Kaukasisk Israelisme litteratur

Litteratur for dem som er interessert i å vite mer om kristen kaukasisk Israelisme. Der er flere retninger og vi har lagt ut alt ukritisk uten å gå god for alt i alle bøkene. Leseren må selv trekke sine egne slutninger utifra hvem som er mest kohorent og saklig som en kan ha tillit til. Riksavisens anbefalinger og favoritter er … Continue reading Kaukasisk Israelisme litteratur