Religion

Brothers In Arms

Det kan oppstå personlige motsetninger blant personer i grupper som forsåvidt har samme mål og retning. Spesielt når det dras inn religion kan dette bli fremtredende, hvor livssynene er forskjellig. Det skal være full religionsfrihet, også friheten til å være foruten religion. En gruppes suksess avhenger av å spille på ressursene til flest mulig av gruppemedlemmene. Så må en kunne […]

Israel; The Creation of a New Victim Myth

Jewish World Review ved dets redaktør Joseph Aaron rapporterer at magasinet «Vanity Fair» for oktober 2007, lister USA’s 100 rikeste personer. 51 av dem er jøder sier han. Jødene utgjør 2.5 % av USA’s befolkning, og har altså over halvparten av de rikeste i landet på sin liste. Redaktøren mener at jødene ikke har noen grunn til å føle seg […]

Verdens Hellige Kuer

En gruppe påstått «religiøse» får langt mer verdslig støtte og beskyttelse enn andre religiøse; «Jødene», eller nærmere bestemt de khazarer som har stjelt jødetittelen, populært kalt sionister, også de «kristne» avarter av sorten, og som profitterer på og skjuler seg bak jøde-begrepet: http://www.henrymakow.com/why_do_the_illuminati_hate_jew.html De krever en beskyttelse og en respekt som ikke under noen omstendighet blir tildelt andre mennesker og […]

Utdrag fra The Talmud Of Jmmanuel (Jesus)

Billy Meyer fant disse 2000 år gamle tekstene i Palestina, og siden oversettelsen av disse gamle Arameiske tekster, har han vært utsatt for 21 mordforsøk, og oversetteren ble myrdet sammen med hele sin familie. Hvorfor er det så viktig for verdens herskere å beholde denne informasjon strengt hemmelig? Les, og fortell meg hvorfor. John Bunyan, en Engelsk predikant, tilbragte nesten […]

Islam konta Kristn

De høye herrer som sitter i blant annet Tavistock Intitute (tidligere Wellington House) 1), som er planleggingsetat for de operative institusjoner som Bilderbergerne / Counsil on Foreign Relations o.a., koser seg over hvor godt deres planer virker, og hvor godt programmert og indoktrinert gjennom skole og media deres «undersåtter» er til å følge deres minste vink. Det er enkelt å […]

Kristne for Israel, en selvmotsigelse

Dette er den ene artikkelen av alle som blir skrevet i verden idag, som kan løse alle verdens problemer; – Bare alle «kristne» ble skikkelig kristne, i gavnet og ikke bare i navnet. Alle vet at Jesus sto i opposisjon til sine samtidige, eller mer nøyaktig; samtidige politiske og åndelige ledere. Han ville frelse sitt folk fra lederskapets dårskap, og […]

America The Beatiful

by Judge Roy Moore America the Beautiful, or so you used to be. Land of the Pilgrims’ pride; I’m glad they’ll never see. Babies piled in dumpsters, Abortion on demand, Oh, sweet land of liberty, your house is on the sand. Our children wander aimlessly poisoned by cocaine, Choosing to indulge their lusts, When God has said abstain. From sea […]

Rabbi Dovid Weiss on Iran, Hamas and Israel

From reading through the comments on a recent post I thought I’d add a different, third voice to the discourse. No synthesist, No Zionist, Rabbi Dovid Weiss, leader of Neturei Karta, is, in his own words, a «True Torah Jew.» Here’s some of what he has to say. The Orthodox Jewish response to the criticism of the Iranian President Statement […]

An Unholy Alliance

America seems to need someone to hate. It’s the American way. If there is no villain, there is no hero. How would we know good if there wasn’t evil? Just ask the Native Americans, the blacks, the Japanese, and the Russians. Today, the villain is Islam and the coming together of Jews and Christians to root out this common enemy […]

Hvilken bibel leser Israelsvennene?

Utrolig hvor enkelt det er å forføre naive kristne. Bare å si «God Bless America» eller noe sånt, så er en leder født for kristenheten, selv om han tvertimot kan være del av antikrist konspirasjonen. Men slik går det når «verdens fyrste» gjennom indoktrinering og bruk av frykt, har fratatt kristne det åndelige gangsyn. Hvor blinde leder de blinde, så […]