- Riksavisen - https://www.riksavisen.no -

Politimann Eirik Jensen – Ærlige tas, korrupte lar vi gå

polititopper
Politimannen som blir ‘anklaget’ på ‘hemmelige anklager’, aner ikke selv hva han er anklaget for sier han, har bannet i den poltiske korrekte sosialistkirke… slik kan de jo ikke ha det…..

jensen1

«– Vi er et snilt og fredlig folkeslag som strekker oss langt for å unngå ubehageligheter. Men vi får jo bare problemer ved å være unnfallende. Og ja, vi er utvilsomt naive.» – Eirik Jensen,

– som kritiserer både norsk innvandringspolitikk og ledelsen i Oslo politidistrikt i boka «Blodig Brorskap – på innsiden av Oslos gjenger».

«Han kan være utsatt for mennesker som ønsker å ramme ham»
, sier Jensens tidligere kollega, polititopp Finn Abrahamsen.»

I endetiden for vår sivilisasjon skriver Johannes i sin Åpenbaring hva vi skal passe oss for:

«Dette sier den første og den siste, han som var død og er blitt levende: 9 Jeg vet om de trengsler du må lide, og hvor fattig du er – men du er rik. Jeg vet også at du blir spottet av dem som kaller seg jøder, men ikke er det. For de er Satans Synagoge». Johannes Åp. 2.9

Manipulasjoner, løgner og okkultisme er deres orden og verktøy, for de forførelsene som skal komme over vår sivilisasjon, på grunn av frafallet.

«Det har krevd mot. Men utvikling og endring skapes av modige medarbeidere og ledere, som slipper til med konstruktiv kritikk. Jeg ønsker meg en politietat og et Oslo politidistrikt som gir rom for en åpen og ærlig faglig diskusjon.
Distriktsledelsen har nylig vist meg tillit ved å tiltro meg stilling som rådgiver i politimesterens strategiske stab. Det er et oppdrag jeg ser frem til å ta fatt på, som alltid med åpen og ærlig dialog som hovedverktøy.»

http://www.dagbladet.no/2013/09/03/nyheter/innenriks/gjengkriminalitet/young_guns/b-gjengen/29036330/ [1]

Ærlige og åpne folk er ut. Her er flere sammen med Robin Bergh og Sigurd J.Klomsæt som er av den uønskede ærlige divisjon. Hvordan kan løgnene og løgnere og okkultistene vinne opinionen om det skal gå løs en masse ærlige folk da?

Norske advokater i hardt vær
http://www.riksavisen.no/?p=876 [2]

Det er okkultister, løgnere og manipulatorer som er populær idag.

jensen2

Mange spørs seg: «Politimann tatt for korrupsjon…. Men hvem er det som tar ham, og hvorfor ble ikke dette korrupsjon?«, og henviser til

Polititopper jobbet svart for millioner – saken henlagt
Selv om polititoppene har innrømmet svart arbeid slipper de straff. – Skal ikke få fritak, sier professor i skatterett ved Universitetet i Oslo, Frederik Zimmer.

jensen3

Svaret er at disse som IKKE BLIR TILTALT jobber for dem som vil ha det som Eirik Jensen advarer mot, og dermed TILTALT… det er slik verden virker …

De som velger seg Barrabas, og korsfester og henger de uskyldige på oppkonstruerte anklager, de er ennå i førersetet, og skal destruere vårt land med karmiske verktøy som Israel i år 70 ble destruert etter Satans Synagoges synder, Russland i 1917 og utover, og Amerika fra 1963 (22/11 – dagen da Amerika døde). Etter 22/7 intensiverte de sin aktivitet i Norge.

Mars 2011; Norske jøder «trenger hjelp utenfra» på grunn av all ‘anti-semittismen’ i Norge, sier Harvardprofessor i juss, Alan Dershowitz, «When it comes to its record on Israel and the Jews, Norway is the worst country in the world, he said. It is “on the wrong side of history, morality and democratic values»
http://lubavitch.com/news/article/2030677/Professor-Dershowitz-To-Norway-s-Jews-Take-Courage.html [3]

Mossad bak Utøya-terrorismen?
http://www.riksavisen.no/?p=10028 [4]

Eirik Jensen påvirker folkeopinionen til å ta fra dem deres fremste våpen for å ødelegge vårt land, den marxist-leninistiske sataniske multikulturalismen (jfr. Richard Wurmbrandt; Marx and Satan [5]). Det kan de ikke tillate, og setter dermed sine sayanimer igang.

Slik kan IKKE Dershowitz utskremte medarbeider og det ‘Mosaiske’ (les; khazarske) Trossamfunns Ervin Kohn i Anti-Rasistisk Senter [6]ha det.

Spread the love - Sharing is caring
[7] [8]
[9]
[9]
[9] Tweet [9]