanordningen. En skulle kanskje ha trodd at Hauge, som hadde vært med å utarbeide anordningen, vill motsette seg alle forsøk på å revidere den. Det gjorde han ikke.»

Denne kontante siste setning viser at forfatter Njølstand er mest av alt opptatt av å beskytte Hauge’s renomme, og sandpåstrøer for det politisk korrekte. Landssvikanordningen har alltid vært og fremdelses er den i strid med den norske Grunnloven hvor det er forbud for politikere å gi lover tilbakevirkende kraft. Forfatteren nevner aldri noe om dette faktum som mange i etterkrigstiden har vært opptatt av og beskrevet, sammen med lovligheten av dødsstraffen i det hele tatt, blant andre Johan Scharffenberg og Jens Bjørnebo.

Det er grunn til å tro at denne landsvikanordningen heller skulle vært brukt mot de som utstedet den, idet det er stor grunn til å tro at vårt land ble overlatt til internasjonale kingpins i disse sommermåneder i 1945. Tyskerne overgav seg til engelskmennene. Avtalen som Trygve Lie gjorde med den britiske utenriksminister Eden har aldri blitt offentliggjort.

Disse småfolk som ble dømt, kan synes å være syndebukker, for at de virkelig store fiskene som kom etter dem skulle få gå fri. Det er grunn til å tro at denne avtale har sammenheng med den tidligere Balfour-erklæringen (1917) om at de allierte skal gi Palestinernes land til den internasjonale sionismen om (NÅR) de vinner krigen, så er Norge og det norske ‘gull’ deres krigsbytte. Så settes krigen opp med det for øye. Hitler får sin betaling for å sette opp sitt folk ‘mot’ den internasjonale sionismen og kommunismen deres, Lenin vice versa nazismen deres, og så har vi det gående. Splitt og hersk, men kontroller begge sider. Alt er bare et politisk penge- og maktspill. Det hevdes faktisk fra flere hold at Hitler var uekte dattersønn av Baron Rothschild, idet Hitlers mor arbeidet på Rothschilds slott ved unnfangelsen.

Walter Langer, i The Mind of Hitler skriver:

“Adolf’s father, Alois Hitler, was the illegitimate son of Maria Anna Schicklgruber. It was generally supposed that the father of Alois Hitler (Schicklgruber) was Johann Georg Hiedler. There are some people who seriously doubt that Johann Georg Hiedler was the father of Alois (an Austrian document was) prepared that proved Maria Anna Schicklgruber was living in Vienna at the time she conceived. At that time she was employed as a servant in the home of Baron Rothschild. As soon as the family discovered her pregnancy she was sent back home, where Alois was born.”

Så mye for tilsynelatende motsetninger. Vær observant på at like lett som de satte tilsynelatende motsetninger opp imot hverandre på den tid, så kan de like lett gjøre det igjen i vår tid. Og innsetter sine egne, til å forlede folk og fe.

På s. 288 har Jens Christian Hauge plutselig fått veldig stor respekt for Grunnloven, idet han sier; «mindre brudd mot Grunnlovens bokstav og mer i overensstemmelse med dens ånd» å la det nyvalgte storting tre i funksjon så snart som praktisk mulig. Grunnloven kan brukes når det passer seg slik. Hvor det ikke passer, kan den sees bort fra.

Kollektiviseringen av Norsk industri

Radionette og Tandbergs Radiofabrikk, s. 654:

Omsorgsfullt nok avholder forfatter og historiker Njølstad seg fra å skrive om at kuppet av Tandberg, og foranledningen til Vebjørn Tandbergs selvmord (var det selvmord?), gjentok seg i forhold til Moxy i Molde, og dens grunder og eier; Birger Hatlebakk. Hatlebakks bok ‘Drakampen om Norsk Industri – tilfellet Moxy ‘ (Det Norske Samlaget, 1983) beskriver samme prosess som Vebjørn Tandberg gikk gjennom.

Det kan virke som det var Hauges modus operandi å ta over andres livsverk. Kollektivisering; overføre private bedrifter til statlig eierskap (kommunisme). Slik at de som har kontroll over Staten, også har kontroll over bedriftene. Og mange ødelagte menneskeskjebner ligger i hans kjølevann, som ikke er funnet verdig å bli med i Njølstads bok.

Noruld Øvrebotten som var statssekrætær sammen med Anne Orderud Paust, sier at det var JCH som var ansvarlig for å ‘dobbeltkrysse’ seg utav politikken og som sjefsredaktør i Rogalands Avis.

