John Færseth (OTO); Anti-Krists Yppersteprest i Norge er Mediayndling


Tv2/Arbeiderpressen ringte og ønsket et nyhetsoppslag med meg i forbindelse med at satanisten John Færseth (OTO Norge, en organisasjon etter Alistair Crowley, som kalte seg selv ‘The Beast 666’), kommer ut med bok som de ivrer etter å promotere, hvor Færseth blant annet sier at alle, undertegnede inkludert, som ikke liker Arbeiderpartiet er ‘ekstremister’…. (?).

OTO/Satanister: «Gjør hva du vil skal være hele Loven«. Kristne: «La Din vilje skje i Himmelen som på Jorden«.

Crowley var paganist med sterke islett av Wicca religion, og jobbet for den britiske etteretningen og Frankfurter Skolen for å bidra til å ødelegge alle konservative verdier i et samfunn, og etter hvert bryte disse nasjoner ned, og til slutt ødelegge dem fullstendig (hvilket er det ‘satanistiske’ med det, The Destroyer), for deretter å bygge nasjonene opp igjen i sitt bilde; som en Fugl Fønix. Og i nettopp dette, finner crowleyanere og marxister seg i samme kurv.

«I wish to avange myself against the One who rule above. The idea of God is a keynote to a perverted sivilization. It must be destroyed«. – Karl Marx. (Richard Wurmbrand, Marx and Satan, side 2).

“That religion they call Christianity; the devil they honor they call God. I accept these definitions, as a poet must do, if he is to be at all intelligible to his age, and it is their God and their religion that I hate and will destroy” (Crowley, The World’s Tragedy, p. xxx).

Hva kristne må huske på er at disse vil alltid utgi seg for å være ‘de gode’, de skal liksom være beskytterne av moralen og godheten i samfunnet: «Det er ikke noe å undre seg over. For selv Satan skaper seg om til en Lysets Engel [Lucifer – Lysbæreren]» – 2 Cor 11:14

Eksemplene er mange, men ett kan nevnes; En massemorder med glødende hat for kristne noen år tilbake i Colorado/USA, Matthew «The OTO Gunman» Murray, var et medlem av OTO. Han hadde en kopi av deres bibel «The Book of the Law» i lommen sin når han gjorde det. Den versjonen han hadde skal visstnok være fyllt til overmål med anti-kristne bilder.

Etter at protestantismen falt den 21. Mai i fjor (2012), så synest disse maxistleninistiske ekstremister tilsynelatende at også religionsfriheten forsvant sammen med protestantismen, men der tok de feil. Der er ingenting i dette landets lovverk som tilsier at vi kristne skal gi satanister definisjonsmakten på rett og galt, hvem som er ekstremister og ikke ekstremister. Vår tolkning er og skal være enerådende Bibelsk basert.

Tidligere har NRK, P4, Mediehuset Vårt land, og en rekke andre medier vært satanistens velvillige talerør, mer enn villig til å la ham få spre sine løgner om andre mennesker. Dessverre har rettferden og moralen forlatt dette landet. La oss endelig teste om religionsfriheten fortsatt er hellig i dette landet, eller om det er bare de satanistiske ateister som har religionsfrihet.

«Men han som var født etter kjødet, forfulgte ham som var født etter Ånden. Og slik er det nå også.» – Gal 4,29

Primatene, de karnalske, kjødelige og verdslige, som Paulus kaller dem, de som er født etter kjødet, eller de som har ‘Dyrets Merke’ som Johannes benevner dem, de er politisk (verdslig) mer enn de er åndelige, de er genetisk predisponert til hva de gjør. De klarer heller ikke se at de gjør galt.

Fra pattedyr (primat) til menneske
http://www.riksavisen.no/?p=9691

«Definisjon satanisme
Satan kommer fra det greske «diabolos», som betyr «bakvasker» eller «en som anklager usant». «

At satanister liker å strø om seg med løgner, og basere sine verdensanskuelser på løgner, blir vel dermed knapt noen overraskelse.

«I Den hebraiske Bibelen (Det gamle testamente) oppfattes Satan bedre som en ond åndeskapning, enn det ondes personifikasjon. Han beskrives som en engel som jobber med å finne feil hos menneskene, og som har som hovedmål å motarbeide Gud og hans representanter på jorden.»
http://no.wikipedia.org/wiki/Satan

Det eneste Færseth er ekspert på er den retoriske kunst til satanismen å røre sammen en masse møl, utav hvilket han drar sine konklusjoner. Vi kjenner de ‘diabolske’ løgnerne igjen ved at de aldri siterer noe fra sine ofre som skal bli utsatt for karakterdrap, isolere og utstøtelse fra deres ‘gode selskaps’ samfunn, eller eventuelt lar være å ta med hvilken kontekst sitatene er i. Den leninistiske utrenskningene er i gang. Vi ser et glimrende eksempel på okkult lurendreieri.

