Peter Springare og Frimurernes Metode for å Skape Rasisme

Frimurernes metode for å skape rasisme. De skaper denne rasisme ved import av barbarer for i neste omgang å kunne la den foretrukkede seirende politiske ‘side’ sette seg på sin høye hest i moralsk indignasjon og overopphøyethet dømme de som deltar i bevegelsen mot deres ‘endelige løsning’ nemlig å kaste dem ut igjen når multikultur rusen har gitt seg, ala Nurnberg tribunalet.

Etter at de har fått nok barbarer, tyver og morderpakk inn i våre land, så begynner overskriftene, vold, drap, voldtekt. Siden får vi rykter mot oss om konsentrasjonsleire, og at vi bruker deres døde kropper som lampeskjermer, at de sultes til døde m.v. Demonisering basert på løgn. Dette skal skape en reaksjon i folks følelsesliv og handlingsmønster. De vet akkurat hva det skaper. Som jeg vet det, ved å studere folks reaksjoner på det de blir servert i propaganda appararet, populært kalt media.

Da skal rasisme og kontra-aksjon skapes. Dialektikken utvikles. Da tilbyr de folk å få utløp for sine verste sider, ikke sine beste. Og det er hva som vil gi den ønskede effekt, nemlig det senere kollektive skyldkompleks. Vi så akkurat det samme etter andre verdenskrig, hvor alle tyskere ble inngitt skyldkompleks for hva de jødisk-ledede og finansierte nazistene gjorde.

Akkurat samme modus operandi ser vi nå. Aldri-Igjen.  Fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me.

Har Sverige blivit kidnappat ?

Har Sverige blivit kidnappat ?

Opslået af Anna Svensson på 12. februar 2017

Når media fortier sakene, så kommer den konspiratoriske tenkning inn, hva er det de vil med å forlede ‘folket’? Og så tilbys ‘folket’ noen frelsere som skal lede dem til forløsningens porter. Hvilket aldri skjer. Det blir aldri noen forløsning, bare mer innvikling. Så de tiltrer de jødiske Hitlerene og Trumpene og lederne for bevegelsene som skal lede dem inn i det ønskede skyldkomplekset. Da først får de det som de vil.

Men kollektiv skyld eksisterer ikke, den er rent imaginær. I Bibelsk lære behandles vi og bedømmes vi som individer, kun det. Det er jøder som har dette kollektivistiske trekk som følge av psykologisk kortslutning, ikke kristne.

Begrense og kontrollere innvandringsmotstanden

Alltid når en bevegelse og energien i befolkningen når et visst nivå, før det eksploderer, så har jeg sett at de politiske prosesser setter inn brannslukkere, som for å kontrollere og begrense utbruddet av trykk-kokereffekten. Det skjer hele tiden i mange slags saker, ikke bare i denne.

Jeg har undret meg på hvor orkestrert det synest å være at plutselig kommer det politifolk i alle skandinaviske land ‘står frem’ og leder opprøret mot innvandring. Facebook grupper med 100.000 medlemmer til støtte på 2 dager. Jeg har sagt det samme i 15 år, og har ikke en støttegruppe med to deltagere engang 🙂

Jeg tror Springare er autentisk og er bare rett og slett forbanna, men der finnes nok de som vil kapre hans støttebevegelse som ikke er det. Selv om vi ikke skal tilskrive han mer enn han sier selv. Han er ikke imot innvandring, bare kriminelle elementer, sånn sett er han multikulturalist og globalist og tjener uforvarende jødenes interesser for deres Verdensrike.

Jesus sier han skal bringe ild (Luke 12:49) over satanistene. Satan vil sette inn brannslukkere for denne ‘ild’ som kommer. Når Jesus kommer tilbake og drar folk opp i ånden (rapture) – til sin Ånd, når hans eteriske energi når inn i de mennesker som er blitt åndsdøpt og fått ‘brann i hjertet’ (Matthew 3:11), med full kraft i verden, så vil en hærskare av mennesker som meg være på ryggen av disse satanister og avsløre den minste ting de har planlagt i mørket (Isaiah 29:15, Isaiah 30:1, Jeremiah 23:24, Psalm 83:3). Det vil drive satanistene nesten til vanvidd, og denne kristne hærskare vil tvinge dem i kne til slutt sier Bibelen. Det vil ikke være noen med ‘status’ i samfunnet, de er allerede korrumpert ved å akseptere statusen. Det vil være vanlige folk, fiskere, snekkere, bønder, enkle mennesker, ikke alle vil være flinke å skrive engang, men ikke bry dere med det, for de vil ha Ånden. Jesus først, jøder langt ned i prioriteringsrekkefølgen. Husk når dette skjer at dere ikke orienterer dere mot eller følger noen som er kristen sionist eller jødetilbedere, fordi de har løgnen allerede i sitt hjerte, de er ikke av G-d. De er av Satan.

Men folk må ha noen som liksom representerer makta, før de tillater seg å protesterere, da vil de føle det trygt, men er alt som utbryterne og varslerne gjør bra? Hva om det er planlagt slik for å kunne kontrollere og ‘containe’ bevegelsesenergien i innvandringsmotstanden eller den kristne re-aksjon? Jeg sier ikke at noen ikke er autentiske og ærlige i sin respons, men la oss anaylysere det litt, for om disse politifolk ikke er det, så vil slike kontrollerte brannslukkere av den folkelige energi (kristne ‘med ‘brann i hjertene’, Matthew 3:11) som jeg har beskrevet her bli satt inn, før eller siden:

Politimann navnga mistenkte kriminelle innvandrere – skaper storm
http://www.nettavisen.no/nyheter/utenriks/politimann-navnga-mistenkte-kriminelle-innvandrere—skaper-storm/3423310590.html

FrP gikk fra å være innvandringsmotstandere, til når de kom til makt å være nøye med ‘intergrasjonen’. De inntok faktisk det motsatte av det standpunkt de ble valgt på, av hva folk hadde tillit til de skulle stå for. Vi kan se samme metode i personer som i det partiet. Alle som kommer til makt og prominanse går gjennom samme transformering, av en eller annen ‘merkelig’ grunn, som få forstår, men som jeg for mine lesere skal søke å forklare, slik at det finnes noen relativt få som ser gjennom skuespillet.

Husk at der er store kontigenter av frimurere i ordensvesenet og politiet. Vi har alsørt at frimurere og internasjonal jødedom har samme agenda. Frimurere tror seg å bli ‘åndelige jøder‘ ved sine initieringsriter

Trump har den samme rolle i Amerika, som Hitler (påstått delvis jødisk) hadde i Tyskland for andre verdenskrig – lede sin nasjon til moralsk tap ved sine valg, som mange andre har i Europa; Marina Le Pen (med sin jødiske forlovede), sionisten Geert Wilders i Nederland m.v., og dere vil finne at alltid er disse i samarbeid med og i sympati med internasjonal jødedom, som for en stor del står bak og innfluerer barbar invasjonen av Europa og USA (de tidligere kristne sivilisasjoner). Det er liksom noe alle vet, bare å si Ervin Kohn (Norge) og Barbara Spectre (Sverige), men få tør eller vil si. Det er liksom helt PK å ikke nevne det. Alle vil ta innvandrerne, men ingen tar de som står bak folkeforflytningene og invasjonen av oss (?). Kunsten for dem er å ha folk som leder ‘motstanden’ slik at de som står bak ikke blir avslørt.

Jan Hårstad: «Bror til Donald het Fredrik og drakk seg i hjel ganske ung. Før han døde sa han i et intervju at Trump-dynastiet stammet fra tyske jøder som het DRUMPF.»
http://www.derimot.no/blog/er-det-israelske-angrepet-i-syria-innledningen-til-noe-verre

TRUMP IS THE SWAMP: Trump’s Jewish Elite MAFIA and The 5 Dancing Israelis (2017)

Vi er alle Palestinere

Spesielt syriske immigranter er offer som oss. De er offer for «Oded Yinon Planen» , i korte trekk må de tvangsforflyttes til oss slik at jødene får mer plass og ressurser i Midt Østen, samtidig som de får oppfylt å de-stabilisere og ødelegge våre land. To fluer i ett smekk. De som står bak bør enhver kristen sjel hate med et glødende hat for min del. Å hate ondskap er en kristen dyd (Romans 12:9, Proverbs 8:13, Psalm 97:10, Hebrews 1:9, Ezekiel 35:6).

Men etter min erfaring vil ikke folk vite hvem som står bak, nemlig frimurere og jøder som initierer kriger mot uskyldige mennesker, spiller uskyldiges blod for sin politiske agenda. Israel-USA-Internasjonal jødedom i våre egne land skapte ISIS, de skaper all elendighet de senere antar som ‘fiender’. G-d er i harnisk over dette, og vil aldri tilgi folk som deltar i myrderiene og/eller støtter morderne.

Johnny Cash – God’s Gonna Cut You Down

Jøder som ikke er kristnet, eller som utgir seg for å være kristen, uten at vi kan se fruktene av det, tvertimot, og frimurere og jesuitter er alltid lederne av enhver ‘frihetsbevegelse’, for at de da kan kontrollere den. Som jødiske Lenin (Blank) sa det: Beste måten å kontrollere opposisjonen på er å lede den, ved å gi inntrykk av å stå opp imot makta for ‘folket’, skapes det ‘folkeaksjoner’ og revolusjoner mot det imaginære ‘ondet’, bare ett problem at det virkelige ondet aldri blir avslørt med det, fordi ‘ondet’ er i ledelsen av opposisjonen og motmakten.

Dette trenger ikke være en konspirasjon hvor mennesker snakker med hverandre på bakrommet. Faktisk blir jeg mer og mer overbevist at de som lyder Satans stemme, blir i ethvert øyeblikk gitt beskjed om hva de skal si og gjøre fra de åndelige sfærer, av Satans stemme i seg. At den eldgamle sataniske konspirasjon er av ren åndelig art (Efeserne / Ephesians 6:12). Lucifer/Satan influerer sine nyttige idioter som jeg beskrev her, hvor jeg undret på hvor mange Satan har forberedt for oppgaven for seg i løpet av vår generasjon:

Luciferiansk pop-Prest Bjørn Eidsvåg
http://www.riksavisen.no/luciferiansk-pop-prest-bjorn-eidsvag/

Integrering av skyldkompleks

Grunnen til at dette gjøres er at befolkningen anmasse skal inngis et skyldkompleks for hva de har vært med på, når røyken legger seg, og de vil da akseptere å bli interbreedet og kryssavlet som ved hundeavl, med den svarte og gule rase. Jesus sa endetiden skal bli som på Noahs dager. Noahs familie var den eneste som ikke hadde kryssbreedet seg («perfekt i sin genealogi«), og forble som G-d hadde skapt dem.

DNA-manipulasjon og transhumanisme er deres metode for å forlede folk bort fra G-d, og inni Satans anti-Kristne rike på jord.

Skandinavia er av de siste land med ren Israelittisk rase. De setter igang Tredje Verdenkrig for å psykologisk forberede massen for fallet fra nåden, til å komme under fordømmelsen. Den ‘moralske’ venstreside vil da komme tilbake med fullt trykk, og selvfølgelig vinne på litt lengre sikt med sitt rasemiks evangelium. Men vi kan unngå dette. Uansett sier Bibelen det skal være bare 144.000 igjen med rene genetisk Israelittiske DNA, 12.000 fra hver stamme. Utav millioner av oss. Summen kan være symbolsk men uansett er det hvor galt dette skal bli, før smådjevlene blir deportert til helvete, for godt denne gang.

German guilt complex; The beginning of Jacobs Trouble
http://www.riksavisen.no/german-guilt-complex-the-beginning-of-jacobs-trouble/

Jeg vet ikke om de som står frem er frimurere, skulle gjerne visst om noen er åndsdøpt kristen eller hva slags ideologier de forøvrig skulle ha, men deres initiativ synest ko-ordinert. Jeg blir mer enn mistenksom. De vil ta et steg bort fra det politisk korrekte, men aldri så veldig langt, det er hvordan bevegelsen kontrolleres, som en her har observert:

En som har oppdaget at bevegelsen er strengt kontrollert og disiplinert

I Skandinavia er folk veldig autoritetstro. Den romerske fascen er jo maktsymbolet til politiet i alle land. Lider under et kollektivt Stockholm-syndrom. De kan ingenting gjøre før noen med ‘autoritet’ i samfunnet forteller dem at det er greitt å gjøre det. Politifolk er liksom de ‘autoriteter’ de tar til sitt hjerte, som symbol på makt og myndighet.

Metodikk

Men de gjør dette gradvis:

Folk kjefter på politikerne og tror de skal få dem til å forstå, og undrer seg på hvorfor ikke politikerne ser galskapen. Problemet er ikke det, men at for å få være ved makten må politikerne gjøre som de får beskjed om, om ikke blir de tatt ut på under en uke i media kampanje for en eller annen detalj etteretning de har på dem for å blamere dem hver enkelt. INGEN kommer til makten som ikke er allerede korrumpert, og de har noen slags pressmiddel mot dem. Først får idiotene og de politiske broilerne på Stortinget beskjed om at det skal være fri innvandring eller familiens nedbrytning, nasjonens konkurs, eller hva som helst, og de skal ingenting gjøre for å stoppe det.

Så når de har fått etablert et multikulturelt kultur av våre tidligere kristne sivilisasjoner, som Israelittene har arbeidet frem gjennom tusener av år, så vil de bruke samme argument som jødene brukte om seg selv under første og andre Verdenskrig, at de var fordrevet alle steder og de påstår at det hadde ikke noe deres egen oppførsel å gjøre.

Kryss-avlet utav eksistensen som en hund

En liten satanisk jødetamp vil ha rasemessig interbreeding:

Sarkozy: Challenge of the 21st Century: Racial Interbreeding

Løsningen er: Sørg for at alt gjøres skikkelig og grundig i tilbakesending. Steng grensene og la være å ta det moralske standpunkt at en ikke skal hjelpe mennesker i nød. En skal det, men ikke noen andre enn enker og faderløse, vi har ingen plikt til å hjelpe mordere, tyver og barbarer. Ikke la hatet ta overhånd, for det er hva de vil, de vil ha store sosiale opptøyer, så mye som mulig, slik at de kan komme inn med sin løsning som ‘redningsmenn’, de har alle våpnene, politiet og militæret, ikke engang drøm om væpnet motstand, de håper på det, for da får de sjanse til å myrde litt med loven i hånd. Avslør dem, så tar G-d over. Deretter vil de bli sine egne største fiender. Ha god saksbehandling. Send alle tilbake, gi aldri statsborgerskap, alle skal tilbake hvor de kom fra så snart vi har fått endt krigene de samme har satt igang for å få folk på flukt. Jfr. Oded Yinon Planen planen.

Andre Verdenskrig ble organisert for å få folk til å flykte til og bemanne Israel. Tredje Verdenkrig vil være for å re-lokalisere alle Israels fiender til vårt nabolag slik at vi skal være ‘omringet av fiender’ i vårt samfunn, og dermed ha sympati med røverstaten Israel, slik at Jøder og Frimurere får bygge sin århundrelange våte drøm, å gjenoppbygge Salomons Tempel og Trone i Jerusalem, hvor de skal styre den Nye Rase i sin Nye Verdensorden fra Jerusalem.

Sverige

Politimann navnga mistenkte kriminelle innvandrere – skaper storm
http://www.nettavisen.no/nyheter/utenriks/politimann-navnga-mistenkte-kriminelle-innvandrere—skaper-storm/3423310590.html

Peter Springare er ikke imot innvandring

Finland


«Helsingfors biträdande polischef Ilkka Koskimäki håller fast vid sin ståndpunkt om att Finland drabbats av en ny typ av sexualbrott. FNB intervjuade honom på lördagen om hans uttalanden i The Telegraph.

I den brittiska tidningen sade Ilkka Koskimäki att sexualbrott i parker och på gator var okända i Finland innan 32 000 asylsökande anlände till landet i fjol.»

Koskimäki står för sin åsikt – nytt sexbrottsfenomen i Finland
http://gamla.hbl.fi/nyheter/2016-01-09/785060/koskimaki-star-sin-asikt-nytt-sexbrottsfenomen-i-finland

Danmark

Norge

Uberettiget fremmedfrykt?, av Politiinspektør Thomas Utne Pettersen, Haugesund
http://gjest.blogg.no/1470918562_uberettiget_fremmedfr.html

Tiltalte i Oslo tingrett en tilfeldig uke: 35 tiltalte: 8 norske eller nordiske navn
http://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/tiltalte-i-oslo-tingrett-en-tilfeldig-uke-35-tiltalte-8-norske-eller-nordiske-navn/3423253287.html

Hva som er viktigst i den frimurerske metode for å skape sitt endelige resultat, er å ‘contain and control’, liksom fange opp bevegelsen for å kontrollere utkommet av bevegelsens formål, ta ut energien av den, gi energien et utløp.

Vi vil se at disse etter hvert vil snakke mer om integrering, og mindre om å stoppe tilstrømmingen, akkurat som FrP i Norge ble det samme, ihvertfall ALDRI snakke om årsaken til folkevandringene. De som tar ledelsen vil kontrollere og lede bevegelsen til sin planlagte ‘endelige løsning’, ikke å stoppe tilstrømmingen. ALDRI å avsløre dem som står bak. Dere vil ikke oppleve å se det. Da vil dere vite at disse er kontrollert, plassert med et annet formål enn å tjene sannhet, åpenhet og ærlighet i det offentliges tjeneste. Ofte tvertimot.

Jødisk/Frimurerske Verdensrike

Når alle levde i hver sine land fantes det ikke rasisme. Alle besøkte hverandre og dro hjem, og var beriket og ble eksotisk imponert i møte med andre kulturer. Dette blir det slutt på når rasene mikses, da vil hatet gro istedenfor. Dette vet det sataniske presteskap som styrer vår verden utmerket godt, og de bruker det for alt det er verdt. Idag legger de forholdene til rette for neste trinn i ‘utviklingen av menneskeheten‘ som de ser det; Brotherhood of Man, med deres COEXIST evangelium, rasismen skal elimineres med Co-eksistens. Det vil ikke funke, sier jeg – og ler av dem. 🙂

The Luciferian gospel

G-ds Verdensordning funker, med nasjonalstatene, og hver etter sitt slag for seg, ikke satanister sin.

Hva den askeNazi jødiske undermåler av en professor i hvordan drepe mest mulig med okkulte midler under her ikke forstår er at kanskje mange av den hvite rase vil være glad til for å dra herifra? At den tosken gjør oss en tjeneste med det? Sier ikke Jesus at den første skal bli den siste, og at vi dermed skal komme tilbake å herske over dem neste gang?

Vi forstår ondskap når vi ser den.

G-d vil sette i dem som skal, å ikke ha noe som helst frykt for dette, sataniske jøder (Rev. 2.9 & 3.9) som her gjør oss en tjeneste og overlater scenen til undermålere som denne og disse jødene og deres agendaer, som gir en god indikasjon på at Darwin hadde delvis rett; Noen mennesker stammer fra apene, åpenbart, er mer som dyr å regne, ikke mennesker. De gjør kanskje G-d og oss selv en tjeneste, når vi er kalt hjem likevel, og skal dra så tillater G-d at slike sataniske jødiske undermålere som dette får utløp for sin blodslyst, og vi får dra hjem, og Dommen deretter. G-d slår to fluer i ett smekk. To frie viljer oppfylt. Når vi er borte begynner de å slåss innbyrdes, og med sine nåværende allierte, det gjør meg ingenting om de da kremerer hverandre. 🙂

Frimurere og jøder skaper Nye Babylon, det er mulitikultur, det er et veletablert fakta som ikke trenger nærmere begrunnelse. Det er deres mål, å skape en ny rase ala en egyptisk solguds bastard rase. Som denne:

Babylonsk, Egypt&Sodom Bastard

For å få til det må de først mikse rasene, så vet vi alle at før eller siden vil kopuleringen mellom rasene tilta, og ende med at Israelittene, de hvite kaukasere, spesielt de ikke-kristne blant dem, vil etter et par generasjoner opphøre å eksistere, av de som ved flaks ikke har blitt forledet til å abortere som offer til Baal & Molek. Et genialt Holocaust. Et demografisk selvmord.

Evidence of real Israel in Bible Prophesy, and end times Holocaust

Evidence of real Israel in Bible Prophesy, and end times Holocaust

Jødene vil drepe alle som er uenig med dem, da skal deres Verdensrike være i mål, da har de blitt sine egne ‘messiaser’ som Karl Marx Mordechai Levy skrev til Baruch de skulle bli (sitert i Review de Paris, June 1, 1928, p. 574). Da vil vi dra hjem, hallelujah:

OVER THE NEXT HILL – Johnny Cash (with Anita Carter)

Alle som er uenig i deres destruktive tendenser for askeskaping, for at deres Fønix kan reise seg fra asken, har et problem, som de drap Jesus av samme årsak, en trussel mot deres Verdensrike («Mitt Rike er ikke av denne verden»):

Vi kristne Israelitter skal snart få jødestjernen i gult på vårt bryst. Vi har den nok der allerede i en esoterisk forstand. Det var nok aldri noen andre enn oss gudfryktige som noensinne hadde den der.

Så vil dette ende med at ‘de gode’ – de multikulturelle satanister, vil ‘vinne’ krigen som følger, og som Tyskland være okkupert fordi de hadde tatt en moralsk ‘uverdig’ posisjon i politikken, faktisk hadde folk ved valg og støtte deltatt i det. Det vil berede grunnen til at de med den moralske ‘upper hand’ vil vinne propagandakrigen, og Nurnberg II vil deklarere dem som vinnere, og de får gjøre som de vil deretter (selvfølgelig). Som okkuperte Tyskland, millioner på millioner av andre raser strømmer inn, fritt og uten hindre. Har betalt X antall billioner til jødene i ‘repatriation’, hvor mange billioner er jøder skyldig meg nå for deres udåder gjennom tidene?

Det er et helt OK moralsk standpunkt å si som jødiske Putin:
MUSLIMSKE FLYKTNINGER SKAL DRA TIL ARABIA ELELR IRAN ‘HVOR DERES RADIKALE RELIGION ER NORMEN»

Men det er jo ikke slik de vil da, får ikke rette effekten med det, siden det er tidligere kristne nasjoner og hvite folk som er fienden, ikke arabere:

Kalergi-prisen er en av de mest prominente priser for eliten. Kalergis plan var at den hvite befolkning skulle bli kryssbreedet ut av eksistensen. Vi vanlige folk kan ikke gjøre så mye med deres planer. Vi kan bare avsløre dem, og stole på at G-d har kontroll. Ordensmakten er på deres side, ikke vår. Har vært det siden Andre Verdenskrig når de vant krigen. De har eid vårt land siden.

Tyskland = ZOG

Jødiske Martin Shultz (President i Europa-parlamentet) : Tyskeres ene hensikt er å tjene jødene og Israel. Snart skal hele verden gjør det samme, ved et falskt skyldkompleks, som det de påførte tyskerne etter andre verdenskrig. Tredje Verdenskrig skal påføre samme skyldkompleks på hele den hvite rase, ikke bare tyskere. De tar dette gradvis. Har alltid gjort det. Vi skal liksom være de som ikke ville hjelpe og redde ‘jødene’ – muslimene og negrene i Afrika i denne omgang som er brukt i propagandaøyemed for samme resultat. Som jødene er ansvarlig for å skape mayhem for, slik at de blir drevet på flukt, de ISIS soldater som ikke er betat av den jødiske nazist George Soros for å innvadere vårt land da, sammen med den jødiske menneskesmugler Kristian Siem.

Obama: Tyskland er okkupert territorie

Norge for eksempel er et land som Jens Bjørneboe karakteriserte som middelmådighetens diktatur. De tror ikke selv når folk sier det selv hva de vil gjøre, uten at en eller annen autoritet forteller dem at det er lov å tro på det:

Vi må alltid huske på at hovedfienden er Kristus og de kristne sivilisasjoner, jødene bruker Islam som nyttige idioter for å ramme oss:

«Om du ser på formuleringer fra de siste års zionistiske kongresser,er det enighet om at zionismen nå «goes global». Oversatt til praksis kan det jo ikke bety annet enn å styrke de jødiske samfunnene for koordinert verdenspolitikk. Men her er vanskelig saker: de offisielle jødiske talsmenn er jo multikulturelle innvandringsvennlig for muslimer og danner jødisk-muslimske fellesorganisasjoner nå. Noen ser dette som en reprise på Spania rundt år 1000 hvor muslimer/jøder sto sammen mot kristne. Den historiske rival/fiende for jødedom er kristendommen.» – Jan Hårstad

http://www.derimot.no/blog/som-vanlig-presenteres-ikke-det-som-skjer

 

Kristendommen og Israelittene av den kaukasiske rase får sitt banesår i den jødiske Nye Verdensorden med Jacobs Trøbbel, anti-Krist Verdensrike. Men  noen få vil overleve, for det lover G-d selv oss i Bibelen. Hadde vårt folk bare vendt tilbake til sin tidligere kristne standard og innrømmet sine synder og vendt seg til G-d, så ville G-d ikke tillatt disse krefter å manipulere oss og invadere oss, vår nasjon ville blitt reddet og helet (2 Chronicles 7:14). G-d straffet alltid Israel slik som vi blir idag. Det falske Israel vokser med satanismens inntog i verden, vi Israelitter er hva som oppfyller Bibelens profetier om Jacobs trøbbel og annet.

New York Times (1940)

Måten dere kan finne ut på om det er kunnskapsrike og autentiske motstandere av overmakten, og virkelige tilhengere av våre land og folk på, er om de avslører også det virkelige problemet, hvem som står bak. Om ikke er de kontrollert ledelse for å begrense trykk-koker effekten av den folkelige motstand.

When He Comes – Johnny Cash

Facebook Comments

Kommenter. Leave a Comment


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.