Tag: Globalister

Argentina; Hvordan en skikkelig økonomisk kollaps ser ut

Utenlandsgjelden ute av kontroll..rikere bankiere og gode betingelser for store internasjonale bedrifter (Bilderbergere)…laget det lett å plyndre et land…IMF….og vendte et rikt land til et fattig, og utryddet middelkklassen i prosessen, for der skal være bare en elite, og billig arbeidskraft med lua i hånda igjen. Høres det kjent ut?

Globalistenes agenda

Dagens Næringsliv skriver 18. Mars 2008 at Russland definerer hvilken næringer som er nasjonale sikkerhjetsobjekter, og hvor utlendinger ikke kan eie majoriteten, inklusivt begrenses Telenor i mobiltelefoni, hvor de er store i Russland. Det er usikkert om mobiltelefoni industrien kommer innunder de nasjonale sikkerhetsinteresser, men fasttelefoni, media (aviser og tidsskrifter), internettselskaper, våpenindustri, fiske og fiskeindustri, olje og gass er definert […]

Kommersialisering Av Drikkevannet

Av Trude Mathe Thomassen Det foregår en storstilt kommersialisering av drikkevannet verden over. Og utviklingen går fort. Både GATT-avtalen av 1986 (grunnlaget for opprettelsen av WTO) og EUs ene søyle – fri flyt av tjenester – bærer bud om at drikkevannet, like lite som strømforsyningen, er unntatt fra markedsliberalismens prosjekt om å redusere absolutt alt til vare. Innen WTO og […]