- Riksavisen - https://www.riksavisen.no -

Norges Stjålne Barn – Statlig oppdragervold

Når vi forstår at det historisk sett er som dokumentert i andre artikler her, at det er den kristne kultur med familien i senter for samfunnet som er under angrep så blir dette enklere å forstå. Familien skal erstattes med den kollektivistiske Stat som senter.

Under det kristne system i den gamle norske Grunnloven beskyttet den individene mot maktovergrep, idag beskytter den kollektivet og Staten først og mest etter at de skrev den om.

Flertallet av menneskene ville ikke lenger ha den kristne standard for Norge. De godtok overgrepene av den nye politikken, anerkjente de korrupte politikernes agendaer, de lukket øynene og ørene for overgrepene, og da får de det motsatte av det kristne system, et system som kan ramme alle til slutt. Kollektivismen har overtatt. Staten skal være den eneste foresatte og oppdrager. Dette er Dyret fra Babylon, Nimrod, Nebukadnesars og Keiser Konstantins system. Den enerådende hersker, og mentaliteten at de er nødvendig å ha. Tilbedelsen av dem som om de er guder. Statisme-religionen til sosialistene. Alle må ‘døpes’ og initieres inn i denne statisme religion, og de som ikke vil de skal ved at Staten kommer og oppdrar deg, eventuelt tar dine barn som ledd i oppdragervold og statsterror om du ikke oppdrar dem i ‘Dyrets bilde’, hvilket involverer for all del ikke å involvere dem i kristen tenkning og verdisett.

Som hos Bodnariu familien [1] hvor skolens rektor hadde tidligere hisset seg opp og forbudt en av jentene å synge fordi hun tidligere hadde sunget en kristen sang for sine klassekamerater, og som anmeldte dem til Barnevernet ved bekymringsmelding. En må statuere eksempel så ingen tør å spre kristent budskap for fremtiden, av frykt for represalier.

I økonomisk teori kalles dette ‘Management by Fear’. Traumebasert mind control (MK Ultra [2]).

Å holde borgerne i en konstant tilstand av frykt er påkrevet som en kontrollmekanisme. Alle blir lydig ved det. Gjør som de får beskjed om. Er som de får beskjed om. Det autentiske menneske som Gud skapte forsvinner [3], de gjenskapes i Statens biilde, mister seg selv til fordel for et sosialt skapt misfoster, en kopi av alle andre. Vi fødes som originaler, og dør som kopier sies det. Alle kopieres i samme form, etter samme mal og sjablong.

«Man kan ikke tillate underkastelse til foreldrenes myndighet hvis man ønsker å få til dyptgripende sosial endring …. For å få effektuert raske endringer må de sentraliserte regimer skape et kraftig angrep på familietradisjonene, for at nåværende generasjoner skal bevares. Det er nødvendig med andre ord, kunstig å skape en eksperimentell kløft mellom foreldre og barn, å isolere det siste slik at de lettere kan bli indoktrinert med nye ideer. Et ønske kan være å føre en enda mer total underkastelse til staten, men hvis man ønsker å forme barn for å oppnå noen fremtidige mål, må man begynne å vise dem som overlegne dette, i den grad de er nærmere dette fremtidige mål. Man må også studere deres behov med forsiktighet for å oppnå disse vanskelige forberedelser for fremtiden. Man må lære dem å ikke respektere deres tradisjon-bundne eldste [foreldre], som er bundet til fortiden, og vise bare hva som er irrelevant.»

Warren Bennis og Philip Slater i boken «The Temporary Society» (Det Midlertidige Samfunn) (1968)

Påstanden om rasisme i innslag fra SBS-Australia er feilplassert. Det har ingenting med saken å gjøre. Formålet er å skape frykt, om å gå i takt med Statens forordninger eller ta konsekvensene. Hele hensikten med ‘oppdrager’systemet (Staten som oppdrager) er å skape frykt, slik at alle holder seg på Statens smale vei (som egentlig er den brede vei).

Norway’s Stolen Children?

Det er ikke bare Barnevern som blir brukt i Statlig oppdragerøyenmed. Det er hele det statlige apparatet. Slik har det vært siden andre verdenskrig når de vant krigen. OSS/CIA > MILORG > MOSSAD > StayBehind/Gladio. [4] Dette har ligget i kortene en hel generasjon under utvikling:

MotDagisten og Arbeiderpartiets nestleder og utenriksminister, professor og historiker Edvard Bull, sønn til Edvard Isak Hambro Bull,
http://no.wikipedia.org/wiki/Edvard_Bull_d.e. [5]

Edvard Bull [6]
Edvard Bull

som skrev følgende i sin bok fra 1923:

Det ‘humanistiske’ prosjekt

”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen.

Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter.

Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.

Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst.

Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”.

redterror [7]

RUSSIA & THE JEWS: Aleksandr Solzhenitsyn Exposes The Christian Holocaust
The JEWS in the SOVIET UNION
by Aleksandr Solzhenitsyn
Part 2 of Aleksandr Solzhenitsyn’s
banned book series 200 Years Together—
a review by German historian Udo Walendy
http://themillenniumreport.com/2015/03/the-jews-in-the-soviet-union-by-aleksandr-solzhenitsyn/ [8]

Hva har Karin Stoltenberg, Kari Killen og Gro Harlem Brundtland som er ansvarlig for lovgivningen som er ansvarlig for nabokjerringene som skal bry seg, til felles med de jødiske bolsjeviker da ? Hvorfor er det så viktig for dem å ødelegge de kristne idealer og familie verdier da, og korrumpere enhver kristen leder i landet til å følge sin satanisme ?

I Guds organisering av samfunnene er familien grunncellen. For Satan er det kollektivet.

Er Stoltenberg jøde?
https://www.riksavisen.no/er-stoltenberg-joede/ [9]

Arbeiderpartiets Edvard Bull fulgte sine jødiske-bolsjevik venner og slektningers oppskrift på å ødelegge samfunnet i Russland på den tiden med rød terror og systemvold, hvor bolsjevik-jødene utgjorde 85 % av parti- og apparatledelsen (Kilde: Putin [10]). Systemet har overlevd i Norge. Det er vårt samfunn og kristne system som skulle ødelegges også, som de engang gjorde det i Russland fra 1917 og utover. Dette har vært slik i Norge hele tiden at de har jobbet trinnvis fremover med agenda, eneste forskjellen er at vi er så veldig mange flere som blir oppmerksom på forholdene nå i denne tid, når de nå fremstår åpent med sine planer og gjør sine trekk som å endre Grunnloven, og gjøre Norge katolsk (Jødedom Light) og ‘humanistisk’, altså ikke kristent lenger [11].

13934776_168324613600216_2835514295897506243_n [12]

Det Røde Dyret, når ALLE norske partier ble røde… ser vi 666 her?

666 [13]
666

Den Sionist-Sosialistiske Ettpartistaten Norge
http://www.riksavisen.no/den-sosialistiske-ettpartistaten-norge/ [14]

«I det Rosenthal viste oss visse aspekter av den «indre usynlige verden av jøder», avslørte han både metode og taktikk jødene har brukt for å ødelegge den kristne sivilisasjon og i det skjulte oppnå kontroll over våre liv og regjeringer. Resultatet har vært at vi er blitt utsatt for et skjult tyranni, akkurat som tyranniet ført mot de hellige ved Det røde dyrets system, beskrevet i Åpenbaringen som «Babylon, mor til skjøgene.»»

av Sven-Inge JohansenDet Skjulte Tyranni [15]

Rød Terror, oversatt til idag = Alle som ikke går i takt med dem utsettes for Statens terror, det være seg domstoler, justis, politi, skattevesen eller barne’vern’ eller psykiatri. Statlig oppdragervold.

Til mer ting endres, til mer forblir de det samme. Egentlig er det ingenting nytt under solen. Samme modus operandi som alltid før. Alt hva bolsjevik-jødene Lenin (Blank), Trotsky (Bronstein) og Stalin gjorde i sitt massmord av 66 million kristne russere det gjorde de ‘lovlig’, det vil si de laget lover for å kunne gjøre sine ting lovlig, i statlig regi. Krypto-jøden og sosialisten og kollektivisten Hitlers udåder like så. Kunsten er å skape nok frykt til at alle holder seg lydig på den Statlige ‘smale’ vei (hvilket i realiteten er den brede vei for de kollektivistiske massebevisste).

Marsjer i takt under Statens banner, eller bli stalket til compliance.

https://no.wikipedia.org/wiki/Stalking [16]

Vi har et åpenbart slikt eksempel her, på ‘stalking’ som ledd i ‘rød terror’, som kommentaren under artikkelen sier.

«Dette handler åpenbart om en form for utenomrettslig avstraffelse, å være ubehagelig mot deg slik at du, innbiller de seg, “tenker deg bedre om” neste gang.»

Da har politiet vært på rassia hos meg
https://phosphorusfive.wordpress.com/2016/08/11/da-har-politiet-vaert-pa-rassia-hos-meg/ [17]

De som ikke vil gå i takt med uretten, de skal oppdras til å gå i takt med den politiske standard. Dette er den røde terror overført til vårt land. Når ‘Dyret’ åndelig sett blir sluppet fri for en tid, og alle som tilber bildet av ‘Dyret’ er alle de som aksepterer og heiler herskernes udåder.

Heiberg-familien dominerer fullstendig norsk medisin, politikk og rettspleie
http://www.riksavisen.no/heiberg-familien-dominerer-fullstendig-norsk-medisin-politikk-og-rettspleie/ [18]

De kontrollerer det hele. Hva annet kan vi gjøre enn å beskrive og dokumentere, henge sannheten om dem og hva de gjør ut til tørk, for ettertidens slekter? Men selv det skal straffes, oppdragervold og rød statlig terror slår inn. Å påpeke urett og institusjonalisert vold og terror blir forbudt ved lov.

Det norske systemets oppdragervold er åpenbar og ufin. Det skapes konsensus om ‘verdens beste land’ ved stalking, trusler om straff og vold. Av og til bruker de oppdragervolden i full offentlighet som ledd i disiplinering av massen, idet de trenger noen de kan lage et skrekk eksempel av for å skremme andre fra å gjøre hva denne personen gjør, nemlig å ragere på urett, institusjonalisert vold og rød terror.

Mon tro om en ikke kan snu påstanden om å krenke privatlivets fred og skikket til å fremkalle alvorlig frykt ovenfor ‘stalkerne’ tilbake til dem, denne gang Politiet selv ? Hvor går grensen for politiarbeid og ‘stalking’? Er det deres oppgave å bedrive stalking som ledd i rød terror og oppdragervold?

10565012_515578715239584_6689380590891390275_n [19]
Foreldre kan fengsles for å dra en rabiat i øret, en smerte som går over på 5 sekund, men statens representanter kan legge dem i håndjern, traumatisere dem ved å ta dem fra foreldrene og skade dem for livet (?). Normale mennesker vil ikke dra et avkom som dier bort fra brystet om de er dyr engang.

Det har i ca en hel generasjon vært et samrøre i den statlige oppdragervolden i Norge. Intet nytt under solen. Det finnes ingen som helst separasjon av statsmaktene i Norge. Alle tjener Staten, og som jeg sa i 2008 «i Retten møter vi ikke retten, men makten«. Da er vi i realiteten i tyranniet.

«Ifølge Einar Kringlen er det grunnlovstridige samrøre mellom politi-advokater-domstoler-psykiatri-barnevern-politikere-avisredaktører en «NØDVENDIG samfunnsmessig sosial kontroll».
http://www.riksavisen.no/psykiatrien-som-behandler-og-vokter/ [20]

Dette er ikke noe som har startet nå. Det blir avslørt no. Mange flere blir oppmerksom og bevisst på saken. Det er en stor forskjell. Derfor lager de mye tyranniske lover for å beskytte seg selv, og putte i GULAG’s og konsentrasjonsleire de som ikke kan kontrolleres eller som ikke er mottagelig for deres tankekorreksjoner eller ‘rehabilitering’ som det hetes på fint, gjerne ved kjemisk lobotomering.

14055039_10202090810787726_4637198379458412655_n [21]

“Den som frikjenner en ugudelig, og den som domfeller en rettferdig, de er begge to en vederstyggelighet for Herren.” – Salomos Ordsprog, Proverbs 17:15

«Denne onde verden vil alltid beskytte sine egne ved å rettferdiggjøre de onde. De rettferdiggjør drap på barn i mors liv ved å si det er en kvinnes valg, homoseksuell synd ved å si at de ble født på den måten, eller ekteskapsbryteren ved å si at han hadde et dårlig ekteskap.

Men disse tingene er moralsk galt i Guds øyne. Vi kan ikke og tør annet enn kalle det onde godt og det gode ondt, bare fordi verden forteller oss å gjøre det. Vi bør istedet advare dem om at Gud oss kompromissløst rettferdig og hellig, og det kommer en dag der de må møte ren hellighet.

Samtidig som de rettferdiggjør den ugudelige, fordømmer verden de rettferdige. De sier at vi er hatsk, når kjærligheten er vår motivasjon for slå alarm.

Men vår trøst i disse tingene er at det onde vil til slutt bøye seg for godhet. Rettferdighet vil til slutt seire og triumfere over urettferdighet, de som elsker Gud vil bli rettferdiggjort , og de vil bli opphøyet.» – Ray Comfort

Bibelen – Guds Ord – lover oss at de skal tape. Til slutt. Be gjerne om det skjer før heller enn siden, for om Gud ikke griper inn blir der snart ikke en levende selvtenkende sjel tilbake i dette landet og verden forøvrig, alle skal ha tatt ‘dyrets merke’ – flokkdyr, og vil tilbe bildet av ‘Dyret’, faktisk lære seg å elske ‘Dyret’ og tro på det som en betryggelse for sine liv, mens det i virkeligheten underminerer og ødelegger for deres gode liv.

14045557_1190819154289652_363053919963760151_n [22]

From the Welfare State to the One World Tyranny (NWO)
http://www.riksavisen.no/from-the-welfare-state-to-the-one-world-tyranny-nwo/ [23]

Ære være de som tør å opponere mot udåd, institusjonalisert statsterror og vold fremdeles.

Alexander Solzhenitsyn: Truth Can and Will Destroy the New World Order and Satanism

«Og hvordan vi brant i leirene senere, og tenkte: Hvordan ville ting ha vært om hver Sikkerhets operativ, da han gikk ut om kvelden for å foreta en arrestasjon, hadde vært usikker på om han ville komme tilbake i live og måtte si farvel til sin familie? Eller hvis, i perioder med massearrestasjoner, som for eksempel i Leningrad, da de arresterte en fjerdedel av hele byen, folk hadde ikke bare satt der i sine huler, skaket av terror hver gang døren nedenunder slo og for hvert trinn i trappen, men hadde forstått at de hadde ingenting å tape, og hadde frimodig satt opp i underetasjens entre et bakholdsangrep av et halvt dusin mennesker med økser, hammere, høygafler, eller hva annet som var for hånden? […] Organene ville veldig raskt ha lidd av mangel på offiserer og transport og, til tross for Stalins blodtørst, ville den forbannede maskinen ha stoppet opp! » – Alexander Solzjenitsyn, Gulag-arkipelet (Kapittel 1, «Arrest»)
http://www.veteranstoday.com/2016/07/14/alexander-solzhenitsyn-truth-can-and-will-destroy-the-new-world-order-and-satanism/ [24]

Makten rår. Men selv makten skal dømmes av den Allmektige Gud, se hvordan det gikk med Nebukadeser, Ceaser, Keiser Konstantin, Lenin (Blank) satt og ulte mot månen på sine siste dager, hjernen hans var det bare som en ert igjen av, inn i den ravende galskap hadde den sataniske impuls bragt ham. Han brenner i helvete – vel fortjent…

I mitt tilfelle tapte Arbeiderpartiets satanistiske jøde Edvard Bull. Jeg vant også over alle statens ressurser på å utslette den kristne impuls i menneskene. Hallelujah. Ære være den Allmektige Gud som ser i sin nåde til oss arme syndere, og frir oss utifra satanistenes tankelås og ‘Dyrets’ åk over oss, redder vår sjel, slik at vi får beholde vår egentlige individuelle ånd, og ikke trenger å delta i den kollektive åndsløshet. Jeg vant. De tapte. De er ikke så lur som de tror selv. 🙂

Han er min sang og min glede

«Kjærligheten…gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten.» – 1. Kor. 13:4

De kjærlighetsløse og gudløse gleder seg over urett, men dommen over dem kommer tidsnok, avkappet av Livets Tre som de forblir. De skal få sin tid til å vise hva de er laget av. Men så kommer Dommen. Guds og medmenneskers dom. Når de avslører seg selv ved sin ondskap. Da kommer backlashet, Kristus kommer tilbake og skal dømme, ved at Kristusånden igjen vil inkarneres i en stadig øket mengde av mennesker.

Aage Samuelsen – Han er nær

Relevant lesning

Psykopolitikk – dets opphav og implementering
http://www.riksavisen.no/psykopolitikk-dets-opphav-og-implementering [25]/

Barnevern og Stat oppdrar traumatiserte luciferianere
http://www.riksavisen.no/barnevern-og-stat-oppdrar-traumatiserte-luciferianere/ [26]

Vil Høyesterett tilby sukkertøy til barn som banner?
http://www.riksavisen.no/vil-hoyesterett-tilby-sukkertoy-til-barn-som-banner/ [27]

Gog og Magog over Norge og Europa
http://www.riksavisen.no/gog-og-magog-over-norge-og-europa/ [4]

Spread the love - Sharing is caring
[28] [29]
[30]
[30]
[30] Tweet [30]