Religion

Verdens friheter

Mer Karikaturer Om Religiøse Villfarelser

Karikaturstriden bølger frem og tilbake i kongeriket. Enkeltes religiøse villfarelser om egen utvalgthet, gir seg også diverse absurde utslag i verdenspolitikken. Dagbladet har publisert karikaturer av Islams Muhammed og Jesus på korset på Golgata med grisetryne i det siste (jeg så heldigvis ikke dette bildet selv, ble det bare fortalt), men det er merkelig hvordan de aldri sier noe morsomt […]

Livets Lære

Elsk deg selv nok til at du velger Jesus Kristus som din Mester i åndelig utvikling. Et ordtak sier at et religiøst menneske bekjenner hva dets kirke forfekter, mens et åndelig menneske bekjenner hva dets hjerte forfekter. Hjertet er dogmefritt.