Norgespartiet har blitt Gale Globale

Huffda, nå har Norgespartiet også begynt å promotere Globalistenes og Frimurernes «Menneskerettigheter», den Nye Verdensordens globale lovverk. Alle er grepet av den universelle og gale globale tidsånden

Dette er jeg uenig i. Jeg synest at norske folk er intelligente nok til å lage sine egne lover, og tvinge respekt for sitt eget lovverk.. det finnes visst ingen nasjonal-konservative igjen, bortsett fra meg.

«Vi kan vise til svært mange eksempler hvor dommere og norske domstoler bryter menneskerettighetene, og hvor enkeltindivider får sine liv ødeleagt pga. irrasjonelle dommer og kjennelser. Det er heller ikke bra at man i tillegg til domstolene har fått flere dommertribunaler hvor offentlige personer bryter menneskerettsloven over en lav sko. « – Lars Rønbeck og Tore B. Krudtaa, Norgespartiet.

Norgespartiet – en samfunnstrussel?
https://www.dagbladet.no/kultur/norgespartiet—en-samfunnstrussel/65359423

Tja. Kanskje en trussel mot Norges uavhengighet idet landet ønskes lagt under internasjonale institusjoner og konvensjoner, det vil si at vi ikke lenger er herrer i eget hus?

Artikkelforfatterne Lars Rønbeck og Tore B. Krudtaa i Norgespartiet er folk jeg har kjent i årevis som kjempeflotte personer, men det forhindrer ikke at jeg forteller dem hva jeg mener når de skyter slik skivebom. Jeg er ikke ute etter å skape meg venner på en jord jeg skal forlate når tiden er inne. Jeg vil Gud skal være min venn, det eneste som betyr noe. De får skjerpe seg. Forøvrig er ikke Norge tradisjonelt et demokrati, men et teokrati (et kristent teokrati).

Gatas parlament, folk flest, vet oftest ikke hva som er best for seg. De er ikke opplyst nok, mangler elementær kunnskap. De vil stemme for sirkus og brød og fri sex og masse fotballkamper først av alt, de vil støtte en sterk stat, de vil ha en foreldrer av Staten uansett. Demokrati er sosialisme, i alle sine avskygninger. Mobben som har tatt makten. De som kontrollerer Staten vil dermed kontrollere dem og massen. Kommunisme, nazisme og arbeiderrørsle som idag er tverrpolitisk i Norge, har aldri bragt noe godt med seg annet enn å befeste Statens makt over individene, mens det var de klokeste individene som i det kristne systemet som satte premissene. De lavkulturelle og gatas mobb fikk ikke ture frem, og etter hvert så alle dette var godt. Men de forksastet det likevel.. i slik grad at idag er det ingen av disse hverken gamle eller nye partiene som har en kristen formålsparagragraf, eller krav om å gjeonoppprette Grunnloven som den var før den ble korrumpert.

Hvilken liten folkegruppe har alltid profitert på og levd på og av Staten i et ‘demokrati’? Se på bolsjevikene i Sovjet, de ville ha det samme, all makt til ‘proletariatet’/arbeiderne/vanlige folk sa de. Hva fikk ‘folket’? Har ‘demo’ i -krati noe med demoner å gjøre? I dette øyeblikk skaper de Tredje Verdenskrig, og løsningen på andre siden av den krigen, er deres Nye Verdensorden, den som skal ‘frelse’ menneskeneheten og gi dem ‘evig fred’ vil de argumentere med, ja, det samme som de lovte med EU.

Bibelen sier at Gud fastsatte grensene for vårt habitat og våre nasjoner, for de forskjellige rasene og folkegruppene – for at noen skulle tjene som eksempel for andre, for at Gud skulle få vise hvilket samfunnssystem som funker best, så å være for den globale universalismen er satanistisk, anti-Krists verdensordning. Det er mange i vår tid som er lunken og følger tidsånden, og ikke vil være kristen, fordi det er forbundet med reaksjonær tilnærming til samfunnssproblemene. Det er ingen tvil om det, det er av en åndsimpuls som ikke er av det gode, fordi vi som er belest på både bibelsk og sekulær historie, vet at deres prosjekt har vært prøvd så mange ganger før, og de har feilet hver eneste gang. Satanismen vil aldri greie å skape sitt utopia, Den Nye Verdensorden, når de er ganske nær vil Gud ødelegge det, som de forrige ganger. Og den ødeleggelsen vil bringe ekstrem smerte og lidelse denne gang, aldri har våpnene vært mer avansert i de systemer som Gud alltid har straffet frafalll og satanismens utbredelse med… Gud gir ikke opp frivillig sin skapelse til Satan og satanister, det er uintelligent å tro, har aldri før skjedd i historien at Gud liksom har resignert, fra tronen.

«Menneskerettigheter er den nye bibelen, og kristendommen har på ingen måte noen forkjørsrett i landet som ble kristnet for 1 000 år siden. [] Norge er altså alles stat. Norge er like mye Allahs stat som de kristnes stat (ifølge den norske Kongen) [] De raserte 1 000 års nasjonsbygging på 50 år. De avviklet Norge. Norge er ikke mer. Norge er Allah, og alt og intet. Vår skjebne er høyst uviss. «, sier Hege Storhaug.
https://www.rights.no/2017/11/professor-med-bombe-av-en-bok-om-norges-dramatiske-skjebnetid/

Jeg vet hvilket samfunnssystem som funker best:

Norway; One Thousand Years under Christs Reign
http://www.riksavisen.no/norway-one-thousand-year-under-christs-reign/

Men Norgespartiet vil ikke ha dette, de ønsker ikke den modell som skapte Norge til et velstandsland, under Guds nåde og Jesus Kristus som kongenes Konge (Isaiah 9:6). Norgespartiet vil at gatas parlament, satanistene, skal få velge et annet system enn det som er Grunnlovfestet, nemlig at Norges konstitusjon kan ikke endres, den kristne (protestantiske) ånden i den kan IKKE endres, av hverken folk eller politikere, uten av de gjør seg kriminell da.

Den norske kristne kongerekke opphørte i 1957?
http://www.riksavisen.no/den-norske-kristne-kongerekke-opphorte-i-1957/

Istedenfor gås det inn for å befeste korrupsjonen av den norske Grunnloven (?). Hva Norgespartiet har gjort er rett og slett å henge seg på en populistisk bølge, noe som ‘alle’ vil, til og med alle gale globale i alle våre tradisjonelle partiet. Hva i alle dager skiller Norgespartiet og AP/Høyre/FrP på denne måten? Jeg kan finne utsagn fra alle partier at dette med ‘menneskeretter’ er noe de vil ha, fordi makten bak makten har sagt at multikultur, menneskerettigheter og globalisme skal alle ha, hvis ikke får de ikke delta i den politiske prosess, de får ikke mediaoppmerksomhet uten de har med disse helt grunnleggende credo.

Så var da Norgespartiet ‘heldig’ at de virkelig fikk mediaoppmerksomhet, i Dagbladet denne gang. Men fortsett som dere stevner og dere får mye medieoppmerksomhet, men korrumperes navnet Norge i partinavnet? Og blir dere egentlig noe annet enn alle andre? Vi så hvor lett FrP ble korrumpert etter at de kom i posisjon, etter at Siv Jensen hadde blitt invitert på Bilderbergersamling og lært hva hun skal si for å få fremgang, etter tiår i opposisjon. Norgespartiet går i samme fella. Tjener Satan’s verdensrikes utbredelse, så de får litt oppmerksomhet i Satans mediakanaler.

Norgespartiet har mange flotte saker, men så har de altså utviklet eller innviklet seg inn i denne ene som gir hele Norge på båten, i slik grad at navnet deres forfører. Som Kongens ‘Alt for Norge’, til ‘Hva er Norge’. Norgespartiets tillitsmenn oppfant begrepet De Gale Globale. Hva vi skal si når vi nå ser de har blitt en av de gale globale selv, som av en innbygget åndsforførelse?

«Justismord Norge. Hvordan Økokrim/påtalemyndighet siler, manipulerer, dekker over og bruker forfalskede bevis for å oppnå fellende dom og hvordan domstolene tillater at det skjer.»

Hans Eirik Olav – Offer for Justismord

Alle observerer at det skjer, men veldig få klarer å reflektere over HVORFOR det skjer. Det skjer ikke fordi dommere og politi er dum. Det er en modus operandi i det. Det gjentar seg jevnlig, idet de trenger flere ressurspersoner til å fronte sine menneskerettigheter. Når de trenger flere resurspersoner, som i realiteten opptrer som nyttige idioter for dem, og gjør dem til sine talerør, så lar de politi og dommere gjøre det, skape uretten det skal responderes på, så enkelt. Selv et barn kan jo forstå at hva Olav sier er galt og at urett har skjedd, men altså ikke dommere, eller politi. Da vil de det, det er ikke en arbeidsulykke. Leser vi Bibelen leser vi at nasjoner går til grunne av hva denne religion ‘of iniquity’ skaper av urett.

Frimurernes Menneskerettigheter for ‘Frihet, Likhet og Brorskap’ (?)
http://www.riksavisen.no/frimurernes-menneskerettigheter-for-frihet-likhet-og-brorskap/

Frimureriets Hemmeligheter og Menneskerettigheter fra Kong Salomons tempel
http://www.riksavisen.no/frimureriets-hemmeligheter-og-menneskerettigheter-fra-kong-salomons-tempel/

Dette skjer (ikke første gang, de blinker seg ut ressurspersone det skal skje med) fordi folk skal miste tilliten til norsk rettsvesen, og folket skal kreve å bli underlagt internasjonale jurisdiksjon slik at globalistene får det som det vil med å ‘internasjonalisere’ vårt land. slik får makten bak makten folket selv til å kreve å få det som makten bak makten vil de skal kreve.. folket burde kreve å få avsatt korrupte dommere og politifolk, bruke norsk straffelov mot dem, istedenfor å kreve å bli lagt under internasjonal jurisdiksjon og dermed miste vår nasjonale selvråderett, retten til å lage egne lover og bli dømt av våre norske likemenn..

Hvorfor krever de ikke at norske lover blir fulgt og norske kriminelle rettsaktører og politifolk blir straffet etter norsk lov, men begynner umiddelbart å rope på internasjonal lovgivning? Hva og hvem er deres åndelige inspirasjon? Menneskerettighetene er bare privilegier, menneskeskapt, ikke ‘natural law’. De kan endres, trekkes tilbake, gjelder ikke noen, de BEGRENSER ikke satanister og ondskapsfulle herskere, som vår Grunnlov gjorde i 1000 år.

Det er ikke Gud. For Gud klarer å ha to tanker i hodet samtidig. Gud skaper ikke noen nye imperier som Babylon, nye Rom, Nye Egypt og Sodom. Gud pleier å ødelegge dem, med full kraft når de har gått for langt. Guds modell er nasjonalstaten. Satan er uenig; hans modell er bedre mener han. Vi får se.

Manneskerettighetene må ut av den norske Grunnloven

Menneskerettighetene må ut av den Norske Grunnloven

Norge for norske, og norske lover vi lager selv for norske menn og kvinner. Om oss Israelittenes nasjon skal fortsette å være en ledestjerne for hele verden, ved de kristne grunnprinsipper som styrte denne nasjonen inntil 2012. Istedenfor velger de massebevisste altså å ha det samme lovverk som for zuluer og tutsier, da er det ikke de andre i verden de skal gjelde for som må gå opp i standard, det er vi som går ned.

Sir Isaac Newton om år 2012
http://www.riksavisen.no/sir-isaac-newton-om-ar-2012/

Fra Norgespartiets program; «Forhindre grov korrupsjon og brudd på menneskerettighetene i domstolene, bl.a. ved å fjerne bruk av utredere i lagmannsrettene og høyesterett, endre lovverket slik at ikke dommere kan utstede avgjørelser uten en skikkelig begrunnelse, gjøre det umulig for dommere å forhindre en part å ta opp lyd fra en rettssak, pålegge domstolene å ta opp lyd og gjøre lydopptaket tilgjengelig for partene»

Hvorfor ikke heller straffe overtredelser etter norske lover, straffelov? Hvorfor nevnes aldri det som et alternativ?

Der må ligge en satanisk forførelse bak dette. siden alle som blir utvalgt til å spre de gale globales budskap, de er ikke kristen. Jeg har ikke klart å finne en eneste kristen person som først har blitt utvalgt av makten bak makten, frimurere av B’nai Brith og andre av Satans agenter, som etter å ha først blitt dukket i rettsystemet for formålet på åpenbare rettsfarser har også blitt en av de gale globale som resultat, og dermed spre ‘menneskerettighetene’ fremfor de norske borgerrettene, som vi har hatt i Norge i ett tusen år med Jesus Kristus som vår kongerekkes Konge (Isaiah 9:6), det var en konstitusjon som satte fri, men den er INGEN av de som er utpekt til å representere globalistene opptatt av, den som gir frihet og selvråderett for Guds folk, og andre som bor hos dem som en fri gave til dem.

Norway; One Thousand Years under Christs Reign

Norway; One Thousand Years under Christs Reign

Vi trenger å få den slektslinjen jeg selv tilhører, Hårfagreslekten, tilbake å være Guds stedlige ombudsmenn i landet vårt. Om det hersker det ingen tvil.

Norge trenger å skifte Kongehus, Frimureri forbys
http://www.riksavisen.no/norge-trenger-a-skifte-kongehus-frimureri-forbys/

Kristne mennesker klarer å ha to tanker i hodet samtidig, at vi må ha et rettsystem, og at det er norsk, og at det er basert på utprøvde kristne prinsipper denne nasjon har vært under i 1000 år, og det kan vi ikke ha samtidig med at de gale globale skal få sin vilje, om de er i Norgespartiet eller andre steder.

Øgreid´s Country Duo – Himmellosen

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring