- Riksavisen - https://www.riksavisen.no -

Korrupsjon og konspirasjon på høyt nivå i norsk politikk?

Roger Ingebrigtsen ofres av okkultistene. Okkultister i OTO og andre steder vil helst at deres virkelighetsoppfatninger skal bli enerådende i samfunnets diskurs, hvilket er svært udemokratisk.

Vi har tillatt at den trojanske hest parkeres i vår midte. Ved list og forførelser skapes politikken, de som ikke tuter med ulvene tas ut med uredelige og okkulte teknikker. Okkultistene opprettholder sitt hegemoni ved i diabolisere alle andre som ser verden annerledes enn de selv. Resultatet er en satanisering av samfunnet, i betydning at gode mennesker blir onde, krig blir fred og hat blir kjærlighet, og kjærlighet til hat ved retoriske grep.

Dobbelkrysningens mestre. Det er aldri den tilsynelatende mest åpenbare årsak til hendelser som er interessant. I okkultismen må en se bak det tilsynelatende åpenbare, så ligger de relle årsakene til hendelsene der, og som utgjør den primære årsak til hendelsesforløp.

Jeg har dokumentert i denne artikkel, Satanismen i humanismen [1], og Vågåsaken, en satanistisk seanse [2], samt en rekke andre artikle hvordan ‘den røde horde’ i samkvem med dens ‘frilynde’ sosialistiske marxsistiske avlegger liberalismen har meningstyranni i norsk media og samfunnsdiskurs, og jeg har beskrevet satanismen som et samfunnsfenomen. Ingen andre enn de som taler den ene rette lære har tiltrede i dagens åndsmarked i landets ‘frie’ medier.. De kan fritt kalle terrorister alle som ikke er enig med dem, selv om for kristne så var virkemidlet bønn, og ved å sette seg mellom løvene og gladiatorene i stille protest, for å stanse den pompøse eliten i Rom å styre ved folkeforlystelser og for å få slutt på barbariet. Allikevel prøver satanistene å påstå at det er de kristne, de bevisste og de rene av hjertet, som er fyllt av kjærlighet for land, samfunn og medmennesker som utgjør en terrorfare for land og folk… (?). Verden vil bedras.

[3]
Kristne martyrer i bønn på Colloseum for å få stoppet barbariet.

De kristne som fikk slutt på dette, ofret seg selv, i ånden av deres Mester; Jesus fra Nasaret. Deres opponenter var terroristene og drapsmennene, men som vi vet så lyver satanister like lett som de gjør sitt fornødne på andre måter. Alt blir snudd på hodet av dem. Det er deres fortrinn, dette at de mangler samvittighet, og dyrker og vedlikeholder et slikt lemfeldig forhold til sannhet og rettferdighet, at de kan lyve så lett, og skade sin neste ved karakterdrap og retorikk, uten konsekvenser for seg selv, fordi for det første er de feige, og for andre som materialister må de tenke strategisk hva som gangner mest deres karrrierer i kroner og øre, slikt sett er de enkle korrumperbare sjeler, samtidig som de er er av en samme åndelige plattform, eller mangel på åndelig plattform, som sine makter og myndigheter. Derfor finner de aldri noe galt ved noe som helst deres makter og myndighetspersoner gjør. De er brunskjortene til Hitler (SA), og Lenins Chekas, og DDR’s STASIs.

Jeg sier ikke ‘i Arbeiderpartiet’ i tittelen med hensikt, for der er en tverpolitisk ledelse i alle partier som er enig med det som skjer, derfor sier jeg ‘i norsk polikk’. Og disse ledere forleder alle junior politikere til å bevege seg deres vei, siden partikraturet ikke stimulerer til individuell tenkning, men massetenkning, så er det forsåvidt en enkelt sak å styre og kontrollere absolutt alle politikere av lavere rang. En trenger bare å kontrollere lederne i hvert enkelt parti, så går det bra. Vi har dermed ikke syv partimeninger i vårt samfunn. I virkeligheten har vi bare en eneste mening i politikken, som jeg dokumenterer her:

Den sosialistiske Ettpartistaten Norge
http://www.nyhetsspeilet.no/2012/04/den-sosialistiske-ettpartistaten-norge/ [4]

Konspiranoia

Jeg skal her dra en tenkt konspirasjon i Roger Ingebrigtsen saken, for å illustrere hvordan konspirasjonsteoretikere faktisk burde vært ansatt i politiet de fleste av dem, fordi de er trent til å se sammenhenger den gemene uutdannede hop ikke vet noe om i det hele tatt.

