Kalergi-Planen, og hybridiseringen av den hvite rase ved innvandring

(Red. anm.: Denne sak har to dimensjoner. Alle kan potensielt bli frelst av Jesus Kristus, men ikke alle kan tilhøre Johansen slekten eller Israelitt slekten, De som er omskjært på hjertet, på øyne og ører er av Kristus slekten (Jeremiah 6:10, Acts 7:51). Vi er, eller er ikke biologisk, første dimensjon kan alle være i, den åndelige slekt, ikke i den biologiske, så her må vi evne å ha to tanker i hodet samtidig. Hvem er det som virkeligheten viser opplever Jacobs Trøbbel, er det jødene eller Israelittene? Jesus advarte om at ‘Endetiden’ for Israelittene, deres Golgata hvor de blir testet (tribulation) før hans gjenkomst, før hans ånd atter skal råde over deres nasjon med Kvitekrist som den norske kongerekkes Konge (Isaiah 9:6) ved Lov, med mål å få det norske folk til å vende tilbake til Gud, ville bli som i «Noahs Dager» (Matt. 24:37). Vil Gud atter en gang lede sitt folk, de kristne Israelittene, utav Egypt og Sodom, Nye Babylon? Noah var den eneste raserene igjen i sin generasjon (Gen. 6:9), og som følgelig var verdt for Gud å bevare i Arken. Disse kreftene vet utmerket godt at så snart de har fått til multikultur ved innvandring til de hvite tidligere kristne nasjoner, så vil karalske mennesker bli styrt av sine lyster og seksuelle begjær mer enn av fornuft, så de vil selv skape hybridmennesket med interrase seksuell omgang. Hvem er anti-kristene endre enn de som fornekter både Faderen og Sønnen? (1 John 4:3). Dette essay har blitt oversatt fra tysk. Angela Merkel en en crypto-jødinne. Jøder er ikke Israelitter. De hvite europeiske og nordamerikanske Kaukasere er av de Israelske stammer med noen i Sør-Afrika og Australia og New Zealand. Jødene vil utrydde hvite av den grunn, som profetert i Bibelen om Jacobs Trøbbel. Boerne i Sør Afrika og Tyskland er av Judas stamme, som jødene vil ødelegge først. Gud, som er Skaperen av vårt fysiske univers med alt i det, skapte rasene, fordi det skulle være slik. Satan, og satanister tilknyttet Satans Synagoge (Rev. 2.9 & 3.9) har andre planer, de tror seg skapere ved hybridisering og okkult alkemi).

Multikultur voldtekter ønskes velkommen i Sverige, som ledd i Kalergi-planens hybridisering, med multikulturelt avkom, eventuelt ødelagte kvinner som morsemner for kaukasere. Dette er en villet utvikling.

«Sverige har nå det nest høyeste antall voldtekter i verden, etter Sør-Afrika, da interrase-voldtekt og seksuelle overgrep har spredt seg med «flyktningmultikulturalitet» over hele Europa». (Kilde)

—————-

Jeg kan ikke lengre klare å høre og lese den pågående «katten rundt grøten» i offentligheten! Du hører det hele tiden i den vanlige offentligheten og de alternative mediene hvordan Merkel og hennes regime gjorde en feil, at hun har gjort det hun har gjort på grunn av humanitære grunner, er inkompetent eller annet slikt tull. Jeg snakker om AfD Politikere og såkalte Internatjonale Juss Professorer som Dr. Albrecht Schachtschneider, så vel som de fleste av forfattere i det såkalte «Alternative News» -spekteret.

Oversvømmingen av vårt europeiske kontinent med ikke-hvite «innvandrere» fra Afrika og Midtøsten, som er forkledd som såkalte «flyktninger», er ikke en feil, en «humanitær godhet» eller et spørsmål om «inkompetanse», men en presis, strategisk politisk bevegelse av et globalt organisert og intrikat okkult nettverk, som gjennomfører og oppnår planer som er tiår, om ikke århundre gamle (Red. anm.: Faktisk er planene som er utlagt og avslørt i Bibelen tusener av år gamle som Satans endetidsplan, satanister som vil re-skape Guds skapelse på mange måter, både nasjonene og mennesket selv ved hybridisering. Bygger sine Babels Tårn).

Ingen kan hevde på dette punktet at vi har å gjøre med en konspirasjonsteori, fordi dette okkulte nettverket har avslørt seg og blitt tydelig og synlig gjennom egne skrifter og uttalelser. Med andre ord, har de avslørt seg selv av sin egen skrivekløe.

Vi må hjelpe minoritetene med deres rettigheter. De hvite kaukasere utgjør 6,5 %

I 2010 ble den tyske kansler Angela Dorothea «Merkel» (Kasner / Kazmierczak) tildelt European Award Coudenhove-Kalergi prisen. I tillegg er hun rådgiver for dette fundamentet, akkurat som den tidligere tyske kansler Helmut Kohl (Cohn), Jean-Claude Juncker (EU-kommisjonens president), og Herman Van Rompuy (president for Det europeiske råd) var.

Additional Awardees of this occult society are:
1978 Raymond Barre, Prime-minister of France
1980 Constantin Tsatsos, President of Greece
1982 Rudolf Kirchschläger, President of Austria
1984 Sandro Pertini, President of Italy
1986 Juan Carlos I. de Borbón y Borbón, Spanish King and State leader
1988 Franz-Josef Strauss, Prime-minister of Bavaria
1990 Helmut Kohl, Chancellor of the Federal Republic of Germany
1992 Ronald Reagan, former President of the United States
1994 Alois Mock, Vice-chancellor and Minister of foreign affairs of Austria
1994 Otto von Habsburg, President of the Pan-European Union and member of the European Parliament – Special Award of the Coudenhove-Kalergi Century
1996 Lennart Meri, President of Estonia
1998 Emil Constantinescu, President of Romania
1999 Yehudi Menuhin, Violinist – Special Award – Postmortem
2002 Franjo Komarica, Catholic Bishop of Bosnia
2004 Ibrahim Rugova, President of Kosovo & Silivius Magnago, Governor of South Tirol
2006 Vaira Vike-Freiberga, President of Latvia
2008 Wladyslaw Bartoszewski, Secretary of State of Poland
2010 Angela Merkel, Chancellor of the Federal Republic of Germany
2012 Herman Van Rompuy, Chairman of European Council
2014 Jean-Claude Juncker, EU-Commission President.

Hva er målet til dette okkulte selskap?

Allerede i år 1925 definerte Richard Coudenhove-Kalergi fremtiden for et nytt Europa i sin bok «Praktisk Idealisme». Hans plan: Å skape og etablere en ny rase med nye funksjoner og egenskaper ved å blande hvite europeere, asiater og svarte afrikanere for å forandre og endre egenskapene til det europeiske folk på «positive måter».

Det nye Europa skal styres under den åndelige veiledningen av jødedommen og jødene som skal være Europas åndelige lederskap. Den jødiske feudal-adel!

I tillegg skriver han i sin bok (vennligst les!):

10. Judaismen og Fremtidig Adel
Hovedrepresentanter for dette korrupte og opprinnelige hjernearistokrati: av kapitalisme, journalistikk og litteratur, er jødene. Overlegenheten av deres ånd forutser dem å bli en hovedfaktor i fremtidens adel. En titt på jødens historie forklarer deres ledelse i kampen for styring over menneskeheten. Mennesket av den fjerne fremtiden vil være en hybrid. Dagens raser og kaster vil bli offer for den økende overvinningen av Rom, Tid og Fordommer. (Det er med andre ord bare et spørsmål om tid til individuelle raser fortsetter å eksistere). Fremtidens Euro-asiatiske-Negroid-hybridløp, i likhet med de gamle egypterne, vil erstatte en rekke raser med ulike personligheter.

(Red. anm.: Dette er det Jødiske anti-Krists rike som er utlagt i Bibelen, ødelegger Guds mosaikk, og spesielt den kristne ‘rasen’).

Richard Coudenhove-Kalergi og Paneuropa-bevegelsen ble derfor etablert og er nesten ferdig implementert med EU (EU).

Mengden og fargerikheten i det vanlige er i sannhet bare en feilaktig fremstilling av den faktiske planen, som er opprettelsen av forstøvede og omprogrammerte menneskelige enheter.

Ytterligere ledende krefter innenfor denne okkulte politikken er: Thomas P. M. Barnett, Barbara Lerner Specter og tidligere franske president Nicolas Sarkozy.

(Red. anm.: Og Forstander for det Mosaiske Trossamfunn (Satans Synagoge, Åp. / Rev. 2.9 & 3.9) i Oslo; Ervin Kohn, who stated that Norway is «too white»)

Thomas P. M. Barnett (1962 i Chilton, Wisconsin) er en innflytelsesrik amerikansk forsker innen militærstrategi. Han kunne derfor i mars 2002 presentere sine første geo-strategiske resultater til tidligere forsvarsminister Donald Rumsfeld.

I hans bøker The Pentagon’s New Map. Krig og fred i det tjueførste århundre (GP Putnam’s Sons, 2004, ISBN 0399151753) og Blueprint for Action: En fremtidig verdiskapning (GP Putnam’s Sons, 2005, ISBN 0399153128) Thomas PM Barnett erklærer at alle som står imot Miscegenation (raseblanding) og Multi-Kulturalisme er umoralsk karakter og ikke i tråd med dagens tider. Og at alle som motstår globalisering må utryddes.

I Blueprint for Action på side 282 skriver han ord for ord:

«Så ja, jeg tar hensyn til ikke-rasjonelle aktører i mitt verdenssyn. Og når de truer med vold mot den globale orden, sier jeg: Drep dem.»

Her ser vi virkeligheten av den globale utfoldelsen av Kalergi-planen.

En annen offentlig åpenbaring av hvem som står bak denne enorme innvandringsbølgen, er på dette punkt ganske åpenbart. Barbara Lerner Specter:

«Jødene spiller en ledende rolle i spredning av multikulturalisme gjennom Europa».

Barbara Lerner Specter, som leder en regjeringsfinansiert jødisk studiegruppe i Sverige, gjør en interessant uttalelse i denne videoen.

Hun sier:

«Jeg tror det er en gjenoppblomstring av antisemitisme fordi Europa ennå ikke har lært å være multikulturelt. Og jeg tror vi kommer til å være en del av denne transformasjonen, som må skje. Europa skal ikke være de monolitiske samfunnene de en gang var i forrige århundre. Jødene kommer til å være midt i det. Det er en stor forandring for Europa å gjøre. De går nå inn i en flerkulturell modus, og jøder vil bli mislikt på grunn av vår ledende rolle. Men uten den ledende rolle og uten denne forandringen vil Europa ikke overleve.»

Hennes kommentar er et eksempel på jødisk representasjon i tidligere tider: «Å være et lys for nasjoner». Jødene redder Europa ved å lede Europas folk til multikulturalisme.

Barbara Lerner Specter (1942 i Madison, Wisconsin) er en amerikansk jøde, som er grunnleggeren av Paideia – Det europeiske instituttet for jødiske studier i Sverige, et ikke-religiøst akademisk institutt som ble grunnlagt i 2001. Hun tok sin PhD ved Bar-Ilan universitet i Ramat Gan, Israel. Hun ble gift med Rabbi Philip Specter, og hun og hennes ektemann flyttet til Askelon, Israel, i 1967, hvor hun jobbet i fakultetet for jødiske studier på Achva College of Education. Etter at hun flyttet til Jerusalem i 1982, begynte hun å jobbe ved fakultetet for Shalom Hartman-instituttet i Jerusalem, Melton-senteret for den hebraiske universitetet, samt Yellin-utdanningen. Hun var grunnlegger av Schechter-instituttet i Jerusalem i 1984. I 1999 innvandret hun med sin familie til Sverige og bodde i Stockholm, hvor mannen hennes ble Rabbi fra Stockholmssynagogen. I 2000 ble hun gitt oppdraget av den svenske regjeringen til å skrive vedtektene for hennes jødiske studiegruppe, kalt «Paideia», og hennes gruppe ble oppkalt etter den. Paideia – Det europeiske instituttet for jødiske studier i Sverige. Hun har fortsatt å lede denne gruppen til denne dag. Opptil 2011 trente Paideia over 200 personer fra 35 land for lederstillinger for fornyelse av jødisk kultur i Europa.

Nicolas Sarkozy (Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagy-Bocsa, født i Ungarn) – den tidligere jødisk franske Presidenten, og Formann for Det europeiske råd 17. desember 2008 i Palaiseau før en valgt krets av EU-ledere om det store målet om å utrydde Den hvite rase i Europa gjennom vold om nødvendig, hvis målet ikke kan oppnås gjennom Miscegenation (rasemiksing) alene. Nøkkel målsetningen er ifølge Sarkozy:

«Hva er målet? Målet er Miscegenation (rase-blanding)! Og hvis folk ikke er villige til å gjøre dette på egen fri vilje, så vil vi tvinge dem gjennom statlige tiltak. Utfordringen av misdannelse av de ulike nasjonene er utfordringen fra det 21. århundre. Det er ikke et valg, det er en plikt. Det er obligatorisk.»

Sarkozys mor er en etterkommer av en sardhardisk jøde fra Thessaloniki (Hellas) og hennes bestefar Mordechai Mallah fulgte jødedommen og var en velstående gullsmed fra Thessaloniki

Denne jødiske feudal-adel i Europa og verden, som er en åpenbar og godt målrettet virksomhet, kan også ses i viktige og åpenbare FN- og EU-planleggingsdokumenter.

FN-avdeling for befolkningsspørsmål:

«Befolkningen i nesten alle europeiske land vil krympe uten innvandring. For å beholde den riktige mengden arbeidskompetente mennesker i alderen i forhold til befolkningen, trenger Tyskland 6000 innvandrere per 1 million innbyggere årlig [= 480.000 i samsvar med analyse]. Begrepet «Erstatningsflytting» korrelerer med innvandring fra et fremmed land til et annet land for å forhindre at en befolkning krymper og dør ut på grunn av lave fødselsrater og på grunn av dødelighet. For å nå dette målet må antall innvandrere for hele Europa imidlertid bli doblet.»

Europa-kommisjonen – Pressemelding:

«Forbedring av de lovlige migrasjonskanalene: Kommisjonen foreslår en ny EU-oppgjørsavtale. EU-kommisjonen foreslår i dag en ny EU-oppgjørsavtale. Med dette skal en felles europeisk nyoppgjørspolitikk etableres, som skal sikre folk som har behov for internasjonal beskyttelse for å kunne søke trygg passasje og tilflugtssted i Europa. Dette forslaget er en del av Kommisjonens planlagte reform av det felles europeiske asylsystemet og den europeiske migrasjonsagendaen er skissert langsiktig strategi for bedre migrasjonsstyring.»

Sammendrag:

Som du ser, handler det ikke om humanitær innsats for å hjelpe såkalte «flyktninger», «helligdomssøkere» eller «asylsøkere». Det handler om en godt rettet bosetting av ikke-hvitei Europa og Nord-Amerika for å håndheve Miscegenation (hybridisering/raseblanding).

Ikke erklær forfatteren av denne teksten nå som en «rasist»: Det er deres egne ord!

Det handler om etableringen av et nytt menneske – en hybrid – en befolkning som ikke er i stand til kritisk tenkning. Et folk smart nok til å jobbe, men dumt nok til å bli tolerert. (En hybridisert rase av mennesker som ikke er noe mer enn automater – en slaverase).

Vennligst slutt å gå rundt grøten og begynn å spre sannheten til så mange mennesker som mulig. Selv en halvsannhet er en løgn. De som lyver for seg selv, til tross for disse åpenbare fakta, sprer halvsannheter.

———————–

«Personlig støtter jeg Bibelens påbud for Israelittene å bo i segregerte nasjoner, norge for nordmenn, Palestina for palestinere, Khazaria for jøder osv. Eventuell samboerskap og multikulturalistiske Nye Babylon er sosialistisk satanisme. Satanister har alltid en bedre plan enn Gud, tror de. Gud satte grensene til habitatet for de forskjellige rasene av en grunn, fordi Gud vet at mennesker ikke er skapt like, og kan ikke sam-eksistere, historien er full av eksempler når dette går galt (Egypt, Babylon, Roma, osv.). USA er det siste eksemplet på at det ikke funker. Skaperen burde vite, han skapte oss. Jødene må finne noe ubebodd land for å segregere seg. Jeg er for det, og jeg krever samme rett for nordmenn ..» – Jarle Johansen

——————————————————————-

Gog og Magog krigen er godt igang
http://www.riksavisen.no/gog-og-magog-krigen-er-godt-igang/

Johannes Åpenbaring sier det skal være bare 144.000 rene Israelitter igjen i Verden, når Gog og Magog jødene er ferdig med sitt arbeid og sine planer. De som ikke har blitt hybridisert har blitt Holocaustet. Bibelen sier om denne tiden at verre har det aldri vært for Guds Folk, de som tilhører Jesus Kristus. Det kan vi godt forstå når vi kjenner modus operandi til de som står bak.

Add Norwegians massacred soon

Etterord

av Jarle Johansen

Hvis du i Norge som norsk ønsker å bli behandlet som Palestinerne av norsk politi, så skal du bare tie still, ikke protestere mot jødisk innflytelse på norsk tidligere kristen kultur og konstitusjon, ikke støtte Riksavisens avsløringer om den jødiske anti-kristne agenda for verden og samfunnet (Den Nye Verdensorden), og ikke si imot at norsk politi blir sendt til jødene i Israel for voldskurs; ‘Hvordan bli en offentlig maktovergriper’ – kurs liksom

Jeg liker ikke denne meme. Det er ikke bare OK, det er flott å være hvit. Sivilisasjonen ble bygd av de kaukasiske Israelittene, og jødene og deres blodrøde sosialister til venstre og til høyre og barbarer fra hele verden gjør felles sak med jødene og gjør sitt beste for å ødelegge de sivile tidligere kristne samfunn i Europa og USA, Sør Afrika, Kanada, Australia og New Zealand.

Jeg er helt enig, at nå har anti-semittismen nådd sitt metningspunkt. Nå MÅ jødene slutte med sin anti-semittisme mot de kaukasiske Tapte Stammer av Israel, husk de som ikke velsigner Israelittene blir fordømt, de som velsigner dem blir velsignet.

Even Jews Ask: Is Judaism a Satanic Cult?

https://www.henrymakow.com/lucifers_chosen_people.html

New Babylon

Feudal-Adelen

UN, The Supra Government of the Anti-Christs

Denne atikkelen er dedikert til de få sjeler som er modig nok til å velge å svelge den røde pillen. Den går til bunnen av multikulturalisme problemene, de som var forutsett for flere tusen år skulle skje som Satans og satanistenes endetidsscenario, i Bibelen; Jacobs Trøbbel, og når Satans Synagoge (Rev. 2.9 & 3.9) og Satan skal slippes løs over oss for en stund som i Åpenbaringen kap. 20.

Red pill : Knowledge, freedom and the (sometimes painful) truth of reality
Blue pill : Falsehood, security and the blissful ignorance of illusion

Holocaust. Industriell eksterminasjon.

Riksavisen mener det er verdt det å lukke grensene, at Regjeringen eventuelt erklærer unntakstilstand, og forbereder militæret på å forsvare grensene med makt for å beholde vår nasjon som vår, som den har vært i tusenvis av år … det finnes ingen mer edel sak som det er verdt å leve eller dø for, i det minste ingen av krigene vårt militære har kjempet på vegne av jødene i første og andre verdenskrig, Afghanistan, Midtøsten, Irak… ‘Militæret’ bør bestå av kristne ‘prester’/invidde, som står på grensen og sier at dere kan få være her for beskyttelse en tid, men når beskyttelse ikke lenger er nødvendig skal dere dra hjem, og samtidig fortelle dem at dette er en KRISTEN nasjon under Israels Gud sin beskyttelse, hvor kongenes Konge Jesus Kristus står over vårt kongehus og styrer deres gjerning, og ethvert brudd på vår moral og kristne åndsbaszis, vil føre til øyeblikkelig utsending. DA vil Gud hele vårt land (2 Chronicles 7:14), og hindre at vi kommer under the Iron Yoke; komme under de fremmedes herredømme.

«Ikke bli forført«, sa Jesus som noe av det siste han sa inkarnert. Humanisme er ikke kristendom, det er sosialisme! Og sosialisme er satanisme (2 Thessalonians 3:10). De som ikke arbeider, skal heller ikke spise, det er Guds Verdensorden. Slik var det i USA og Norge, før den sosialistiske ‘velferdsstaten’. Satan tilbyr noe annet, gull og grønne skoger for å forlede, en metode som skaper svake mennesker, pingler som roper på sin guddom; Staten, for sin overlevelse, og tror deres Faraoer og Nebukadesere vil deres beste. Israelittenes Gud som gang på gang har vist seg å frelse dem fra deres problemer, har de ikke tro og tillit til, men den sosialistiske Staten tror de på (?). Vi vet hvordan det gikk i USSR, nå replikert i og for Vesten.

Ervin Kohns norske CHEKA, 100 års jubileum
http://www.riksavisen.no/ervin-kohns-norske-chekas-100-ars-jubileum/

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring
158   
  
  
    
158
Shares