Når generaliseringene blir gjentatt lenge nok, av mange nok, så har den en lei tendens til å bli en ‘etablert sannhet’. Det er metodikken det.

«En løgn fortalt ofte nok blir sannheten». – Lenin (Blank)

John Færseth sier selv han er medlem i O.T.O.

Jeg vil anta, gitt den oppmerksomhet, utbredelse og økte innflytelse OTO har fått gjennom Færseths løgner, at han nok må anses å ha steget i gradene fra sekretær. Jeg vil anta han er deres Yppersteprest idag, gitt at han har maktet å få hele Norges media på satanismens side. Gir nok en viss status i miljøet dette.

Her er det beskrevet, alt vel begrunnet, hvem som har definisjonsmakten i Norge idag, media elsker dem, er deres mikrofonstativ overalt. Selv Jesus er ekstremist fra satanisters synspunkt..

Satanismen i humanismen
http://www.riksavisen.no/?p=4454

Media vet å finne de største ‘eksperter’ på konspirasjoner… Mon om Færseth opplyser almuen om den satanistiske konspirasjon han selv deltar i mot alt som er sømmelig og skikkelig i et samfunn.. (?), en sammensvergelse og konspirasjon som har vart siden tidenes morgen skal vi tro Bibelen…

«.. til og med Gud selv er konspirasjonsteoretiker (Hes. 22:25f, Jer. 11:9f). Vår Herre og Frelsers død var faktisk en følge av en konspirasjon (Matt. 26:3-4). I Salmenes bok har vi også et konkret bevis på at dette konspirerende skjer blant de styrende.

«Jordens konger reiser seg, og fyrster rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede: La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss.'» (Ps. 2:2-3)»

http://bjornkero.blogspot.no/2009/10/vebjrn-selbekk-og-konspirasjoner.html

INGEN kommer til makt, myndighet, berømmelse og popularitet (i media og hos makthaverne) uten de som tjener denne negativt polariserte åndsmakt, hvilket åndsmakten bekrefter når han på fjellet sier til Jesus at alt han ser skal bli hans om han bare går på kne og tilber ham; Verdensfyrsten.

I den endetiden vi er inne i, er det ikke noen få enkeltindivider som er farlig. Anti-Krist får sin makt fra FLERTALLET, inklusivt de som kaller seg kristne, men ikke er det. Men selv ‘kristne’, les sionistiske aviser som Dagen og Mediehuset Vårt Land, som John Færseth selv, er med på dette… De har felles fiender, det gjør dem til gode venner, med felles agenda.

«Det kommer en tid da hver den som slår dere i hjel, skal tro at han gjør Gud en tjeneste. Og dette skal de gjøre fordi de ikke kjenner Faderen og heller ikke meg.» – Joh 16,2-3

Vårt Land og Dagen er politiske sionister, karnalske verdsensrikefantaster, khazarenes utopia, Den Nye Verdensorden, Anti-Krists rike, akkurat slik som John Færseth selv, og som sionisten ABB, og de finner sammen i satanismen og khazartilbedelsen (faktisk tilber de ‘kristne’ khazarene mer enn Jesus, ofrer til dem og hele pakken. La oss bare håpe på at de ikke begynner med blodofring for det nye Tempelet for Anti-Krist i Jerusalem). Mer om dette i en senere artikkel hvor dette skal begrunnes mer Bibelsk.

«Vi skulle bygge det nye Jerusalem» – sionisten Håkon Lie, Arbeiderpartiet. Til Waage/Refleks/UiO.

«Ordo Templi Orientis er latinsk for Østens Ordenstempel. Ordenen er også kjent som den Orientalske Tempelridderordenen og navnet søker å henspille på den allegoriske tilknytningen mellom tempelridderordenen og renessansen»
http://no.wikipedia.org/wiki/Ordo_Templi_Orientis

Var det denne ABB var medlem av, var ikke han Tempelridder også? Er Færseth så aktiv med å peke på alle andre, for på okkult måte få fokuset bort fra seg selv?

Vi kristne som observerer utviklingen i Norge, hver eneste dag ser vi bekreftelsene på at satanistene har overtatt definisjonsmakten i vårt samfunn, og media er deres trofaste mikrofonstativ, med en slagside som viser at Norge som land er falt fra nåden, og er nå under forbannelsen, på god vei inn i tilstander ala som beskrevet i historien om Sodoma og Gomora som falt av samme årsak som det samfunn disse pusher.

«John Hilmer Berge Færseth (født 1972) er en norsk medieviter med studier i serbiske politiske forhold ved universitetet i Oslo. Siden 2010 har han vært ansatt av Human-Etisk Forbunds tidsskrift Fri Tanke som journalist. Færseth er sekretær i Ordo Templi Orientis i Norge. O.T.O. er et esoterisk, magisk selskap som praktiserer Aleister Crowleys thelema-magi. Etter å ha avsluttet sitt universitetsstudium i 2010, har John Færseth tatt fatt på sin rolle som debunker av konspirasjonsteorier og er blitt en av norske mainstream-medias mest benyttede eksperter på dette området.»

http://www.taliban-norge.no/?p=1401

(John Færseth under musikkfestivalen Støy På Landet 2009 iført t-skjorte med satanistisk symbolikk og teksten «Leviathan Rising».)

Sikler etter kristen manns blod

Jeg takket likegodt nei til å delta hos TV2/Arbeiderpressen, det hele er bare ment for ‘korsfestelse’ likevel, de klipper det til slik. Metoden er like gammel som Lenins ‘Partinoost’, Partilinjen, dissentere fra det ‘politiske korrekte’, som Lenin var oppfinner av. De som ikke holdt seg til Partilinjen fikk et nakkeskudd, fikk ‘høre jernhælene i trappen’ som Alexander Solshenitzin beskriver det i sin bok ‘The Gulag Archipelago’, og sendt til Gulag. 66 million kristne myrdet de ifølge Alexander Solshenitzin, i historiens verste holocaust. Deres eneste forbrytelse var ‘anti sosial tenkning’.

«Vi vet vi er Guds Barn, og at hele verden er under kontrol av den Onde». – 1 John 5:19

Ifra denne åndsmakt henter de sin inspirasjon til løgn og bedrag, og fra hvilken de får sin makt. Denne åndsinspirasjon er Den Store Konspirasjonen som John Færseth frykter aller mest skal bli avslørt. Den binder sammen mennesker i de mest utrolige konstellasjoner og fra mange miljøer.

En av hoved ideene til Frankfurt School var å utvikle Freud’s ide om “panseksualitet”: søken etter grenseløs seksuell tilfredstille. Willi Münzenberg summerte opp Frankfurt School’s langsiktige målsetting slik: “We will make the West so corrupt that it stinks.”

Nå er de igang i vesteuropa og USA med samme ‘medisin’, som de engang utryddet kristne i østeuropa. De har for en stor del lykkest.

OTO Rituale; Frosken På Korset:

Do what thou wilt shall be the whole of the Law. Lo, Jesus of Nazareth, how thou art taken in my snare. All my life long thou hast plagued me and affronted me. In thy name – with all other free souls in Christendom – I have been tortured in my boyhood; all delights have been forbidden unto me; all that I had has been taken from me, and that which is owed to me they pay not – in thy name. Now, at last, I have thee; the Slave-God is in the power of the Lord of Freedom. Thine hour is come; as I blot thee out from this earth, so surely shall the eclipse pass; and the Light, Life, Love and Liberty be once more the Law of Earth. Give thou place to me, O, Jesus; thine aeon is passed; the Age of Horus is arisen by the Magick of the Master the Beast that is Man; and his number is six hundred and three score and six. Love is the law, love under will.

[A pause.]

I, To Mega Therion [The Great Beast], therefore condemn thee, Jesus the slave-god, to be mocked and spat upon and scourged and then crucified.

V

This sentence is then executed. After the mocking upon the Cross, say thus: Do what thou wilt shall be the whole of the Law. I, the Great Beast, slaying thee, Jesus of Nazareth, the slave-god, under the form of this creature of frogs, do bless this creature in the name of the + Father and of the + Son and of the + Holy Ghost. And I assume unto myself and take into my service the elemental spirit of this frog, to be about me as a lying spirit, to go forth upon the earth as a guardian to me in my Work for Man; that men may speak of my piety and of my gentleness and of all virtues and bring to me love and service and all material things soever where I may stand in need. And this shall be its reward, to stand beside me and hear the truth that I utter, the falsehood whereof shall deceive men. Love is the law, love under will.

http://www.sacred-texts.com/oto/lib70.htm

Enkelt oversatt så inneholder dette ritualet en forbannelse over Jesus fra Nazareth fordi disse OTO’er aldri fikk utløp for alle sine drifter, kan tildels være perverse, en forbannelse over at den kristne guddom og religion setter beskrakninger for deres kjødelige karnalske utfoldelse……. Dette er altså vennene til Vårt Land Media’s sionister Helge Simonnes og Johannes Morken, hvor satanistene får utfolde seg med sin eder og galle og spre løgner om andre mennesker i deres media, mens de som utsettes for ondskapen og løgnene nektes tilsvar…. (?).

For at folk flest skal se hvor galt dette er, så må noen ofre seg, og det velger jeg å gjøre med det jeg skriver. Så vil folk flest  etter hvert se at media og landets lederskap atter en gang velger seg ‘Barrrabas’; Satanismens Yppersteprest, hvilket leder oss møysommelig mot Anti-Krists rike på jord.

De klarer aldri å se for seg et slikt rike som her beskrevet, de har det rett og slett og slett ikke i seg:

Kjærlighetens Rike
http://www.riksavisen.no/?p=5991

Elsk Partiet og Partipampene

Husk endelig at det er påkrevd å elske Partiet i Ettpartistaten, og partipampene i Norge, omtrent som i Sovjetsamveldet hvor statuene av dem var plassert langs alle veier så folk husket å elske dem. Partipampene Bilderberg-Jens, Bilderberg-Erna og Bilderberg-Siv har sine trofaste brunskjorter som gjør deres skitne oppdrag, ovenfor de som er dissentere fra Lenins ‘Partinoos’, Partilinjen, det ‘politisk korrekte’, også en Lenin oppfinnelse.

Den sosialistiske Ettpartistaten Norge
http://www.riksavisen.no/?p=9263

Færseths Vepsen prosjekt; ‘Organisasjonen VEPSEN’: «Fullt ut et AP prosjekt som det er kostet støv av og hentet frem i lyset. Bildet finner dere på side 129 i «Det norske arbeiderpartis historie». Bildet viser 9 årgang. Og utgivelse Nr 22. i 1914.

Klikk på linken og bla frem til side 129″
http://www.nb.no/nbsok/nb/41e96a82ecddaea0932a0e65f632b360?index=7#1

Marx og Satan

Som vanlig anbefaler jeg den kristne jøde Richard Wurmbrandt bok «Marx and Satan« (1950), for å dokumentere hvordan marxisme er satanisme. Han overlevde så vidt år under tortur under kommunismen og marxismen bak jernteppet i sin tid, og studerte på hva som gikk galt i hans samtid. En av de viktigste bøker noensinne skrevet etter min mening, hvor han påviser og dokumenterer at marxisme er satanisme religion, ren og pur sådan….
http://archive.org/details/MarxUndSatan-RichardWurmbrand

«Dette er historisk. Anti-Krists krefter er iferd med å få full kontroll over vårt samfunn. Vi er på stadie omtrent 1918 hvor Hr. Blank (Lenin) og bolsjevik-revolusjonen tok kontroll over Russland. 66 million av kristne Abrahams Barn / Israel gikk med i tidenes holocaust. 70 års åndelig mørke fulgte for det folk som lot det skje.»

21. Mai forkaster Stortinget protestantismen
http://www.riksavisen.no/?p=9390

Generalstaben i Fritenker Bunkersen finner det hysterisk morsomt at de venstreradikale ateistiske ekstremister i Human ‘etisk’ forbund kaller sin avis og nettside for Fri Tanke.

Relevant lesning

Anti-krister og djevelbevissthet
http://www.riksavisen.no/?p=7923

Avisen Vårt Land liker ikke kristne (men elsker satanister)
http://www.riksavisen.no/?p=6077

The Mark of The Beast – the Animal Kingdom of Tellus
http://www.riksavisen.no/?p=6295

Kulturmarxismen uten opposisjon i norsk politikk
http://www.riksavisen.no/?p=10010

Ekstrem nettmobbing av Nyhetsspeilets forfattere
http://www.nyhetsspeilet.no/2013/01/ekstrem-nettmobbing-av-nyhetsspeilets-forfattere/

Juda’s Løve har forlatt landet Norge
http://www.riksavisen.no/?p=9957

Vågåsaken, en satanistisk seanse?
http://www.riksavisen.no/?p=9862

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring