Kudos til dommerne Mari Marstrander og Inger B. Gjerde ved Tromsø Tingrett

Vi er jo aktiv i å kritisere alt og alle av Satans ormeyngel som gjør urett, utav sin spesialkompetanse beherske kunsten til å lyve og bedra. Det er bedre å prise lyset enn å fordømme mørket heter det..

Kunnskapen øker i disse siste dager (Daniel 12:4) og mange ting som gjøres i mørket blir brakt frem i lyset (Luk. 8:17). Sannheten vinner terreng, så nå er øyeblikket for å slå til med Åndens sverd, som er Guds Ord i Bibelen (Eph. 6:17), og i den Hellige Ånde. Nå er tiden vi må som Guds påtalemakt si ifra.

I tingretten i den saken beskrevet her

En Herrens Stridskvinne; May-Helen Sagnes mot et gjennomkorrupt rettsystem i Lovløshetens Ånd

var Cato Berglund heldig med å få en sannferdig og ærekjær dommer i Tingretten, som ønsket å gjøre jobben skikkelig etter loven. Denne rettvishet vil ganske raskt bli dratt av unge dommerfullmektig Marstrander, dessverre, av de eldre satanister i domstolen;

«Inger B. Gjerde som tok inn saka, og har mer enn 20 års fartstid i domstolen, sies å være en kvinne med bein i nesa – og visstnok ganske upopulær blant enkelte. Dommeren som dømte saken i tingretten var Mari Marstrander – nyutdannet og fungerte som «Dommer med spesiell tillatelse» – hun hadde Inger B. Gjerde som mentor og var bl.a. ute og konfererte med mentorer da hun førte saken, og når hun var usikker, – noe hun også åpent sa da retten ble satt: » «jeg har mentorer på bakrommet som jeg kanskje må konferere med underveis dersom det er noe jeg er usikker på» – og hun var vel ute 2 ganger for å rådføre seg med disse«.

En ærlig dommer. Sjelden sort.

Mari Marstrander opplyste om, da retten ble satt, følgende:

«Retten vil utelukkende se på og ta stilling til bevisene og dokumentene i saken» – hvilket hun da også vitterlig gjorde. Hun inntok ikke noe muntlig og la det til inntekt for «sannhet» – dette sa hun etter at motparten offet og akket seg høylytt i rettssalen – og da de der også forsøkte å komme seg unna ved å peke på for en jævel Cato var, og hvor vanskelig person han var. Dette ville hun ikke høre snakk om,  – hun ville kun se hen til alt som var skrevet og dokumentert ift. saken.. ()..» – May Helen Sagnes

https://www.riksavisen.no/en-herrens-stridskvinne-may-helen-sagnes-et-gjennomkorrupt-rettsystem-i-lovloshetens-and/

«Av dommen [tingretten] fremgår det også tydelig at det blir veiet for og imot ift. selve kjøpekontrakten og diverse lover & regler som angår denne. Da retten ble satt i Nord-Troms tingrett v/dommerfullmektig Mari Marstrander forsikret hun at saken ville bli behandlet juridisk ut fra de dokument som forelå i saken og de bevis som var blitt fremlagt for retten. Dommer som vurderte sak og tok den inn i tingretten var Inger Bonnie Gjerde og hun har mer enn 20 års fartstid i domstolen. () og som dommerfullmektig Marstrander så riktig påpekte i retten at var udokumenterte utsagn og ville ikke bli tillagt vekt.» – Cato Berglund

Slik skal det gjøres. Ta opp KUN det dokumenterte. Ikke ta løgnernes påstander ad notam, ALT alle sier må sjekkes mot faktum, dokumentasjon, virkeligheten. Det er ikke rart vi har Baneheia, Tengsaker, Liland, Moen, når dommerne rører inn alt som blir løyet i sakene som «sannhet»… like løgnaktig som dommerne selv, krake søker make… dette er nok for mye å lese for de fleste dommere;

Vedlegg 3-c 30868332 Troverdighetsvurdering og løgnavsløring

 

«Da anken ble behandlet i lagmannsretten derimot, ble ALT av dokumenterte bevis og fakta tilsidesatt av Jussi E. Pedersen, Susann F. Skogvang og Ingvild U. Jacobsen, – og det ble utelukkende lagt vekt på muntlige udokumenterte utsagn!» – May Helen Sagnes

De laget faktisk en helt ny sak av det i Lagmannsretten. Foreningsrett. Behandlet ting de ikke var bedt om å behandle av saksøker, jfr. Tvisteloven 11-2 Rettens forhold til partenes prosesshandlinger. Jeg mener at konspirasjonen mellom Satans ormeyngel er ganske så godt dokumentert…. De fleste dommere er løgnere selv, og identifiserer seg dermed mest og best med løgnerne fremfor seg. Der er ikke «ankerett» i Norge.. der sitter ingen i høyere rett og passer på sine kolleger i lavere rett, tvertimot passer de på at vi som søker rettens beskyttelse ikke kan gjøre og si noe som setter deres kolleger i lavere instans i forlegenhet. Juristene beskytter mer hverandre, enn klienten. De får sin lønn om de taper eller vinner for klienten. Begge advokatene, og dommeren, er glad til… spiller ingen rolle for dem hvilket faktum og hvilken part som vinner, de får alle samme betalt i alle tilfeller, derfor velger de seg jurist kollegialiteten.

Vi har opprettet en Rettsikkerhetsgruppe her, hvor vi skal samle nok saker til å lage et gruppesøksmål mot DA på arbeidsgiveransvaret for elendig opplæring av dommere, vi skal ta korrupte dommere, som drar andre hensyn enn bevisene inn i sine dommer, til fordel for den part som er deres «darling» (korrupsjon, å gi sine darlinger «utilbørlige fordeler de ikke har rett til«). Snart ingen dommer greier objektivtetskravet, så vi kommer ganske snart til å ha hundrevis av saker (meld deg inn om du har slik sak);
https://www.facebook.com/groups/norskrettssikkerhet

I Dreamed I Saw St. Augustine (Bob Dylan Cover) by Jessica Rhaye and the Ramshackle Parade

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring