Religiøse Bakstrevere

For dyrene i hakkebakkeskogen er denne verden alt som er, men er der flere verdener for åndelige mennesker? Klima er den nye verdensordens religion, melder Bergens Tidende. Åndsvitenskap og spirituell søking må selvfølgelig også beskjeftige seg med forskning på religionenes ytre dogmatiske rammer, både de gamle forvirringer i menneskers sjelsliv, men spesielt de nye må vi være på vakt for, for de inneholder helt sikkert elementer av agenda.

Fra naturreligionen, hvor menneskene tilber guder og ånder i og under jorden, til Gaya-religionen som gjør Moder Jord til en feminin guddom, mens dens maskuline komplementær er uteglemt.

Fra Norrøn religion med Odin og Tor, som red over himmelen og slo med sin hammer når denne guden var sint, til jødenes krigsgud i Det Gamle Testamente, en guddom som skulle føre sitt stammefolk til seier over deres fiender av andre stammer og slå dem til jorden, til den kristne guddom i Det Nye Testamente billedliggjort gjennom Kristus hvor kjærlighetens og allmaktens gud fra utenfor jorden – som skulle balansere ut denne verdens makthaveres makt, fra de åndelige riker, gjør sitt inntog i verden; hva Steiner kaller Kristus Impulsen, og som innvolverte og kunngjorde sjelenes mulige frelse for sin ‘syndige’ natur, fra Dyreriket til de Åndelige Riker, for ALLE mennesker denne gang, ikke bare en enkelt stamme.

Jødedommen som lever med opp til 6000 år gamle overleveringer, om mord og synd, for en nmeve dollar eller landområde. Hjertets omskjærelse, godhet og omsorg, ofres for deres materielle karnalske aspirasjoner og grådighet etter makt, innflytelse og/eller penger (Mammon). Og hvor de utvikler seg til satans Synangoge, står imot alt som er Gudelig og kristent, vil de i Endetiden forme Anti-Krists Rike gjennom sin Nye Verdensorden

Islam kommer når kristendommen ble ‘lunken og kald’ og forført og overtatt av denne verdens herskere som herskerinstrument. Bahai og lignende følger opp med sine nye impulser for menneskenes åndelige utvikling.

Etter hvert gjør også New Age religionen sitt inntog, hvor dets guddom sammen med ateismen og hedenskapen er ‘Selvet’, seg selv og sin egoistisk baserte ‘utvikling’. At enhver er ‘gud’ for seg selv, og trenger å utvikle seg videre for å bli de ‘guder’ de tror de var ment å være.

Det er alle satanistenes religion. Kanskje den mest bakstreverske religionene av dem alle, nemlig denne blomstrende og oppblåste hovmodige forestillingen om at mennesket er guder for seg selv.

Jeg tror dette hovmod står for fall i den aller nærmeste fremtid, når de skapte vil komme til å erfare resultatet av sin skapelse, hvor karma gir dem tilbake hva de har sådd og skapt.

Satan kommer fra det greske «diabolos», som betyr «bakvasker» eller «en som anklager usant»

«Filosofisk satanisme er i stor grad en egoistisk livsstil. Filosofiske satanister ser på en selv som det subjektive senter i universet, og de høyest strebende og ærbare er de som søker opphøyelse og forberedelse på den individuelle satanist framfor andre. Istedet for kirkelige lover, naturlige grunnregler, underkastelse for en guddom eller en samling av moralske lover, fokuserer satanismen generelt på jeg-ets åndelige fremgang uten å trenge veiledning fra ytre og høyere grunnregler. Av denne grunnen unngår mange satanister i samtiden tradisjonelle religiøse overbevisninger, holdninger og tilbedelse, til fordel for mere egoistiske, selvsentrerte verdenssyn, naturlige lover, den sterkestes rett og skikker som materialisme, individualisme og «magi». [] Man skal ikke føle skyld om man spiser mer enn nødvendig, er lat, er sint eller misunnelig. Man må gi utslipp for sine lyster, følelser og fristelser.»
http://no.wikipedia.org/wiki/Satanisme

Satanisme betyr dermed kort fortalt de som står en høyere makt og guddom og gode åndskrefter imot, og i den filosofiske satanisme faktisk ønsker bevisst velkommen de onde åndskrefter. Deres eneste makthavere er den verdslige makt, keisere, konger, prester og paver (ja, for det finnes religiøse satanister også, ikke bare ateistiske). De verdslige makter er den eneste makt de er redd for og underlegger seg, fordi disse er de eneste i praksis som har makt til å temme og legge begrensninger for deres ymse begjær, ved lov og straff.

Kort oversatt film ”Fremad til fortiden” (http://www.lt90.narod.ru/video/vpered.html) starter med sitat:

”Vi skal gjøre Russlands befolkning til hvite niggere. Vi skal opprette et rødt tyranni, ikke fra høyre, men fra venstre side. Elver av blod skal renne. Bankierer fra utlandet skal hjelpe oss å drukne Russlands bevissthet i blodbad. Vi skal kjøre blodig terror som ingen har sett maken til. Ved hjelp av terroren skal vi føre de intellektuelle til animalsk tilstand. Hvis vi vinner revolusjonen, vil vi få en slik makt at hele verden skal knele for oss.”
(Leo Trotsky Bronstein, Lenins elsker).

Satanismen i Humanismen
http://www.riksavisen.no/?p=4454

«Kommer satanister, de åndsfiendlige verdslige, de dyrisk disponerte, til å vinne åndskrigen med deres ‘gud-er-død-mennesket-er-biologi-ikke-ånd’ tilnærming?»

Vinner Satanistene åndskrigen?
http://www.riksavisen.no/?p=4052

Primitive religioner for primitive mennesker

Og alle disse religioner, inklusivt ateismen og hedenskapen, har sine svorne tilhengere.

Så vi ser at der er primitive religioner for primitive mennesker, og mer avanserte religiøse systemer for mer avanserte mennesker. Men hele tiden har der vært en slags naturlig utvikling i menneskenes religioner og gudsbilder. Hvor den nye ofte bygger på elementer av den foregående, som etter hvert plasseres i historiens søppelkasse, bortsett fra hos noen bakstrevere.

Når de hadde lagt under seg jorden og befolket den, så ville folk etter hvert utvikle mentale fakulteter som gjorde at de kunne begynne å undre seg over om det fantes andre verdener, og de beskrev disse fabuleringer ofte i mektige bilder, også av deres guddommer som styrte i denne og disse verdener.

MEN alt var basert på den bevissthet og de ofte begrensede mentale og åndelige ressurser de baserte sine fabuleringer på. Og enhver slik religion, innklusivt hos ateismen og hedenskapen, tiltrekker seg altså de folk som er åndelig og mentalt på det nivået som religionen deres i utgangspunktet hadde, for mange mange år siden.

Da forstår vi at mange henger svært langt tilbake i åndelig utvikling.

G-d sitter på sin trone i ‘Himmelen’, og er igår, idag, og imorgen, ALLTID den samme, uansett hvordan primitive mennesker ofte søker å beskrive ham, og i armod og sorg over de som har forlatt sin Skaper. Sin sjels åndsbasis.

Grunnleggeren av antroposofien, Rudolf Steiner, sier at i senere tid, i forhold til ham, så skal religionen ikke være basert på primitive trossystemer og dogmer, men på menneskers direkte ERFARING og opplevelser med de høyere verdener. At religionen dermed skal gå fra å være trosbasert til å bli opplevelsesbasert. Og når menneskene har transfomert sin sjel fra det krigerske lynne, til å bli kjærlighetsbasert, så kanskje kan de gjøre inter-planetariske og inter-galaktiske tidsreiser kun med å la ånden forlate kroppen? Det blir spennende!

G-d slipper ikke hva som helst slags folk til andre verdener, for da ville dette krigerske stammefolk kalt menneskeheten, forårsaket kaos og uorden også i de andre verdener hvor fred og harmoni råder. Alle forstår at alle må få lov å få sin verden etter sin sjels aspirasjoner, – før eller siden. Bestemt ved Karmaloven. De som liker dyreriket får sikkert lov til å fortsette her….

Utviklingen går sin naturlige gang. Bakstreverne får nok problemer med å henge med i svingene.
🙂

Spread the love - Sharing is caring
    
  
  
    
Skriv ut (Print) Skriv ut (Print) Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)