Like lite er det nevnt i den fullstendige historien om Hauge, at han som nestleder i styret for Kongsberg Våpenfabrikk (KV), var med å eksporterte ømfintlig militært utstyr til Sovjetunionen i strid med COCOM reglene, og beskytte denne eksporten, som en ansatt fikk det hele ansvaret for, og som varsler Magnus B. Aase, fikk sparken for å ha varslet om. Njølstads bok nevner i et langt kapittel om KV forøvrig ikke noe om dette faktum. Aase lever i beste velgående, tross alt trøbbel han fikk siden blant annet med å finne seg jobb igjen, og kunne ha blitt forespurt om å komplettere den «Fulle og Hele» historien om JCH.

I forbindelse med JCH’s venn Karl Skjerdal, en ‘høvedsmann’ kalte Hauge ham blant andre superlativer, i Industridepartmentet etter King Bay saken fikk sparken, kjempet Hauge med nebb og klør for sin venn, slik at han fikk god pensjon resten av livet om ikke annet. Skjerdal hadde fått permisjon mens den såkalte Lindstrøm-saken ble gransket, en annen som fikk sparken fra Industridepartementet, som ble syndebukk, nemlig departmentsråd Harry Lindstrøm. Lindstrøm ble syndebukk for å redde sentrale politikere med statsminister Einar Gerhardsen i spissen.I 1983 skal Gerhardsen ha kommet med en privat unnskyldning til Lindstrøm for de belastninger han og hans familie ble utsatt for.

Israel-saken i Norsk politikk

Det fremkommer av boken at Jens Christian Hauge var en svoren Israels venn, sammen med Håkon Lie, og gikk ikke av veien for å forlede den norske regjering når det kom til spørsmålet om hva Israel brukte det norske tungtvann til, som hadde blitt eksportert til å lage ‘kraftverk’. Det var til JCH Mossad ringte for å få hjelp til å få ut av fengselet sine drapsmenn i Lillehammer-saken. Han henviste saken til Schjødt av åpenbare habilitetshensyn.

s. 173: Njølstand opplyser at Annæus Schjødt var aktor i saken mot Quisling. Som vi vet var det også Schjødt som langt senere tidspunkt som forsvarte noen av de MOSSAD agentene som deltok i Lillehammer drapet, hvor en kelner ble drept, og som fikk benådet dem rimelig raskt etter drapsdommen. Schjødt giftet seg senere med en av de kvinnelige israelske morderne.

s. 515: Kapittelet «En styrende hånd» (1978): «Den kunne være løftet til advarsel eller politisk kamp – som når han skremte vekk antiisraelske demonstranter utenfor Aulaen eller oppfordret folk til å stemme EU for fredens skyld».

Håkon Lie har jo selv sagt at hans og Jens Chr. Hauges agenda var å ‘bygge det nye Jerusalem‘; I Israel, og dermed Israel, må vi anta. Det er oppgaven de mener de har fått av noen, de sier ikke noen steder av hvem. Det var ikke av velgerne; det norske folk – så mye vet vi.

John Nikolai Omark “Krigen Til Havs”:

“I Washington fikk Lie også den første kontakten med amerikansk etterretning, og han skriver i den forbindelse at

«Vår gode venn Bjarne Braatøy flyttet over fra Office of War Information til Office of Strategic Services (OSS. F.a.), forløperen til dagens CIA, den amerikanske etterretningstjenesten. Så også der ble dørene åpnet. Med status som labour attaché ble dørtersklene lavere i de amerikanske regjeringskontorene.» (Braatøy var norsk-amerikaner og arbeidet i den amerikanske etterretningstjenesten under krigen)

Alle indisier tyder på at vårt lands ledere bandt vårt land og vårt styresett til den internasjonale sionismen; at det var egentlig var det som var krigens mening og mål. Seierherrene var og forble den internasjonale sionismen (Rothschilds – Rødt Skjold – ‘David’-stjernen, som ikke er Davids i det hele tatt, men okkultisten Salomons, Star of Rephan, Acts 7:43) med Stalin, Roosevelt, Eisenhower og Churchill som noen av deres fremste kjøpte politiske og militære lederskap under og etter krigen.

“The one who cannot see that on Earth a big endeavor is taking place,

an important plan, on which realization we are allowed to collaborate

as faithful servants, certainly has to be blind”

– Winston Churchill –

JCH var ikke så mye imot kommunistene som han gav uttrykk for heller, for kommunismen var finansiert av de samme krefter som skapte og finansierte Israel (Rothschildene – ‘Israels Konge’ som Baron Rothschild kalles), og FN for den del (Rockefellerne gav gratis tomt). De finaniserte Trotsky som på norsk kjøl (M/S Kristiania) ble fraktet fra New York via Kanada til Russland for å drepe den kristne tsar, og skape ‘proletariatets paradis’.

