- Riksavisen - https://www.riksavisen.no -

Jøder og kristne hånd i hånd

Jesus har blitt kapret av den fundamentalistiske høyreside og tiden er inne for å frigjøre ham. Her ser vi de kristne martyrers siste bønn.
Jesus har blitt kapret av den fundamentalistiske høyreside og tiden er inne for å frigjøre ham. Her ser vi de kristne martyrers siste bønn.

Det er ikke bare jøder som har blitt forfulgt til alle tider. Ihvertfall ikke de jøder som mainstream fremstiller som forfulgt. «Den er jøde som er omskåret på hjertet, av ånd«, sa Jesus. Felles skjebne, felles trøst og sak?

Redaktør av Tikkun Magasin [1], Rabbi Michael Lerner, om Spiritual Progressives [2] og om hvorfor en skal sette seg høye mål og ikke være realistisk.

«Mange vil si at vi er bare drømmere, men det var drømmere som så for seg et liv uten slaveri, og med sivile rettigheter, og kvinners rettigheter. Du må følge dine drømmer: de er fremtiden som venter på å bli født’.» – Rilke.

Jfr. John Lennon i ‘Imagine’; ‘You can say I’m a Dreamer, but I’m not the only one».
I Ray Coleman’s biografi om John Lennon, siterer han artisten fra ca. 1969, «Jeg liker å være som Kristus, [han beskrev seg selv som en kristen kommunist] i den beste mening av begrepet, ikke på den måten Russland og Italia tror om kommunismen eller kristendommen… Alle mennesker er overanspente og fryktfulle og de bygger alltid disse murene rundt seg selv. Alt du kan gjøre er å bryte ned disse murene og vise dem at det er ikke noen annet der enn mennesker… Jeg vet bare at fred kan bli en realitet, og det første ting verden må gjøre er å ruste ned… Jeg tror jeg vinner fordi jeg tror på hva Jesus sa.»-LENNON, McGraw-Hill, 1984. pgs -374-381.

Under ungdomsopprøret på 60-tallet forstod de veldig godt at om en ikke er en del av løsningen, så er en en del av problemet.

Rabbi Michael Lerner, National Chair of the Network of Spiritual Progressives, snakker om Israel og Palestina spørsmålet og hvordan det kan løses og forholdet leges:

http://www.spiritualprogressives.org [2]

Debatt mellom Denis Prager and Rabbi Lerner hos Larry King; «Alle mennesker er skapt i Guds bilde og like verdifulle«:

«Vi trenger å komme inn på en vei som anerkjenner det Palestinske folket som mennesker og behandle alle på planeten, innkludert folket i Libabon, som om deres liv er akkurat så mye verdt som livene til Jødene, og det er den [rette] Jødiske måten å møte verden på».
– Rabbi Michael Lerner

«Et individ har ikke startet å leve før han eller hun kan reise seg over de snevre egeninteresser, til de bredere interesser til hele menneskeheten«- Martin Luther King, Jr.

Er Jesus Jødenes Messias? (Debatt med Rabbi Shmuley)

Er Jesus jødenes Messias? Rabbien mener at han ikke er det for jødene, men han anerkjenner at han er det for kristne, fordi jødenes Messias ikke er av samme form, idet i henhold til deres religion individene ikke trenger noen mellommann mellom Gud og mennesker. De trenger ingen mann eller menneske for å bringe dem nærmere Gud. Dette leder meg til at jeg på mange måter er enig med Rabbien, på den måten at jeg også har vært opptatt av at vi ikke trenger mellommenn (prester, paver, rabbier etc.).

Jødene opponerer (som meg selv) mot den lære som kristendommens Messias har blitt gjort til for å tjene makthaverne mer enn menneskenes åndelige frihet (blant annet ved å bli institusjonalisert og gjort til et maktapparat ved Keiser Konstantin i 325 på kirkemøtet i Nikea – og hele tiden siden). Her er jeg faktisk helt på linje med jødene og rabbien.

Roseanne Barr blåser kraftig ut mot Israel som ‘Nazi stat’
Den Emmy prisbelønnede komedieskuespilleren Roseanne Barr, som selv har jødiske aner, beskylder Jødenes bombing av Gaza som noe Jøder har lært fra sine Tyske ‘mentorer’. Hun har angrepet Israel for deres nylige angrep mot Hamas målene på Gaza-stripen, og kaller Israel en «Nazistat» med formål å torturere «den Jødiske sjel.»

«Ødeleggelsen av Jødene i Israel har blitt fullbyrdet ved de umenneskelige angrepene mot sivile i Gaza,» skriver Barr på sin blogg [3]. «Akkurat som deres Nazistiske mentorer gjorde mot Jødene i Washava, bomber nå Jødene uskyldige sivile som har blitt internert i konsentrasjonsleire i Gaza!»

For to år siden forklarte Barr det slik: «Araberne innvaderer ikke andre land. Israelerne gjør det. Jeg er syk av Israel og jeg er syk av Sionistene. De er komplettert av evangeliske Kristne som ikke kan vente på at Araberne skal drepe jødene slik at deres folkedrepende krigsgud, som de forveksler med Jesus, kan komme tilbake.»

Hun starter med Rahm Emmanuel, som Barr beskriver som en «brutal person som støtter likvideringen i Gaza Ghettoen,» Barr erklærer; «Fjern Israel’s innflytelse fra den Amerikanske regjeringen! Deres okkupasjon av og brutalitet mot sine naboer er den virkelige grunnen til at vi ble angrepet den 11-9 (9-11)!»

Roseanne Barr fortsetter slik; «Sionistene ser ut som Tyskerne! Palestinerne ser ut som de Polske Jøder! Det Jødiske Folk har ødelagt seg selv i Gaza.»
http://www.worldnetdaily.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=85126 [4]

Markus 3.28-29; «Sannelig sier jeg eder: Alle synder skal bli menneskenes barn forlatt, og alle bespottelser som de taler; men den som taler bespottelig mot den Hellige Ånd, han får i all evighet ikke forlatelse, men er skyldig i en evig synd«. King James Versjon oversetter den siste frase som «i fare for evig fordømmelse

Fordi Den Hellige Ånde, AKA Guds Ånd er i alt av Guds skapelse.

For Kristus i ånd er ikke noe menneske. Kristus i ånd er mer som den Hellige Ånde som forteller oss hvert øyeblikk hva som er rett og galt, uten å måtte ty til forhistoriske tekster for å finne det ut (Bibelen eller Talmud)(jfr. Jesus sin opposisjon mot de skriftlærde og fariseerne). Det er denne Messias, som for kristne er det andre komme, og som for jødene vil være det første komme, det vil si at overbevisningen om dette er deres oppvåkning, og mottagelse av Messias, som altså er Kristus i ånd, og således ikke noe menneske. Kristus og Den hellige Ånd kan ikke separeres, som de ikke kan separeres fra Gud, siden alle tre er ett. En må skille mellom mannen Jeshua (Jesus) fra Nasaret, og Kristus som er en åndelig entitet i menneskesinnet/-sjelen. Begges oppfatninger er tilfredstilt. Case closed.

Jerusalem kan virkelig bli den skinnende by på høyden når den er delt og kan også bli den internasjonale hovedstaden i verden. – I kraft av den enormt åndelige og etiske kraft slikt storsinn og menneskelig samkvem i fred med hverandre symboliserer, på tross av deres ulikheter. Når vi har fått til dette vil i sannhet Kristus’ sine idealer ha blitt virkelighet, og tusenårsriket bli en realitet. Og da vil Jerusalem vise seg som det åndelige og moralske kraftsentrum, og målet som alle andre land og mennesker i hele verden kan strekke seg etter. Når de får til dette har Jødene, i samarbeid med kristne og muslimer, blitt det ‘eksempel for folkene‘, og Guds øyenstener, som de alltid var ment å være (før også deres religion ble kuppet av antikrists krefter).

La dette være drømmen, og målet, som vi kan bidra til å realisere, men der er sterke krefter i verden imot at denne drømmen skal kunne realiseres. De har en annen drøm….

Antikrist
For mange menes begrepet anti/imot Kristus å være anti/imot hans lære. Antikrist teologien er den motsatte av Jesus sin teologi.

Kristensionister begjærer å konvertere Jødene til den sionistiske ‘kristendommen’ eller overlate dem til å omkomme i et atom holocaust, for de tror dette er Guds ønske. Disse fundamentalistene søker å bygge teokrati basert på frykt for og hos andre og søker å imperialisere verden i sitt bilde.

Den teologien som er rådende i denne «Left Behind» drømmen er en teologi basert på frykt og straff. Bomb alle de ikke liker inni evigheten, så så skal de som blir igjen opprykkes. De som står igjen oppreist på bena når krigen er over er ‘Guds Utvalgte’, som ‘Gud’ har reddet utav det Armageddon de selv har skapt.

De som følger denne kjetterske teologien tilber en falsk gud, en straffende far i himmelen, som søker lydighet, – en partriarkalsk tyrann. Demonisere enkelte de ikke liker, og søker å imperialisere verden i sitt bilde, og bryr seg ikke døyten om naturens og miljøets skrøpelighet. Krig, nød og elendighet er hva disse krefter i sin intoleranse bevirker.

Og dette er så fjernt fra hva fredsfyrsten Jesus lærte som det kan komme; han lærte at frigjøring fra trelldommen som de korrupte lærere av Loven bevirket, at Gud elsket ALLE og at Guds Rike IKKE er av denne verden.

Jesus har blitt kidnappet av fundamentalistene på den kristenkonservative høyreside og tiden for å frigjøre oss fra anti-krist er NÅ. Kristus var ikke kristen, det begrepet var ikke engang oppfunnet før tre tiår etter at han vandret på jorden. Men Jesus Kristus var en sosial rettferdighet radikal revolusjonær Palestiner elskende Jødisk kriger som truet jobbsikkerheten til prestene i tempelet og forstyrret status quo til de Romerske Okkuperende Styrker, tiet og drept for å lære fra seg nedbrytende (for dem) ideer om at alle mennesker var like viktige og verdifulle.

– Ingen religion eier Gud og ingen kirker eier Jesus.

Teologien som de drømmende ‘Left Behind’ fundamentalistene lærer, basert på en syk drøm, utgjør basisen i ånden som utgjør anti-krist; frykt for andre som driver en til vold.

‘THE PHILOSOPHY AND MORALS of JESUS of NAZARETH’ (‘Filosofien og Moralen til Jesus fra Nasaret’), som beskrevet av Thomas Jefferson belyser hvor langt disse neo-konservative kristne har kommet bort fra det budskap som Kristus leverte og viste med sitt liv.

Ifølge Kristus, for å være hans etterfølger, så må en være rettferdig; for rettferdighet kommer fra dyd som kommer fra hjertet. Og det er å behandle ALLE mennesker på den måten en ønsker å bli behandlet, og ikke dømme den som ikke tror.

Kristus lærte at den eneste måten å bekjempe ondskap på er ved det gode og at en alltid måtte arbeide for FREDELIGE løsninger, selv i den grad at en må ty til det kunststykke å returnere vold med medfølelse og tilgivelse, som Jesus gjorde når de naglet ham til korset, han ba:

«Tilgi dem Far, for de vet ikke hva de gjør«.

Dagens anti-krister neglisjerer de udiskutable faktorer som Jesus beordret sine etterfølgere måtte følge: KJÆRLIGHET, be for og tilgi dine fiender, behandle alle mennesker som du selv vil bli behandlet og forbli IKKEVOLDELIG, selv om en skulle bli naglet til et kors.

Jesus Kristus behandlet med medfølelse syndere og utstøtte, men hyklere mottok hans vrede. Medfølelse, som er sorg over andres lidelse, er fulgt av ønsket å hjelpe. Dette skulle definere mest av alt den kristne holdning. Om der ikke er noen medfølelse innen en kristen, da er det antikrist som råder innen den personen.

Vi må derfor konfrontere den fundamentalistiske kristne neo-konservative høyresiden, og den anti-religiøse venstreside, og hver av deres måter å drive imperiebygging i sitt bilde på.

Vi må utfordre misbruket av religionen, Gud og ånd, fra den religiøse høyresidens side, og de anti-religiøse fordommer som er rådende innen den liberale venstresidens agentur.

Armageddon tilhengerne tror de vil bli løftet utav verdens elendighet, og neglisjerer å reflektere over antikrist i seg selv, som er hvordan teologer gjennom århundrer forstod begrepet antikrist.

De trenger å få sine åndelige øyne åpnet, og komme tilbake til Kristus, og til hans lære. Inntil det er de personifiserte medlemmer av anti-krist bevegelsen. De korrumperte versjoner av kristendommen og jødedommen, og de personer innen begge religioner som møtes i dens senter, utgjør dermed anti-krist.

Jødene vil ikke ha den Messias disse grupperinger har gjort Kristus til. Det vil heller ikke jeg. Det gjenstår bare å finne og se den reelle Messias, som ligger på lur, i jøde som kristen.

J.Johansen

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  Tweet [5]
  •  
  •  

Facebook Comments