Politimann Eirik Jensen – Ærlige tas, korrupte lar vi gå

polititopper
Politimannen som blir ‘anklaget’ på ‘hemmelige anklager’, aner ikke selv hva han er anklaget for sier han, har bannet i den poltiske korrekte sosialistkirke… slik kan de jo ikke ha det…..

jensen1

«– Vi er et snilt og fredlig folkeslag som strekker oss langt for å unngå ubehageligheter. Men vi får jo bare problemer ved å være unnfallende. Og ja, vi er utvilsomt naive.» – Eirik Jensen,

– som kritiserer både norsk innvandringspolitikk og ledelsen i Oslo politidistrikt i boka «Blodig Brorskap – på innsiden av Oslos gjenger».

«Han kan være utsatt for mennesker som ønsker å ramme ham»
, sier Jensens tidligere kollega, polititopp Finn Abrahamsen.»

I endetiden for vår sivilisasjon skriver Johannes i sin Åpenbaring hva vi skal passe oss for:

«Dette sier den første og den siste, han som var død og er blitt levende: 9 Jeg vet om de trengsler du må lide, og hvor fattig du er – men du er rik. Jeg vet også at du blir spottet av dem som kaller seg jøder, men ikke er det. For de er Satans Synagoge». Johannes Åp. 2.9

Manipulasjoner, løgner og okkultisme er deres orden og verktøy, for de forførelsene som skal komme over vår sivilisasjon, på grunn av frafallet.

«Det har krevd mot. Men utvikling og endring skapes av modige medarbeidere og ledere, som slipper til med konstruktiv kritikk. Jeg ønsker meg en politietat og et Oslo politidistrikt som gir rom for en åpen og ærlig faglig diskusjon.
Distriktsledelsen har nylig vist meg tillit ved å tiltro meg stilling som rådgiver i politimesterens strategiske stab. Det er et oppdrag jeg ser frem til å ta fatt på, som alltid med åpen og ærlig dialog som hovedverktøy.»

http://www.dagbladet.no/2013/09/03/nyheter/innenriks/gjengkriminalitet/young_guns/b-gjengen/29036330/

Ærlige og åpne folk er ut. Her er flere sammen med Robin Bergh og Sigurd J.Klomsæt som er av den uønskede ærlige divisjon. Hvordan kan løgnene og løgnere og okkultistene vinne opinionen om det skal gå løs en masse ærlige folk da?

Norske advokater i hardt vær
http://www.riksavisen.no/?p=876

Det er okkultister, løgnere og manipulatorer som er populær idag.

jensen2

Mange spørs seg: «Politimann tatt for korrupsjon…. Men hvem er det som tar ham, og hvorfor ble ikke dette korrupsjon?«, og henviser til

Polititopper jobbet svart for millioner – saken henlagt
Selv om polititoppene har innrømmet svart arbeid slipper de straff. – Skal ikke få fritak, sier professor i skatterett ved Universitetet i Oslo, Frederik Zimmer.

jensen3

Svaret er at disse som IKKE BLIR TILTALT jobber for dem som vil ha det som Eirik Jensen advarer mot, og dermed TILTALT… det er slik verden virker …

De som velger seg Barrabas, og korsfester og henger de uskyldige på oppkonstruerte anklager, de er ennå i førersetet, og skal destruere vårt land med karmiske verktøy som Israel i år 70 ble destruert etter Satans Synagoges synder, Russland i 1917 og utover, og Amerika fra 1963 (22/11 – dagen da Amerika døde). Etter 22/7 intensiverte de sin aktivitet i Norge.

Mars 2011; Norske jøder «trenger hjelp utenfra» på grunn av all ‘anti-semittismen’ i Norge, sier Harvardprofessor i juss, Alan Dershowitz, «When it comes to its record on Israel and the Jews, Norway is the worst country in the world, he said. It is “on the wrong side of history, morality and democratic values»
http://lubavitch.com/news/article/2030677/Professor-Dershowitz-To-Norway-s-Jews-Take-Courage.html

Mossad bak Utøya-terrorismen?
http://www.riksavisen.no/?p=10028

Eirik Jensen påvirker folkeopinionen til å ta fra dem deres fremste våpen for å ødelegge vårt land, den marxist-leninistiske sataniske multikulturalismen (jfr. Richard Wurmbrandt; Marx and Satan). Det kan de ikke tillate, og setter dermed sine sayanimer igang.

