- Riksavisen - https://www.riksavisen.no -

Religionen og vi

Shalom,
Baruch Atah Yahweh Eloheinu Melech Ha Olam som bragte deg her til denne artikkel til Yahshua’s ære i anledning påsken 2008,en artikkel til Messianske Hebreere, de som holder Yahweh’s Torah og bærer vitnemålet til Yahshua Ha Mashiach i Det Nye Testamente. Jeg vil gjerne komme med en innrømmelse til mine lesere; jeg er jøde. Og jeg er stolt av det. I vår familiegren har vi blitt overbevist om at Jesus var virkelig Messias, slik at vi nå er hva en kaller messianske jøder.

Min mor, kommer fra en av de Ti Tapte Stammer av Israel, som måtte rømme Israel under forfølgelsene av oss annerledestenkende og – troende, helt fra Herodes’ dager, og som endte med den endelige diaspora for oss i år 70 e.k. (hedningenes tidsangivelse) Vårt folk ble spredt for alle vinder, men vi er nå iferd med med å organisere oss og finne sammen igjen, og det er fint å finne sammen med sitt eget folk, folk som tenker og tror som en selv. Hedningene tror jo ikke på annet enn sin egen fortreffelighet, så der er bare forvirring. Vår familiegren søkte oss først mot sentral-europa (opprinnelig Spania, senere Tyskland), men etter inkvisjonene på 1500 tallet søkte vi oss lenger nord for å finne trygghet, og endte opp i Norge. Her levde vi mange år i trygghet etter å ha blitt forbudt å være og oppholde oss lenger etter Olav Den Helliges forbud mot alle andre som ikke er kristne i år 1000, jfr. Norges Grunnlov fra 1814, men dette ble igjen lov etter påtrykk av vår norske helt Henrik Wergeland som i 1851 fikk fjernet forbudet spesifikt rettet mot oss i den Norske Grunnloven. Så frem til 1851 måtte vi utøve vår religion i skjul i Norge. Bortsett fra noen problemer med jødehat under 2ndre Verdenskrig, har vi etter dette hatt det godt i Norge.

Men uvitenhet og antisemittisme herjer nå igjen Norge. Gentiles vil aldri bli bedre. Norge er rett og slett blitt overtatt av hedninger med lite kunnskap, og begrenset intellekt. De herjer skoleverket, de dominerer samfunnsdebatten på Internett, vi jøder ser det derfor som best at vi utdanner våre egne barn, i våre synagoger og våre privatskoler, slik at ikke våre barn også skal bli like uvitende som hedningene. Hedningene lever i det åndelige Babylon. Vi foretrekker derfor også at våre ungdommer gifter seg kun med vår egen rase, idet vi ikke tror på raseblanding. Vi må ifølge vår tro holde vårt blod rent, så det ikke blir infisert av hedningene. Slik ser vanlige jøder på det, – som messianske jøder tror vi på at vi alle er lik, i namnet og under frelsen til messias; Yahshua Ha Mashiach.

På TV2 Veggavisen debatt gjorde vi nylig en studie på disse mekanismer:
http://forum.tv2.no/forum/messageview.cfm?catid=12&threadid=41686&forumid=1 [1]

Ble dypt rystet over med hvilken autoritet og bravur hedningene fremførte sin uvitenhet. De evner ikke lenger å ta korreks fra de mer intellektuelt høyere utviklede. Så overbevist har de blitt på egen fortreffelighet. Det er fare på ferde for alle når disse uvitende er i majoritet, og det ser de ut til være nå. Vi så under andre verdenskrig hvordan det blir når mobben overtar samfunnet. Hele samfunnsforvaltningen består nå av slike hedninger som uvitende tiltror seg høyere intellekt og kunnskaper enn de i virkeligheten har. Det er med disses velsignelse uvitenhet og kunnskapsløshet har fått utbre seg på Internet og i media, som i politikken, ser ut til å være «normalen». Jeg er pålagt å rope et varsko om dette her. Om de hadde tatt imot Yahshua Ha Mashiach, så ville deres sinn bli opplyst.

Forskjellen på den tradisjonelle jødedom og oss messianske jøder er at vi ikke lenger følger credoet «øye for øye, tann for tann» etter det gamle testamente, men har adoptert Yahshua Ha Mashiach doktine om å «vende det andre kinnet til», og gjøre vel mot alle våre medmenensker, og ikke bare vår egen slekt.

Tradisjonelt ser vi slik på dette; Alle sine negative karaktertrekk hedningene har, dem overfører og projiserer de på oss jøder. De evner ikke å se, heller ikke kjenner de til dette psykologiske fenomen, at problemet ligger hos dem selv. De foretrekker å se all verdens ondskap i oss, fremfor å se det i seg selv og som resultat av sin egen uvitenhet.

De er er helt overtroiske i sin uvitenhet. Hvor stor forskjell det er på oss og dem egentlig. De ligger jo på et plan som sammenlignet med vårt er nesten som steinalderfolk å regne. Jeg tar meg den frihet å kalle dem «sauer». Deres uvitenhet og fordommer bekymrer meg, spesielt fordi de har slik nesten fanatisk tro på at deres uvitenhet er virkeligheten. De er i virkeligheten ikke så langt unna dyreriket, og det eneste de kan gjøre med rimelig grad av suksess, er å følge ordre, at vi forteller dem hva de må gjøre, at de jobber for oss, under vårt overoppsyn og instruks, for det er helt klart at de klarer ikke gjøre eller tenke ut noen ting på egen hånd, som vi ikke har fortalt dem på forhånd.

Så for meg er det nok på tide å dra fra Norge, før de i sin uvitenhet vil ta sikte på å internere meg, eller kalle meg ting som ikke er sanne, og i siste instans, vil de nok ønske å ta livet av meg, for de tåler ikke høre at noen er bedre enn dem. Men hva skal jeg gjøre? Jeg kan jo ikke tale usannhet, min religion forbyr meg det. Jeg ender nok opp i deres rullerende holocaust om jeg ikke tar skritt for å beskytte meg selv. Jeg må nok dra et sted hvor det er bedre betingelser for slike som meg. Hvor vi har et bredere fundament for vår tilværelse. Hvor det ikke er så mye anti-semittisme.

Noe av det viktigste vi gjør for vår kultur ikke går til grunne, er å tilby våre barn den kunnskap som ikke hedningene tilbyr sine barn, nemlig at vi jobber ikke for penger, men vi lar pengene jobbe for oss. Boken «Rich Dad, Poor Dad» av Robert T. Kiyosaki har vel for all tid vært saker som vi har holdt innen vår egen slekt, men med denne boken så er jo «katten ute av sekken», så det er jo ingen hemmelighet lenger. Hedningene har lært opp sine barn til å jobbe for penger, mens vi har blitt lært opp til å la pengene jobbe for oss. Vi utfyller hverandre godt.

«Din tro har frelst deg», sier Yahshua, og vi må la vår tro jobbe med dette. Vi blir hva vi tror vi er. Vi trenger hedningene til å jobbe for oss, som de trenger oss til å skape arbeidsplasser for seg, og til å instruere dem.

Jeg ser så tydelig nå hvordan og hvorfor YAHVE kalte oss til å være hans eiendomsfolk, hans Utvalgte Folk, og hvorfor hedningene skal i henhold til skriftene tjene oss. Det hadde vært veldig uheldig om det skulle vært motsatt, at den minst utviklede rase skulle herske over de langt mer utviklede. Men nå er det slik i Norge at alle skal være mest mulig lik, trosmessig og politisk, en homogen masse av idioter, så det er ikke så mye åndelig frihet for vår egen tro der lenger. De vil hate meg for å si dette, og sannsynligvis søke å få gjort meg «indisponert», men min tro gjør at jeg ikke har noe valg. Torahen og YAHVE samt læren til hans utsendte sønn Yahshua krever av sitt Utvalgte Folk at vi er sannferdige og rettferdige. At vi av YAHVE selv er utnevnt til YAHVE’s Utvalgte Folk, er noe vi ikke kan gjøre så mye med, bare sette pris på. Vi aksepterer fullt ut at vår tro plasserer oss på et høyere utviklingstrinn en hedningene.

Men hedningene med sin overtro og sine fordommer, sin uvitenhet og sin tro på egen ufeilbarlighet, tror seg nå klar til å være de som leder verden. De drar rundt i verden og preker menneskerettigheter og fred, men deres eget land er i en sørgelig forfatning på dette område. Det eneste de kommer til å lede verden til, er Armageddon, fordi de er ikke bevisst, og de har manglende intellekt til å gjøre dette til beste for alle. Bare for seg selv. Da får vi en verden styrt av undermennesker, og hvor skal vi jøder dra da, for å komme klar av deres disposisjoner? Jeg ser mørkt på de individuelle og kollektive holcaust som kan oppstå i dette scenario.

Jeg ser meg derfor nødt til å gå ut og advare mitt folk mot det som skjer i Norge idag, slik at de kan ta forholdsregler.

«Og du skal fortelle dine barn…»
II. Mosebok 13:8

Spread the love - Sharing is caring
[2] [3]
[4]
[4]
[4] Tweet [4]