- Riksavisen - https://www.riksavisen.no -

Journalister som ikke kneler for sionistene får sparken

Moses fikk aldri entre Det Hellige Land på grunn av sin krigerske natur. Josva som hadde den rette tro fikk jobben å lede folket inn i det lovede landet.
Moses fikk aldri entre Det Hellige Land på grunn av sin krigerske natur. Josva som hadde den rette tro fikk jobben å lede folket inn i det lovede landet.

Journalist Helen Thomas fra Det Hvite Hus sin presselosje har mistet jobben for å si imot ‘jødenes’ herjinger i Midtøsten, rapporterer NRK [1] igår den 7. Juni, 2010.

«Jødebemerkninger ble Helen Thomas bane. En av verdens mest kjente politiske journalister ba jødene forsvinne fra Palestina og komme seg tilbake til Tyskland og Polen.»

Selvfølgelig vet vi at en liten sekulær fillenasjon som får verdens eneste supermakt USA til å danse etter sin pipe, og alle andre land forsåvidt, lett kan få noen sparket fra jobben sin. For hvorfor hører vi ikke noe om krigsforbryterdomstol, etc? For hvis det er slik at Gaza er okkupert, og Israel kan bruke krigens lover for blokade, da må jo krigsforbryterlovene også komme til anvendelse vel? En kan ikke være i krig bare når det passer en selv å definere seg som det (?).

Mrs. Helen Thomas [2]
Mrs. Helen Thomas

Hvis det er slik at de er ‘i krig’, som de rettferdiggjør blokaden med, så har de også plikt etter Geneve-konvensjonen til å ta vare på sine krigsfanger i Palestina; gi dem mat og klær og medisiner.  IKKE skyte, og/eller gasse dem.

Hva om det hadde vært Iran som hadde gjort det samme mot en flottilje av freds- og humanitære krefter som kom til deres nabolands strender (Palestina er ikke Israel – bare ser sånn ut)? At de israelske sionister har mye makt, det innkluderer visst også makten til å sparke en gammel respektert dame fra Det Hvite Hus’ sin presselosje.

Så vet vi hvorfor våre egne journalister i Dagens Næringsliv, Dagbladet, VG og andre, er så redd for å ta opp saker som setter rett og galt inn i større sammenhenger, som for eksempel å skrive mer om krigsforbryterdomstolen i forbindelse med Israels herjinger mot Gaza-flottiljen.

De er rett og slett redd for at disse sionister med makt, skal gjøre at de mister jobben. De er ikke kjøpt og betalt, – det er den gode ‘gamle av dage’ – frykten – som holder dem tilbake fra å være rettferdig, og balansert, i sine reportasjoner og dekning av saken.

De er så redd for å bli kalt anti-semitter, at alle steder hvor sionister er tilstede i kulissene, som Bilderbergerne [3], så tør de ikke åpne munnen, eller slipe pennen. De er dermed psykopolitisert [4] til taushet. Ganske så effektivt. Jfr. at Dagens Næringsliv ikke engang tør å ta tak i Goldman Sachs sine herjinger på verdens finansmarked, av samme årsak sannsynligvis.

Men alt er vel som det er profetert det skal være, også i henhold til Bibelen. Ted Pike sier:

Midt i larmen over Det Hvite Hus sin reporter Helen Thomas [1] som ‘bemerker at israelerne skulle «dra seg til helvete ut derfra» og returnere til Tyskland og Polen, er et svært tildekket faktum: På sin ramsalte måte repeterer hun bare hva Gud mener om Israels Bibelsk ulovlige tilbakekomst til Palestina de siste 110 år.

Det Gamle Testamente vektlegger dusinvis av steder i de klareste ordelag at Gud aldri vil tillate en urettferdig opprørsk nasjon av Jøder til å okkupere Hans Hellige Land [se fotnote].

Han ville ikke la selv den åndelige kolossen Moses komme tilbake på grunn av ett eneste brudd. Han ville ikke la de ti tvilende spioner og en hel generasjon av hebreere inn på grunn av vantro.

I stedet gjorde Gud det klart at bare en troende rest av de som som viser tillit til Gud og som eksemplifiserer rettvishet, rettferdighet og barmhjertighet (inkludert mot de «fremmede i landet»), ville ha rett til å gå inn og befolke landet. Dette skjedde bare to ganger i historien i Det Gamle Testamente: under Josva, og senere, Esra og Nehemja, bringe tilbake en lydig levning fra det babylonske fangenskap.

Tvertimot advarer Gud gjentatte ganger at hvis jødene okkuper Palestina og dermed avstår fra lydighet, så skal han spre dem til alle nasjonene. De kan ikke vende tilbake før de utviser den samme rettferdighet som de gjorde under Josva og Ezra.

Dette er bibelsk etikk på barnehagenivå. Den kristne og sekulære media ville oppdaget dette svært raskt dersom de ville slutte å kaste seg over Helen Thomas og faktisk lese Guds krav, oppført i avsnittet på slutten av denne artikkelen.

Skriften sier også ettertrykkelig at ved Jesu annet komme skal en beleirede jødisk rest, overlevende av sammenbruddet av den nåværende forfalskede anti-Kristus staten Israel, vil få tillit til sin fornektede Messias, Jesus. På den tiden, og bare etter slik anger, vil Kristus godkjenne at de kommer tilbake for å okkupere landet under Kristus’ sitt fordelaktige styre for 1000 år.

Hvem eier da landet og har rettigheter til å okkupere i dag? Rettferdige jøder som ærer Israels sanne Messias, Jesus, vil alltid eie Israels land og har rettighetene til landet. Men, til nasjonal jødisk lydighet oppstår på nytt, gjorde Gud to ting veldig klart etter eksil av jødene til Babylon i det sjette århundre f.Kr.

  • Jøder må bo blant folkeslagene, søke fred og velstand for sine naboer (Jer 29:4).
  • Omkringliggende hedninger ville ha rett til midlertidig å bo i og dyrke landet. Siden de ikke var mottakere av slik klar sannhet og lys som Israel, vil Gud ikke holde dem til de samme høye moralske standard. Men, hvis de ble åpenlyst onde, ville han også utvise dem.

Gud sier at Hans Hellige Land har alltid vært helliget til sin ære, «kastet ut» de gamle kana’anittene, jødene, og alle andre som vanhelliger denne (3dje Mosebok (Lev.) 18:25). Gud gav samaritanerne i Jeremias ‘tid midlertidige rettigheter til å bo der selv når jødene var lydige. Denne rettighet fortsetter med Palestinerne eller andre hedninger som ikke åpenlyst krenker Guds lov.

Men Gud sier ettertrykkelig at slik rettighet kan aldri gis til en nasjon som avviser Kristus, fariseer-lignende, venstreorienterte jøder som flommet inn i Palestina over hundre år siden.

Hvorfor så mye slike stridigheter i Palestina siden Jødedommen kom tilbake? Det er fordi det blir utbrudd av svært stor splid når noen har forbrutt seg mot Guds lov. Hvis du trykker de to batterikablene sammen, vil batteriet eksplodere i et gnistregn. Naturens lover er brutt. En eskalering av vedvarende fortløpende strid har fulgt jødedommens lovløse tilbakekomst til Palestina. Guds lov er blitt vanhelliget.

Israels brudd med Guds lov, herunder voldelig utvisning av 800 000 Palestinere fra sine Gud-godkjente leieforhold i landet, til å vansmekte i konsentrasjonsleire i Libanon, Vestbredden og Gaza, er først og fremst åndelig ondskap. Og de evangeliske kirker har i løpet av det siste århundret blitt en del av den urett og villfarelse ved å tilby guds velsignelse til det samme.

Men, spør du kanskje: Var ikke den jødiske retur nødvendig for å gi en trygg havn for de forfulgte verdens jøder? Har ikke Israel rettferdiggjort seg selv ved å gi slike tilflukt?

Statsminister Netanyahu svarte på det nylig. Han sa det er ingen plass på jorden som er så farlig for jøder som i Israel.

Bibelen sier det samme: «Det er ingen fred for de ugudelige.»

Fotnote:

Skriftsteder i Bibelen som forbyr vantro jøders okkupasjon av Det Hellige Land inkluderer: 3dje Mosebok (Lev.) 18:23-28 [5], 26:27-46 [6], 4de Mosebok (NUM) 14:23 [7], 5te Mosebok (Deut.) 01:37 [8], 4:26-7 [9], 06:18 [10], 07:12 [11], 28:21 [12], 25 [13], 37 [14], 41 [15], 56-64 [16], 29:28 [17], [18]30: [19]-, 31-3 [18],18 [20]. Ezek. 13:9 [21]; Jer. 7:15 [22], 29:13-14 [23]

National Prayer Network

Rev. Ted Pike is director of the National Prayer Network, a Christian/conservative watchdog organization.

NATIONAL PRAYER NETWORK, P.O. Box 828, Clackamas, OR 97015
www.truthtellers.org [24]

Det vil vise seg at i sannhet skal de som velsigner det VIRKELIGE Israel, bli velsignet, og at de som velsigner det falske skal bli forbannet. Vanære skal de høste. Rothschilds Israel skal falle. G-d’s Israel skal seire. Følg med, følg med….

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  Tweet [25]
  •  
  •  

Facebook Comments