Vi skal litt nedenfor finne at den amerikanske sionistiske miljø igrunn hadde gjort felles sak med kommunistene, at de VAR kommunistene. Mens kristne kirker ble brent og de kristne ble sendt til Gulag leire i Sibir, fikk jødedommens synagoger stå i fred og ‘jødene’ leve godt i jødene Lenins (Blank), Trotskys (Bronstein) og senere Stalins ‘prolateriske paradis’. De utgjorde faktisk til tider mesteparten av ledelsen i kommuniststaten.

Og når det er sagt, så var det igrunn samme krefter som finansierte nazismen også. Finansier alle sider, sett dem opp imot hverandre, og profitter på alle sider, og styrer utkommet av deres disputter og kriger. Hegeliansk dialektikk. Sionismens lederskap i New York og London stilte penger til rådighet for dem som bygget opp både kommunisme og nazisme.

Alle som er uenig i deres sak om å ødelegge alle familier og religion og land, slik at det skal bare være deres ‘religion’ igjen – en herskerklasse og en arbeiderklasse, og en stor lykkelig familie ‘down on the Animal Farm’ igjen. Alle som står imot dem dør vanligvis ung, eller blir tatt ut av sirkulasjon på annet vis.

Det fremkommer på s. 655 at Hauge fikk et konfliktfylt forhold til høyremannen Rolf Presthus, på basis av et avisinnlegg Høyres Rolf Presthus hadde publisert i Dagbladet 13. desember 1978, om Presthus manglende tillit til Volvoavtalen på grunn de personene som hadde forhandlet den frem (Hauge). Presthus som en av få tok til orde mot Hauge og sa til media at han lot seg ikke skremme av Hauges trusler om injuriesøksmål, fordi JCH ikke fikk det som han ville, samt at Hauge måtte «finne seg i å bli en del av det offentlige ordskifte». Som vi vet døde Rolf Presthus en tidlig død den 1. januar 1988, av hjerneblødning, forårsaket av hva, av hvem?

“I et land hvor hjerneblødning kan fremstå som en nærmest politisk epidemi etter krigen“, sier tidligere sjefsredaktør Norulv Øvrebotten, som også selv ble et offer for samme JCH.

Fritt ord og Ytringsfrihet

I kapittelet om «I kamp for og imot det frie ord» på s. 695, begynner det å bli rent morsomt. Her hevdes det at Hauge som delaktig i opprettelsen av stiftelsen «Fritt Ord» og gjøre om Narvesen som en almennyttig stiftelse som skulle sikre distribusjon av dette ‘frie ord’. Det kan jo like godt sees på som det motsatte, idet de like gjerne kan være ‘gatekeepere’ av den politisk korrekte frie ord bare; den historie som MILORG har innprentet det norske folk med uhindret sinden den andre verdenskrig til dags dato. Blant annet om hvor store helter de er, mens krigsseilerne som var de virkelige helter, ble landsforvist i alskens havnebyers rennestein.

Deres ‘frie ord’ er kanskje ikke så fri? Det var deres egne frie ord de beskyttet, ikke andres, siden alle kritiske innslag ikke kan forvente støtte eller hjelp om de går imot deres politisk korrekte eventyrfortellinger. Jfr. ‘Banesår. Søknad om støtte’ Fritt Ord.

“The Red Symphony” er et avhør Stalins Hemmelige Politi (NKVD) gjorde av arrestanten Christian Rakovsky i 1938, en Sovjettisk ambassadør som var en nær kollega av Leon Trotsky, Rothschild’s agent. Rakovsky’s mål er å overbevise Stalin, en nasjonalist, til å samarbeide med “the Communist-Capitalist International” (Illuminati) (noe Stalin etter hvert gjorde). “Det er klart at jeg vet ikke dette som en Frimurer, men som en som tilhører ‘Dem’ [Illuminati], sier Rakovsky, en kollega av Leon Trotsky som ble arrestert for komplott mot Stalin.» http://www.savethemales.ca/000280.html

«Dette 50-siders avskriften av avhøret av ham, kalt “The Red Symphony,” var ikke ment å bli publisert. Det bekrefter at Rothschild-Illuminati planla å bruke Kommunisme for å etablere et verdensomspennede diktatur av de super-rike (Illuminati)». http://www.savethemales.ca/000275.html

Den engelske journalisten Ralph Hewins sier i sin bok om Quisling:

«Den offisielle kapitulasjon fant sted midnatt den 8.—9. mai 1945. Slik general Boehme så det, Norge og Tyskland hadde ikke vært i krig siden 10. juni 1940, kapitulerte han ikke til noen nordmann, men ventet på general Sir Andrew Thorne fra den britiske First Airborne Division. Denne ankom 8. mai, da våpenhvilen trådte i kraft, og representerte de alliertes øverstkommanderende, general Dwight D. Eisenhower. Sytten offiserer ledet av brigadier R. Hilton, derav to nordmenn, ble beordret av Thorne til å ta over makten. Tre dager senere (11. mai) da Hjemmefronten til sin ergrelse oppdaget at Norge og Tyskland etter kapitulasjonen 10. juni 1940 hadde hatt våpenstillstand de siste fem år, ble en symbolsk overgivelse arrangert av propagandahensyn på Akershus Festning: En formidabel tysk kommandant og en barhodet norsk ungdom i knikkers og sportsstrømper ble fotografert i honnør for hverandre. Ni av ti nordmenn tror den dag i dag at dette bildet som henger overalt i norske hjem, representerer Wehrmachts overgivelse til Hjemmefronten, og at dette var den offisielle kapitulasjon.”

“Norge byttet simpelthen gestapoterror med hjemmefrontterror – selv om verdenskrigen nu var slutt – og den varte ulykkeligvis opp til dobbelt så lenge som den tyske okkupasjon.»

«Den siste politiske fange kom ut av fengslet 1957, etter en soningstid som gjennemsnittlig for mordere“, sier Hewins, og videre; “Men det verden skulle bli vitne til var ikke en rettssak basert på de romerske lovbøker. Det ble en gladiatorfremvisning for massene i ånden fra det Colosseum som kastet en kristen for løvene.

Idet vi minnes en annen mann, som ble korsfestet av lignende mobb, også drevet frem av lederne, fordi han stod imot sin samtids makthavere, for ca. 2000 år siden. Det har gått med mye kristen manns blod siden det; Nagasaki, Hiroshima, Rwanda, Tyskland, Russland, etc. Hatet daterer seg tilbake til Kain og Abels tid.

På s. 612d i Njølstads bok sitter Hauge i lystelig lag under flyoppvisning på Sola høsten 1951, med de alliertes toppsjef i Europa under 2ndre Verdenskrig; General Eisenhower. Det er jøden og sionisten kalt ‘den svenske jøde’ i sin college årbok, som var ansvarlig for bombingen av Dresden etter at krigen i prinsippet var slutt i 1945 (holocaust betyr ‘ofring i flammer’), og som lot sende tilbake til den sikre død alle de som flyktet vestover fra de røde horder som drap og voldtok alt på sin ferd vestover, og som også holdt igjen general Patton, slik at russerne skulle få komme og overta halvdelen av Berlin, hvilket gjorde general Patton så forbannet at han truet med å gå ut med disse fakta etter at han var ferdig i militæret (Patton mente han kunne ha reddet mye mer av Europa fra den røde hordes grep og maktsfære, men det var nok avtalt spill at Stalin skulle få så og så mye fra sionistsjefene i New York og London. General Patton som vi vet rakk aldri å gå ut med noe som helst, idet han ble drept.

s. 701: «Man skulle kanskje ha trodd at et menneske som engasjerte seg så sterkt for demokrati og ytringsfrihet som Jens Chr. Hauge, også ville se det som en plikt å delta i samfunnsdebatten og bidra til opplysning av spørsmål av offentlig interesse. Slik var det dog ikke.»

Hmm. Demokrati. Ytringsfrihet. Jeg vil gjerne vite:

  • Har Fritt Ord noensinne støttet noen som helst bok om krigseilerne ?
  • Har Fritt Ord prisen noensinne blitt gitt til noen som er kritisk til MILORGs likvidasjoner?

Den siste prisen Hauge var på å dele ut var til ‘Den illegales presses forening’ – 1985 – hans kamerater av helter’s spede førsøk på å drive mental krigføring under krigen med å lage flyveblad – mens krigseilerne ble torpedert ihjel. Ja, kjempeflott – gi ytrerne en pris. Gi alle som deler ut flyveblad en pris. Men pass på å ikke gi den til noen som ikke er enig med det urettmessige heltestempel enkelte har tilrevet seg på andres bekostning.

s. 707 lærer vi at Holst gjerne ville finne en hjemmel for hvordan han kunne stille E-tjenestens arkiver til rådighet for historikere, samt at Hauge i første omgang fikk ham fra dette.

Som vi vet døde Johan Jørgen Holst en suspekt død, hans sekretær Anne Orderud Paust møtte en like suspekt død, som hans statsekretær Norulv Øvrebotten ble tatt ut av JCH, påstår han. Alle ble tatt ut på suspekt og bedragersk vis, som ønsket å vite mer om hva som hadde skjedd fra krigens dager til da.

s. 714-715 finner vi begrunnelsen for at Arne Treholt måtte ofres som den store stygge spionen; «og at det for Gro ville bli lettere å følge en ansvarlig sikkerhetspolitisk kurs?»

De som siden krigen samarbeidet med kommunistene, var deres allierte, og la forholdene til rette for at de fikk overta hele øst europa, de store haukene, gikk fri – ‘småspionene’ ala Treholt tok bort fokus fra dem.

Israelske vs. Norske interesser

Fra 1942-43 hadde de som tok makten i Norge tilsluttet seg den internasjonale sionismen, via vår ‘regjering’ i London. De solgte vårt land til sionismens sak, derfor det store engasjement fra Hauge, Håkon Lie og hele deres kontigent som fikk sitte med makten i alle år siden for sionismens hovedsak; Israel. Så hvem jobbet de for?

Jan Egeland, tidlegare statssekretær i UD og sentral under etableringa av Oslo-kanalen, sa etter presentasjonen at han var overraska da han i si tid oppdaga kor rotfesta det norsk-israelske sambandet som først og fremst Haakon Lie hadde bygd opp etter krigen“.

http://www.dagogtid.no/arkiv/2001/02/israel.html

“Ånda frå Haakon Lie herska i tilhøvet mellom Norge og Israel til langt opp på syttitalet. Det var eit tilhøve like religiøst som kristenfolket sitt svermeri, og i dette perspektivet var palestinarane ikkje-eksisterande. Henriksen Waage fekk bekrefta dette i samtalar med Haakon Lie, som i tidsskriftet Replikk i fjor sa det slik: «Vi skulle bygge et nytt Jerusalem».”

http://www.dagogtid.no/arkiv/2001/02/israel.html

Håper de er stolt av seg selv og det monster de har skapt i midt-østen, med de følger det har for Palestinerne. Norge har jo et visst ansvar for å ha bygget opp denne terrorstat til verdens 4de største atomvåpen makt, siden Jens Christian Hauge utenfor parlamentarisk kontroll klarte på snedig vis å supplere dem tungtvann fra Norge.

Oddmund H. Hammerstad sier i boken “Oppgjør med maktspill og overgrep i De hemmelige tjenester”:

“Når så sterke krefter og store ressurser settes inn for å hindre at det historiske bilde blir tegnet fullt ut, er det nok dessverre grunn til å anta at det er fordi det er meget alvorlige feilgrep som er begått. Jens Chr. Hauge og Haakon Lie kniper munnen igjen. Den første mer enn den andre. En gang snerret Lie til en journalist: “Nærmer du deg Jens Chr. Hauge med spørsmål om hvilke spesielle kontakter han hadde i USA, vil han be deg å dra til H.!, og det gjør jeg også, dra til H.!” Haakon Lie skal i samme forbindelse ha uttalt: “Vi hadde en oppgave å løse“. Det er nærliggende å spørre: Hvilken oppgave hadde Haakon Lie og hans partifeller påtatt seg å løse? Og hvem var oppdragsgiveren? ”

DERMED VET VI DET !

Derfor sier også Synnøve Fjeldbakk Taftø at hun fant i papirer i UD at «departementene etter krigen ble invadert av britiske propagandaekseperter, de fleste av ‘jødisk’ herkomst«. Jeg betviler deres jødiskhet. De kaller seg det, men er ikke jøder. De er khazarer mesteparten av dem (95% av de som kaller seg jøder er det). De finansierte både kommunismen og nazismen ifølge Antony C. Sutton m.f.

De fleste skikkelige jøder (gudfryktige jøder) gikk med som her (Askanazi jøder greier seg fint i verden):

In 1951 the Israeli government used US government provided technology to irradiate 100,000 Jewish children in a mass atomic experiment with an entire generation of Sephardi youths used as guinea pigs. 6,000 died immediately after the experiments and the rest suffered for the rest of their lives with debilitating illnesses and cancer.

Og de som ikke de klarte selv, tok deres forlengede armer kommunisme og nazismen (jfr. avtalen mellom Hitler og Jødene, The Transfer Agreement, et land som et skip må nesten bemannes) seg av:

«En av de Amerikanere som observerte den merkelige oppførsel til den Amerikanske regjering var General George S. Patton. Han hadde sett nok til at han ønsket å forlate militæret slik at han kunne ‘si hva jeg vil «om Amerikas mykhet med Kommunismen» under krigen.

Patton visste nok om militæret til at han visste at han ikke bare kunne pensjonere seg og snakke ut, fordi militære menn av høyere grad, selv om de har gått av, er fremdeles under kontroll aV myndighetene. Dette forbehold om å underlegge seg regjeringens myndighet innkluderer deres muligheter til å snakke åpent om

Skulle Patton tre av, så ville han bli fri til å snakke åpent ut som han ville.

Patton mislikte sterkt for hva som hendte når Russerne tok over mesteparten av øst europa, og det er hevdet av mange at han ville snakke ut om dette sviket til det amerikanske folk etter at krigen var over.

Men, før han hadde noen mulighet til å slutte selv, så ble han drept etter at en bilbombe gjorde at han ble innlagt på sykehus. I 1979, gav en tidligere undergrunns agent for ‘Office of Strategic Services’ (Kontoret for Strategiske Tjenester), OSS, et intervju hvor han hevdet at han hadde blitt bedt om å drepe Patton. Denne agent var …. Douglas Bataza, en veteran innen etteretningsvesenet, ssom sa han mottok denne kontrakten på Pattons liv i 1944. Ifølge Bataza, ordren om ‘målet’ kom til ham fra ingen andre enn det legendariske ‘Kontoret for Strategiske Tjenester’ direkte fra (dets leder) ‘Wild Bill’Donovan.»9

9. Spotlight, (October 15, 1979), p. 16.

Når Bazata ble spurt hvorfor han endelig gikk ut offentlig med denne innrømmelse etter så mange år, så sa han at han ‘var i dårlig helse og ønsket at det Amerikanske folk skulle få vite sannheten.’ Avisen som hadde utført intervjuet hevdet at de hadde ‘en profesjonell analytiker underla Bataza’s intervju en analyse av innholdet ved å bruke en Psykologisk Stress Evaluator (P.S.E.). Hans rapport: «Finner ikke noe bevis på at Bataza lyver». Bataza hevdet at, selv om han mottok mer enn $10,000 for å myrde Patton, så var han ikke ansvarlig for hva Patton virkelig døde av. Han hevdet han visste derimot hvem som drepte ham, og at Patton var drept av en dose cyanid på sykehuset hvor han ble tatt etter bilulykken, og at det var cyaniden heller enn ulykken som tok hans liv.»

Dette er altså samme OSS (forløperen til CIA) som vi idag vet at også Jens Christian Hauge var tilknyttet og mottok lønn fra.

Forstå dette; deres kamp mot kommunismen er bare en skinnmanøver. De setter opp flere parter mot hverandre, og styrer alle parter til sin planlagte syntese. Splitt og hersk. Det var disse bakenforliggende motiver og personage som Patton hadde oppdaget.

Dette OSS som Jens Chr. Hauge er bekreftet på lønnslistene til, står altså bak drapet på general Patton, som ville avsløre den amerikanske regjerningens svik mot øst europa, og overgivelsen av dem til kommunistene og det jødisk-bolsjevikske holocaust av kristne, som kostet 66 millioner mennesker livet i Gulag leirene. Med industrielle avrettingsmekanismer opprettet ved lov, gjorde deres forbrytelser mot menneskehen ‘lovlig’.

De rådende krefter i Amerika ville ha kommunismen. De finansierte den. Det vet vi fra bøkene til Antony C. Sutton, blant annet, samt historien om den jødiske satanist rabbi Karl Marx Mordechai Levy, og d.s. Trostky (Bronstein) hadde sine inntekter og finansielle støtte fra. Som vi også vet så bodde Trotsky (Bronstein) også en tid hos sine venner her i Norge, før han gjennomførte ‘proletariets’ revolusjon i Russland. Det ble aldri noe ‘proletariatets paradis’ utav det prosjektet der. Men det ble mye myrderier. De elsker blod, det sies at krig er jødenes innhøsting av kristne sjeler, the Grim Reaper.

“Behind the October Revolution there are more influential personalities than the thinkers and executors of Marxism”

– Lenin –

Angående at de skulle ha sitt overvåkningsprogram for overvåkning av kommunistene, samt ‘stay-behind’ apparatet klart til samme formål, blir det jo en mental kortslutning om jeg ikke forklarer hvordan dette henger sammen. Enkelt: De trenger et påskudd for å stoppe de som kan tenkes å avsløre dem, om de er kommunister eller nazister, eller ingen av delene. Eksempelvis er jeg ingen av delene, avskyr like mye begge deler, siden jeg vet hvem som står bak begge.

«How much money are we talking about here? Billions of dollars, deprived from the people of Norway, especially from the Norwegian war sailors which gave their lives in hope for freedom. Who is in charge of these funds? The ship owners? The Labour Party? The Swiss P26 in collaboration with H.M.K Okkupasjonsberedskap (former Stay Behind)? or the “famous” Jens Christian Hauge’s successors? This will be disclosed in the time to come.«, sier Herman Berge på Rettsnorge.no

Njølstads bok om advokat Jens Kristian Hauge avsluttes med følgende uttalelse av JCH: «Jeg har vært heldig. Forsynet har tatt meg i bruk. Det er vel det beste som kan vederfares et menneske».

Hvis ‘forsynet’ er økonomisk sterke krefter og makter i New York eller London, så stemmer nok det. Det har vel ikke så mye med heldig å gjøre, som å være villig til å la seg korrumpere av disse krefter. Om dette anses å bli det beste et menneske kan oppnå å få lov å jobbe for disse krefter, så er utsagnet riktig. Det er vel ikke for ingenting at advokater er kjent for å kunne selge sin mor for en neve dollars, og bli eksperter på å vri til argumentasjonen for å rettferdiggjøre det.