Noen vil ha tak i Norges, våres, felles ressurser, og de trenger noen på innsiden innen politikk og næringsliv til å være deres representanter, det er de trojanske hester (plassert og beseiret ved forførelser – okkultisme, jfr. artikkelbildet). Dette er ikke påstander fra forvirrede sinn. Dette kan bevises i form av politiske vedtak som er gjort. Det finnes folkevalgte som ikke representerer folket og deres interesser, men representerer noen vi ikke ser eller vet om. Det må alle ta innover seg. All praktisk politikk og hvordan lover blir til og anvendes tyder på dette. Forholdene jeg snakker om kommer aldri fra grasrota i noen som helst partiorganisasjon, de kommer ovenfra.

Roger Ingebrigtsen saken kan sees i dette bildet. Da gir saken en litt annen innsikt.

Roger Ingebrigtsen henges ut til tørk

Det har lite med hans nominasjonsmotstander Henriksen å gjøre, annet enn som en unnskyldning for å sikre den overordnede agenda. Der er andre hensyn som må tas, må ut fordi han banner i den moderne synagoge? Satans Synagoge? Den som har flest stjerner i partiboken vinner;

«Statssekretær Roger Ingebrigtsen er kritisk til Kjell Inge Røkke og Aker Seafoods i nord og ønsker å opprette et statlig ressursselskap som har midler til å kjøpe tilbake trålkvoter.»

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.8395741 [5]

«– Jeg registrerer at Aker Seafoods og Røkke misliker å være i fiskernæringen i Nord-Norge. Jeg synes vi skal gi ham muligheten til å forlate landsdelen», sier Roger Ingebrigtsen til Nordlys.

Hvordan kom våre felles ressurser på få hender? Fiskeri er bare en del av det. Vannressursene er de neste som skal selges ut til noens venner. Hjemfallsretten vil de også avskaffe [6], slik at eiendomsretten til våre ressurser forsvinner for evig og alltid.

[7]
Det å skulle kjøpe kvotene tilbake frå Røkke blir som å kjøpe ein ny å betre bil til ein råkøyrar så ho kan køyre for fort på ein tryggare måte, mener blogger Skogholt. Og jeg er helt enig.

Er det ikke nominasjonsmøtet i Tromsø som skal bestemme om Roger Ingebrigtsen har tillit eller ikke? Han har jo ikke gjort noe ulovlig? Om ikke nominasjonsmøtet får ta stilling til Ingebrigtsens kandidatur til 1.plassen, så er dette urent trav. Det er jo ikke media, AP ledelsen i Oslo, eller noen andre enn Troms AP’s nominasjonsmøte som skal bestemme om Ingebrigtsen har tillit eller ikke…..

Jeg vil tro at saken foregikk omtrent slik:

1. Den kvinnelige hovedperson som var juniorpolitiker pulte seg til posisjon, makt og inflytelse ved å forføre en senior innflytelsesrik politiker i lokallaget, Roger Ingebrigtsen, og innledet et mangeårig forhold til ham. 17-åringer er igrunn ganske kåte i dagens oversexualiserte samfunn, og de vet å profittere på hva de har.
2. Hun og noen av hennes venner Martin Henriksen og hans samboer Tonje Brenna kom litt i skvis og krangel om nominasjonsplassene i Tromsø hvem som skulle komme først og fremst av Henriksen og Ingebrigtsen, åpen konflikt.
3. Den kvinnelige juniorpolitiker som er blitt 25 år og kommet til 4. plass på listen og til og med blitt fylkesvaraordfører som følge av å ha pult seg til toppen av politikken, måtte ‘lette sitt hjerte’ til Tonje Brenne, som jobber på Statsministerens kontor, i forbindelse med nominasjonsmøtet at hun plutselig så på det mangeårige forholdet for 8-9 år siden som en voldtekt.
4. Den mer rutinerte politiker Tonje Brenna ser mulighetene til å få avansert sin samboer på nominasjonslisten, så hun nevner de ‘intime betroelser’, av noe som alle hadde visst i alle år, på Statsministerens Kontor. Forholdet var jo ingen nyhet i det hele tatt.
5. ‘Noen’ på Statsministerens Kontor ser muligheten til å nøytralisere en politiker som Ingebrigtsen som har gått aktivt ut og vil ta tilbake fiskekvotene til Røkke. Røkke har mektige venner i AP ledelsen, 6 milliard i gavepakke fra dem beviser det, og ‘noen’ anbefaler Tonje Brenna å ta saken videre, og privatlivets ‘småpuling’ eksploderer i media (?). Hvorfor skal vi plages med detaljene om dette, om der ikke er en agenda om å ta ut Ingebrigtsen?
6. Statsminister Jens Stoltenberg ‘ser svært alvorlig på denne alvorlige saken’ og er veldig fornøyd med at Roger Ingebrigtsen har trukket seg fra alle verv og posisjoner. Men hvorfor skulle Roger Ingebrigtsen trekke seg fra noe som helst? Han har jo ikke gjort noe ulovlig, og nominasjonsmøtet må jo få lov å bestemme om han fremdeles har tillit eller ei…. hvis ikke er dette urent trav.
7. Ingen så høyt på strå i AP-politikken vil noen sinne komme med forslag igjen om at Røkkes fiskekonsesjoner trekkes tilbake, på grunn av at han ikke lenger oppfyller betingelsene i konsesjonene, nemlig å levere fisken i Nord-Norge. Noen av Røkkes mektige venner i partiledelsen i Oslo er førnøyd med at Ingebrigtsen ble tatt ut, og at ingen vil true det gjensidig berikende samarbeidet og vennskapet de har med Røkke. Som i Tønne-saken venter payback, men han var nok for hederlig til å ta ‘samarbeidet’ så langt, så snart politiker karrieren er over.. (jeg vet det; konspirasjonsteori, – men jeg nevner ikke navn).

Jeg vil mene at Roger Ingebrigtsens fornuftige forslag om at staten tar tilbake fiskekvotene, våre felles ressurser, aldri vil få grobunn eller bli fremlagt igjen etter hans politiske død, og det alene vil kanskje bevise denne artikkelens imaginære komspirasjonsteori?

Ekstremisters hatpropaganda

Ateistiske ekstremister og fundamentalister vinner stadig frem i samfunnet for sin sak. Selvfølgelig fordi de deler sekulær humanismens ateistiske religion med Jens Stoltenberg. Gro Harlem Brundtland, Siv Jensen og Erna Solberg. Den sekulære ateistiske såkalte humanismen, men som i virkeligheten er en dødelig ideologi som var dominerende i både nazi-tyskland og kommunist russland. Det er ikke bra nok å bare ta avstand fra denne ekstremismen inni oss selv, og hver for oss. Vi må svare, vi må snakke, og vi må møte de ekstremistiske holdningene, uansett hvor de kommer fra. Det må et mye sterkere samarbeid i kampen mot ekstremisme.

Her spiller de uhemmet på frykten, på å skape frykt hos politi, journalister, myndigheter og opinion for å fremme sin satanistiske sak. Pur okkultisme. De som ikke er trent i å gjennomskue okkultisme vil aldri se dette (Jesus; «De ser, men ser ikke. Hører og hører ikke«). Okkultismen kalles mysteriereligioner fra antikken i Bibelen (mystery religions of Antiquity), og kristne og jøder er pålagt å holde seg unna den fordi den er satanistisk i sitt vesen og fører til den evige død, selv om Slangen lovte evig liv bare kunnskapen ble stor nok, og menneskene utviklet seg så langt de ble G-d lik, som guder selv.

Later som de er journalister og forfølger toppolitikere
http://www.dagbladet.no/2012/11/23/nyheter/innenriks/konspirasjonsteorier/ [8]

Thorvald Stoltenberg hengt ut i konspirasjonsmiljøet
http://www.dagbladet.no/2012/11/23/nyheter/innenriks/konspirasjonsteorier/debatt/24498401/ [9]

Veien til konspirasjonstenking
http://www.dagbladet.no/2012/11/30/kultur/debatt/kronikk/24620384/ [10]

Det er mange i politikk og økonomi som ikke liker å få et kritisk blikk på sine aktiviteter, og helst ser at det opphører. De vil helst at det skal være unison oppbyggende og positiv omtale om deres personer og deres aktiviteter. Til det er å si at da er det best å kun gjøre ting som ikke kan kritiseres, å holde sin sti ren, for det er medias oppgave som fjerde statsmakt å kontrollere maktens disposisjoner, og når mainstream media ikke tar oppgaven fordi de er kjøpt av pressestøtte som utgjør over 1 million per år per journalist, så må alternativ media ta den oppgaven.

Okkultistene, ateistene og satanistene i miljøet rundt HEF og Vepsen bruker media uhemmet til å spre forakt, hat, intoleranse og fiendtlige holdninger mot alle annerledes tenkende, og åndelige mennesker, spesielt kristne. Jøder og muslimer har de av en eller annen rar grunn fredet. Grafen under viser vel hvem hovedfienden deres er. For fiender må de ha. Fredelig samkvem er ikke noe for Lenins og Marx ‘røde horde’. Vi kan bare ikke akseptere dette. Sammen skal vi bruke hvert eneste pust som er igjen i kroppen vår, for å bekjempe dette med kjærlighet, dialog, toleranse og respekt for menneskeheten. Vi må rett og slett avsløre satanistene, som har kristendommen som sin største fiende.

[11]
Satanismen som samfunnskraft styrkes fra 2008 til 2012.

Det er jo så populært å hetse konspirasjonsteoretikere i våre dager. Det er selvfølgelig ubehagelig at mange forsker på urene forbindelser, og mye gjøres for å nøytralisere personene bak konspirasjonsforskningen. Det eneste konspirasjonsteoretikere gjør er jo å tenke høyt om folk høyt på strå i politikk og næringsliv, og det er jo nettopp pressens oppgave. Være maktkritiske, og vende hver en stein.

De okkulte krefter hos HEF og Vepsen skaper frykt for de som avslører rusk og snusk hos eliten i politikk og næringsliv, hos journalister, hos politiet, hos PST, hos opinionen, og de okkulte krefter krefter drar gjerne frem små ikke-saker, som saken med Roger Ingebrigtsen, for å skjule de virkelig store graverende saker, og skjule kriminelle elementer innen vår statsforvaltning. Det er okkulte forførelser satt i system, for dem som er trent i å se hvordan disse forførelser regisseres. Dette er røyktepper som legges ut, for å skjule de virkelige forbrytelser, og som ledd i å fremme en agenda, deres agenda, sikre deres åndelige hegemoni over våre samfunn. En negativ oppløsende og kaos-skapende ånd, de evig revolusjonære røde horder, som trives best i kaos og ikke med en viss samfunnsorden. Disse deler åndsimpuls fra de falne engler, er kjøpt og betalt av kjeltringer og korrupte elementer i vårt samfunn. Derfor er de så ekstrem aktiv å søke å hindre at deres oppdragsgivere, deres herrer og mestre ikke blir avslørt. De kan ikke tillate fri tanke, i noen som helst forbindelse, for det kan føre til at det okkulte nettverks metoder blir avslørt. En av metodene er å hausse opp slike små fillesaker, mens saken egentlig har en helt annen agenda. Dette er magikerens triks; få folk til å se på og fokusere på ene hånden, så de ikke ser hva den andre hånden gjør.

Satanister i betydning folkeforførere, løgnere og de som skaper kaos mer enn orden, promoterer urett mer enn rett med følge av at vårt samfunn bryter stadig mer sammen i den satanistiske kaos som følge av sammensvergelsen, de gir seg faktisk ut for å være lysets engler, at det er de som er de gode, og de bruker argumenter som skal fremheve hvordan de er de gode, og alle som sier dem imot er onde. Djevelen selv er kjent for å utgi seg for å være en lysets engel.

De bruker tilforlatelige argumenter for å hevde at de er de gode; kriminalitetsbekjempelse, terrorbekjempelse, omsorg for barn, folks helse, etc, men resultatet blir ALLTID motsatt av hva de hevder ved sin argumentasjon. Da vet vi at de er satanistisk, – de er og bruker okkulte (skjulte) åndskrefter (falske, løgnaktige, etc.), til å forme samfunnet i sitt bilde, altså mer og mer til anti-krist åndens hegemoni over verden og samfunnet..

Farlige ideer

Disse materialister i betydning ‘verdslige’ bygger opp sterkt hat og sentiment imot åndelige mennesker, som ser verden som mer enn en fysisk manifestasjon, men mer som en åndelig erfaring som manifesteres fysisk gjennom materie og kropp. Dette hat og sentiment imot andre annerledes tenkende, vil i enden føre til de blodbad vi så i kommunist Russland og nasizts Tyskland, fordi det er samme ånd som inspirerer begge bevegelser, sosialismens røde edomistiske ånd, og disse krefter representerer og beskytter alltid de makthavere som har ‘Edoms røde ånd’, den røde horde, altså en rød verdslig materialistisk revolusjonær anti-spirituell ånd. Deres fremovoksende hegemoni og dominans i samfunnet, vil endelig ende med blodbad, når de i sin endløsnung vil eksterminere alle som ikke tenker som dem, for de kan ikke klare å leve i harmoni med andre som ikke tenker som dem. Det er umulig for dem, denne røde ånd favorisere kun sine egne, og hater ekstremistisk og fanatisk alle andre.

Mange i demokratiet misliker den sjelløse byen, raseblanding og feminiserte menn. Man kan mislike den mekaniske vestlige fornuften, og den sekulære ateistiske rasjonaliteten som innebærer et farvel til Gud, familie og nasjonalstat, fritt sitert en hatefull, bare at jeg bruker det andre veien. Denne demokratiske rettighet å være uenig med satanistene, blir av satanistene betegnet som hat, og en demokratisk motbevegelse mot deres hegemoni og dominans demoniseres, slik at satanistene skal få fremdeles dominere de demokratiske institusjoner, innklusivt media. I virkeligheten er det de som tar seg av hatet mot annerledestenkende, og det er historisk ‘den røde horde’ altså bevegelser som står i ledtog med myndigheter som har mest blodstenkte hender, vi snakker her milloner på millioner, summen er 120 millioner forrige århundre. Vi har ikke fascister uten at de står i ledtog med myndigheter. Det blir en retorisk skivebom å kalle enkeltpersoner fascister. Det er en bevegelse, hvor alltid myndighetene må være med på agendaen.

Grunnen til at de hater kristendommen glødende og esktremistisk, fanatisk hat, er at det er kun den av de monoteistiske religioner som har ordforråd til å beskrive deres mørke agenda, og alle andre er for redd for sine begredne liv – for disse krefter dreper like lett som de sprer om seg med ondsinnet retorikk – til å tørre å si dem imot.

Slangen i paradiset

Disse krefter har samme inspirasjon som den gamle slange i Edens hage som lovte folk kunnskap og visdom (‘Vitenskapen’ og rasjonalitet, kaller de det) om de forkastet G-d. G-d holdt folk fanget i uvitenhet mente Slangen, så folk måtte bryte fri fra fangeskapet lokket denne falne engel, og det var deres guddom Lucifer, Lysets Engel, Morgenstjernen, som skulle befordre dem friheten og illumineringen, og idag skjer dette ved å måtte omfavne den åndsløse ‘vitenskapen’, og med vitenskapen så mener de den ateistiske gudsfornektende del av vitenskapen som tjener deres interesser. Ikke alle deler av vitenskapen som støtter deres form for vitenskap. Det er ingen betingelse for vitenskap at den er ateistisk eller satanistisk. Deres kunnskap og visdom er like fåfengt som den alltid har vært, hvor hodets kunnskap ikke blir parret og dominert av hjertets kjærlighet, der vil det til slutt ende med blodbad i deres samfunn.

«Whosoever transgresseth, and abideth not in the doctrine of Christ, hath not God. He that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son. If there come any unto you, and bring not this doctrine, receive him not into your house, neither bid him God speed: For he that biddeth him God speed is partaker of his evil deeds» (2 John 9-11)

Sannheten var at før syndefallet, så levde folk i pakt med naturen, med naturetten, med de åndelige riker og med G-d. Helt fri. Fritt for konkurranse, ingen lovløshet, ingen drap, fordi menneskene hadde G-d’s Lov skrevet i sine hjerter. Alle behov var ivaretatt ved overflod som ikke menneskene trengte å gjøre noe som helst for å få. Ved syndefallet begynte lidelsen som menneskene selv hadde påført seg ved å følge HEF’s resept, og ved syndefallet måtte menneskene spise sitt brød i sitt ansikts sved. Konkurranse og survival of the fittest kom inn i verden.

Denne anti-åndelige survival of the fittest, hvor mennesker sees på som dyr, er også dominerende innen forretningsverdenen naturlig nok.

Mennesket er skapt råttent

Det er lenge siden jeg sluttet å tro på at det er det gode i menneskene som råder. Jeg følger heller Bibelen, at det er de mest nedrige egenskaper i mennesket som er dominerende til enhver tid. At mennesket er født syndig, og vil forbli syndig, så lenge de ikke avsløres, eller til de eventuelt blir født på ny og får Kristus sin ånd internalisert i sin person og sitt vesen.

Så hva jeg tenker og skriver i denne saken er hvordan jeg som økonom ville potensielt kunne organisert meg for å profittere mest mulig på andres bekostning, på felleskassen, om jeg hadde fått muligheten (?) Vi vet faktisk ikke hvilket moralsk ståsted vi inntar før vi får fristelsen servert…. Jeg kan godt sette meg i kjeltringers sted, og da ville jeg gjort det nøyaktig som vi ser det utarter seg; det drypper sikkert litt av disse penger tilbake på politkerne som deltar når de er ferdig i politikken, om de putter penger i noen industri-tycooners lommer mens de sitter i posisjon…. Er ikke dette logisk? For mennesket er grunnleggende et tvers igjennom uhederlig vesen, så lenge de ikke har blitt bitt og omvendt av Kjærlighetens Ånd til som tenker mer på nesten, til sine medmennesker og Alt Som ER, enn seg selv (jungelens lov foretrekkes vanligvis av disse).

Tore Tønne fikk jo en stilling i Aker-systemet som ‘payback’, men han spilte ikke med på rette måten, var nok for hederlig, og tok sin død av det.

Og jeg klandrer overhodet ikke Røkke. Han benytter seg bare av de muligheter han har av å ha partiboken i orden, og venner på de rette stedene, hvor de sammen kan profittere på våre penger. Jeg klandrer folkevalgte for å seile under falst flagg, og delta i dette og lignende bedrag, for å profittere. For å selge ut våre felles ressurser til enkeltmennesker, for at de politiske personer som deltar kan profittere og få payback av det senere i sin karriere når de er ute av politikken.

Jeg skrev et par artikler i sin tid om hvordan Røkke har venner på topp i AP som stapper alle lommene hans fulle av penger på ymse måter. Paybacktiden kommer tidsnok….

Jeg søkte proforma på samme grunnlag om 200 million bare fra staten, støtte som Røkke fikk, loven skulle være lik for alle, men jeg fikk aldri 6 milliard. Jeg har jo ikke partiboken i orden jeg …

Selveierdemokrati i Norge
http://www.riksavisen.no/?p=481 [12]

Jeg fikk aldri næringsstøtte. Ikke 6 milliard. Fikk ikke 6 kroner engang… Dermed er noen skyldig meg noe karma, for jeg søkte ikke for å berike meg selv, men som selveierdemokrati, hvor arbeiderne selv skulle eie sine produksjonsmidler, slik at ingen enkeltpersoner skulle profittere på felleskassen….. men dessverre skulle klassekampen opprettholdes for enhver pris. Kastesystemet måtte bevares, for om hele folket hadde blitt eiere av sine produksjonsmidler og sin arbeidskraft, så hadde det ikke blitt så bra for de som konspirerer for egen gjensidig berikelse i politikk og næringsliv…..

Og uten den kunstig skapte klassekampen, og det kunstige skillet mellom arbeidere og kapitalister, så hadde jo både AP og LO mistet sin eksistensberettigelse, når alle arbeidere hadde blitt sine egne kapitalister, eide sine egne produksjonsmidler…..

Noe av det mest latterlige jeg finner med kommunismen og sosialismen er hvor ekstremt arbeiderklassen og proletariatet beskytter sin patriotiske kapitalistiske klasse. Denne klasse har en egen stjerne i Kina’s flagg. Det kommer selvfølgelig fra det sørgelig faktum at Marx Levy’s oppdragsgivere var storkapitalister som selvfølgelig ikke finansierte Marx Mordecai Levy’s ranting for å utslette seg selv……, tvertimot fikk de det som de ville, hele proletariatet måtte tro på at de trengte disse påfugler, om ikke gikk alt i hundene. Jeg kan ikke annet enn å beundre dem, hvor lur de var/er…. 🙂

Fascismen blomstrer i samfunnet

Fascisme er per definisjon et samrøre mellom myndighetspersoner og industri-tycooner.

[13] Jeg ser alltid etter de okkulte beveggrunner og agendaer, så også i Ingebrigtsen saken. Quo bono? Vi lever i en tid med fantastiske forførelser og okkultisme. Røyktepper alle vegne…… har jeg rett vil noen beskytte fascismen, som etter Musoulinis definisjon er samrøre mellom myndighetspersoner og industri-tycooner, som profitterer i lag…

Anbefaler boken ‘Friendly Fascism’ av Bertram Myron Gross, ikke bare i Amerika?
http://www.amazon.com/Friendly-Fascism-Face-Power-America/dp/0896081494 [14]

En klarer ikke å overta norsk næringsliv og fiskeressurser av å pusse opp noen leiligheter i Seatle, og fiske noen fiskepinner der. Det må finansiering til, med andre ord må noen stå bak.

I den uautoriserte biografien [15] om Røkke skrevet av Gunnar Stavrum sies det at Røkke fikk råd om å oppsøke en gammel polakk når han kom i pengeskvis i Seattle, som fortalte ham de forløsende ord, hvem han skulle oppsøke for å redde sin forretning, og få finansiering til sine store ekspansive planer som til slutt skulle overta norsk næringsliv, på vegne av hvem?

Åpenbart har Roger Ingebrigtsen kommet på kant med disse krefter av Røkkes Venner i Arbeiderpartiet…… de som deler ut penger til sine venner….. de deler kanskje internasjonale venner også?

Enhver idiot kan jo bli milliardær om alt som skal til er partiboka i orden og vennskap med Jens & Co., som rundhåndet deler ut våre penger til sine venner…. som belønner dem tilbake så snart de er ute av politikken med noen gode ‘styrehonorar’, fordragshonorar, bonuser o.l. Og slik går jo den evinnelige onde sirkel…..

Jeg husket at Dag Terje Andersen var sentral av tappingen og overføringen til sin venn Røkke av 6 milliard. Jeg mener å huske at jeg stilet min søknad om næringsstøtte på noen hundre millioner til nettopp Næringsminister Andersen, fordi jeg trodde – dum som jeg var – at loven var lik for alle, alle hadde samme muligheter i dette samfunnet…. Ja, så dum kan man være å tro på slikt….

Vi kan bare spekulere hvem som står bak vår hjemlige fascisme. Siden Aker er et privat selskap kan ingen finne ut hvem de store pengene kanaliseres til. Vi ser bare hvordan Røkkes administrasjonshonorar brukes vi.

Der er mange forslag der ute;

  1. Russerne
  2. Sionistene (Gud’s Utvalgte folk som skal være eiendomsfolk og eie hele verden)
  3. Bilderbergerne (eller de som står bak det nettverk, jfr. § 2)
  4. etc. Fritt frem å spekulere……

Konspirasjonsteori? Kanskje… men det er jo virkelig ok å trene de små grå av og til, tenke litt annet enn alle andre, er det ikke?

Exit fiskeressurser

Skal bli spennende å se hvordan Ingebrigtsens nominasjonsmotstander Henriksen vil stille seg i denne saken, og lignende saker …. Jeg vil tro han har lært sin lekse, og vil ikke ta opp et slikt forslag som Ingebrigtsen gjorde. Det er slik røykteppene, de okkulte forførelser får fokus bort fra de store saker, med å vinkle så stort og bredt slike fillesaker som dette…… Satanistene jobber overtid for tiden….. Kommende politikere lærer hva de skal mene, og hva slags forslag som er uspiselig slik, på den harde måten. De som ikke går i flokk er dømt til å bli tatt ut, ved slike mediakorsfestelser for et helt vanlig seksuelt forhold, som vi ser i disse dager.

Jeg vil foreslå at staten betaler tilbake det som var betalt for fiskekvotene, og ikke et øre mer. Og deles ut til privatpersoner som driver småskalafiske, som holder sine lokalsamfunn med jobb og mat. Om ikke de tas tilbake til nominell pris, kan fiskekvotene brukes til å urettmessig overføre felleskapets midler med ublu priser til folk med partiboken i orden, og deres personlige og deres venners berikelse. Dette vil jeg advare mot. Mennesket er født uærlig og ‘syndig’ ifølge Bibelen. Vi må ha kontrollmekanismer i samfunnet som tar høyde for det faktum, alt annet er dårskap og dumskap, å tro at ikke noen vil profittere på fellesverdiene om ikke ved litt korrupsjon.

Relatert lesning

Bilderbergernes gavepakke til Røkke

http://www.riksavisen.no/?p=1332 [16]

Fra Trellekår til Frie Menn

http://www.riksavisen.no/?p=526 [17]

Spread the love - Sharing is caring
[18] [19]
[20]
[20]
[20] Tweet [20]