Slik kan IKKE Dershowitz utskremte medarbeider og det ‘Mosaiske’ (les; khazarske) Trossamfunns Ervin Kohn i Anti-Rasistisk Senter ha det.

Spread the love - Sharing is caring
 
 
 
   
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)

2 Comments

 1. Sakset fra Facebook:

  Det lukter av justismord, det er for mye som ikke henger sammen…
  «Han kan være utsatt for mennesker som ønsker å ramme ham, sier Jensens tidligere kollega, polititopp Finn Abrahamsen.»

  I fjor ble 460 politifolk anmeldt for «grov uforstand i tjenesten», INGEN BLE DØMT… http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10129361

  Det verserer nå massevis av rykter om at Deltagruppen og politiet i Oslo, hadde en aktiv rolle den 22. juli. og at de kontrollerte hele den saken. Og jeg synes faktisk det kan se slik ut også. Ettersom polititoppene som jobbet svart for den amerikanske ambasaden, som slapp straff og bot for dette, var toppene i Delta, samband++ i de politidistriktene som hadde jobben den fatale dagen… http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/polititopper-jobbet-svart-for-millioner-saken-henlagt-3899802.html#.Uw3KuPl5Mtw

  Deltagruppen hadde stor øvelse på det som skjedde på Utøya 22. JUNI, altså en måned før. Denne øvelsen ble avholdt på Melkøya, Hammerfest, også med militære helikoptre. http://www.nrk.no/norge/trente-pa-utoya-scenario-1.7847582

  Man kan ha flaks en gang, men ikke to…
  Deltagruppen hadde 5 dagers gjennomføring av Utøya Scenariet i OSLO, i dagene før 22. juli. Denne øvelsen ble avsluttet 20. min før bomben smalt. Hvorfor akkurat Utøya scenariet? http://www.dagbladet.no/2011/08/26/nyheter/innenriks/22-07-11/terror/utoya/17829075/

  I Osloområdet står Politihelikoptret, men hvorfor hadde alle som jobbet med det, fått 4 uker sommerferie samtidig? Når driftskassa var full? Og når tilfeldighetene gjorde at pilot stilte seg til tjeneste, kort tid etter, og tilbø å plukke opp en skarpskytter i Holmestrand, så fikk han ikke lov å lette….. Er ikke de en spesiell avgjørelse? http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Politihelikopteret-sto-rykkeklart-6668395.html

  Og det jeg synes er verst, er alle ungdommene som ble beskutt, som sa det var flere skyttere, og beskrev hvordan de var kledd i svart, kun en i politiuniform… så går politiet ut med en gang, og sier det bare var en…..Her er det noe som stinker. Jeg har ikke svarene, men det kan virke som om det er noe mer bak denne arrestasjonen enn korrupsjon….. Det er store krefter som forsøker å stoppe informasjonen om Utøya kommer ut, og at kretser innenfor politiet var en del av det….. http://www.nrk.no/norge/_-det-var-flere-skyttere-pa-utoya-1.7723321

  En ting som er sikkert er at; Er det slik at politiet selv var innblandet i det, så vet det kriminelle miljøet det. Og Eirik Jensen ville ha fått vite det, og kanskje begynt å bli brysom…..

  Det er alltid flere muligheter, enn det som kommer ut i media.
  Konspirasjon per definisjon er» to eller flere som går sammen, om å utføre en ulovlig handling» . Bruken av ordet «Konspirasjonsteori» er en hersketeknikk, en latterliggjøring, for å få folk til å slutte å stille spørsmål og forsøke å forstå, hva som blir fortalt… Det er ikke mer enn det…

  Den største bremseklossen for å forstå, er at vi alltid måler andres gjerninger, opp mot vår egen empati/ følelse, og oppfattelse av rett og galt. Mangler man empati, så står muligheten i kø, for de fleste av oss nekter å tro det kan være slik….

  Jeg har ikke svarene, men det er mye som «lukter»…
  Still spørsmål til alt!

 2. Mene, Mene, Tekel u-Pharsin – Skriften på veggen..

  Er dere klar for at Vesten skal ut på en ride nedi gørra, av sin urett, umoral, sodonisme, hedonisme, multikultur (babylonsk utopia)?

  Idiotene som lar seg lulle avgårde av okkultistene som forfører dem med satanistiske propaganda, de går i dass, de kloke med visdom går opp… Det står en plass i Bibelen at det er alltid bare 1/3 eller 1/4 av verden som kommer til doms i destruktiv forstand, og faller. Når noen går ned, går andre opp (Russland, Bric, Afrika, China)

  Er Vesten lenger på rette siden av G-ds påbud, som nedfelt i vår felles kulturarv kristendommens bok Bibelen? Besitter Vestens mennesker lenger god moral for sunn samfunnsbygging, og er de lenger av ‘de Rettferdige’ (sett fra G-ds side, og ikke fra menneskepåbud), og dermed av Abrahams, Moses og Jesus sin ånd, altså som Paulus sier ‘kan regnes blant de Rettferdige»….. ?

  OM de andre land er det, og de personer som utgjør våre styresmakter IKKE er det, så er det sistnevnte som har befordret DESTRUKSJONEN av vårt land og våre samfunn, idet det går med vårt land og vårt samfunn som det gikk med Sodoma & Gomorra… i en eller annen form

  Jeg ser en okkult nedbygging av vårt land, det er designet, og jeg ser en oppbygging av land som Uganda, Russland, BRIC, Kina – faktisk delvis Afrika – «det går dem vel og de får leve lenge i landet», de som holder seg til ‘Læren’ – ‘The Way’, de som okkultistene (de som er inspirert av feil ånd) påvirker i feil retning, de vil gå under i sin egen gørr, jfr. Babylon, jfr. Israel år 70, jfr. Romerriket….. VESTEN, nye Babylon, re-emerging new Roman Empire, is destined to fall…

  «As in the days of Lot»

  Luke 17:29-30, «men den dag da Lot gikk ut av Sodoma, da lot Gud ild og svovel regne fra himmelen og ødela dem alle sammen – 30 således skal det også gå på den dag da Menneskesønnen åpenbares»

  ‘As it was in the days of Lot, even thus shall it be in the day when the Son of man is revealed’,

  Sodomi er begrep som i vår kulturkrets har sin opprinnelse i kirkelatin (sodomita) og som viser til byen Sodoma og det som kalles Sodomas synd. Begrepet brukes blant annet i religiøs, litterær og juridisk kontekst, og har forskjellige definisjoner avhengig av sammenhengen. I norsk og dansk språk brukes det synonymt med bestialisme og zoofili, på fransk og spansk synonymt med analsex, i USA med homoseksualitet og i England med alle former for seksuelt samkvem utenom vaginalt samleie.

  Persisk og arabisk refererer ikke til Sodomas synd eller sodomi, men til «det Lots folk praktiserer».

  Okkultistene er i full gang med å gjennomføre Norges fall fra nåden, ved sine okkulte verktøy, promotering av all slags synder – multikulturalisme og andre synder som får konsekvenser for det land og folk som biter på løgnene (karma).

  Hadde jeg skulle oversatt Bibelen, så ville jeg brukt ‘Son of Man’ å være Anti-Krist.. og ‘Son of G-d’ om Kristus/Messiach. Der er krefter i vårt samfunn som helhjertet jobber frem sin messiach, Anti-Krist på sin trone i Jerusalem, som skal styre verden med en ‘rod of iron’, og hvor dens tjenere skal eie alt og alle i verden.

  Russerne kommer – med Gud
  http://www.information.dk/488920

Legg inn kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.