Posisjoner i arv

s. 706 røper JCH med sin kommentar i møte med Gro Harlem Brundtland hvordan politisk toppverv går i arv i gitte familier tilhørende ‘kretsen’ her i landet. Han mente til Brundtland at hun i overvåkningsskandalen «burde fortelle partiets yngre tillitsmenn at de ikke trengte å føle seg kallet til å granske sine foreldre». Gro’s far Oddmund Harlem var jo selv en av dem i ‘kretsen‘ som tiltok seg makten og hederen etter krigen. Så posisjonene går i arv. Det er hvor langt demokratiet vårt rekker. Studerer vi forfedrene til de fleste av de som har vært i posisjon etter krigen vil vi nok finne slike slektskapsforbindelser.

Gro Harlem og andre som blir belønnet med internasjonale posisjoner for å rane den norske statskasse på dette internasjonale nettverks vegne, blant annet i WHO, av enkelte kalt World Homicide Organization.

Selv vår ‘sosialistiske’ finansminister Kristin Halvorsen har ifølge Rettsnorge.no tette bånd til ‘kapitalistene‘. Disse som utnevner hvem som får lov å stille til Stortingsvalg og forøvrig bestemmer hvem som utgjør vår regjering.

Gjennom hele boken påberoper JCH seg ‘rikets sikkerhet’ og taushetsplikt for å nekte å uttale seg i visse saker. Den kritiske leser vil undre seg over om det ikke er mer JCH’s sikkerhet han er opptatt av enn rikets.

Håkon Lie fant jo sin kone Minnie som er ‘jøde’, i det sionistiske miljøet i USA. Lie sa til norsk journalist (Oddmund H. Hammerstad i boken “Oppgjør med maktspill og overgrep i De hemmelige tjenester”):

“Nærmer du deg Jens Chr. Hauge med spørsmål om hvilke spesielle kontakter han hadde i USA, vil han be deg å dra til H.!, og det gjør jeg også, dra til H.!”

John Nikolai Omark “Krigen Til Havs”:

Den senere CIA-sjefen (under Nixon/Ford), William Colby, tjenestegjorde i OSS under Lies andre opphold i USA, og Lie kan ha blitt kjent med Colby i denne tiden. En kilde som kjente godt til Lies virksomhet i Washington under krigen, skriver at Lies amerikanske kone, Minnie, var en bekjent av Colby, og at Lie traff henne gjennom Colby. Minnie må ha levd absolutt anonymt og avstengt fra offentligheten den tiden hun bodde i Norge. Ikke en eneste plass er hun nevnt, annet enn i Stein Bjørlos artikkel i Arbeidshistorie 2005, hvor det heter at hun var Lies andre kone og at han fikk en datter med henne. Lie selv, som beretter detaljert om det meste han opplevde under sine to og et halvt år i USA under krigen, har ikke et eneste ord å si om Minnie.

Jeg tror at vi kan endelig fastslå at hverken nasjonalsosialismen (Naziene) eller kommunismen noensinne har vært eller noensinne kunnet blitt de arbeiderparadiser de begge påstod og lovte de ville bli og være. Fordi alt har bare vært demagogers prat for å lure vanlige folk til å spille med på deres agendaer. Samme mektige økononomiske krefter stod bak dem begge.

John Nikolai Omark “Krigen Til Havs” s. 239 o.f.:

På spørsmål om hvor pengene kom fra, forklarte Lie til politiet at Sjømannsforbundets avdeling i New York etter krigen forvaltet 35 000 dollar for Arbeiderpartiet, det skulle ha vært donasjoner til partiet fra tre jødiske fagforeninger i USA.”

Alt i alt, så kan vi idag med det vi vet fastslå at Jens Christian Hauge og hans venner som tok makten i Norge etter krigen jobbet for de samme krefter som stod bak både kommunismen og nazismen; den internasjonale sionismen, eller skal vi kalle dem ‘Sionist-Sosialistiske Internasjonalen’? Hauge som Churchill jobbet for samme krefter som finansierte og dro med seg hele sitt folk i elendigheten; Stalin og Hitler.

Winston Churchill var på randen av konkurs, og iferd med å miste godset sitt, før han ble statsminister. Påstanden er at han mottok finansiell støtte fra sionistene for å unngå dette, og ble dermed kjøpt og betalt.

“De som ikke kan se at på Jorden foregår det en storstilt bestrebelse, en viktig plan, i hvis realisering vi er tillatt å samarbeide om som trofaste tjenere, må unektelig være blind”

– Winston Churchill –

Så mye for ‘de allierte’. Hva annet allierte kapitalistiske vesten, og røde kommunistiske sovjetsamveldet, enn de kingpins som stod bak dem begge?

Jøden Henry Makow som selv mistet sine besteforeldre i holocaust i andre verdenskrig, og som siden har vært på jakt etter sannheten om hva som skjedde, sier om dette at Hitlers nestkommanderende Martin Borman var en Rothschild agent: «Talk about the hiding in plain sight! The evidence that the man most responsible for the holocaust was a British agent has been on bookshelves since 1996. The book includes a 1963 letter from Ian Fleming confirming that he and Creighton led the Bormann rescue. It also includes a photograph of a 1954 letter from Winston Churchill giving Creighton permission to tell this story after Churchill’s death, «omitting of course those matters which you know can never be revealed.»

La det bli en del av historien, i ærlighetens navn, alt dette som vi bare kan ane, fordi disse personer har tatt monopol på historien og ikke vil dele den med oss andre fullt ut, og som vi ser ‘seriøse’ historikere som Njølstad som også hopper elegant over disse faktum. Så mye for «Fullt og helt».

Som Rolf Guttorm Engebretsen, Hovedtalsmann for Nordsjødykker Alliansen, sier i artikkelen»De Gamle Høvdingene i Norsk Politikk«;

«Mange av oss har kanskje gjennom årene ubevisst stusset over at at uansett om Ap eller de borgerlige har sittet med makten i Norge, så har landet fulgt en stabil politisk linje i noen av de mest sentrale politiske spørsmålene. Helt siden andre verdenskrig har de store partiene Høyre og Arbeiderpartiet vært enige innen sikkerhetspolitikk, utenrikspolitikk og industripolitikk. Dette er ingen tilfeldighet, men et resultat av en effektiv koordinering. [] Er ikke Norge snart moden for å kvitte seg med fortidens spøkelser og tvangstyring fra gamle høvdinger?».

Hva gjør vi med Israel?

Hva skal gjøres med dette sionistiske prestisjeprosjekt som så mange norske og internasjonale politikere har jobbet en hel generasjon på å bygge opp?

Som blant andre den svenske utenriksminister Anna Lindh mest sannsynlig døde for å kritisere, ved hjelp av en programmert MONARCH / MK-ULTRA galning. I tillegg til å kreve rettferdighet for Palestinere, hadde hun kalt Ariel Sharon for en ‘maniac’ (galning). Hennes endelikt identisk med Folke Bernadotte og Olof Palme.

Bare et par dager før hun ble myrdet hadde Anna Lindh deltatt i en konferanse av Europeiske utenriksministre i Riva Garda, Italia, og på dette møtet hadde hun beskyldt USA og Israel for kollapsen av “Veikartet for Fred”, som også vår egen Johan Jørgen Holst hadde en aktiv rolle i. Han også døde på merkelig vis, som alle andre som går imot disse krefter.

Den menige jøde i Israel er like lite ansvarlig for sine sionistiske lederes atferd og disposisjoner som vi er det for våres. De er like forført og indoktrinert som vi er. De krefter som står bak det permanente holocaust i verden, hater like mye jøder som de hater kristne som de hater muslimer. De hater alle med lysets (Guds) ånd i seg, som de elsker de med mørkets ånd i seg.

Amnesty International har nettopp utgitt en rapport som bekrefter folkemord i Gaza. Det er ikke det første ‘genocide’ og holocaust med fosforbomber de er skyldig i. Blir vel knapt det siste heller.

Deres lederskap må stilles for krigsforbryterdomstolen og idømmes like strenge straffer som andre mennesker får for lignende overgrep og folkemord de har vært med på. Israel må bli et land hvor rasisme og aparteid ikke lenger er mulig, ved lov. De av Israels vanlige borgere må få muligheten til å reise hjem til sitt opprinnelige hjemland, og de som blir igjen må innrette seg på å bo i fredelig samkvem og på likeverdig grunnlag med sine semittiske brødre; araberne – palestinerne, i Israel – da først kommer freden til Midt Østen.

«Liberty has not existed outside of Christianity.»

– Lord Acton –

Og da først kan jøde og hedning leve i fredelig demokratisk sameksistens, i tråd med de idealer som Jesus Kristus og tildels Muhammed prekte i sin tid på jorden (ekstrem islamismen er en jødisk skapt og styrt bevegelse, som ISIS), for som han sa mannen; den som er omskåren på hjertet, den som har fått kjærlighet for sin neste i sitt hjerte, den er en jøde,

– og den personen har dermed erhvervet seg retten til å bo i det hellige land, det åndelige Israel, hvor fred, kjærlighet og broderskap mellom alle folk i verden råder.

La det skje.

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring