Religion

Jesus – Den Ultimate Rebell

Påskelammet som ble påskekylling. Enkelte mener at Jesus er den største mystiker som har levd i den vestlige tradisjonen såvel som den mest destruktive ~ for han bokstavelig talt bevisst ødela alle falske trossystemer i sin tid, og i vår tid, ved sitt opprør mot sine samtidige. De som ikke er av Kjærlighet liker ikke den sanne kristendom, og de institusjonaliserte politiske og religiøse dogmatikere likte og liker den dårlig, mener Allen L Roland fra VeteransToday.com. Bilde: Jesus som leder for et ungdomsopprør.

Armageddon-skriptet

Mange får armageddon følelser om dagen, hvor verden dynges ned av sære naturkatastrofer. Menneskene har i veldig stor grad både påvirkning og ansvar for den verden de lever i. De har i sannhet skapt den selv ved sin frie vilje, selv om utgangspunktet for hva vi skaper med og av var skapt av G-d. Vi er ikke guder, vi er […]