- Riksavisen - https://www.riksavisen.no -

Norge finansierer Den Nye Verdensorden

Julenissen er aktiv i desember 2007:

Raus helsehjelp fra Stoltenberg

10.12.07. Washington/Oslo (ANB-NTB): Jens Stoltenbergs (Bilderberger) globale helseengasjement har utløst et bidrag på 567 millioner kroner til pilotprosjekter i regi Verdensbanken.

Meningen er at pengene skal gi bedre helsesystemer i de fattigste landene. Overføringene er en del av de 5,5 milliarder kronene som Stoltenberg lovte skulle gå til å redusere dødeligheten blant gravide og fødende kvinner og nyfødte barn under et besøk i New York tidligere i høst.

http://www.siste.no/Innenriks/politikk/article3151330.ece [1]

Palestina får 760 millioner fra Norge

17.12.07: Norge leder giverlandskonferansen, og utenriksminister Jonas Gahr Støre lovet 760 millioner i støtte neste år. Halvparten av pengene skal gå direkte til de palestinske myndighetene.

http://pub.tv2.no/nettavisen/verden/article1499337.ece [2]

Gir milliarder for å redusere avskogingen

09.12.07. Oslo (ANB-NTB): Regjeringen legger inntil 3 milliarder kroner på bordet de neste fem årene for å redusere avskogingen i tropiske regnskoger.

http://www.siste.no/klima/article3179143.ece [3]

Og Gro (Bilderberger) skal styre pengene. For å være helt sikker på at de havner i rette lommer, deres kompiser i Verdensbanken, les; den internasjonale korrupte elite:
http://www.siste.no/Innenriks/article3179940.ece [1]

Kommer ikke til å være mye skog de redder, spesielt ikke med Gro til leder, men Bilderbergenes / verdenselitens agenda får en kraftig kapitalinnsprøytning.

Oljefondet er sikkert i samme klasse som den utenlandske formuesoppbygging som skipsrederne har blitt pålagt av myndighetene (fra Gerhardsens tid) som ledd i «stay behind» operasjonene. «Pengene i Sveits skal graves opp, uansett hva regjeringsadvokaten, justisministeren og deres bakmenn måtte ønske.», sier Herman Berge i sin artikkel her [4] :

«At det finnes penger, er det ingen tvil om. På ordre fra statsminister Gerhardsen og statsministrene etter han, har rederne – som nevnt ovenfor – blitt pålagt å skjule store deler av sin formue i utlandet, for a rainy day, som de sier. Det er ikke jeg som sier dette, men Arnljot Strømme Svendsen [5], mangeårig professor på Handelshøyskolen i Bergen. Pengene er aldri blitt hentet tilbake til Norge, og har heller aldri vært en del av nasjonalregnskapet, noe Finansminister Kristin Halvorsen i et ullent svar bekrefter til meg [6]. Hun går klokelig ikke inn på statens ansvar overfor pengenes rettmessige eiere. »

John Perkins som har skrevet en bok med tittelen «Confessions of an Economic Hit Man«. Han forklarer hvordan hans jobb var å bestikke ledere i den tredje verden til å ta imot lån de aldri greide å betale tilbake, mot at amerikansk industri fikk overta ressursene. Dersom noen motsatte seg, ble de fjernet med makt eller i siste instans, invasjon.

Han jobbet veldig tett sammen med Verdensbanken og IMF (International Monetary Fund), sier han i artikkelen her:
http://www.democracynow.org/2004/11/9/confessions_of_an_economic_hit_man [7]

Nå har jo eliten plyndret alle fattige land og land med diktatorer og vi ser nå at de går for rike og stabile land som Norge.

Samfunnsøkonom Arno Mong Daastøl siterer Geoffrey Gardiner, pensjonert direktør i Barclays, Storbritanias største bank, er i Dagens Næringsliv den 10/12-2007 i innlegget «Et helt folk i oljetåka [8]«: «.. i praksis gir Norge mesteparten av oljen vekk«. «Det er en demokratisk plikt å gå til bunns i hvordan et helt folk har blitt feilinformert og (selv)bedratt«, sier Daastøl.

«Oljepenger utgjør derfor krav og fordringer på utenlandske ressurser – ikke på norske ressurser. Oljepenger kan derfor utelukkende brukes til import – eller gis vekk til utlandet.», sier Daastøl i artikkelen Annerledespenger [9].

Etter at det er avslørt av Herman Berge hvordan myndighetene ved Gerhardsen og alle hans etterfølgere (som alle tjener samme herrer), påla rederne å holde mest mulig av sine inntekter utenfor Norge, som ledd i «Stay Behind» krisekapital, kan vi spørre om det også ikke er det samme som skjer med oljefondet, at det er en overføring til «Kretsens» kompiser, den globale elite, i Bilderberger nettverket og annet, samt en finansiering av vårt hjemlige Gladio’s (Okkupasjonsberedskap, eks. Stay Behind’s) aktiviteter.

Jfr. hvordan Saudi Arabia’s oljeformue gikk med i sin helhet til USA for «krigshjelp» under Kuwait-krigen. Beskyttelsespenger i ren mafiastil. Vi har jo «allierte» som trenger pengene mer enn oss, må vite. Er det avdrag på krigshjelpen under annen verdenskrig vi fremdeles betaler? Jfr. artikkelen «Rettsstatens Historie [10]» her.

Vi kan forvente en Terra-sak i mye større dimensjoner med oljeformuen. Det kommer til å se ut som en ulykksalig hendelse, men en villet utgang for «Kretsen». Noen småfolk som megleren i Terra blir tatt, mens de med ansvaret, politikerne, går fri. Så lenge pengene havnet i deres kompisers lommer spiller det vel ingen rolle.

«Korrupsjonskultur, kameraderi og tillitssvikt i Norge, heter juss professor Carl August Fleischers siste bok. Nedenfor skal dere få stifte direkte kjennskap med denne destruktive kultur som utøves av statens aller høyeste tjenestemenn, tilknyttet noe vi alle – eller mange av oss – trodde at var et avsluttet kapittel av den mørkeste delen av Norsk etterkrigshistorie: Okkupasjonsberedskap, eller tidligere Stay Behind, og dets infiltrasjon i norske domstoler. Opprettholdelsen av dette paramilitære nettverket er i strid med EU’s Resolution on Gladio [11] (22.11.1990)«, sier Herman Berge her [4].

NRK hadde et TV program i 1994 som projiserte et fond på 5-6.000 milliarder kroner i 2004, beregnet med en oljepris på 60 USD fatet. Oljeprisen var langt høyere enn det. Hvor har differansen på dette, og dagens 2.000 milliarder (2007) tatt veien? Sannsynligvis samme veien som skipsredernes utenlandsformuer, pålagt av de skiftende regjeringene. Skattefritt. Til bruk for dem, til å utarme og ødelegge vårt land, og for deres umettelige grådighet samt for å trygge og befeste deres makt.

Finance Credit, Interum Justitia og Hurtigruten er nevnt som lignende saker for slik kapitaloverførsler som vi ser i Terra-saken. Slumpene som er igjen av oljefondet neste ut…..

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  Tweet [12]
  •  
  •  

Facebook Comments