Jødisk Ny Verdensorden

Norge, Egypt, Libya, Syria, Island, Iran – alle er under angrep for å tvinges til å avskaffe sine kulturers religioner og underlegge seg ‘jødenes’ (les; khazarenes humanisme/ateisme/sosialisme/marxisme) sin religion.

Kanskje overraskende for noen, men ikke for alle. Den Nye Verdensorden er bekreftet en jødisk sionistisk verdensorden. Mer såkalte ‘kristne’ enn jøder deltar i denne aspirasjon, hvor jødene venter på sin messias, som vil bli Anti-Krist (Verdensfyrsten), og de forførte ‘kristne’ sionister tror de får Jesus Kristus på noen slags trone i Jerusalem…, senter for det utopiske Verdensriket deres, innført med forførelser, makt, vold og massemyrderier, som vil få sin tid, men ikke så lenge…

«Jesus svarte: Mitt rike er ikke av denne verden; var mitt rike av denne verden, da hadde mine tjenere stridt for at jeg ikke skulde bli overgitt til jødene; men nu er mitt rike ikke av denne verden

Johannes 18:36

De forførte ‘kristne’ sionister må ha mistet vettet, som tror at Kristus har noe som helst å gjøre med noe slags verdensrike opprettet med forførelser, makt, vold og massemyrderier.

Så er det da endelig bekreftet via åpne kilder (New York Times) hvorfor det er kriger overalt i verden, og hvorfor vår protestantiske kultur og land må ofres; for å tekkes ‘khazarenes’ og sitt Vatikans ‘Nye Verdensorden’ og ‘ideals of justice and peace» aka hvor de gjøre akkurat som de vil, ha all ‘makt og eiendom i sine hender’ etter Mosebøkene, uten kritikk eller motstand fra kristne, muslimer, eller hvem som helst andre. Der er bare ETT problem med dette, khazarene er IKKE Abrahams barn, de er khazarer, alt er bygget på en gedigen løgn….. VI er Israels Barn, ikke khazarene…..

Baron (1952, A Social and Religious History of the Jews – Salo Wittmayer Baron) påpeker at jødedommen er ofte referert til som «denne-sidige» religion, den er av denne verden (ateistisk humanisme), karnalsk (etter Paulus) og materialistisk (materisk, i den filsofiske forståelse av materialismen, mer enn den økonomiske forståelsen av det). Mens det er svært lite bekymring for et liv etter døden, «både den tidlige og senere jødedommen. . . la kontinuerlig vekt på en fast tro på overlevelse som en gruppe og «evig» liv til det jødiske folk inntil, og utover, den messianske tidsalder» (1952, Baron, s. 9).

'Dansen rundt gullkalven' tok aldri slutt.
‘Dansen rundt gullkalven’ – pengetilbedelsen – tok aldri slutt.

Deres psykologi tilsier at de av og til må utrydde de som ‘truer’ deres overlevelse (virkelig eller innbilt), en overlevelse som er avhengig av et de må få til sine verdslige messianske maktplaner for verden, Verdensriket, hvor de har all makt, slik at ingen kan true dem, og deres messias; Verdenfyrsten aka Anti-Krist (Barrabas II, kriminelle krigeren), «gi oss Barrabas«, er den som skal være deres messias og sikre dem dette.

“And the peoples shall take them, and bring them to their place; and the house ofIsrael shall possess them in the land of the LORD for servants and for handmaids; and they shall take them captive, whose captives they were; and they shall rule over their oppressors” (Isa. 14:2).

Problemet er bare at Gud eller sønnen Jesus aldri vil bygge sitt Rike på jord med hjelp av mord, terrorisme, løgner og annet fanteri, så ‘the LORD’ er luciferisk.

Bevisene for Nye Verdensordens opphav, hvor Verdenfyrsten aka Anti-Krist skal innta sin trone i det verdslige og ikke av det åndelige Jerusalem, er ugjenkallelig etablert..

nwo1.

En interessant artikkel fra New York Times den 6. Oktober, 1940, av en fremtredende medlem av det britiske Arbeiderparti.

Les artikkelen og hør her George Bush Sr.’s ‘New World Order’ tale for Kongressen den 11. September (9/11), 1991.. hans ord er tatt fra samme artikkel…

George Bush New World Order 11 september 1990

Ånda frå Haakon Lie

Ånda frå Haakon Lie herska i tilhøvet mellom Norge og Israel til langt opp på syttitalet. Det var eit tilhøve like religiøst som kristenfolket sitt svermeri, og i dette perspektivet var palestinarane ikkje-eksisterande. Henriksen Waage fekk bekrefta dette i samtalar med Haakon Lie, som i tidsskriftet Replikk i fjor sa det slik: «Vi skulle bygge et nytt Jerusalem».

http://old.dagogtid.no/arkiv/2001/02/israel.html

Det nye Jerusalem som Det Norske Arbeiderpartis Haakon Lie sier de skulle bygge etter at sionistene vant andre verdenskrig, er khazarenes marxistiske og ‘humanistiske’ (ateistiske) utopia. Han er ikke alene blant verdens ledere. Langt derifra.

Det riktige er at det var Jesus Kristis som ble profetert verdens kongers Konge i Isaiah 9:6.. De er eksperter på løgn og bedrag dette folket som kalles «guds utvalgte» , når deres gud er Satan (REv. 2.9 & 3.9).

Nye Verdensordens Agentur
http://videobam.com/twLZU

Kristin Halvorsen, leder for SV og Norges kunnskapsminister sa på NRK Dagsrevyen 21. mars, 2011:

INGEN kommer til makt og myndighet uten å underlegge seg den negativt polariserte åndsinnflytelse… Dessverre…

«Så førte djevelen ham høyt opp og viste ham på et øyeblikk alle verdens riker 6 og sa til ham: «Jeg vil gi deg all denne makt og herlighet. For makten er gitt i min hånd, og jeg gir den til hvem jeg vil. 7 Om du bare faller ned og tilber meg, skal alt være ditt.» 8 Men Jesus svarte ham: «Det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» – Lukas 4 – 5

– ikke neokonservative, ikke ‘liberalere, heller ikke hos venstresiden… faktisk er hele venstresiden skapt for denne agenda…

«For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.» – Ef.6.12

Når ‘jødene’, les; khazarene, var ferdig med å legge Russland i grus, og plyndret alt de kunne der, så innsatte de Stalin som liksom ‘den onde’ som var etter dem og vil utrydde dem i ‘holocaust’ etter at de selv hadde utryddet 66 million kristne mennesker i sin regjeringstid med bolsjevikrevolusjonen fra 1917 med Bronstein (Trotsky) og Lenin i spissen, finansiert fra New York for å dra til Russland å skape revolusjon og overta landet fra Russerne, slik at de fikk plyndre det og vasse i blod i mye de ville, uten å bli kritisert for det.

nwo2

”Jeg vet også om blasfemien fra dem som kaller seg jøder, men ikke er det. For de er Satans Synagoge.” – Johannes Åpenbaring 2.9

Det ble gitt det inntrykk at de var ‘forfulgt’ i Russland, hvor de hadde alle maktposisjoner, slik at de måtte flykte til USA, hvor de idag har alle maktposisjoner og bruker USA til å innføre sin Nye Verdensorden (med seg selv i førersetet selvfølgelig).

«De to Verdenskrigene var en øvelse i å redusere antallet globale maktsentra til to.»
«The two World Wars were an exercise in reducing the number of global power blocs to two.»

http://henrymakow.com/2013/08/Illuminati-Plot-History-50-Years-at-a-Time%20.html

Tredje Verdenskrig vil Sionist-sosialist Internasjonalen redusere det til kun ett eneste maktsentra, deres eget….. Verdensriket med Verdensfyrsten på tronen i Jerusalem. Anti-Krist vil sitte på deres trone…. De jobber iherdig med å skape sin verden hvor de skal eie hele verdens ressurser, og alle andre mennesker er deres slaver.

The Israel Lobby. Zionist control of America.


————–

«Jesus svarte: Mitt rike er ikke av denne verden; var mitt rike av denne verden, da hadde mine tjenere stridt for at jeg ikke skulde bli overgitt til jødene; men nu er mitt rike ikke av denne verden. »

<< Johannes 18:36 >>

————–

Relevant lesning

 

Jødiske Aktivister Skapte Kommunismen
http://www.riksavisen.no/?p=11131 

Khazarene erobrer Europa og USA
http://www.riksavisen.no/?p=590

De Glemte Holocaust
http://www.riksavisen.no/?p=3588

Judaifiseringen av Verden er i Full Sving
http://www.riksavisen.no/?p=10845

‘Det Nye Jerusalem’ og ‘Dansen rundt Gullkalven’
http://www.riksavisen.no/?p=777

Norge er nå under forbannelsen, fordi de kristne har blitt dogmatiske fariseere og mistet kontakten med DHÅ som kunne opplyst dem om forholdene. Folkeflertallet gikk med på løgnene, de ble lurt trill rundt, – og vet det ikke ennå…

Juda’s Løve har forlatt landet Norge
http://www.riksavisen.no/?p=9390

21. Mai forkaster Stortinget protestantismen
http://www.riksavisen.no/?p=9390

Dagens jøder er khazarer
http://www.riksavisen.no/?p=10050

Hvorfor mislikes ‘jøder’ og jesuitter?
http://www.riksavisen.no/?p=10004

Moses Mordecai Marx Levy; Jødenes messias?
http://www.riksavisen.no/?p=8208

Jews not descendants of Abraham
http://www.texemarrs.com/042013/jews_not_descendants_of_abraham.htm

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring