Norge og USA; De kristne Fyrtårn, som ble jødisk og kom under Forbannelsen

Jonathan Cahn er en jødisk rabbi (Matthew 23:8), kaller seg kristen, men identifiserer seg altså med den gruppe mennesker som fikk Jesus drept, derfor er jeg alltid skeptisk hvor og hva budskapet deres har feil som lurer folk bort fra det sunne kristne evangelium, inn i Satans fangarmer, for Bibelen sier deres stamme har «Satan til Far som var en løgner fra begynnelsen«. (John 8:44)

Da Amerika var kristent Nye Jerusalem, var det et fyrtårn for frihet, av godhet og Abrahamsk rettskaffenhet i verden (‘eksempel for nasjonene’, som var/er Israels oppdrag, Isaiah 49:6, Genesis 22:18, Isaiah 61:6). Slik rettskaffenhet som skaffet Abraham favør hos Gud, slik ble våre land Guds velsignet. I mange, mange år.

Israelsfolkets mandat (FOLKET, ikke landet fylt med satanister fra Gog & Magog, jfr. Rev. 2.9 & 3.9) skulle være «lyset for nasjonene». USA / Europa var det, hvor de virkelige Israelitter bor. Jeg sliter med å se hvordan jøder med sin egregore gud Satan skal gjøre det, for de tenker bare på seg selv, meg, meg, meg. Gud har forkastet jødene som sine vaktmenn og eksempel for nasjonene for 2000 år siden, hva slags ‘Lys for Nasjonene’ er det å få den i beskyldningene uskyldige Jesus korsfestet og Stephen steinet da? De har aldri beklaget dette. Gå til Israelittene (i utlandet) sa Jesus til apostlene. Det gjorde de. De dro til Europa, og Asia Minor, fordi det var dem han var sendt til ((Matt 10:5-6, 23)), det var de som skulle gjøre Guds Vilje og bringe Evangeliet til hele Verden. Ikke de falske og notoriske bedrageske løgnaktige jødene (aka edomittene) som utgir seg for å være Israelitter (identititetstyvery)(Matt 15:24).

Men jeg klarer ikke å se hvor Cahn lurer noen her. Det er et veldig reellt og teologisk sant budskap, at Amerika faller fordi de har forlatt Gud, som Norge gjør.

MUST SEE! Prophetic Word to America – Jonathan Cahn At ‘The Return’

Men Cahn forteller ikke HVEM som har ansvaret for at Amerika falt fra nåden og blir ødelagt, at USA ble judifisert inn i Babylonske satanismen fra Hollywood og korrupte Washington.

Historien om ødeleggelsen av Amerika har nok en side som jødiske Hans Rustad ikke vil fortelle dere heller .. Amerikas ødeleggelse startet i 1913, når Federal Reserve system ble stiftet.. De jødiske eierne av Federal Reserve ble rike på renter på ‘penger’ tatt utifra luften, men Amerika blir mer og mer fattig, folket utarmet, og landet ødelagt..som en ny Weimar republikk. Jødene elsker sexuelle perversiteter vi kristne misliker og forbyr, de åpner jødene opp lovgivingen for. Alt perverst blir lovlig hvor jøder hersker.

“The decay of moral values in all areas of life—the period of deepest German degradation—coincided exactly with the height of Jewish power in Germany.” — Dr Friederich Karl Wiehe, Germany and the Jewish Question. [1]

Mødre måtte selge sine døtre for seksuelle tjenester for å få seg mat. Er det slik dere vil ha det? Så skal dere bare forkaste Kristus og kristne, og klappe frem deres jødiske Herskere, eller de som som tjener deres globalistiske sataniske antikristne Verdensrike, slike som Erna Solberg.

Når nasjonene forlater Gud, forlater Guds velsignelser dem og deres nasjoner, da får de klare seg på egen hånd, og Satan trår velvilllig til som åndsfyrste og er deres ‘onde hyrde’ , for de vil ikke ha ‘den gode Hyrde’ lenger.. Jesus Kristus.. Messias, the One and Only.


EUROPA:
Den gamle verden. ‘Øyene i Nordvest’. Til hvor de Ti tapte Stammer utvandret og satte bo fra gamle Israel.

USA: Den nye verden. [I]SaacSons -SaxSons nye JerUSAlem, hvor Israel ble forent i år 1776 etter 2520 års adskilthet fra 745 BC, som straff i diasporaen for deres synder – 7 tider.

https://www.riksavisen.no/gog-og-magog-krigen-er-godt-igang/

Så ble Amerika og Norge jødisk – invadert og okkupert av det jødiske Gog & Magog folket, og det ble multikultur fremfor kristen monokultur. Fra å være forbudt i våre lover lenge før § 2 i Grunnloven av 1814, så ble de raskt våre Herodiske og Kaifas herskere når de ble tillatt å komme hit. Fiender av alt kristent, et brennende kristenhat. Amerika ble jødisk Nye Babylon mer enn det kristne Sion – Nye Jerusalem, hatet og forraktet, like mye som den sataniske terrorstaten og røverreiret i Midt Østen, forbannet av Gud, lovprist av mennesker.

Her er hvorfor de gjør tikkum olam på alle kristne nasjoner, ikke bare Amerika. Slik at de skal fylle vakuumet, The Great Reset. De vil gjerne ha hele verdens ressurser og være lederskapet, ikke bare Israel. Hva de har vært i det skjulte i hundrevis av år, verdens lederskap, vil de nå være i det åpne. Der finnes ikke en eneste krig/verdenskrig som ikke har vært for Israel og jødenes sak.

Rabbi Shmuel Eliyahu: America is collapsing, Israel must fill the vacuum
Israel is sound and is called upon to take its place in leading the world’s values. This is the outline that G-d promised Abraham. Op-ed.

https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/294610

Jeg ruller meg rundt på golvet og ler så jeg holder på og miste pusten, hikster etter luft. Disse jødene er jammen morsomme. Nå skal de Reparere verden, bli de Nye Jesuser. «Rebuilding the World», sier de, etter at de har ødelagt den (den kristne delen av den).

Nå skal deres okkulte Fugl Fønix reise seg av asken de har skapt, amerikanske og europeiske sivilisasjonene de har brent ned. De har jo ikke vært istand til å skape et vellykket lokalsamfunn engang de siste 2000 år, uten at de kaukasiske Israelittene, Amerikas kristne befolkning, sender dem i Israel 5 billion dollar per år i dagdrivertrygd. Jødene klarer ikke leve og skrape sammen til sitt eget underhold, uten de får trygd av noen kristne som har medynk med dem. De er forbannet av Gud for å korsfeste Kristus. Hvordan kan de innbille seg at deres gud Satan (Åp. / Rev. 2.9 & 3.9) vil kunne være dem til hjelp for evig tid? Bibelen sier Satan kun har en begrenset tid til rådighet (?), ref. Åp. / Rev. 20:7.

Jewish Dominance Of America – Facts Are Facts
https://rense.com/general59/sdom.htm

Chinese Believe Jews Control America, So Why Aren’t They Accused of ‘Antisemitism’?
https://christiansfortruth.com/chinese-people-believe-jews-control-america-so-why-arent-they-accused-of-antisemitism/

“Du vet veldig godt, og de dumme amerikanerne vet det like godt at vi kontrollerer deres regjering, uavhengig av hvem som sitter i Det hvite hus. Ser du, jeg vet det, og du vet det at ingen amerikansk president kan være i posisjon til å utfordre oss selv om vi gjør det utenkelige. Hva kan de (amerikanerne) gjøre mot oss? Vi kontrollerer kongressen, vi kontrollerer media, vi kontrollerer show biz, og vi kontrollerer alt i Amerika. I Amerika kan du kritisere Gud, men du kan ikke kritisere Israel … ” – Israelsk talskvinne, Tzipora Menache

“You know very well, and the stupid Americans know equally well, that we control their government, irrespective of who sits in the White House. You see, I know it and you know it that no American president can be in a position to challenge us even if we do the unthinkable. What can they (Americans) do to us? We control congress, we control the media, we control show biz, and we control everything in America. In America you can criticize God, but you can’t criticize Israel…” – Israeli spokeswoman, Tzipora Menache

Kristensionismen til Sion Yppersteprest Kjell Furnes et al, Israels Venner, ‘pastor’ Jan Hanevold og redaktør Finn Jarle Sæle blant noen få andre, har disse Ulver i Fåreklær gjort nesten hele norges kristne befolkning til Jøder Light, de tilber jøder mer enn Jesus. Satan har vært svært virksom i Norge etter andre verdenskrig. De har vært flinke. Hadde det ikke vært for meg, og to kristne forfattere til i Norge, så hadde deres hegemoni vært 100% #SatansSynagoge kontroll over norsk «kristenhet», hvor å være kristen gjøres til = sionisme, når det faktisk er satanisme. Vi holder lampen «på åsen» Jesus Kristus høyt. Fyrtårnet vil lyse på denne åsen her, så lenge Gud vil jeg skal leve i denne satandominerte dimensjonen. Disse to personene har nok hovedansvaret for å avkristne, og judaifisere Norges kristne, de har lurt gamle damer og barn til å forlate det kristne evangelium til fordel for sin jødetilbedelse. Disse få personene har personlig avviklet kristendommen, og erstattet den med jødetilbedelsen og jødedommen. #Kvernsteinen

Når Satan trår til som sjef, da får det kopuleres i alle hull, i alle hjørner, kroker og kriker av det karnalske Helvete de skaper seg.. de storkose seg over sitt moralske dekandente forfall, de skryter av sine verste perveriteters ‘frihet’ (Slangens list) som ‘fremgang’, tåpene og dårene, alt blir opp ned i forhold til hva det var under Kristus som våre kongers Konge. All moral synker, går faktisk nedenom.

Sick societies. In the lake of fire with them, and all that is allowing children to loose their innocence by this.

Men pass på mannen, sier han at jøder og midt østen israelitter idag er Guds Utvalgte Folk kollektivt, av blod og rase, da lyver han. Det er de kristne som har Guds Ånd, som er Guds Utvalgte Folk, de som har fått Guds Ånd, den Hellige Ånde…

Abraham vant favør hos Gud av sin Rettvishet, av sin Ånd, ikke av sitt blod eller sin rase. Derfor sier Jesus at har vi Hans og som Abrahams ånd, da er vi Guds Barn… vi har blitt Rettvis, Rettferdig, vi har blitt gjort om til Gudebarn, fra våre medfødte dyriske menneske Selv.

Vi kan være omskjært både her og der, men er vi ikke omskjært på hjertet, så har vi ikke fått den Nye Ånden, the Great Reset, som Guds Folk MÅ ha for å komme ut fra Adams og menneskehetens felles syndefall. Å omskjære penisen er for Satanister, omskjærer en sitt hjerte og blir snill og gudelige, da er en virkelig Guds Barn, av Guds ånd… som Abraham..som Jesus…

I 1000 år hadde Norge Jesus Kristus som sine kongers Konge… (Isaiah 9:6)’ regjeringene skal være på ‘hans skuldre’ kaller Bibelen det hos Isaiah..

Det er over nå, dessverre..

Velsignelsene er over også da…

Folk og land er på egen hånd nå.. Det viser seg ved at de har en person som Erna Solberg som statsminister, den første landets leder som nekter i sin ed som statsminister å avslutte med «Så sant hjelpe meg Gud». Da skjønner vi tegningen.

Det gjelder å forberede seg, for Satan er en fryktelig hersker, det blir alltid krig, nød og død der Satan og Satanister hersker og råder…

Se på historien..

De to mest fredfulle og lengstlevende samfunn i verdens historie. Byzantium, det Bysantiske Imperie, 1200 år, og lille Norge, 1000 år…

Fordi våre ledere den gang var klok nok til å innrette Grunnlovene våre til å sette Gud høyt og Satan og satanister lavt….

Over nå. Snudd på hodet.. trist…

Norway; One Thousand Years under Christs Reign

Alexander Solzhenitsyn, Gulag fangen som slapp unna og utvandret til Amerika til sist, sier:

«Over et halvt århundre siden, når jeg fremdeles var et barn, kan jeg huske at jeg hørte noen eldre mennesker tilby følgende forklaring på den store ulykke som har rammet Russland: ‘Mennesket har glemt Gud; det er hvorfor alt dette har skjedd’.
(‘med den store ulykke’ menes den Kommunistiske Jødiske Revolusjonen som drepte nær 60.000.000 russere – halvparten av dem hadde ikke gjort noe annet enn å være kristne og tilbe Gud, og bygge Guds Rike – hvilket var forbudt)
Siden da har jeg brukt nesten 50 år på å studere og skrive om vår revolusjon. Men hvis jeg blir spurt idag om å formulere så presist som mulig hovedårsaken til den revolusjonen som svalgte nesten 60 million av vårt folk, så kan jeg ikke formulere det mer nøyaktig enn å repetere: ‘Mennesket har glemt Gud; det er hvorfor alt dette har hendt’.»

(Sitert av Dr. David Noebel, Summit Journal, Desember-1987, s. 8 )

https://www.riksavisen.no/vi-som-elsket-amerika/

I 1832 ble en franskmann med navn Alexis de Tocqueville sendt til Amerika av sin regjering for å studere hvorfor Amerika hadde konstruert bare noen få fengsel til å huse sine kriminelle, mens Frankrike kunne ikke klare å bygge dem fort nok. Han skrev tilbake at han hadde funnet svaret, hvorfor Amerika ikke trengte fengsel, og svaret var at Amerika var i hovedsak godt. Han skrev:

«Jeg søkte etter storheten og genialiteten til Amerika i hennes rommelige havner og hennes vide elver, og den var ikke der.
Jeg søkte etter storheten og genialiteten til Amerika i hennes rike miner og hennes enorme verdenshandel, og den var ikke der.
Jeg søkte etter storheten og genialiteten til Amerika i hennes offentlige skolesystem og hennes læreinstitusjoner, og den var ikke der.
Jeg søkte etter storheten og genialiteten til Amerika i hennes demokratiske kongress og hennes unike konstitusjon, og den var ikke der.
Ikke før jeg besøkte kirkene til Amerika og hørte hennes predikanter tale flammende om rettskaffenhet forstod jeg hemmeligheten bak hennes genialitet og makt.
Amerika er stort fordi Amerika er godt, og hvis Amerika noensinne opphører å være god, så vil Amerika opphøre å være stort.»

America, det jødiske Nye Babylon, is fallen fallen, idag en ‘failed state’. Byen på Åsen (NewJerUSAlem), the City on the Hill, fyrtårnet for kristendommen, ble gjort til et moralløst jødisk tyveri imperie, som de gjorde kristne Russland til fra 1917. De fortsetter til de blir stoppet.

Jødiske onde kommunister og satanister tok kontroll over kristne Amerika. Kuppet ble 100% 9/11-2001, krig mot ‘terror’ over hele verden ble deres fangarmer deretter etablert. Vi kristne trenger krig mot DERES terror, Amerikas militære brukt til å stjele amerikaneres penger og andres land, spesielt olje, land og penger for Eretzt Israel.

https://www.riksavisen.no/er-stoltenberg-joede/

https://www.riksavisen.no/norges-kongehus-israelitter-eller-joder/

Norges fall fra nåden

Sånn er det for Norge. Når Norge tiltar seg et fråtsende menneske uten selvkontroll på hverken kakespising eller noe annet, uten andre hensyn og ta enn sine egne ambisjoner om jobb i jødenes Nye Verdensorder, det Gale Globale antiKristne helvete (for kristne), da fortjener faktisk kanskje de dumme blant landet befolkning som hyller henne, å gå til grunne.

Flertallet bestemmer. Dessverre. Det er demokratiets demoklessverd. Derfor sier Bibelen at det jødiske demokrati systemet var aldri noe system for kristne. Teokratiet er det rette for kristne. Med lovverk som Norge i 1000 år, inklusivt som forbyr Jøder og Jesuitter opphold i det kristne landet. Vi hadde kloke mannlige ledere på Eidsvoll i 1814.

Idag har vi bermen.

Bermen overbeviste folk flest at de ville ha jøder og jesuitter og alle andre slags satanister hit til landet (multikultur, betyr «ikke-kristen»). Det fikk de. Når de er her, blir Jesus Kristus kastet ut av alt, og ikke lenger vår nasjons åndelige Konge. Da får nasjonen også være uten Gud, folket også uten egen nasjon etter hvert, for det var Gud som innsatte Kristus som vårt lands Overhøvding, våre kongers åndelige Konge. Velsignelsene er over. Under forbannelsen nå.

Lykke til. Brace, brace.. Skalke lukene i livbåten. Livbåten er Jesus Kristus, å ha rette blodet på dørkarmen, når mannen med ljåen kommer og skal hente sine.

United States Of America «By» Donna Fargo

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring