Sosialisme; Lucifers dødsfelle

Sosialisme, om den er til høyre eller til venstre har den samme ånd bak seg, nemlig en tyrannisk Stat, en oppkonstruert makthaver og eier av alt i nasjonen, inklusivt menneskene. Kollektivisme. Som detaljregulerer deres daglige aktiviteter. Med dødsfelle menes ikke bare dette livet når den Røde Sataniske Horde dreper oss fordi de hater Kristus i oss, men mer det evige livet, for de med Dyrets Merke har ikke noen individualisert ånd, de er som dyr å regne, de har bare ett liv, dette, i inkarnasjon, så er det over. Den sterkestes rett, jungelens lov, er deres doktrine. Makt må de ha for å sikre styrken. De lever like ubevisste og impulsbaserte som dyr er det, og dør som det.

Den private eiendomsrett avvikles gradvis. Frosken kokes langsomt. Idet Staten krever eiendomsskatt, så eier du ikke lenger din bolig og ditt lille stykke Norge. Da har du blitt sosialistisk leilending, og som vi skal se det som verre er; en har blitt satanist.

Den eneste del av dem som aksepterer dette, de massebevisste, som kan vekkes av Jesus Kristus, den inividualiserte ånd i dem, den evige ånd som svever over markene og myrene og over alt, den vil de ikke ha. De forblir karnalsk, verdslig, forfølger sine dyriske seksuallyster og morbide begjær, og så lenge Staten gir dem ful frihet til det, å være så perverse de bare vil, ved kopulering i alle hull – og fotballkamper og gladiatorkamper nok – så er de fornøyd. Her tar de ut all sitt ‘liv’ og engasjement, en god måte for herskerrasen å kanalisere engasjement inn i ørkesløse retninger. Lite vet de at dette valg har dramatiske konsekvenser. Staten gir, og Staten tar. Og Satan tar ennå mer; potensialet til å overleve denne inkarnasjon, ikke kroppslig, men åndelig. Moses er død, Buddha er steindød, Mohammed er død, Jesus lever i beste velgående – graven var tom – hos dem som er mottagelig («Kristus lever i meg», sier Paulus aka Den Hellige Ånde), og beviser med det dette prinsipp.

Før var Staten til for individene, men så kom vi under jødisk og jesuittisk påvirkning som advart mot i Grunnloven av 1814 § 2, og så ble det som idag hvor individene er til for å tjene Staten, ikke motsatt.

Arbeid adler mannen

Enig med Thon. Arbeid adler mannen, lediggang det motsatte.

«Selv har han gjennom 90 år funnet mest glede i å arbeide.

– Hvis jeg ser på mitt eget liv, så er jeg ikke i tvil om annet enn gleden av å streve, den har vært langt større enn gleden ved eventuelt å kunne nyte.»

– Olav Thon

Der er alltid noe å finne på for dem som vil:

«Idag fikk jeg melding fra Skatteetaten om at selvangivelsen min ikke er godkjent. På spørsmål om jeg forsørger noen hadde jeg ført opp:

– 65000 velferdsinnvandrere
– 3400 narkotikamisbruke
– 842000 navere
– 169 idioter på Stortinget
– 666000 i offentlig sektor [i ‘Dyrets’ tjeneste]

Svaret var visst helt uakseptabelt, så jeg sendte svar tilbake: Hvem har jeg glemt?» – NN

«De som ikke vil arbeide, skal heller ikke spise» (2 Thessalonians 3:10)

Tverrpolitiske sosialistiske satanister i alle partier i Norge er uenig. Ta fra de som gidder å arbeide, og gi til de som ikke gidder. De med den Luciferiske ånd, foretrekker å nyte, øyeblikkelig behovstilfredstillelse, av enhver pervers impuls.

Privat eiendomsrett

En ting vi må begynne å fokusere på er den private eiendomretten, også til våre naturressurser er er det du og jeg som er eiere, ikke Staten, som den tradisjonelt norske kristne standard.. Sosialistene om det er til høyre eller venstre vil gjøre sine inngrep i den, kollektivisere den. I det øyeblikk Staten kan pålegge eiendomsskatt, så er ikke lenger eiendommene våre, det er ikke lenger vårt eget stykke land de står på.. vi har dem bare ’til leie’. Vi hadde fattigkasse i Norge, men for alle den gangen var det forbundet med den største skam å være der. Det ble oppmuntret til å klare seg selv, fordi dette skapte et ‘hardført folkeferd», står litt i motsetning til de feministerte pusekatter vårt land består av idag (Isaiah 3:12). Feminismen var første spikeren i likkista som de tverpolitiske sosialistene serverte, tverrpolitisk fordi de er helt enig i det store linjer, men krangler om detaljer for å gi inntrykk av demokrati, som egentlig er bare et skinndemokrati. Partikraturene velger hvem som kan velges som folkets representanter og ledere, ikke folkene selv. Vårt kristne system var å sende de gløggeste og klokeste til Tinget, med sosialismen kom gatas parlament, de største idioter vårt land kan oppdrive finnes på Løvebakken. Jeg kan telle på en hånd de som tenker selv.

Sosialismens Opphavsmann; Jødisk Satanist Rabbi

Karl Mordechai Marx Levy. Ærlig for en gangs skyld.

«Ingenting i skapelsen er skjult for Guds åssyn. Alt er avdekket og lagt nakent for ham som vi må stå til regnskap for». – Hebrews 4:13

Som vi husker ble Lucifer kastet utav himmelen for sin oppsetsighet, og konkurrerer med Jesus Kristus om å være ‘Verdens Lys», i vår tid skal Lucifer utgi se for Jesus Kristus. Alle bør undersøke sine indre for ethvert tegn på sosialisme og liberalisme i seg selv, for om det finnes er de selv mer en del av problemet enn løsningen, og hvis der er funnet er de Satans nyttige idioter med dyrets merke, tilbedelse av Staten (Babylonisk Nimrod / Roma) mer enn Gud, og de er forutbestemt for evig ødeleggelse hvis de ikke blir kvitt sitt problem.

Lucifer ånden når den får sin storhetstid, Slangen som ligger oppkveilet ved bunnen av ryggmargen som en slange, også kalt Kundalini i okkult lære, kan aktiviseres ved yoga og lignende disipliner, kommer ikke som en satanist med grøss og gru, og opptrer som en djevel. Tvertimot vil dens lære være preget av at den søker å innynde seg hos menneskene, at dens løsninger er bedre enn Bibelens og Israels Guds løsninger, dens lære og teologi vil fremstå som den som skal skape fred i verden, den søker å være god mot menneskene, men resultatet er alltid dødelig, vi kommer til å se USSR x 2 (66 million drept, av de jødiske bolsjevikene der), når Lucifers røde åndsrevolusjon skal innføres i Vesten. Så lenge Gud og Jesus Kristus er tatt ut av bildet, så er dette resultatet uansett. Økumenismen er en anti-kristen lære. Kristus er HELE Verdens Konge, for all verdens barbarer, ingen og ingenting står over. Før det blir det ingen fred i verden. Menneskene vil fortsette å skape sin ørkesløse Ragnarokk inntil det, fordi de er egentlig ganske dum og uintelligent, ved å ikke studere hva som har funket i historien og hva som ikke har funket. Det er intet nytt under solen.

Albert Pike’s ‘gud’ er Lucifer

Med Staten som tjener var hensikten å kun ta seg av noen få veldig viktige fellestjenester, den skulle tjene eierne av landet; Borgerne. Herunder har vi begrepet borgerskapet, eller bourgoisen som Lenin (Blank) og Trotsky (Broinstein) hatet så intenst. Lenin og Trotsky hadde jo aldri hatt ærlig arbeid, de måtte jo være parasitter på andres arbeidskraft, så en sterk Stat for dem var for å skape seg selv arbeid, siden de tok som en selvfølge at det var de som skulle lede Staten og Statens folk og være betalt for det.

Slik var skriftet fra den kristne til den jødiske Nye Verdensorden, som allerede har skjedd. Alle politikere og folk er allerede nå i the Matrix, de er inne i den mentalitet og tankefelle som gjør at de ikke kan se andre løsninger. De klarer ikke engang å lese en historiebok og finne at vi engang hadde et mye bedre system her i landet, et system som var likt og rettferdig for alle, en tok ikke fra de som arbeidet for å gi til de latsabbene som ikke ville arbeide.

«De som ikke vil arbeide, skal heller ikke spise» (2 Thessalonians 3:10)

In memory of Pastor Richard Wurmbrand
http://www.riksavisen.no/in-memory-of-pastor-richard-wurmbrand/

Sengen er allerede oppredd, nå er det på tide å ligge i den. Takket være satanismen og sosialismens nyttige idioter.

Kristens lederskap

Menneskeheten vil alltid måtte ha ledere – gjetere, som vil deres beste – defor kalte Jesus seg deres ‘Gode Hyrde», hva de ikke trenger er herskere. De ville ikke ha Den Gode Hyrde, men de ser ut som de vil ha jødene som herskere. de fleste mennesker tilber de jødiske herskere etter 100 år med sionistisk hjernevask. Derfor viste Jesus også jødene at det er tjenerprinsippet i statsstyrelsen som skal lede jødene til å få makten over hele Verden, men dessverre omdefinerte satanistene i Satans Synangoge, de Babylonske Talmudikere dette. De ville ikke ha Jesus’ sin lære, de ville være herskere, de valgte seg Barrabas, de ville ta verden med militærmakt, ikke med godt og rettferdig lederskap til Guds ære, de ville ikke være eksemplarisk å vise menneskeheten Guds system, de ville ikke være tjenere. Denne forskjell skal utgjøre et blodig helvete for borgerne i Vesten, at de gav avkall på Jesus Kristus sin modell (kristnedommen) og erstattet vårt samfunnssystem med den okkulte Babylonske Jødedommen. De skal angre mye på dette en gang i fremtiden. I Lucifers univers de kan komme og stikke vaksine sprøyten i deg uhemmet som de vil, ta barna dine fra deg via vesenet Barnevernet, invadere din privatsfære, det er kollektivismens pris. Hva Gud gav deg, det tar Staten, fordi DU, ja du, valgte Gud og Guds pnd inkarnert på jord i Jesus Kristus, bort fra vårt samfunn og nasjon:

I det øyeblikk folk flest aksepterer eiendomsskatt, eller smartmålere i sine hus, eller hva som helst slags inngripen i sitt privatliv og privatsfære, har de akseptert at Staten eier landet og tomten deres hus står på, de er ikke lenger eiere, bare leilendinger. Om de hadde eid sin tomt, sitt lille stykke Norge, så måtte vi fortsatt å ha det som under den tiden Norge var en kristen stat ved Lov, Grunnloven, du kunne effektivt skyte enhver som overtrådte ditt land, din tomt, og krevde tilgang til ditt hus med vold. Derfor sa Grunnloven at husinkvisjoner er ikke tillatt, untatt i kriminelle tilfeller. Prinsippet var at først måtte det bevises kriminalitet, så kunne Staten ta affære, for å beskytte andre, ikke før.

I det folk flest aksepterer at Staten får deres lillefinger, løper til Staten for å få matkuponger (USA), fra NAV, så tar Staten – eller de som kontrollerer Staten, hele hånden. Alle disse menneskene vil før eller siden bli å tilbe Dyrets Bilde. Nimrods bilde. Det Baylonske system, som de også hadde i ‘Egypt og Sodom’ som Bibelen benevner det. Etter det er det bare et tidsspørsmål før Staten blir tyrannisk, fordi alle med herskerkompleks vil søke seg til stillinger i Staten hvor de får gjøre sine perverse indre realisert. Hvor de får herske og råde, på godt og ond, mest på ondt, i all slags statlig (u)vesen).

Og alle tilbad Dyret, og gjorde alt det sa (Revelation 13:15-16):

«15 The second beast was permitted to give breath to the image of the first beast, so that the image would also speak and cause all who refused to worship it to be killed. 16And the second beast required all people small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their forehead».

Dyrets Merke er til erstatning for Guds Segl som er nevnt tidligere i Åpenbaringen som alternativet.

Socialism [noun] “A political and economic theory of social organization which advocates that the means of production, distribution, and exchange should be owned or regulated by the community as a whole.”

Kristent samfunnssystem

Det kristne system er som følger, Guds påbud:

«I ditt ansikts sved skal du tjene ditt brød» (Genesis 3:19)

«De som ikke vil arbeide, skal heller ikke spise» (2 Thessalonians 3:10)

Dette er Guds påbud, det er dommen og straffen for det frafalne menneskenes forfedres Adam og Eva’s synder, når Eva lot seg forføre villig av Slangen, men Lucifer den falne som ble kastet ned på jorden av sitt opprør, og som tilbes og har den ånden til Lucifer og som i kraft av sine synder og sine perversiteter har forlatt Gud og vandret over til det Luciferiske åndsunivers, fordi de oppfatter det som mye bedre, fordi de der tror de får gratis lunch for evig og alltid, slik som når Obama delte ut gratis mobiltelefoner, så glad de vart i ham for det. Han ble deres Fuehrer, deres velgjører (tro de). Men det finnes knapt en President som har drept med Statens styrke og midler så mange mennesker som Obama i hans president tid. Men de internasjonale sosialister hedrer sine egne med Nobels Fredspriser eller hva det skal være likevel.

Contrary to the Christian Way of organizing the society and the World.

Jesus tok opp dette forhold også i parabelen om talentene. De som ikke utnytter de talentene, de vil gå til grunne, av egen ørkesløshet og latskap. Faktisk vil hele deres nasjon gå til grunne, om det blir mange nok av disse. Under det kristne systemet i Norge, så hadde vi et co-operativt forsikringsselskap som hette Folketrygden. Dette var et forsikringsselskap som en kunne betale inn en premie for som forsikring mot arbeidsløshet og sykdom, omtrent som en loss-of-hire av et skip hos P&I selskapene Gard og Skuld. Problemet oppstod når Statens forsikringsselskap som tilbydde protection & indemnity tjeneste til borgerne ble herskere, ikke tjenere, de leverte ikke lenger forsikringsutbetalingen når den var påkrevet, men fremdeles krevde de premien innbetalt (?). Private forsikringsselskaper ville ha blitt saksøkt for lenge siden for brudd på samfunnskontrakten og avtalen, men siden folk flest tilber dyret, så ser de ikke hvordan de kan stille ‘dyret’ til ansvar.

Denne preken ble preket av pastor Sam Adams den 4/17/16 ved Independence Baptist Church i Belleview, Florida. Bibeltekst: Apg 4: 31-5: 5; Jesaja 10: 1-2. Denne todelte meldingen avslører den sataniske agendaen for sosialisme som åpenbart fremmes av Bernie Sanders og også av Hillary Clinton, eksploderer myten om at sosialismen på noen måte er kondonert eller støttet av Bibelen, eller at den tidlige kirken praktiserte sosialismen og forklarer hvorfor begrepet «kristen sosialistisk» gir ikke mer mening enn begrepet «kristen ateist.» I del 1 analyseres Sanders og Clinton som avskyelige og beklagelige presidentkandidater, men begynner deretter å forklare hvorfor Bibelen ikke kan brukes til å støtte sosialismen de bekjenner seg til. Fortsatt i del 2 viser vi at sosialismen er fordømt i Skriften fordi:
1. Det ødelegger eiendoms- og arvrettigheter gjennom legalisert tyveri.
2. Det ødelegger det bibelske mandatet for mennesket til å arbeide og Guds tilknyttede system av belønninger og konsekvenser.
3. Det ødelegger familien og det bibelske mandatet at familier tar vare på hverandre.
4. Det er i strid med Skriften fordi det setter Staten i Guds sted.

Bernie’s (Jewish Bernie Sander) Bandwagon and the Satanic Roots of Socialism (Part I) – Politics & Religion

De kristne system i Norge og Amerika skapte sterke kvinner og menn, som levde av egen kraft, trengte ikke noen Stat til å understøtte seg og ta avgjørelser for seg. De var sine egne lykkes smeder, og dette ble en kollektiv kvalitet etter hvert, med den fremgang og suksess for deres nasjoner det bar med seg. Det kollektivistiske sosialistiske system skaper pingler og pyser.

Norge 1000 år under kongenes Konge

Det var tider den tiden hvor Kristus var våre kongers Konge (Isaiah 9:6), da ble det oppfostret en gudelig og arbeidsom generasjon. På Sunnmøre og Vestlandet stod vi i spissen for denne ånd, med sin pietisme. Må yte for å nyte.

Norway; One Thousand Years under Christs Reign
http://www.riksavisen.no/norway-one-thousand-year-under-christs-reign/

Norge og Amerika er eksempler på hvordan vi engang levde under det ikke-sosialistiske. I det øyeblikket folk flest adopterer Staten som deres hersker og ikke sin tjener som det var under det kristne system for nasjonene, så har folk valgt seg en vei som kun fører til døden, nød og armod, for Staten og Satan er utro herskere, de tilbyr ‘ingen manna fra himmelen’. Når krybba er tom vil de la hestene bites.

Ikke kristnes krig

Når Jens Stoltenberg nå hisser til krig og ber nasjonene forberede seg på krig, så kan han være helt sikker på at for meg skal han få lov å å stå å fremste rekke med en AK-47, et syn for guder når den pinglen skal stå fremst i angrepsrekken som generalenes general, jeg skal ikke være i frontlinjen hverken for ham eller for Erna Solberg. De får kjempe sine kriger selv, om de finner dem nødvendig. En krig jeg kunne deltatt i var å kjempe mot all slags sosialisme, og deres invasjon av en tidligere fri nasjon, for det hadde blitt en ‘hellig’ krig til forsvar for det kristne verdensbilde, men en krig for satanismens verdensutbredelse (Satans Synagoges, aka Khazarenes Nye Verdensorden), vil jeg anbefale alle å holde seg unna.

Folk er er vant til sosialisme, fra alle partier på Stortinget i dag, at de kan ikke kan se noen andre løsninger. Ingen partier er borgerlig lenger, finnes ingen konsekvervative. Ihvertfall ikke Høyre, ikke Senterpartiet, faktisk kan jeg ikke se en eneste politiker fra noe som helst parti som ikke er tatt av sosialist-ånden.

Sosialistisk satanist

Kirken og de kristne menigheter er ikke lenger noen motpol til denne ånds skifte i Norske og Amerikansk forvatltning, de har blitt sosialister:

Bella Dodd som var kommunistenes leder i USA, konverterte til Katolisisme på slutten av sitt liv. Hun sa som en ex-Kommunist:

«PÅ 1930-tallet la vi elleve hundre menn inn i prestestanden for å ødelegge Kirken fra innsiden.»

Tanken var at disse mennene skulle ordineres, og deretter klatre opp på stigen av innflytelse og autoritet som monsignorer og biskoper. Da sa hun: «Nå er de på de høyeste stedene i Kirken. De arbeider for å skape forandringer for at den katolske kirken ikke ville vær lenger effektiv mot kommunismen. «Hun sa også at disse endringene ville være så drastiske at» du ikke vil gjenkjenne den katolske kirken. «

“In the 1930’s, we put eleven hundred men into the priesthood in order to destroy the Church from within.”

The idea was for these men to be ordained, and then climb the ladder of influence and authority as monsignors and bishops. Back then, she said: “Right now they are in the highest places in the Church. They are working to bring about change in order that the Catholic Church would not be effective against Communism.” She also said that these changes would be so drastic that “you will not recognize the Catholic Church.”

(Dette var 10 til 12 år før Vatican II.) Pave Francis er ikke kristen, han er en ihuga sosialist, som arbeider for det Soslialistke Verdensrike.

Dette gjelder ikke bare den katolske kirken, like så mye de protestantiske, våre kirker. I 1000 år holdt vi både jøder og jesuitter på avstand, ved lov. Så infiserte sionismen og sosialismen våre kirker og menigheter, til den form vi ser dem idag, ikke et snev av Jesus Kristus lenger i dem.

Sosialistisk satanist

«Det første menneske var av jorden, jordisk; det annet menneske er av himmelen» (1 Korintierne 15:47). Det kristne mennesket.

Sosialismen er påkrevet av dem som ikke kan fø seg selv, de som må være parasitter på andres arbeidskraft, enten i form av å være politikere, den nye eliten og adel, eller de av kains ætt som Bibelen sier ikke skal få det til å spire og gro rundt seg, så de må leve som parasitter på andre. Disse bor ofte i Oslo, og opptrer som ‘agenter’ og mellommenn i tilbudet av nasjonens vare- og tjenesteproduksjon. De skummer fløten. Spesielt gjør de det skarpt i finans, i børs og bank.

Albert Pike skrev på side 321 av boken ‘Morals and Dogma’ at, «Lucifer er Lysbringeren.» Frimureriet er sagt å være et søk etter lys.

“The Lost Keys of Freemasonry” by Manly Palmer Hall 33°explains Masonic teaching further: “The true Mason is not creed-bound. He realizes with the divine illumination of his lodge that as a Mason his religion must be universal: Christ, Buddha or Mohammed, the name means little, for he recognizes only the light and not the bearer. He worships at every shrine, bows before every altar, whether in temple, mosque or cathedral, realizing with his truer understanding the oneness of all spiritual truth.” (p. 65)

Dette er anti-Krist doktrine.

Russiske okkulte Jødinne

Den russiske jødinnen Helena Petrovna Blasvatsky i hennes bok “The Secret Doctrine» sier;
«Lucifer representerer liv, tanke, fremgang, sivilisasjon, frihet, uavhengighet. Lucifer er logos, slangen, frelseren. () Det er Satan som er gud til vår planet og den eneste gud»

«Lucifer represents Life, Thought, Progress, Civilization, Liberty, Independence. Lucifer is the logos, the serpent, the savior.» On pages 171,225,and 255. (Vol. 2) “It is satan who is the god of our planet and the only god .» in pages 215,216,229,245,255 and 533 (Vol. VI)

Frimurer magasinet til den jødisk inspirerte Kaballah og Zohar Skotske Rite kaltes New Age, de har veldig mange nyttige idioter i sin stall.. «We are Legions, We are Many».. Deler av Frimureriet var kristent inntil de ble kuppet av satanister, med Jødinnen Madam Blavatski for den luciferiske lære på slutten av attenhundretallet (se video nedenfor).

«Dere skal ingenlunde dø’, sa Slangen…

Jo, dere skal dø, sier Bibelen, om ikke….

Gud elsker alle mennesker, påstår de.

Ville Gud elsket UBETINGET en pedofil som har drept 10 barn for å få sin kjødelige perverse lyster tilfredstilt?

Det tviler jeg på..

Og de som påfører seg selv smerte ved å ta avstand fra det gode og omfavne det onde —- man høster som man sår, er prinsippet…

«These will go away into eternal punishment, but the righteous into eternal life.» (Matthew 25:46)

Det er hva Bibelen sier om saken.

Aquarius: The Age of Evil (Full Movie)

Fred mellom kristne og satanister?

Fred? Ikke i det hele tatt.. Satan og luciferiske humanister vil aldri få fred i sin form for ‘fred’ så lenge det finnes kristne, sanne kristne med den Hellige Ånde. Derfor gjør de sitt best for å utrydde dem.

«Do not suppose that I have come to bring peace to the earth. I did not come to bring peace, but a sword» – Matt. 10:34

Og Sverdet er Guds Ord sier Paulus…

Er det mulig med fred mellom Gud og Lucifer, skal liksom inngå et politisk kompromiss, hvor Gud skal gå med på 50% av Lucifers krav om styre denne Guds skapte Verden, eller har Skaperen ALL makt på denne jord, og Satan skal knele, og be om tilgivelse, eller faktisk bli endelig og fullstendig destruert?

Kristne skal ta avstand fra det onde, ikke omfavne det.

Vi kan faktisk ikke tillate oss å gi Satan og satanister (Rev. 2.9 & 3.9) fred, til at deres dårlig funderte løsninger til slike sosialistiske satanistiske humanister som Didrik Soderlind, Øivind Bergh, John Færset, Ervin Kohn under Jens Stoltenbergs lederskap skal få definere hva som er godt og ondt.

Mennesket er født dårlig; dyrisk; ondskapsfullt og syndefullt, det ser vi når all slags perversiteter i sexlivet nå er godtatt som ny norm og ‘normalt’, homseri som Gud forbyr, på kirkens prekestoler, og de er nå i i fri dressur i å spre sitt anti-Krist evangelium, er iferd med å gjøre pedofili til ‘normalt’, fordi «de ikke kan hjelpe for at de født sånn».. (?). Kan de ? Menenskene er vel skapt med de samme utfordringer, men noen tar valg, Guds Folk vet om valgene mellom godt og ondt, men satanistene sier «Ja, takk – begge deler». Alt humanistisk er godt mener de, ‘synd’ eksisterer ikke, det eneste som eksisterer er hva Staten gir dem lov til og ikke. Gud er død, Staten er sjefen, mener de. Men Guds lover skal slå tilbake på dem med en rekyl som de ikke kan forestille seg, nød og armod skal bli deres lønn, ikke bare for dem selv, men for deres nasjoner som de har lyktes å dra med på galleien sin.

Men de kan hjelpe for at de velger å være slik eller sånn, at de handler slik eller ikke… det være seg enhver perversitet under solen en kan velge bort eller delta i med liv og lyst. Fremdeles mener altså enkelte mennesker at mennesket er født og skapt ‘godt’, selv om de første av menneskene ikke har nådd et nivå så mye over dyrene, instinktbaserte, klarer ikke å la hodet på toppen av kroppen trumfe over de feminine luciferiske emosjonene, hvordan kan da åndens kraft vinne over materien/kroppen i dem? De dyrets merkede, de har ingen selvstendig vilje styrt hodet, de handler på kroppens lyster og impulser, nett som dyrene..

Så lenge jeg lever skal de luciferiske satanistene i humanismen ikke få mye til fred, jeg skal minne dem hver eneste dag på hvordan jødiske Lenin (Blank) og Trotsky (Bronstein), lovte å skape en ny verden med den gudløse sosiaismen, hvor alle var snill med hverandre, og det skulle være lys og kjærlighet og alle proletariske arbeidere skulle styre landet, og de skulle få det så fint bare de fikk innført sin lære for hele verden , det skule være fri sex og all slags perversiteter skulle være liv, når de bare hadde fått brent de kristne Kirkene og drept 66 million kristne, så skulle alt bli bra, problemet var at de måtte drepe alle som ikke var enig med dem, spesielt alle som minnet dem på at gud har en del regler som må overholdes for å være et Guds barn.

Nei, kristne må befatte seg med sanheten de, om 66 million drepte i disse ‘snilles’ bolsjevik-Khazarene som kaller seg jøder sitt kjølvann, vi har ikke råd til å være ignorant om realitetene og grusomhetene og skape oss illusjoner om Satan og satanister i Satans Synagoge som noen store fredsapostler som skal ha noe stort håp om å fortjene tittelen ‘Fredsfyrste’ i ånden or ordet av den jødiske satanistrabbi Karl Mordechai Marx Levy bedre enn ånden og Ordet av GT’s profeterte messias, Jesus Kristus… nei, jeg tror ikke på illusjoner, jeg må forholde meg til historiske realiteter at deres kristen antipatier førte til 66 million myrdede kristne bare i USSR, hvor mange må de myrde når de nå skal overta Vesten med sin ånd, som da de tok ØstEuropa?

Vil de ha fred når de er ferdig med all myrdingen.. og hat propagandaen mot kristne mennesker dom fører til brente kirker, fordi de hater Jesus Kristus bittert fordi de føler han sluttet å elske dem fordi de var morderiske og perverse som Lenin og Trotsky – selvfølgelig opphører Guds nåde når folk blir seksualt perverse og de blir mordere og tyvpakk og politisk or jurisdisk urettferd råder i nasjonene, slike tilhører Satan, og ikke Gud, og de vet det selv.. de har tatt det valget selv, fordi det er morsommere på Satans vei, mange flere gleder.. fri booze og jenter, knulling i hvert hjørne av Helvete… for mange er Helvete lang å foretrekke enn Himmelen, der skal vi få lov å være fri fra disse kroppens og lystenes begrensninger… vi kan bli fri… til å være høyere åndsvarianter enn de med dyrets merke som absolutt må lyde det dyriske i seg, og gjøre som dyrene, nemlig ha kopulasjon i alle hull og flest mulig hull som sin viktigste målsetting i livet.. når en spis for mye sjokolade så får en vondt i magen…

Ingen historiske realiteter kan påvise en slik kausalitet mellom myrderier og fred.. at til flere en myrder, til bedre sjanse for fred blir det etterpå…. men det er altså trenden som kan påregnes når ‘satans ormeyngel’ skal definere fredsbetingelsene for vårt samfunn også, som de gjprde det i USSR, nøyaltig 100 år siden.

Jeg synest det er tragisk når massemordere, perverse og satanister blir gremstilt som samfunnstøtter i dagens samfunn, de er i fri dressur idag, hvor alt det perverse blir ‘normalt’, og det normale og sedelige blir forbudt (som å si at det pervere er perverst blir forbudt, hatttale)

Ervin Kohns norske CHEKA, 100 års jubileum
http://www.riksavisen.no/ervin-kohns-norske-chekas-100-ars-jubileum/

Tusenårsriket
Tusenårsriket er i kristen teologi navnet på tidsperioden der djevelen skal være bundet, basert på Johannes åpenbaring kapittel 20. Det er forskjellige forestillinger blant kristne om hvordan og når dette skal skje. (.)

Kongenes Konge vinner, til slutt

Skulle blott mangle at det gode ikke skal vinne over det onde til slutt. At Gud ikke har skapt en jordisk tilværerelse basert på Rettferd (Righteousness) er utenkelig ikke bare for for kristne, men også for muslimer og torah-tro jøder fra Judah-stammen.

Hva sier Johannes Åpenbaring skal skje for en kort stund etter at Satan og det ‘Røde Dyret’ har vært bundet i 1000 år (for Norges del, den eneste nasjon i verden med en slik kristen historie)?

Norway; One Thousand Years under Christs Reign
http://www.riksavisen.no/norway-one-thousand-year-under-christs-reign/

Etter tusen år får Satan sin frihet igjen, og de døde står opp fra døden. Det sies at de 7-8 milliarder mennesker som er i verden idag, er cirka alle de som tilsammen har levd på jorden gjennom tidene. Åpenbaringen 20,7-9. ? Når de tusen år er til ende, skal Satan slippes løs fra sitt fengsel. Han skal dra ut og forføre folkene ved de fire verdenshjørner, Gog og Magog, og samle dem til strid, utallige som havets sand.

Gog og Magog, er Khazar-jødene, de ‘russiske’ askenazi jødene kommer imot Israel, kaukaiske Israelitter
https://www.amazon.com/Matrix-Gog-Khazars-Destroy-Plunder-ebook/dp/B00JKNRHOU

Jesus Kristus har vært kongenes Konge i Norge siden 1024 (og faktisk litt før Gulatingsloven også) og hans ånd har styrt denne nasjonens konger til 2012 – som Isaiah forutså han skulle bli (Isaiah 9:6).

Enkelte påstår at Jesus ikke skal ha noe Kongedømme på jorden (?) det sier de fordi de ikke forstår konteksten på et Åndelig kongedømme, det er ikke et kongedømme som skal inntas med militærmakt og utvidelse av grensene, men det er et kongedømme av den kollektive ånden til de som elsker ham og har hans Hellige Ånd… og lar sin nasjon ledes av den ånd.

Dette er selvfølgelig vanskelig å forstå for karnalske mennesker at det skal finnes et åndelig kongedømme som forener de med samme Kristus ånd, med den Hellige Ånde i seg..

Hvis hva de påstår er korrekt, skal Satan for all evighet ha denne jorden i sin besittelse… dette er ren blasfemi.. siden Bibelen sier Satan og Satans Synagoge og de demonbefengte faener skal kastes i ildsjøen for evig destruksjon, og deretter skal ALLE ha den ånd som styrer deres nasjoner og verden som vi i Norge har hatt i 1000 år, med STOR suksess..

Mens de venter på ham fysisk, så har millioner av mennesker tatt imot ham ‘i skyen’ åndelig. Mens de massebeviiste ikke gjenfødte kristne (Sionister) som i likhet med jødene, idet disse er mer jøder enn kristne,  venter på en militær general som skal føre dem med våpenmakt til seier over deres fiender, så venter ikke de med den Hellige Ånde på Jesus gjenkomst. Han har allerede kommet til dem, og de har mottat ham og hans Hellige Ånde. Han er for dem evig her tilstede, og de lyder hans minste vink, så godt de kan klare.

Plasserte Gulatingsloven i 1024 norges konger under herredømmet til Jesus Kristus som de kalte Kvitekrist på den tiden?

I Fadervår som kalles ‘Lords Prayer’, ber vi om at Hans Rike skal komme, og bli etablert på denne jorden. De som ikke ber Fadervår, de tror ikke og vet ikke om dette selvfølgelig. Vi som gjør det, vi er glad for at det har skjedd i noen nasjoner, som i Norge, at Kvitekrist var kongenes Konge, nedfelt i lovs form. hele tiden fra 1024 til 2012, Hans Ånd rådet…

Det er så banalt elementert at jeg skammer meg igrunn over å sitte her og forklare det.

«Komme Ditt Rike» (“Your kingdom come”) menes at vi ber om at Gud vil fremskynde at Kristus får etablere the bokstavelige åndelige kristne Guds Rike på jorden (Åpenbaringen 11:15; Matteus 6:33), som skal vare ikke bare i 1000 år, men for evig og alltid, etter at Satan og Satanistene har fått lov å ha sin siste gjesteopptreden, for å avsløre seg selv.

De venter på at Jesus skal fysisk komme sittende ‘på skyen’ og innføre sitt rike med militærmakt, om han skal sitte på en trone av gull, eller hvordan de ser det for seg, ikke vet jeg..

De er ikke av den oppfatning at dette Riket er et Åndelig og kanskje også et mentalt Rike, en slags bevissthetstilstand, som plasserer oss i dette Riket, ved å ha fått den Hellige Ånd, som Paulus beskriver som at ‘Kristus lever i meg».

Mens noen venter på Jesus’ fysiske tilbakekomst, har han allerede kommet tilbake til millioner på millioner allerede… etter at han stod opp fra graven og viste seg. Graven var tom, han var oppstanden, og viste seg for displinene og andre. Slik viser han seg også for mennesker i dag, og de som har denne Ånd, den Helige Ånd, de er part av Riket.

Komme Ditt Rike

Satan og alskens sosialister og sionister er selvfølgelig helt enig med dem som mener at Jeus Kristus ikke skal få fullbyrdet noe Rike og Kongedømme på jord (Matteus / Matthew 6:10), det som Bibelen forordner. De mener jøder skal være verdens herskere, eller muslimer, eller budhister, eller sekulære ateister. Jeg tror på Bibelen… Jeg sier Kristus skal styre over verden, etter tjenerprinsippet.

Ooopps..

«Og den syvende engel blåste, og høie røster lot sig høre i himmelen, som sa: Kongedømmet over verden er tilfalt vår Herre og hans salvede, og han skal være konge i all evighet.» – Åpenbaring 11:15

Hva skal skje ETTER tusenårsriket?

  • Skal ikke Satan slippes løs?
  • Er Satan sluppet løs idag ?
  • Er der ikke homoparader i gatene?
  • Er det ikke babydrap for moro og lystenes skyld blitt vanlig?
  • Er ikke Satanister som Øivind Bergh et al blitt de som er toneangivende samfunns påvirkere?
  • Har ikke Satans Synagoge / Khazarene fått all makt i verden?
  • Har vi ikke i Norge som Kristen nasjon, holdt Satan i fengsel for 1000 år .. ?

«Then I saw an angel coming down from heaven, holding in his hand the key to the bottomless pit and a great chain. 2 And he seized the dragon, that ancient serpent, who is the devil and Satan, and bound him for a thousand years, 3 and threw him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more, till the thousand years should be fulfilled: and after that he must be loosed a little season.». – Revelation 20:1–3

Neste gang er Riket for EVIG

«and He will reign over the house of Jacob forever. His kingdom will never end!» – Luke 1:33

«In the days of those kings the God of heaven will set up a kingdom which will never be destroyed, and that kingdom will not be left for another people; it will crush and put an end to all these kingdoms, but it will itself endure forever». – Daniel 2:44

Satan var bundet i de 1000 år i Norge hvor vi ved LOV var under Kvitekrist… Var det lov å innføre sataniske lover da? Var Satanismen til khazarenes og edomittenes Satans Synagoge utbredt?

Er det hva som skjer idag?

Vil noen påstå at vi ikke er i tiden hvor Satan har fått sin frihet, for en tid ? Bibelen beskriver i detalj hvordan det skal være når Satanistene tar kontrollen..

Satan is set loose on the World

Veien, The Way

The Way, er hva Jesus sin bevegelse ble kalt før den ble institusjonalisert som ‘kristendommen’ (John 14:6, Acts 9:2, 22:4, 24:14, Matthew 7:14)

Satan er listig, han gjør folk avhengig av sitt hersker system, og når de blir avhengig av systemet og er i dets vold, da får de smake steken. Slik frihet fra Staten var det engang også i Amerika, under kristen inspirasjon for deres Konstitusjon og Bill of Rights, men nå sosialiseres de der også med foodstamps osv.

«For even when we were with you, this we commanded you, that if any would not work, neither should he eat.» – 2 Thessalonians 3:10

Det kristne system skaper en sterk nasjon med sterke mennesker som stoler på seg selv mer enn Statens ekspertvelde.. sosialismen skaper det motsatte, de må stole på sine herskene.. de skal komme til å angre på dette…

Når en har vært så langt nede at døden synest å være en befrielse, men døden kan ikke nå en og frelse en, og en må leve gjennom det begredelige livet, så er det en ting en vet, og det er at en aldri vil tilbake til det livet som en som alle andre hadde, med karnalske gelder i fleng, og en evig jakt etter ‘lykke’ og tilfredstillelse av enhver lyst.

Denne bunnen av menneskelig eksistens er ‘the purgatory’, skjærsilden, i åndelig henseende.

Når en da blor tatt tak i fra de åndelige sfærer og dratt etter håret opp av den menneskelige elendighet og begrensning, av den åndelige kraft som er Jesus Kristus, den eneste man i nøden kan kalle på for syndeforlatelse og som redningsmann av et så langt mislykket liv, så gjør en det, en går lett ned på kne for å slippe unna når bare nøden er stor nok. Det synes meg at kollektivismen blir nødt til å få skape nok elendighet, før folk kommer til det nivå de må ned på kne og be Gud om forlatelse, I Jesus’ navn.

Du blir tatt i hånden, som Israel ble veiledet utav Egypten, Lot utav Sodom og Daniel utav løvens gap, heretter blir det kun et spørsmål om å klare å holde seg på den smale veien, The Way.

Alle har sine personlige Getsemane og Golgata, hodeskallene og beinene ligger igjen etter dem som ikke greidde denne oppstigning som en påminelse at om at prisen å betale for å ikke greie dette er det evige livet.. En kan velge komforten og det massebevisste sosiale trygghet, men den vil ikke hjelpe pilgrimen. Den kollektive åndsbasis kan bedre dette livet på kort sikt, men en vinner ikke det evige livet med det, hvor en blir født på ny av og som en ånd, med evig liv, istedenfor å dø som et animalsk vesen, på linje med andre pattedyr.

En kristen skal ikke passe inn sosialt, en kristen skal stå frem som annerledes og bedre enn massen. Skille seg ut.

Enhver ulykke en person vil komme ut for i livet, selvpåført eller av andre, vil de kraft til å komme gjennom, ingen får mer enn de kan klare, men det er ikke enkelt, det vil kreve det maksimale utav personen.

Fordi de aller fleste ikke vil eller ikke kan gå gjennom denne personlige lutring, de prioriteter lukke og lystenes tilfredstillelse, de vil ikke lide sin del for verdens elendighet, de vil ikke bære sitt eget kors, vil det komme til nødvendigheten for kollektiv lutring, fordi menneskene stolte mer på Staten enn Gud, vil Gud ha forlatt dem, og de vil bli overgitt til sine valg. Lykke til, blir det siste de hører før Dommen ekserveres, og en overlates i hendene til ugudelige herskere.

Problemet er at så få vil ta denne lutring og denne renselse på personlig plan i dag, derfor kommer det til å skje en mengde ting som vil lede til kollektiv elendighet, og kollektiv renselse. Sosialismen og velferdstat har gjort at menneskene tror de ikke trenger Gud, men de tror de trenger Staten til å ta vare på seg når de kommer i ulykka. Det vil vise seg å bli en skjebnesvanger feilvurdering, Satan er en troløs venn når Satans folk har tatt kontroll over Staten til egen vinning, herskermentalitet og utbredelse av satanisme, ikke for å være til tjeneste som under det kristne samfunnssystem.

Satanism and Socialism: The Temptations of Jesus

Alle som har gått Veien, The Way, vil kun trives best sammen med andre som også har gått Veien, men foreløpig er det få, men hver dag blir det flere, om de lærer å tyde Livets Bok, livets bok er en historie livet selv skriver om våre liv. Boken var skrevet før vi ble født, ikke av oss selv, men av Gud, som visste vårt potensiale før unnfangelsen. Våre egne valg bestemmer hvilken vei vi skal havne på, den smale eller den brede hvor de massebevisste vandrer som zombier. Unnviker vi problemene og ikke analyserer dem adekvat, så kan vi gå glipp av frelsen, og salvelsen.

Det betyr ikke noe for dem på den smale vei, The Way, om kroppen lever eller dør, en har allerede korsfestet sitt liv, en ba om døden, og fikk den, det karnalske menneskes død, og blitt et individ, utsprunget av massebevisstheten. En unik individualisert ånd, var hva som var Guds fødselsgave til hver enkelt av oss. De fleste valgte den bort for massebevisstheten. En har opplevd døden og overlevd den allerede, åndens makt og liv adskilt fra kroppen, åndens seier over materien

Medfølelse kan kun etableres i et menneske hvor en har erfart elendighet selv, før det er menneskene styrt av jungelens lov, den sterkestes rett, men etter lutringen i ‘ildsjøen’ styres de av den svakestes rett og tjenerprinsippet som den eneste farbare vei å gå. Da må vi kvitte oss både med Jens Stoltenberg, Erna Solberg, Siv Jensen, og alle andre partiledere i Norge som alle hyller statsmaktens og sin egen maktbase, mer enn å være folkets tjenere under den kristne samfunnsorden. De foretrekker alle den jødiske verdensorden.

How Great Thou Art, performed by Carrie Underwood w/Vince Gill

Spread the love - Sharing is caring
8   
  
  
    
8
Shares