- Riksavisen - https://www.riksavisen.no -

Rabbi fordømmer Rabbi for muslimhat

Det er en konflikt mellom jøder som følger den skriftlige tradisjon (Torah), og de om følger den orale tradisjon (Babylonske Talmud). Sistnevnte er skriftene hvor rabbier 'the Elder of Zion' tolker de skriftlige kilder. Det kan av og til gå litt på skeive, bl.a. Moseloven 'Du skal ikke drepe', har de fått til at påbudet gjelder kun at de ikke skal drepe andre jøder, Goyim er untatt........

[1] Neturei Karta International
Mandag, 30. August, 2010.

Rabbi Weiss [1]fordømmer nylige uttalelser til den tidligere sionistiske såkalte «Sjefs Rabbi» Ovadiah Yosef [2].

Anti-sionistiske ortodokse jøder rygget tilbake i avsky av seneste utbrudd av hatefulle ytringer fra Rabbi Ovadiah Yosef, en tidligere sefardisk såkalt «sjefs rabbi «av den illegitime sionistiske staten «Israel», ettersom han kalte palestinerne «onde», og forbannet dem med døden.

[2] Rabbi Yisroel Weiss
Rabbi Yisroel D. Weiss

«Toraen [de 5 Mosebøkene [3]] befaler jøder å leve fredelig med sine ikke-jødiske
naboer i alle deler av verden. Denne typen retorikk er mot
Allmektige** s Torah, frastøtende for å si det mildt og er farlige, sier rabbi
Yisroel Dovid Weiss, fra Neturei Karta International.

«Denne Rabbi og andre som ham gjør ikke og kan ikke representere jødedommen eller
Toraen, akkurat som den sionistiske staten «Israel», som er et opprør mot
den Allmektige, ikke kan representere Toraen eller verdens jødedom som er tro mot
Toraen «.

«Denne «Rabbi» og hans publikum er sefardiske jøder, jøder fra de arabiske
landene. Hvis de bare visste sin egen historie, ville de innse at
Jøder kan og levde fredelig sammen med araberne i mange århundrer. Når jøder
ble forfulgt, drept og drevet ut i Europa, gav de arabiske landene dem
en trygg havn og ønsket velkommen jøder med åpne armer. I Palestina også
benyttret jøder seg av deres gjestfrihet og palestinere og jøder eksisterte
sammen i harmoni i mange århundrer. Det var bare sionismen, med tyveri og
undertrykkelse av det palestinske folk, som satte en stopper for denne
sameksistens «.

«Det kreves av den Allmektige, som fremgår av Toraen, at vi skal uttrykke vår
takknemlighet og gjengjelde for godene som er skjenket oss. Hvor ironisk, hvor
tragisk og ondt det er, å uttrykke tvertimot at disse arabiske landene og disse
Arabiske folk, at de blir anklaget for å være våre fiender «.

«I følge Toraen er jødene i eksil, og er forbudt å ha et land for seg selv.
Likeledes er vi forbudt å drepe, stjele og undertrykke etc. et annet folk.
Derfor, så lenge den sionistiske staten fortsetter å eksistere, mener
vi at det ikke er noen måte sann fred kan oppnås på. Det
Hellige Land må returneres til sine rettmessige eiere, Palestinerne «.

«Vi ber for den raske og fredelige nedbygging av den sionistiske staten
Israel. På det tidspunktet vil vi igjen være i stand til å virkelig eksistere i fred
og harmoni, som var vår lange historie. Og på det tidspunktet vil vi være i stand til å
oppfylle Toraens «Mitzvah» bud, for å huske på og betale tilbake alt
godt som er gjort mot oss «.

«Må vi fortjene å se dette snart i våre dager».

«Til syvende og sist må vi fortjene å se åpenbaringer av den Allmektiges
herlighet, når hele menneskeheten vil tjene den Allmektige i harmoni. Amen «.

Neturei Karta International
P. O. Box 1316, Monsey, NY 10952
[3] www.nkusa.org [4]

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  Tweet [5]
  •  
  •  

Facebook Comments