Selverklærte ‘Jøder’ må våkne og ta avstand fra satanistene i Satans Synagoge

Den jødiske religion ble kuppet av Satans Synagoge (Åp. 2.9 og Åp. 3.9) på slutten av 1800-tallet. Riksavisen administrerer Jødemisjonen, for å sikre at gode Khazarer og Edomitter som gjerne vil det gode men ikke vet hvordan, skal bli bevisst på sakene og vende om, bli frelst.

Uten de tar imot Jesus Kristus som Messias, som han var varslet i Torahen (Mosebøkene) og av profetene i Gamle Testamente, så blir de medskyldige med satanistene i sin midte sine ugjerninger, og havner i Helvete, en skjebne vi ikke skal unne noen verdens mennesker, uansett hvor onde eller likgyldig til andres lidelser de er.

hitlerism

“El sionismo creó el antisemitismo”

Impresionante testimonio de Rabino: “El sionismo creó el antisemitismo”

Posted by Annur tv on 21. oktober 2015

«Vrede er fryktelig, og harme er som en flom; men hvem kan stå sig mot avind? 5Åpenlys irettesettelse er bedre enn kjærlighet som skjules. 6Trofaste er vennens slag, men troløse er fiendens kyss.…» – Salomos Ordsprog 27

«Den som irettesetter et menneske, skal siden finne mere yndest enn den som gjør sin tunge glatt.» – Salomos Ordsprog 28:23

«Du skal ikke hate din bror i ditt hjerte, men du skal irettesette din næste, forat du ikke skal få synd på dig for hans skyld.» – 3 Mosebok 19:17

«Men da jeg så at de ikke gikk rett frem efter evangeliets sannhet, sa jeg til Kefas så alle hørte på det: Når du som er jøde, lever som hedning og ikke som jøde, hvorledes kan du da tvinge hedningene til å leve som jøder?» – Galaterne 2:14

«Dem som synder, skal du refse så alle hører på det, forat også de andre må ha frykt.» – 1 Timoteus 5:20

Rabbi Dovid Weiss on Judaism, Israel and Zionism

Dele artikkel (Share article by Email) Dele artikkel (Share article by Email)
Spread the love - Sharing is caring